Thursday June 20, 2019 12:45

กรมสวัสดิการ Press Releases

อธิบดีกสร.มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบนิเวศ เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมฯ ทั่วไป—18 Jun 19

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 40

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ ร่วมต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย เนื่องในวันต่อต้านแรงงานเด็กโลก ปี 2562 ทั่วไป—13 Jun 19

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านแรงงานเด็กโลก ประจำปี 2562 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และเข้าเยี่ยมชมบูธ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ

กสร.อบรมวิทยากรตัวคูณสร้างวินัยด้านการเงินและการออมให้แรงงาน ทั่วไป—11 Jun 19

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการกองทุนเพ

กสร.อบรมวิทยากรตัวคูณสร้างวินัยด้านการเงินและการออมให้แรงงาน ทั่วไป—11 Jun 19

ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

กสร.จับมือ BTS ขับเคลื่อน Safety Thailand ทั่วไป—10 Jun 19

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ BTS ขับเคลื่อน Safety Thailand สร้างจิตสำนึกด้าน ความปลอดภัยให้พนักงาน ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ พร้อมจัดกิจกรรมติดป้ายโปสเตอร์รณรงค์ลดอุบัติเหตุในการทำงานในสถานีรถไฟฟ้า BTS 43 สถานี

กสร. MOU บ.กรุงเทพโปรดิ๊วส เล็งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน Supply Chain ทั่วไป—30 May 19

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคู่ค้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย ระหว่าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กับ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานประกอบกิจการระดับห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain)

ก.แรงงานจับมือกรุงเทพโปรดิ๊วสร่วมพัฒนาคู่ค้าธุรกิจสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย ทั่วไป—29 May 19

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MoU) กับ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ภายใต้

กสร. เผยผลเลือกคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ทั่วไป—28 May 19

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการเลือกผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ทำหน้าที่เสนอความเห็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรการในการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน นายวิวัฒน์ ตังหงส์

กสร. สั่งติดตามฟอร์ดลดพนักงาน แนะปฏิบัติตามกฎหมาย ทั่วไป—24 May 19

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สั่งติดตามกรณี บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ เตรียมลดพนักงานตามนโยบายบริษัทแม่ที่สหรัฐฯ พร้อมแนะนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)

ภาพข่าว: อธิบดีกสร. มอบวุฒิบัตรพนักงานตรวจแรงงานใหม่ ทั่วไป—23 May 19

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่พนักงานตรวจแรงงานใหม่ที่ผ่านการอบรมภายใต้โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ณ

ภาพข่าว: TWPC รับวุฒิบัตรนักบริหารงานความปลอดภัยขั้นสูง หุ้น—16 May 19

คุณวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ขวา) ถ่ายภาพร่วมกับ คุณวิระภพ ทวีโคตร ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานฯ กำกับดูแลบริหารงานความปลอดภัยฯ (ซ้าย) บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ในพิธีรับมอบวุฒิบัตร "นักบริหารความปลอดภัยชั้นสูง"

กสร. จัดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ปี 2562 ทั่วไป—10 May 19

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อกระตุ้นเตือนทุกภาคส่วนใส่ใจและสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานผ่านกลไลประชารัฐ ขับเคลื่อนนโยบาย Safety

กสร. เดินหน้าสร้างความเข้าใจพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานใหม่ให้นายจ้างลูกจ้าง ทั่วไป—03 May 19

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 แก่นายจ้าง ลูกจ้างกว่า 400 คน มุ่งสร้างความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง ตั้งเป้าคุ้มครองแรงงาน สู่มาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม นายวิวัฒน์ ตังหงส์

กสร. เตือนแรงงานกลับบ้านสงกรานต์ ระวังอุบัติเหตุ ทั่วไป—10 Apr 19

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนแรงงานไทย แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ระวังอุบัติเหตุ ย้ำ ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นลำดับแรกเสมอ ให้ใช้สติในการขับรถ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เตรียมความพร้อมทั้งคนและรถ

ก.แรงงาน ตั้งโต๊ะถกกูรูตำรับอาหารไทยหวังดันสู่ครัวโลก ทั่วไป—04 Apr 19

ก.แรงงาน ตั้งโต๊ะ ระดมสมอง กูรูต้นตำรับอาหารไทย หวังพัฒนาหลักสูตร ช่วยยกระดับครัวไทย ก้าวไกลสู่ระดับสากล เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

ภาพข่าว: กสร.จัดแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ จป. ทั่วไป—01 Apr 19

นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ

กสร. ประกาศขอความร่วมมือให้ลูกจ้างหยุดงาน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั่วไป—11 Mar 19

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานวันที่ 17 มีนาคม หรือ 24 มีนาคม เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าหรือไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)

กสร. มอบเสื้อ จป.น้อย โรงเรียนบ้านหนองนาว จ.ลำปาง ทั่วไป—06 Mar 19

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษาปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยให้นักเรียน พร้อมมอบเสื้อสามารถให้กับจป.น้อย ณ โรงเรียนบ้านหนองนาว จังหวัดลำปาง นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า

อธิบดีกสร. ย้ำใช้ GLP/TLS เพิ่มโอกาสทางค้าผู้ประกอบการ ทั่วไป—05 Mar 19

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมเสวนาในงานที่มีคุณค่าสำหรับธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน ย้ำใช้หลักการ GLP TLS พัฒนาด้านแรงงานสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เพิ่มโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00

แรงงาน ขับเคลื่อนความปลอดภัยฯในเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง ทั่วไป—04 Mar 19

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดลำปางและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานในเหมืองแม่เมาะ มุ่งคุ้มครองความปลอดภัยคนทำงานอย่างทั่วถึง นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)

แรงงาน เปิดรับสมัครผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1 และภาค 7 ทั่วไป—28 Feb 19

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1 และศาลแรงงานภาค 7 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า

ก.แรงงาน จับมือ ปปส. รัฐวิสาหกิจ ลงนาม MOU ความร่วมมือป้องกันยาเสพติด ทั่วไป—28 Feb 19

กระทรวงแรงงาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 15 หน่วยงาน

15 รัฐวิสาหกิจผนึกกำลัง ลงนาม MOU ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ด้าน กยท. ทั่วไป—27 Feb 19

วันนี้ ( 27 กุมภาพันธ์ 2562 ) เวลาประมาณ 11.00 น. การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหน่วยรัฐวิสาหกิจ ลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กสร. อนุมัติเงินกู้ 13 ล้าน ลดภาระหนี้ลูกจ้าง ทั่วไป—22 Feb 19

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อีซูซุเอ็นยิ่น 13 ล้านบาทแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้ลูกจ้าง พร้อมเผย 5 เดือนแรกงบ 62 ปล่อยกู้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการแล้ว 34 ล้านบาท ลูกจ้างได้ประโยชน์กว่า 1,705 คน นายวิวัฒน์

ภาพข่าว: กสร. จัดอบรมนบร. รุ่นที่ 28 มุ่งสร้างข้าราชการมืออาชีพ ทั่วไป—21 Feb 19

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร. รุ่นที่ 28) ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. – 7 มี.ค. 62 มุ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติราชการ สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019 ทั่วไป—18 Feb 19

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1

กสร. ทำความเข้าใจกม.ผู้เกี่ยวข้อง เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงานทางทะเล ทั่วไป—12 Feb 19

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติด้านคุ้มครองแรงงานทางทะเลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าของเรือ และคนประจำเรือ เสริมความรู้ ความเข้าใจข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

ภาพข่าว: กสร. เสริมสมรรถนะเจ้าหน้าที่ ตั้งเป้าต่อยอด GLP ทั่วไป—11 Feb 19

วันที่ 11 ก.พ.62 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้วิทยากรเพื่อขยายผลการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 1

ภาพข่าว: กสร. อบรม นักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง ขับเคลื่อน Safety Thailand ทั่วไป—05 Feb 19

วันนี้ (5 ก.พ. 62) นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการวิทยาลัยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "นักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง" ให้แก่

กสร.ห่วงเพลิงไหม้ช่วงตรุษจีน ขอนายจ้างลูกจ้างร่วมป้องกัน ทั่วไป—01 Feb 19

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้างป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดจากการจุดประทัด ธูป เทียน ช่วงเทศกาลตรุษจีน กรณีหยุดยาวให้ตรวจสอบความเรียบร้อยเครื่องจักร อุปกรณ์ ก่อนและหลังหยุดเพื่อความปลอดภัย นายวิวัฒน์ ตังหงส์