Monday September 23, 2019 06:08

กรมป้องกันและบรรเ Press Releases

กอปภ.ก.ประสานศูนย์ ปภ.เขต และจังหวัดเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก และลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ ทั่วไป—20 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือ ฝนตกหนัก และลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 20 - 25 กันยายน 2562 โดยให้ศูนย์ ปภ.เขต ในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดติดตามข้อมูลปริมาณน้ำ การระบายน้ำ

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 4 จังหวัด ทั่วไป—19 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล" และ พายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (19 ก.ย. 62 เวลา 06.00น.)

กอปภ.ก.ประสานศูนย์ ปภ.เขต และจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ทั่วไป—19 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 19 - 23 กันยายน 2562 โดยให้ศูนย์ ปภ.เขต ในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดติดตามข้อมูลปริมาณน้ำ การระบายน้ำ

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 4 จังหวัด ทั่วไป—17 Sep 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล"และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (17 ก.ย. 62 เวลา 06.00น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 4 จังหวัด ทั่วไป—16 Sep 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล"และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (16 ก.ย. 62 เวลา 06.00น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 4 จังหวัด ทั่วไป—16 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (15 ก.ย. 62 เวลา 06.00น.)

เมืองไทยประกันชีวิต ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล ปฏิทินข่าว—13 Sep 19

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสาธารณภัยอันเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล หรือพายุโซนร้อนคาจิกิ ตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปภ.ระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด ทั่วไป—13 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจังหวัดอุบลราชธานียังมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอตาลสุ่ม อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอเขื่องใน

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เข้าช่วยสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัยน้ำท่วมในร้อยเอ็ด ทั่วไป—11 Sep 19

สืบเนื่องจากการเผชิญภัยธรรมชาติจากพายุโซนร้อน โพดุล ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก อ้างอิงจากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 5 จังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอ ทั่วไป—11 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน รวม 32 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี

กอปภ.ก. สั่งการ 7 จังหวัดภาคกลาง เตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ทั่วไป—09 Sep 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 7 จังหวัดภาคกลาง เตรียมรับมือปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำท่า การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 7 จังหวัด ทั่วไป—09 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน รวม 32 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร อำนาจเจริญ

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ 9 จังหวัด ทั่วไป—09 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบันรวม 32 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 9 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบภัยจากพายุโพดุล 10 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—05 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล"ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.62 จนถึงปัจจุบัน (5 ก.ย. 62 เวลา 06.00น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบภัยจากพายุโพดุล 7 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—04 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล"ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.62 จนถึงปัจจุบัน (4 ก.ย. 62 เวลา 06.00น.)

กอปภ.ก. สั่งการ 53 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในวันที่ 4 ทั่วไป—04 Sep 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 53 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในวันที่ 4 กันยายน 2562

กอปภ.ก.เน้นย้ำมาตรการรับมือผลกระทบพายุ คาจิกิ สั่งการศูนย์ ปภ. เขต และจังหวัดเสี่ยงภัย ทั่วไป—03 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานหน่วยปฏิบัติในพื้นที่รับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ในช่วงวันที่ 3 - 4 ก.ย. 62 โดยให้ศูนย์ ปภ.เขต ในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดเสี่ยงภัยติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ

กอปภ.ก. สั่งการ 59 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั่วไป—02 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 59 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน โพดุล 24 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 15 ทั่วไป—02 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน ทำให้เกิดน้ำสถานการณ์ภัยในพื้นที่ 24 จังหวัด รวม

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน โพดุล 13 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 ทั่วไป—02 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน ทำให้เกิดน้ำสถานการณ์ภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด รวม

กอปภ.ก. สั่งการจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักจากผลกระทบพายุโซนร้อน โพดุล ทั่วไป—29 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ และมีลมแรงบางแห่ง จากผลกระทบพายุโซนร้อน "โพดุล" ในช่วงวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562

กอปภ.ก. สั่งการจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือ ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ทั่วไป—26 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 26 – 31 สิงหาคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—23 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบันจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้เกิดน้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ สตูล

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมมาตรการและการวางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/63 ทั่วไป—22 Aug 19

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดหนองคายและน่าน เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—22 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบันอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้เกิด น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่

ก.เกษตรฯ ผนึกกำลัง มท. ทส. วางแผนเผชิญเหตุและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมเตรียมมาตรการและการวางแผนการบริห ทั่วไป—22 Aug 19

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่า คณะองคมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กอปภ.ก. สั่งการ 21 จังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก และดินถล่ม ทั่วไป—21 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและดินถล่ม ในช่วงวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยใน 11 จังหวัดคลี่คลายแล้ว ทั่วไป—19 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้เกิดน้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยใน 13 จังหวัดคลี่คลายแล้ว ทั่วไป—14 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2562อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ใน 13 จังหวัด

ปภ.บูรณาการสรรพกำลังเร่งแก้ไขปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำในจังหวัดสุรินทร์ ทั่วไป—13 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะขาดแคลนน้ำในจังหวัดสุรินทร์ เร่งจัดหาและแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนเข้าถึงทุกครัวเรือน