Friday May 24, 2019 02:15

กฤษฎา เสกตระกูล Press Releases

มอบรางวัล 2 องค์กรต้นแบบ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาสังคมชนบท ทั่วไป—09 Apr 19

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ 7 องค์กรที่ทำงานพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2561 โดยครั้งนี้นับเป็นรางวัลสาขาที่ 5 การพัฒนาสังคมชนบท

ภาพข่าว: มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาสังคมเมืองและสาขาการพัฒนาการศึกษา ทั่วไป—02 Apr 19

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ประธานกรรมการมูลนิธิวิมุตตยาลัย และ นพ. สุรพจน์ สุวรรณพานิช ประธานกรรมการมูลนิธิ ศ. สังเวียน อินทรวิชัย ร่วมมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2561

ภาพข่าว: มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาห้องสมุด หุ้น—22 Mar 19

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ อุปนายกปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2561 ส่งเสริม 4 ต้นแบบคนดีสาขาการพัฒนาห้องสมุด ได้แก่ นางทิพย์วรรณ

ภาพข่าว: เปิดตัวโครงการ Library: Care the Bear ทั่วไป—18 Feb 19

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และศาสตรเมธีสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ อุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ "Library: Care the Bear" ส่งเสริมห้องสมุดกว่า 600 แห่งทั่วประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินงาน

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ MSCI จัดสัมมนาส่งเสริมการลงทุนยั่งยืน หุ้น—21 Jan 19

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดงานสัมมนา "Thailand Sustainable Investment" ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ MSCI Inc. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว: ตลาดทุนร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก หุ้น—08 Jan 19

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้แทนมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ เลขาธิการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ผู้แทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วมมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก

ภาพข่าว: มอบรางวัล SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 21 ทั่วไป—12 Dec 18

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัลแก่เยาวชนระดับอุดมศึกษา 1 ใน 4 ระดับของการประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 21จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม. มหิดล

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมเยาวชนใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสพัฒนาศักยภาพ ทั่วไป—23 Nov 18

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แทนมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบโต๊ะและอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิสแก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ภายใต้โครงการ SET Table Tennis for Everyone

ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ หุ้น—19 Oct 18

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวเปิด "โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ" รุ่นที่ 12 ซึ่งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556โดยมุ่งส่งเสริมศักยภาพทั้งด้านการสื่อสาร การบริหารงาน และการวางแผนการเงิน

ภาพข่าว: นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าแชมป์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ทั่วไป—11 Oct 18

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมอบรางวัลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 6 โดยทีมที่ชนะเลิศคว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ทีม ECON CU

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้การทำรายงานความยั่งยืนตาม GRI Standards แก่ หุ้น—21 Sep 18

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประสิทธิ์ ไวยาวัจมัย และพรพรรณ ศิริสมฤทธิกุล กรรมการบริษัท บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน ร่วมกิจกรรม Sustainability Reporting Workshop (GRI Standards)

สัมมนาสัญจร โค้งสุดท้ายหุ้นไทย ฟุบ หรือ ไปต่อ เยือนถิ่นแดนอีสาน ณ อุดรธานี หุ้น—14 Sep 18

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และเครือเดอะเนชั่น ชวนนักลงทุนชาวอุดรธานี ร่วมงานสัมนาหุ้นยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี "โค้งสุดท้าย หุ้นไทย ฟุบ หรือ ไปต่อ" รับฟังการบรรยายพิเศษ ศักยภาพตลาดหุ้นไทยเชื่อม CLMV จาก ดร.กฤษฎา เสกตระกูล

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลูกฝังเยาวชนเรื่องการออมและการวางแผนการเงิน หุ้น—03 Sep 18

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนและหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับคณะอาจารย์และผู้แทนเยาวชนจาก 15 โรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 90 คน

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการใหม่ หุ้น—28 Aug 18

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank และ นิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ภาพข่าว: บสย. ธพว. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม CSR สร้าง SMEs 4.0 ทั่วไป—28 Aug 18

นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และนายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน

ภาพ่าว: มอบรางวัลสุดยอดเยาวชนคนเก่ง แชมป์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ หุ้น—27 Aug 18

พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมอบรางวัลพร้อมทุนการศึกษาและเกียรติบัตร แก่ผู้ชนะการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

ภาพข่าว: แลกเปลี่ยนมุมมองรับมือสังคมสูงวัย หุ้น—17 Aug 18

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานเสวนา Capital Market Research Forum ครั้งที่ 6/2561 ในหัวข้อ "รับมือสังคมสูงวัย: โอกาสและความท้าทาย" และการนำเสนอผลการศึกษา หัวข้อ "นวัตกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ: Saving through

สัมมนาสัญจร โค้งสุดท้ายหุ้นไทย ฟุบหรือไปต่อ เวทีหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หุ้น—10 Aug 18

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เปิดเวทีสัมมนาสัญจร โค้งสุดท้ายหุ้นไทย ฟุบหรือไปต่อ เวทีหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ใน วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ในงานสัมมนาพบกับบรรยายพิเศษ "ทิศทางตลาดทุนไทยในยุค Thailand 4.0" โดย ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ

ภาพข่าว: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการให้ความรู้วิชาชีพบรรณารักษ์ หุ้น—08 Aug 18

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์" จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 องค์กรเพื่อสังคม สาขาพัฒนาห้องสมุด ภายใต้โครงการ SET

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ MOU สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ส่งเสริมนวัตกรรมแก่ธุรกิจ หุ้น—02 Aug 18

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ภาพข่าว: โฮมโปร เดินหน้าลดโลกร้อนรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมแถลงข่าวกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หุ้น—03 Jul 18

นางสาววรรณี จันทามงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชี และการเงิน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และนางสาวนพเก้า

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตรตลาดทุน เปิดโครงการ Care the Bear หุ้น—27 Jun 18

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ และ นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรพันธมิตร ร่วมเปิดโครงการ "Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event" ส่งเสริม บจ.

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนกีฬาเทเบิลเทนนิส ต่อเนื่องเป็นปีที่ หุ้น—19 Jun 18

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และในปีนี้ยังขยายความร่วมมือผลักดันกีฬาเทเบิลเทนนิสให้เป็นที่สนใจในวงกว้าง ผ่านโครงการ SET Table Tennis for Everyone ขยายฐานผู้เล่นหน้าใหม่

ภาพข่าว: เริ่มแล้ว YFS 2018 เวทีสร้างสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุนไทย หุ้น—18 Jun 18

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ดร.สุธี โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต คุณบุรณิน รัตนสมบัติ

ภาพข่าว: SET Social Impact Gym สร้าง SE แข็งแกร่งต่อเนื่องเป็นปีที่ หุ้น—18 Jun 18

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร. ชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) และ นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมนำทีมผู้บริหารระดับสูง

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดบรรยาย The Future of Food หุ้น—14 Jun 18

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน Special Executive Talk หัวข้อ "The Future of Food" จัดขึ้นโดย Food Innopolis สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับเกียรติจาก Dr. Claudia Laricchia, Head of

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลการแข่งขัน SET Table Tennis Club Championships หุ้น—08 Jun 18

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัลการแข่งขัน "SET Table Tennis Club Championships 2018" ซึ่งเป็นสนามการแข่งขันที่มุ่งส่งเสริมให้นักกีฬาเทเบิลเทนนิสจากสโมสรต่างๆ ทั่วประเทศ ได้พัฒนาศักยภาพให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดประชุมเชิงวิชาการพัฒนาตัวชี้วัดโครงการเพื่อสังคม หุ้น—05 Jun 18

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการวัดผลลัพธ์ทางสังคม โครงการ "SET Social Impact Echoes" โดยมี ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ และ นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมรับฟัง โดยมีผู้บริหารโครงการของบริษัทจดทะเบียน

ภาพข่าว: มอบรางวัล SET Thailand Junior Cadet Open 2018 หุ้น—14 May 18

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พีรเดช พฤฒิพฤกษ์ นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิส ร่วมมอบรางวัลในการแข่งขัน "SET Thailand Junior & Cadet Open 2018"

ภาพข่าว: มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ SET SE 102 หุ้น—22 May 18

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ และนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ SET SE 102 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์