Wednesday September 19, 2018 14:58

กระทรวงมหาดไ Press Releases

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 7 จังหวัด พร้อมเร่งระบายน้ำ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเน ทั่วไป—18 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 18 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 16 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย

กอปภ.ก. สั่งการ 57 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ทั่วไป—18 Sep 18

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของพายุ "มังคุด" (MANGKHUT) ในช่วงวันที่ 18 – 20 กันยายน 2561 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน

สถาบันปิดทองหลังพระฯอนุมัติงบ 50 ล้านบาทส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทั่วไป—17 Sep 18

คณะกรรมการบริหารสถาบันปิดทองหลังพระ ฯอนุมัติ 50 ล้านบาทพร้อมจับมือกระทรวงเกษตรและกระทรวงมหาดไทยขยายผลการผลิตทุเรียนคุณภาพดีเพื่อการส่งออกให้ได้เป้าหมาย 3,000 ตัน หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฐานรากในสามจังหวัดชายแดนใต้ นาย การัณย์ ศุภกิจวิเลขการ

กอปภ.ก. ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ทั่วไป—17 Sep 18

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักจากพายุดีโซนร้อน "มังคุด" (MANGKHUT) ในช่วงวันที่ 17 – 20 กันยายน 2561 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน

ปภ.แนะประชาชนปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง ดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย ทั่วไป—17 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย เมื่อเกิดอุทกภัย โดยในกรณีที่เกิดอุทกภัยแล้วสามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ ให้ขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นที่สูง ตัดกระแสไฟฟ้า เดินทางในช่วงน้ำท่วมด้วยความระมักระวัง

Go Green Plus เฟส 2 ตะลุยภาคกลางตอนบนยกระดับตลาดท้องถิ่นสู่ Green Market ทั่วไป—17 Sep 18

Go Green Plus เฟส 2 ตะลุยภาคกลางตอนบนกันเป็นที่เรียบร้อย องค์การตลาด (อต.)เร่งเดินหน้า โครงการ Go Green Plus ยกระดับมาตรฐานตลาดท้องถิ่นสู่ตลาดรักษ์โลก เมื่อวันที่ 13และ14 ก.ย.61 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 8 จังหวัด ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำ ทั่วไป—17 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 22 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย

ภาพข่าว: พาเหรดสุดยอดอาหารและสินค้าไทยในงาน Thai Taste Expo 2018 ทั่วไป—13 Sep 18

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันอาหาร (คนแรกจากขวา) ร่วมกับ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (คนกลาง) และนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (คนแรกจากซ้าย) แถลงข่าวจัดงานใหญ่

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 7 จังหวัด พร้อมเร่งระบายน้ำ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเน ทั่วไป—13 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 13 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 20 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 13 จังหวัด

ภาพข่าว: องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) เร่งยกระดับมาตรฐานตลาดท้องถิ่นสู่ตลาดรักษ์โลก หรือ Green ทั่วไป—12 Sep 18

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย หรือ อต. เร่งเดินหน้าโครงการ Go Green Plus รณรงค์สร้างตลาด Green ในตลาดเทศบาล นำโดย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร นายสุทธิพงศ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยนายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดี สถ. นายมงคล ลีลาธรรม

กอปภ.ก. ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 13 18 ก.ย. ทั่วไป—12 Sep 18

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้จังหวัดเสี่ยงภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 13 –

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 7 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—12 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 12 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 20 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 13 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 9 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—11 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 11 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 20 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 11 จังหวัด

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้หลักปฏิบัติในการช่วยเหลือคนตกน้ำถูกวิธี...ลดเสี่ยงเสียชีวิต ทั่วไป—10 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีปฏิบัติกรณีเข้าช่วยเหลือคนตกน้ำ อย่างถูกวิธี โดยกรณีว่ายน้ำไม่เป็นควรตะโกนให้ผู้ที่ว่ายน้ำเป็นเข้าช่วยเหลือ โยนอุปกรณ์ชูชีพหรือสิ่งของที่ลอยน้ำได้ให้ผู้ตกน้ำ ยึดเกาะ

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย 10 จังหวัด ประสานเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั่วไป—10 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "เบบินคา" และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 9 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 20 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 10

ภาพข่าว: เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์และพิธีกรรายการ ในโครงการ OTOP Village 8 ไลฟ์สไตล์—07 Sep 18

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์และรายการโทรทัศน์ ภายใต้ โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว: OTOP Village 8 เส้นทาง

ภาพข่าว: ธพว.ประสานพลังหน่วยงานพันธมิตร เดินหน้าโครงการ Go Green Plus มุ่งยกระดับตลาดชุมชน ทั่วไป—06 Sep 18

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. โดยนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ และ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยตัวแทนจากกรมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 9 จังหวัด พร้อมประสานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็ว ทั่วไป—06 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "เบบินคา" และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 6 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 19 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 10

ปภ.แนะประชาชนชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ตโฟนอย่างถูกวิธี...ลดเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรและแบตเตอรี่ระเบิด ทั่วไป—06 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ตโฟน อย่างถูกวิธี โดยเลือกใช้สายชาร์จไฟที่มีคุณภาพ ไม่ชาร์จแบตเตอรี่ติดต่อกันเป็นเวลานาน ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อประจุไฟ อยู่ในระดับร้อยละ 40

ปภ.แนะประชาชนรู้ทันภัยสารเคมีเรียนรู้ป้องกัน แก้ไขถูกวิธี...ลดเสี่ยงอันตราย ทั่วไป—05 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตนเมื่อประสบอุบัติภัยสารเคมี โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสารเคมี สังเกตสิ่งผิดปกติที่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามีสารเคมีรั่วไหล ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกครั้งที่ใช้งานสารเคมี

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 9 จังหวัด พร้อมเร่งระบายน้ำ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเน ทั่วไป—05 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "เบบินคา" และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 5 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัย ใน 19 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 10

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 8 จังหวัด พร้อมเร่งระบายน้ำ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเน ทั่วไป—04 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "เบบินคา" และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัย ใน 18 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 10

ภาพข่าว: เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์และพิธีกรรายการ ในโครงการ OTOP Village 8 บันเทิง—03 Sep 18

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์และรายการโทรทัศน์ ภายใต้ โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว: OTOP Village 8 เส้นทาง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดมิติใหม่ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ทั่วไป—03 Sep 18

ชวนนักเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP ชูคอนเซ็ปต์ "หลากเสน่ห์ หลายผลิตภัณฑ์ กับ 8 เส้นทาง หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP Village ชวนเช็คอิน! สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวมิติใหม่กับเสน่ห์ของแต่ละท้องถิ่นทั่วไทยในเชิงลึก

กอปภ.ก. สั่งการ 8 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากการเพิ่มการระบายน้ำ ของเขื่อนวชิราลงกรณ ทั่วไป—03 Sep 18

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้จังหวัดเสี่ยงภัย 8 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย น้ำล้นตลิ่ง และน้ำไหลหลาก จากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ ระหว่างวันที่ 4

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 8 จังหวัด พร้อมเร่งระบายน้ำ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเน ทั่วไป—03 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "เบบินคา" และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 3 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัย ใน 18 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 10

ภาพข่าว: เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ทั่วไป—30 Aug 18

นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ที่ 5 จากซ้าย) นำคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 5 (วธอ.5) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของ บริษัท

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 6 จังหวัด พร้อมเร่งระบายน้ำ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็ว ทั่วไป—30 Aug 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "เบบินคา" และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 สิงหาคม 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัย ใน 15 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 9 จังหวัด

K PARK PHUKET คอมมูนิตี้มอลล์บนพื้นที่สีเขียวสำหรับทุกครอบครัว ใจกลางเมืองภูเก็ต ทั่วไป—30 Aug 18

คุณนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เค พาร์ค ภูเก็ต (K PARK PHUKET) โดยมีคณะผู้บริหารของทางโครงการฯ คุณวิภาพรรณ ณ ระนอง คูสุวรรณ, ดร. ศิริภัทรา คูสุวรรณ ณ ระนอง และคุณไตรรัตน์ คูสุวรรณ ณ ระนอง

กอปภ.ก. สั่งการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่ม ทั่วไป—28 Aug 18

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้จังหวัดและศูนย์ ปภ. เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รับมือสถานการณ์อุทกภัย น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่ม