Monday November 18, 2019 16:47

กรมป้องกันและบรรเ Press Releases

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วน วางมาตรการเชิงรุกป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว ทั่วไป—18 Nov 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อม ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยวางมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาวครอบคลุมทุกมิติ พร้อมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว

กอปภ.ก.ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือฝนฟ้าคะนอง อากาศเย็น และคลื่นลมปานกลาง ทั่วไป—13 Nov 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือฝนฟ้าคะนอง และอากาศเย็น ส่วนพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

กอปภ.ก. สั่งการ 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือฝนตกเล็กน้อยถึงปานกล ทั่วไป—11 Nov 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 11 – 13 พ.ย.62 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ

กอปภ.ก. สั่งการ 46 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ทั่วไป—11 Nov 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 46 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก อากาศเย็น และลมแรง ในช่วงวันที่ 13 – 15 พ.ย.62 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ

ศิลปินแกรมมี่ ร่วมรณรงค์ให้ความรู้ การเตรียมรับมือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ รู้ทัน ป้องกัน ปลอดภัย ทั่วไป—08 Nov 19

วัลลภศิรินันท์ ร่วมกิจกรรม "รู้ทัน ป้องกัน ปลอดภัย" จัดขึ้นโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ณ โรงเรียนเทศบาล 6 จังหวัดอุดรธานี โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักให้เยาวชน

กอปภ.ก. ประสาน 25 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือฝนฟ้าคะนอง ทั่วไป—29 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 25 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ทั่วไป—18 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานปัจจุบันพื้นที่ประสบอุทกภัยสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด แต่ยังคงมีผู้อพยพในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 1 จุด รวม 6 ครัวเรือน 26 คน เนื่องจากบ้านเรือนเสียหายอยู่ระหว่างซ่อมสร้าง

ปภ.แนะประชาชนเช่ารถโดยสารสาธารณะที่ได้มาตรฐาน...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงเทศกาลทอดกฐิน ทั่วไป—17 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเช่ารถโดยสารสาธารณะ อย่างปลอดภัย โดยเลือกใช้บริการจากศูนย์เช่ารถที่ได้มาตรฐานและมีอุปกรณ์นิรภัยประจำรถ เลือกใช้บริการรถโดยสาร ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง พนักงานขับรถมีความพร้อมในการขับรถ

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว ทั่วไป—17 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานปัจจุบันพื้นที่ประสบอุทกภัยสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด แต่ยังคงมีผู้อพยพในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 2 จุด รวม 13 ครัวเรือน 46 คน เนื่องจากบ้านเรือนเสียหายอยู่ระหว่างซ่อมสร้าง

กอปภ.ก.ประสาน 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 17 - 20 ทั่วไป—16 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2562 อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และทะเลมีคลื่นลมแรง

ปภ.รายงานอุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัดเร่งทำความสะอาด - ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—16 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (16 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี เร่งสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—15 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (15 ต.ค. 62 เวลา 06.00

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย2 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีเร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่ปร ทั่วไป—15 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (12 ต.ค. 62เวลา 06.00 น.)

กอปภ.ก.ประสานศูนย์ ปภ.เขต และจังหวัด เฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ ทั่วไป—11 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก และลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 12 - 15 ตุลาคม 2562 โดยให้ศูนย์ ปภ.เขตในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน และแนวโน้มสถานการณ์ภัยตลอด 24

ปภ.จัดกิจกรรมวันจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี ทั่วไป—10 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียนและ วันลดภัยพิบัติสากล ภายใต้แนวคิด "โรงเรียนและโรงพยาบาลที่ปลอดภัย" ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนัก

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 3 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี เร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่ ทั่วไป—10 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (9 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี เร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่ ทั่วไป—10 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (10 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี เร่งสำรวจข้อมูลความเสียหาย - ทั่วไป—08 Oct 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (9 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)

ปภ.แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด - ลดเสี่ยงอุบัติภัยจมน้ำ...เพิ่มความปลอดภัยในช่วงปิดเทอม ทั่วไป—07 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน อย่างใกล้ชิด ป้องกันอุบัติภัยจากการจมน้ำ โดยหากพาบุตรหลานเที่ยวทะเล เล่นน้ำในสระว่ายน้ำหรือแหล่งน้ำ ตามธรรมชาติ ควรเตรียมความพร้อม ตรวจสอบสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัยในจังหวัดลำปาง เร่งสำรวจความเสียหาย - ทั่วไป—07 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 20 หลัง ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี เร่งสำรวจข้อมูลความเสียหาย - ทั่วไป—07 Oct 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และ พายุโซนร้อน "คาจิกิ"ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (7 ต.ค. 62 เวลา 06.00

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—07 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 10 หลัง วัด 1 แห่ง ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด อำเภอ หน่วยทหาร

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด เน้นย้ำจังหวัดเร่งสำรวจข้อมูลความเสียหายถูกต้องครบถ้วน ทั่วไป—07 Oct 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (5 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี เร่งสำรวจข้อมูลความเสียหายถูกต้องครบถ้วน ทั่วไป—07 Oct 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (6 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)

ปภ.รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—07 Oct 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 7 ครัวเรือน ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด เน้นย้ำจังหวัดสำรวจข้อมูลความเสียหายถูกต้องครบถ้วน ทั่วไป—04 Oct 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล"และพายุโซนร้อน"คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (4 ต.ค. 62 เวลา 06.00 น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง ทั่วไป—03 Oct 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล"และพายุ โซนร้อน"คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (3 ต.ค. 62 เวลา 06.00น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง ทั่วไป—01 Oct 19

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล"และพายุโซนร้อน"คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (1 ต.ค. 62 เวลา 06.00น.)

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหาย ทั่วไป—30 Sep 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน รวม 32 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด

บกปภ.ช. แจงหลักเกณฑ์จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ย้ำทุกครัวเรือนต้องได้รับการช่วยเหลือเดินหน้าเร ทั่วไป—30 Sep 19

28 ก.ย.62 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ประธานการประชุมกองบัญชาการฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เปิดเผยว่า