Sunday June 16, 2019 08:31

กรมป้องกันและบรรเ Press Releases

ปภ.แนะเลือกใช้ ตรวจสอบ ดูแลรักษายางรถยนต์ถูกวิธี...ลดเสี่ยงยางเสื่อมสภาพ ทั่วไป—13 Jun 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ ตรวจสอบ และดูแลรักษายางรถยนต์ โดยเลือกใช้ยางที่เหมาะสมกับสภาพรถ มีรุ่นและขนาดเดียวกันทั้ง 4 เส้น มีขนาดพอดีกับเส้นรอบวงของยาง กรณีใช้งานบนถนนเรียบ

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในจังหวัดเชียงใหม่ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—10 Jun 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ รวม 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 2 หลัง ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้ เลือกใช้งานชุดสายพ่วงถูกวิธี...ลดเสี่ยงเพลิงไหม้ ทั่วไป—04 Jun 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการเลือกใช้ และใช้งานชุดสายพ่วงถูกวิธี โดยเลือกใช้ชุดสายพ่วงที่มีเครื่องหมายรับรองอุตสาหกรรม ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ มีสวิตช์เปิด - ปิด สายไฟต้องมีฉนวนหุ้ม 2 ชั้น

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้ - ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย...ลดเสี่ยงอันตรายจากเพลิงไหม้ ทั่วไป—04 Jun 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีตรวจสอบระบบป้องกันและระงับเพลิงไหม้ โดยติดตั้งแผงแผงผังอาคารรวมบริเวณชั้นล่าง ติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟให้ชัดเจน ติดตั้งถังดับเพลิง ในจุดที่สังเกตเห็นได้ง่าย

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 6 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—04 Jun 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 6 จังหวัด รวม 9 อำเภอ 9ตำบล 26

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 3 จังหวัด พร้อมประสานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—30 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 3 จังหวัด รวม 4 อำเภอ 4 ตำบล 15

ปภ.ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื ทั่วไป—30 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 24 จังหวัด พร้อมประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—28 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 24 จังหวัด รวม 78 อำเภอ 174 ตำบล

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 23 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—27 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 23 จังหวัด รวม 76 อำเภอ 169 ตำบล

ปภ.ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื ทั่วไป—27 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2562

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 23 จังหวัด พร้อมประสานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—27 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 23 จังหวัด รวม 77 อำเภอ 172 ตำบล

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 19 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—23 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 19 จังหวัด รวม 59 อำเภอ 127 ตำบล

ปภ.แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ทั่วไป—22 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ พร้อมเตือนผู้ขับขี่ที่ใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาทางโทรศัพท์มีความเสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติถึง 4 เท่า

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 10 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—22 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 พ.ค.62 ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 10 จังหวัด รวม 23 อำเภอ 38 ตำบล 72

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 18 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—21 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 พ.ค.62 ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 18จังหวัด รวม 47 อำเภอ 88 ตำบล 209

ปภ.แนะเด็กให้เรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร...ระหว่างเดินทางไปโรงเรียน ทั่วไป—17 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะเด็กให้เรียนรู้วิธีปฏิบัติตน อย่างปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเปิดเทอม ดังนี้ การโดยสารรถประจำทาง ให้ยืนรอบริเวณ ป้ายรอโดยสารรถประจำทาง การโดยสารรถไฟฟ้า

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—16 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พ.ค.62 ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 18 จังหวัด รวม 45 อำเภอ 83 ตำบล 186

ปภ.แนะสถานการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกับเด็กในสถานศึกษา ทั่วไป—15 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะสถานการณ์เสี่ยงต่อการ เกิดอุบัติเหตุกับเด็กในสถานศึกษา ดังนี้ สถานการณ์เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในโรงเรียน สถานการณ์เสี่ยงที่เกิดจากนักเรียนขาดความระมัดระวัง

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 18 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—15 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 พ.ค.62 ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 18 จังหวัด รวม 42 อำเภอ 78 ตำบล 177

ปภ.แนะ 12 พฤติกรรมการขับรถอย่างถูกวิธี ช่วยยืดอายุการใช้งานรถ...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั่วไป—14 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะ 12 พฤติกรรมการขับรถที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของรถ ดังนี้ อุ่นเครื่องก่อนออกรถ ไม่เร่งเครื่องอย่างรุนแรงเมื่อสตาร์ทรถ ชะลอความเร็วเมื่อขับรถผ่านเนินหลังเต่า ไม่คิกดาวน์เพื่อเร่งแซง

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัยรวม 16 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—14 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 16 จังหวัด รวม 38 อำเภอ 71

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัยรวม 15 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—13 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบันทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 15 จังหวัด รวม 31 อำเภอ 61

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 22 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—09 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 22 จังหวัด รวม 51 อำเภอ 97

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 7 จังหวัด ทั่วไป—08 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา มหาสารคาม ตราด และชลบุรี รวม 18 อำเภอ 61 ตำบล 439 หมู่บ้าน ซึ่ง

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—08 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 16 จังหวัด รวม 36 อำเภอ 67

กอปภ.ก. ประสานจังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 7 11 พ.ค. ทั่วไป—08 May 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ 6 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 7 - 11 พ.ค. 62

ปภ.เตือน 7 ปุ่มในรถ หากเผลอกด ใช้งานไม่เหมาะสมกับสถานการณ์...เสี่ยงอันตราย ทั่วไป—07 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือน 7 ปุ่มในรถ หากเผลอกดหรือ ใช้งานไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย โดยปุ่มไฟสูง ควรเปิดใช้เมื่อขับรถผ่านเส้นทาง ที่มืดมาก ปุ่มปิดการทำงานของถุงลมนิรภัย

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 9 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—07 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 9 จังหวัด รวม 19 อำเภอ 35

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—07 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 6 จังหวัด รวม รวม 11 อำเภอ

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยผู้ประสบภัย ทั่วไป—07 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้พื้นที่ตำบลกลางดง ตำบลทุ่งเสลี่ยม และตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย