Saturday November 1, 2014 14:23

กองทุนไทยพาณิชย์ Press Releases

ภาพข่าว: บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดงานสัมมนาให้ความรู้เรื่องการลงทุนต่างประเทศ หุ้น—20 Oct 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดงานสัมมนา Investment Diversification “ Time To Move Abroad” เพื่อให้ความรู้เรื่องการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีนายวิน พรหมแพทย์ (ที่ 2 จากขวา)

บลจ.ไทยพาณิชย์ ออกกองทริกเกอร์หุ้นสมอลแคปสหรัฐฯ ตั้งเป้า 10% ใน 10 เดือน หุ้น—13 Oct 14

กรุงเทพฯ--13 ต.ค.--พีอาร์ดีดี

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเปิดขายกองทุนทริกเกอร์ใหม่อีก 1 กองทุน โดยจะลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป ทริกเกอร์ 5%+5% (SCB US Small Cap Equity Trigger 5%+5% Fund) อายุประมาณ 10 เดือน มูลค่าจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 15 - 20 ตุลาคม 2557 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท

สำหรับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป ทริกเกอร์ 5%+ 5% มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ U.S. Small Companies Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของ บริษัทขนาดเล็กของสหรัฐอเมริกา ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีเป้าหมายยกเลิกโครงการที่ 10% ภายใน 10 เดือน โดยกำหนดทริกเกอร์ 2 ครั้ง ๆ ละไม่ต่ำกว่า 5%เพื่อให้ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนระหว่างทางเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนเข้าเงื่อนไขตามที่

กำหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนไม่ทริกเกอร์ตามกำหนด กองทุนจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยสามารถขายคืนหน่วยได้หรือเลือกถือต่อ เพื่อขายคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนถึงเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ กองทุน U.S. Small Companies Fundจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็ก ในสหรัฐอเมริกา โดยพิจารณาว่าบริษัทใดเป็นบริษัทขนาดเล็กจากมูลค่าตามราคาตลาดเป็นสำคัญ และจะกระจายซื้อหุ้นของบริษัทขนาดเล็กผ่านตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ หรือนอกตลาดหลักทรัพย์ โ

บลจ.ไทยพาณิชย์ เดินหน้าเพิ่มทุนกองอสังหาฯ POPF ลงทุนโครงการบางนา ทาวเวอร์ หุ้น—07 Oct 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ หรือ Prime Office Leasehold Property Fund (POPF) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมที่จะเพิ่มทุน กองทุน POPF

บลจ.ไทยพาณิชย์ ลุยออกกองตราสารหนี้ใน-ต่างประเทศ พร้อมกัน 5 กองรวด หุ้น—01 Oct 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเสนอขายกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ อายุตั้งแต่ 3 เดือน – 1 ปี พร้อมกัน 5 กองทุน มูลค่าโครงการรวม 60,000

บลจ.ไทยพาณิชย์ เตรียมจ่ายปันผลกอง SCB Smart Plan 3 กองรวด หุ้น—17 Sep 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนประเภท Asset Allocation Fund พร้อมกันจำนวน 3 กองทุน สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2556 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2557

บลจ.ไทยพาณิชย์ โชว์บริหารกองทริกเกอร์หุ้นไทยเข้าเป้าพร้อมกัน 2 กองรวด หุ้น—10 Sep 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่าขณะนี้บริษัทฯประสบผลสำเร็จจากการบริหารจัดการกองทริกเกอร์ที่ลงทุนในหุ้นไทยจำนวน 2 กอง โดยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายพร้อมกันในวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา

บลจ.ไทยพาณิชย์ ตอกย้ำ นักลงทุนสถาบันมั่นใจ เงินไหลเข้า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เติบโตกว่า หุ้น—28 Aug 14

น.ส.พิณแก้ว ทรายแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มธรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยถึง ภาพรวมของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ของบริษัทในขณะนี้ว่า

ภาพข่าว: มช.วางใจ บลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารกองทุนส่วนบุคคล หุ้น—26 Aug 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่) กับ รองศาสตราจารย์ น.พ.นิเวศน์ นันทจิต

ผู้ถือหน่วยกองSCBBANKING เตรียมเฮ บลจ.ไทยพาณิชย์ จ่ายปันผล 1.50 บาทต่อหน่วย คิดเป็นผลตอบแทนเกือบ หุ้น—20 Aug 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยที่ลงทุนในกองทุนหุ้นจำนวน 2 กองทุน สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 – 31 กรกฎาคม 2557

บลจ.ไทยพาณิชย์มั่นใจหุ้นเกาหลี ออกกองเกาหลีทริกเกอร์ 5%+5% ตั้งเป้าผลตอบแทน 10 % ใน 10 หุ้น—18 Aug 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมที่จะออกกองทุนใหม่ซึ่งเป็นกองทุนประเภททริกเกอร์ที่ลงทุนในหุ้นเกาหลี คือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเกาหลีทริกเกอร์ 5%+5% (SCB Korea Equity Trigger

บลจ.ไทยพาณิชย์มั่นใจหุ้นไทย ออกกองไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์ 3?3 ตั้งเป้าผลตอบแทน 9 % ใน 9 หุ้น—31 Jul 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมที่จะออกกองทุนใหม่ซึ่งเป็นกองทุนประเภททริกเกอร์ที่ลงทุนในหุ้นไทย คือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์3×3 ฟันด์ (SCB

บลจ.ไทยพาณิชย์ปันผล 3 กอง LTF กว่า 650 ล้าน ชี้ทิศทางลงทุนครึ่งปีหลังสดใสจากปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจ หุ้น—15 Jul 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุน LTF สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 - วันที่ 30 มิถุนายน 2557 พร้อมกัน 3 กองทุน ประกอบด้วย

ภาพข่าว: บลจ.ไทยพาณิชย์รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี หุ้น—14 Jul 14

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในงานมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2014 พร้อมมอบรางวัล กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 ให้กับนายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับบลจ.ไทยพาณิชย์ บริษัทจัดการกองทุนที่ Highest Standards หุ้น—01 Jul 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้รับการประกาศอันดับบริษัทจัดการกองทุนภายในประเทศ (National Scale Asset Manager Rating) จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นปีที่ 4

ฟิทช์ประกาศคงอันดับบลจ. ไทยพาณิชย์ที่ Highest Standards (tha) หุ้น—25 Jun 14

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับบริษัทจัดการกองทุนภายในประเทศ (National Scale Asset Manager Rating) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) ที่ ‘Highest Standards (tha)’

ภาพข่าว: ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค ผนึกกำลังกลุ่มไทยพาณิชย์ จัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หุ้น—17 Jun 14

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด หรือ PIP โดยนายพีระ ปัทมวรกุลชัย (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสมศรี ดวงประทีป (ซ้าย) กรรมการบริหาร ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน

บลจ.ไทยพาณิชย์ แนะเพิ่มน้ำหนักกองทุนกลุ่มแบงก์รับเศรษฐกิจโต แนะ SCB Banking ให้ผลตอบแทนจากต้นปี หุ้น—12 Jun 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยถึง ทิศทางการลงทุนในช่วงนี้ว่าตลาดรับรู้ข่าวดีขึ้นมามาก โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการปรับตัวสูงขึ้นจากต้นปีถึง 12.2% (6 มิ.ย. 57)

ภาพข่าว: สมิทธ์ พนมยงค์ แถลงข่าวประกาศนำทัพบลจ.ไทยพาณิชย์ หุ้น—20 May 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด แถลงนโยบายภายหลังเข้าบริหารงานโดยจะให้ความสำคัญกับการสร้างผลการดำเนินงานของกองทุนให้ตอบโจทย์นักลงทุนควบคู่การรักษาส่วนแบ่งตลาด

บลจ.ไทยพาณิชย์ เตรียมจ่ายปันผลกอง TRUEIF มูลค่า 1.5 พันล้านบาท พร้อมกองทุนอสังหาฯ อีก 6 หุ้น—20 May 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมกัน 7 กองทุน คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ล้านบาท

ภาพข่าว: บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดเสวนา เจาะลึกเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตการเมือง ให้ลูกค้ากลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หุ้น—15 May 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดงานเสวนา "เจาะลึกเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตการเมือง" เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมี ดร.ยรรยง ไทยเจริญ (ซ้าย)

สมิทธ์ พนมยงค์ พร้อมลุยนำทัพบลจ.ไทยพาณิชย์ ประกาศนโยบายหลักสร้างผลตอบแทนกองทุนโดดเด่น มั่นใจดัน AUM หุ้น—14 May 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยถึง ทิศทางการดำเนินงานภายหลังเข้ามาบริหารงานในบลจ.ไทยพาณิชย์ ว่าบริษัทฯมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญ กับการสร้างผลการดำเนินงานของกองทุนให้ดียิ่งขึ้นเป็นอันดับแรก

บลจ.ไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง สมิทธ์ พนมยงค์ เป็นเอ็มดีคนใหม่ แทน โชติกา หุ้น—02 May 14

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด แต่งตั้งนายสมิทธ์ พนมยงค์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ แทนนางโชติกา สวนานนท์ ที่ได้ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ก่อนหน้านี้ นายสมิทธ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส

กองทุนTRUEIF ฮอต ผู้ประกอบการ 3 ราย สนใจดูทรัพย์สินเพิ่มหวังเช่าเสาสัญญาณและไฟเบอร์ออฟติก หุ้น—31 Mar 14

นายเมธี วินิชบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ทรูโกรท (TRUEIF) เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุน TRUEIF

ภาพข่าว: บลจ.ไทยพาณิชย์คว้าอีก 3 รางวัลแห่งความภูมิใจ หุ้น—26 Mar 14

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ประสบความสำเร็จในระดับสากล โดยรับรางวัลชนะเลิศ Best of the Best Country Awards 2013 พร้อมกัน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Most Innovative Product รางวัล CEO of the Year มอบแก่ นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ

ภาพข่าว: ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วางใจ บลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารกองทุนส่วนบุคคล หุ้น—21 Mar 14

นายพจน์ หะริณสุต (ซ้าย ) รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด แลกเปลี่ยนสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล กับรศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ (ขวา) อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บลจ.ไทยพาณิชย์จับมือแสนสิริ ตั้งกองอสังหาฯ แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ลงทุนอาคารสิริภิญโญ หุ้น—19 Mar 14

นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมที่จะออกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทลงทุนในกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ (Freehold) เพิ่มอีก 1 กองทุน ด้วยความร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม บริษัท

ภาพข่าว: บลจ.ไทยพาณิชย์ คว้ารางวัลกองทุนอสังหาฯ ยอดเยี่ยม SET Excellence Awards หุ้น—12 Mar 14

นายเมธี วินิชบุตร (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด รับมอบรางวัลบริษัทจัดการลงทุนยอดเยี่ยมด้านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดตัว SCBAM iRetire แอพโดนๆ พร้อมรับวัยเกษียณ หุ้น—10 Mar 14

นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า ข้อมูลจากสภาพัฒนาฯ ที่ว่า ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ยุค “สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)” จากปัจจุบันประชากรที่มีอายุสูงกว่า 65

บลจ.ไทยพาณิชย์ ปลื้มกองทุนส่วนบุคคลก้าวสู่อันดับ 1 สินทรัพย์เกือบแสนล้านบาท หุ้น—05 Mar 14

นายพจน์ หะริณสุต รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยถึง ภาพรวมของกองทุนส่วนบุคคล หรือ Private Fund ภายใต้การบริหารจัดการของบลจ.ไทยพาณิชย์ว่า

ภาพข่าว: จุฬาลงกรณ์วางใจ บลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารกองทุนส่วนบุคคล หุ้น—24 Feb 14

นางโชติกา สวนานนท์ (ที่ 2 จาก ขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด แลกเปลี่ยนสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลกับศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล (ที่ 3 จาก ซ้าย) อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย