Wednesday April 1, 2020 16:01

กรมป้องกันและบรรเ Press Releases

กอปภ.ก. สั่งการ 41 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทั่วไป—31 Mar 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 41 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และลูกเห็บตกบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 1 – 4 เม.ย.63

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 15 จังหวัดคลี่คลายแล้วทุกจังหวัดพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเน ทั่วไป—26 Mar 20

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลกระแสลมตะวันตกระดับบนเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำ

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด คลี่คลายแล้ว พร้อมสำรวจความเสียหายและช่วยผู้ประสบภัยในเบื้องต ทั่วไป—25 Mar 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากกระแสลมตะวันตกระดับบนเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทย

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด ทุกจังหวัดคลี่คลายแล้ว เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยผู้ประสบภั ทั่วไป—24 Mar 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากกระแสลมตะวันตกระดับบนเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำ เนื่องจากมีความร้อนปกคลุม

กอปภ.ก. ประสาน 57 จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รับมือพายุฤดูร้อน ทั่วไป—23 Mar 20

กอปภ.ก โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก ในช่วงวันที่ 21 - 24 มีนาคม 2563 โดยประสานจังหวัดและศูนย์ ปภ. เขต

กอปภ.ก. ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รับมือพายุฤดูร้อน ทั่วไป—20 Mar 20

กอปภ.ก โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก ในช่วงวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2563 โดยประสานจังหวัดและศูนย์ ปภ. เขต

ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน...ลดเสี่ยงอันตรายจากลมแรงและฟ้าผ่า ทั่วไป—20 Mar 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด

ปภ.ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือ - ลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อนอย่างเต็มกำลัง ทั่วไป—13 Mar 20

ในช่วงรอยต่อฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน หลายพื้นที่มักเกิดสภาพอากาศแปรปรวนจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน ทั้งฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บตก และลมกระโชกแรง สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

ภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 23 จังหวัด บูรณาการสรรพกำลัง แก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับพื้นที่ - ทั่วไป—10 Mar 20

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (10 มี.ค.63) มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 23 จังหวัด รวม 135 อำเภอ 703 ตำบล 3 เทศบาล 6,001 หมู่บ้าน/ชุมชน แยกเป็น

ปภ.แนะการพาเด็กท่องเที่ยวช่วงปิดเทอมอย่างปลอดภัย...ลดเสี่ยงอันตราย ทั่วไป—03 Mar 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอันตราย จากการนำเด็กท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ โดยการไปเที่ยวสวนสนุก ควรศึกษาข้อแนะนำของเครื่องเล่น ปฏิบัติตามป้ายเตือนอันตรายอย่างเคร่งครัด การพาเด็กท่องเที่ยวทะเลหรือสวนน้ำ

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 3 จังหวัด พร้อมประสานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—03 Mar 20

วันนี้ (3 มี.ค.63) เวลา 11.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยเกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองคาย และอุดรธานี รวม 4 อำเภอ 5 ตำบล 11 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวม

ปภ.ย้ำจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน - ระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—28 Feb 20

ขณะนี้เกิดสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ของประเทศ สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับจังหวัด

ปภ.รายงานสถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี ระดมสรรพกำลังปฏิบัติการดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—25 Feb 20

วันนี้ (25 ก.พ.63) เวลา 11.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยสถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดนครนายก สามารถควบคุมไฟส่วนใหญ่ไว้ได้แล้ว ส่วนพื้นที่ห่างไกล

ปภ.แนะเตรียมพร้อมรับมือ - ลดผลกระทบจาก พายุฤดูร้อน ทั่วไป—20 Feb 20

ในช่วงรอยต่อฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน หลายพื้นที่มักเกิดสภาพอากาศแปรปรวนจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน ทั้งฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บตก และลมกระโชกแรง สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กอปภ.ก.ประสาน 7 จังหวัดภาคใต้ เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 20 - 24 ทั่วไป—20 Feb 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 7 จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้ศูนย์ ปภ.เขต ในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดติดตามสภาพอากาศปริมาณฝน ระดับน้ำ

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้ป้องกันและรับมือไฟป่า...มหันตภัยร้ายทำลายผืนป่า ทั่วไป—17 Feb 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเรียนรู้ข้อควรปฏิบัติ ในการป้องกันไฟป่า โดยกำจัดวัสดุที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิง งดเว้นการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ และหลีกเลี่ยงการจุดไฟก่อกองไฟ หรือทิ้งก้นบุหรี่ในพื้นที่ป่าไม้

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 22 จังหวัด บูรณาการเครื่องจักรกลแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับพื้นที่ ทั่วไป—17 Feb 20

วันนี้ (16 ก.พ. 2563) เวลา 9.00 น. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยมี 22 จังหวัดประกาศเขตฯ ประสบภัยแล้ง เร่งประสานทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัย

ปภ. ร่วมกับ ทบ. ส่งอากาศยานปีกหมุน KA-32 ปฏิบัติการดับไฟ ปกป้องผืนป่าภาคเหนือ ทั่วไป—17 Feb 20

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองทัพบก ส่งอากาศยานปีกหมุน KA – 32A11BC จำนวน 2 ลำ ปฏิบัติการขึ้นบินทิ้งน้ำดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง ปกป้องผืนป่าระยะทางรวมกว่า 44 กิโลเมตร สามารถสกัดกั้นพื้นที่ไม่ให้เกิดไฟป่าได้กว่า 5,550 ไร่

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 21 จังหวัด บูรณาการเครื่องจักรกลแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับพื้นที่ ทั่วไป—11 Feb 20

วันนี้ (11 ก.พ. 2563) เวลา 9.00 น. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยมี 21 จังหวัดประกาศเขตฯ ประสบภัยแล้ง เร่งประสานทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัย

กอปภ.ก.ประสาน 25 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เฝ้าระวัง ทั่วไป—07 Feb 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 25 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยประสานจังหวัดและศูนย์ ปภ. เขต

ปภ. ประสานจังหวัดกำหนดพื้นที่ห้ามเผา คุมเข้มการเผา - ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้น ทั่วไป—30 Jan 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้มข้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและลดแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยเฉพาะการคุมเข้มการเผาในพื้นที่ ให้ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้วิธีรับมือฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างปลอดภัย ทั่วไป—28 Jan 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะนำการปฏิบัติตัวของประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ฝุ่นละอองPM2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยควรลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขณะอยู่กลางแจ้ง

บกปภ.ช. ติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เน้นย้ำทุกหน่วยทำงานในมิติเชิงพื้นที่ ทั่วไป—28 Jan 20

วันนี้ (28 ม.ค. 62) เวลา 14.00 น. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะองคมนตรี ประกอบด้วย นายพลากร สุวรรณรัฐ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา นายจรัลธาดา กรรณสูต พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ นายอำพน กิตติอำพน และ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

ปภ.ระดมเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำ LUF-60 รถบรรทุกน้ำดับเพลิง เตรียมปฏิบัติการลดปริมาณฝุ่นละอองในเขต ทั่วไป—28 Jan 20

วันนี้ (28 ม.ค.63) ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุของแต่ละพื้นที่ สั่งการ ปภ. ระดมเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำและรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง จำนวน 56 คัน

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 20 จังหวัด ระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับพื้นที่ ทั่วไป—28 Jan 20

วันนี้ (28 ม.ค.2563) ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยมี 20 จังหวัดประกาศเขตฯ ประสบภัยแล้ง เร่งประสานทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัย

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—27 Jan 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับกระแสลมตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 24 – 25 มกราคม 2563

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 3 จังหวัด พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู ทั่วไป—27 Jan 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 3 จังหวัด 4 อำเภอ 4 ตำบล 15 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 65 หลัง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด

กอปภ.ก.ประสาน 23 จังหวัด ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฝ้าระวัง ทั่วไป—23 Jan 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 23 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 24 – 27 มกราคม 2563 โดยประสานจังหวัดและศูนย์ ปภ. เขต

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือ - การป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั่วไป—23 Jan 20

เทศกาลตรุษจีนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย ทั้งอัคคีภัย อุบัติภัยทางน้ำ และอุบัติเหตุทางถนน สร้างความสูญเสียต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

ปภ.แนะประชาชนรู้ทันอุบัติภัย - ชีวิตปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั่วไป—20 Jan 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยห้ามจุดธูปเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล เผากระดาษเงินกระดาษทองในที่โล่งแจ้งหรือภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด พร้อมจัดเตรียมถังน้ำไว้ใกล้ๆ