Saturday October 19, 2019 14:37

กรมการท่อง Press Releases

วว./กรมการท่องเที่ยวร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือพัฒนาสินค้าท่องเที่ยว ผ่านการขับเคลื่อนโดยโครงการ Thai Cosmetopoeia มุ่งคืนกำไรสู่สังคมอย่างยั่งยืน ทั่วไป—15 Oct 19

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และนายบุญเสริม ขันแก้ว ผอ.กองพัฒนาแหล่งเท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมจิตอาสาบริการนักท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์—09 Oct 19

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ (ที่ 3 จากขวา) อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "จิตอาสาบริการนักท่องเที่ยว" ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ครองเครื่องหมายรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวดีเด่นไทย ประจำปี 2562 4 ทั่วไป—11 Sep 19

จิตติมา คนตรง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวดีเด่นไทย ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: ครบรอบวันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 17 ปี ทั่วไป—30 Aug 19

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 17 ปี โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการท่องเที่ยว และศาลหลวงศุภชลาศัย พร้อมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์

สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สุรินทร์ จัดงานเที่ยวสราญเมืองสะเร็น นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้าน ทั่วไป—23 Aug 19

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในงาน "เที่ยวสราญเมืองสะเร็น นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว" โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาพข่าว: เที่ยวสราญเมืองสะเร็น นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์—23 Aug 19

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน "เที่ยวสราญเมืองสะเร็น นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว" โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมด้วย พ.อ.อ.ทรงพล

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยวพาผู้พิการและผู้สูงอายุชมของดีราชบุรี ในกิจกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ทั่วไป—22 Aug 19

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำโดย นายเรวัต จันทนง หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ของกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สานฝันเพื่อคนทั้งมวล" ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 โดยนำ ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ

สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สุรินทร์ จัดงานเที่ยวสราญเมืองสะเร็น นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้าน ไลฟ์สไตล์—20 Aug 19

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในงาน "เที่ยวสราญเมืองสะเร็น นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว" โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สุรินทร์ จัดงานเที่ยวสราญเมืองสะเร็น นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้าน ทั่วไป—20 Aug 19

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในงาน "เที่ยวสราญเมืองสะเร็น นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว" โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

เที่ยวสราญเมืองสะเร็น นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ทั่วไป—14 Aug 19

พัฒนาชุมชน จ.สุรินทร์จัดงาน "เที่ยวสราญเมืองสะเร็น โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) "เที่ยวสราญเมืองสะเร็น นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว"

กรมการท่องเที่ยว ผนึกกำลังเครือข่ายจิตอาสา เชิญชวน เที่ยวป่าอย่างปลอดภัย ไลฟ์สไตล์—08 Jul 19

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับอำเภอภูกระดึง เครือข่ายจิตอาสา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ร้านค้าของที่ระลึก ลูกหาบ ในอำเภอภูกระดึง จัดกิจกรรมรณรงค์ "เที่ยวป่าอย่างปลอดภัย

อบรม Tour Leader Training ที่ STC มั่นใจนำคนไทยเที่ยวทั่วโลกอย่างถูกกฎหมาย ทั่วไป—24 Jun 19

สำนักอบรมมัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดอบรมหลักสูตรหัวหน้าทัวร์ หรือผู้นำทัวร์ (Tour Leader Training) โดยทีมวิทยากรที่ผ่านการรับรองจากกรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว รวมพลังจิตอาสา ตะลุยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว กับโครงการ The Eco Tourism Hero ณ ทั่วไป—13 May 19

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการ "The Eco Tourism Hero" ชวนจิตอาสากว่า 300 คน ร่วมพลิกฟื้นและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม

เกรท วรินทร พร้อมแฟนคลับ ร่วมกิจกรรม The Eco Tourism Hero เก็บขยะที่เกาะช้าง ทั่วไป—13 May 19

เกรท วรินทร พร้อมแฟนคลับ และจิตอาสาภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม The Eco Tourism Hero ที่เกาะช้าง โดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตราด อุทยานเกาะช้าง ร่วมกันเก็บขยะริมหาดทรายยาว เกาะช้างใต้ ระยะทางยาวกว่า 500 เมตร ได้ขยะเป็นจำนวนมากกว่า 100

STC จัดอบรม มัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่น 2 ทั่วไป—24 Apr 19

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว จัดอบรม "มัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่น 2" เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว นำทีมการอบรมโดย ศ.ดร.ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์

The Eco Tourism Hero ไลฟ์สไตล์—18 Apr 19

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม The Eco Tourism Hero เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตระหนักถึงความสำคัญ

ภาพข่าว: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานรณรงค์กิจกรรม ไลฟ์สไตล์—12 Apr 19

นางสาวพิตรจิรา มณีเนตร (ในภาพลำดับที่ 5 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานรณรงค์กิจกรรม "ท่องเที่ยวปลอดภัย...อุ่นใจทุกที่" เพื่อรณรงค์ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในการประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยวจับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองหัวหิน รณรงค์ ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจทุกที่ ไลฟ์สไตล์—12 Apr 19

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเมืองหัวหิน จัดกิจกรรมรณรงค์ "ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจทุกที่" รับเทศกาลสงกรานต์ โดยมีเทศบาลเมืองหัวหินและ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร

ท่องเที่ยวปลอดภัย ทั่วไป—04 Apr 19

นางสาวพิตรจิรา มณีเนตร รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานรณรงค์กิจกรรม "ท่องเที่ยวปลอดภัย...อุ่นใจทุกที่" เพื่อรณรงค์ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในการประชาสัมพันธ์

เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 7 โดยกรมการท่องเที่ยว บันเทิง—03 Apr 19

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 7 หรือ Thailand International Film Destination Festival 2019 : TIFDF2019 พร้อมจัดงานประกาศรางวัลผู้ชนะการแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

กรมการท่องเที่ยว เปิดตัวทีมผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลก เข้าร่วมการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์ต่า ไลฟ์สไตล์—29 Mar 19

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัวทีมผู้เข้าแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ในงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 7 หรือ Thailand International Film Destination Festival 2019 : TIFDF2019 โดยมี 20

คนรักหนังห้าม...พลาด เตรียมพบกับ 5 หนังดังที่จะมาฉายให้ได้ดูฟรี (Thailand on Screen) บันเทิง—25 Mar 19

กลับมาอีกครั้ง กับกิจกรรมคืนความสุขให้คอภาพยนตร์ ในการจัดฉายภาพยนตร์ต่างประเทศที่เคยถ่ายทำในประเทศไทย (Thailand on Screen) โดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งนี้มาพร้อมกับภาพยนตร์ 5 เรื่อง 5 รส ทั้งยัง เปิดให้ได้เข้าชมฟรี ในวันที่ 27 -

กรมการท่องเที่ยว ชวนจิตอาสาร่วมทำความดีในกิจกรรม ปฏิติการ DOT ดี Mission ไลฟ์สไตล์—04 Mar 19

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรม "ปฏิบัติการ DOT ดี Mission กับกรมการท่องเที่ยว" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจัดงานแถลงข่าวเปิดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่าย ไลฟ์สไตล์—26 Feb 19

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจัดงานแถลงข่าวเปิดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำ ในประเทศไทย ครั้งที่ 7 (Thailand International Film Destination Festival 2019 : TIFDF 2019) ภายใต้แนวคิด BEYOND DESTINATION THAILAND

มณฑลไห่หนานจัดกิจกรรมโปรโมทการท่องเที่ยวที่กัมพูชา ไลฟ์สไตล์—01 Feb 19

เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา มณฑลไห่หนานของจีนได้จัดกิจกรรมโปรโมทการท่องเที่ยว "Briefing on Hainan International Tourism Island" ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม วิทยุ โทรทัศน์ และกีฬาแห่งมณฑลไห่หนาน

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 15 ทั่วไป—20 Dec 18

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวสุนันทา ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว รับสมัครผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 15 ระยะเวลารับสมัคร วันนี้ถึงเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2562 รับสมัครในวันเวลาราชการ 08.00-16.30 น. ในวันทำการ

ภาพข่าว: ร่วมสัมผัสธรรมชาติโรงแรมหรูกลางป่าใหญ่ ทั่วไป—19 Nov 18

นายนิติพัฒน์ เถื่อนสุริยะ ผู้จัดการทั่วไป ร่วมกับ นางสาวนริศรา บุญกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงแรมคำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท ให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมสัมผัสธรรมชาติในโรงแรมหรูกลางป่าใหญ่ และร่วมสนุกกับโปรแกรมการท่องเที่ยว ภายใต้สโลแกน

หนังไทยเนื้อหอม ต่างชาติรุมซื้อในตลาดภาพยนตร์โตเกียว รวมมูลค่าเจรจากว่า 150 ทั่วไป—30 Oct 18

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ในนามทีมไทยแลนด์ ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ณ

วธ.จับมือทีมไทยแลนด์ นำหนัง-ละคร-สารคดีไทย บุกตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติแห่งโตเกียว (TIFFCOM ทั่วไป—24 Oct 18

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ในนามทีมไทยแลนด์ จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ณ งานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติแห่งโตเกียว

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยวเดินหน้าพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว จัดกิจกรรม CSR ณ ไลฟ์สไตล์—16 Oct 18

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมมือร่วมใจกับชาวชุมชนบางเสด็จ จังหวัดอ่างทองปรับโฉมศูนย์ตุ๊กตาชาววังในพระพระบรมราชินยานุเคราะห์ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช