Thursday March 5, 2015 17:21

กองทุนไทยพาณิชย์ Press Releases

TRUEIF ฉลุย ผู้ถือหน่วยอนุมัติลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินกลุ่มทรู ใช้เงินกู้มูลค่าไม่เกิน 1.4 หมื่นล้าน หุ้น—02 Mar 15

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท หรือ “TRUEIF” เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน TRUEIF ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์

บลจ.ไทยพาณิชย์ แจ่ม จ่ายปันผลกอง SCBBANKING 0.60 บาท/หน่วย หุ้น—12 Feb 15

กรุงเทพฯ--12 ก.พ.--พีอาร์ดีดี

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยที่ลงทุนในกองทุนหุ้นไทยจำนวน 3 กองทุน ที่มีผลการดำเนินงานสูงเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 – วันที่ 31 มกราคม 2558 โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยพร้อมกันในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 รวมเป็นเงินกว่า 38 ล้านบาท ประกอบด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (SCBBANKING) ในอัตราหน่วยละ 0.60 บาท สำหรับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้คิดเป็นผลตอบแทนประมาณ 4.23 % เมื่อเทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 9 ก.พ. 58 .ซึ่งอยู่ที่ 14.1748 บาทต่อหน่วย

สำหรับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX ถือว่ายังสามารถมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 37.18% ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สูงกว่าดัชนีราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจธนาคารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ที่ 35.94% โดยกองทุนฯมีนโยบายการลงทุนในหุ้นหมวดธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และจะใช้กลยุทธ์ที่สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีหมวดธุรกิจธนาคารให้มากที่สุดซึ่งเป็นกองทุนเดียวในอุตสาหกรรมกองทุนที่ลงทุนโดยเน้นเฉพาะหุ้นในกลุ่มธนาคาร

นายสมิทธ์ กล่าวว่า ส่วนอีก 2 กองทุนคือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE) จ่ายปันผลในอัตราหน่วยละ 0.20

บลจ.ไทยพาณิชย์ ยังคงครองแชมป์ที่ 1 กองทุนส่วนบุคคลทะยานแตะ 1.07 แสนล้านบาท หุ้น—10 Feb 15

นายพจน์ หะริณสุต รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า ปี 2557 ที่ผ่านมากองทุนส่วนบุคคลของบริษัทฯมีสินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.07 แสนล้านบาท จากสิ้นปี 2556 ที่ประมาณ 82,000

บลจ.ไทยพาณิชย์ลุยหุ้นจีนเอแชร์ เห็นโอกาสกำไร หุ้น—04 Feb 15

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยถึงมุมมองการลงทุนใน ประเทศจีนว่า ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2557 ที่ผ่านมา นักลงทุนสนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีนในส่วนของ A-Shares เพิ่มขึ้นมาก

ผู้ถือหน่วยเฮ บลจ.ไทยพาณิชย์มือทอง กองทริกเกอร์เข้าเป้าอีกแล้ว หุ้น—02 Feb 15

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ สามารถบริหารกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดบริษัทฯเตรียมจ่ายผลตอบแทนกองทุนทริกเกอร์หุ้นไทย 2 กองทุน คือ

บลจ.ไทยพาณิชย์สุดเจ๋ง กองทริกเกอร์เข้าเป้าต่อเนื่อง เตรียมจ่ายอีก 2 กองหุ้นไทยหลังยีลด์แตะ 3% หุ้น—26 Jan 15

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากการบริหารกองทุนประเภททริกเกอร์ฟันด์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 3 กองทุน โดยเป็นกองทริกเกอร์หุ้นไทย 2

บลจ.ไทยพาณิชย์ มองเศรษฐกิจสหรัฐ-ยุโรปยังดี พร้อมเตรียมจ่ายปันผล SCBSP500-SCBEUEQ หุ้น—21 Jan 15

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยถึง มุมมองการลงทุนในต่างประเทศ โดยเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาถือว่าขยายตัวได้แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

กองทุน TRUEIF จ่ายปันผลเกือบ 1.3 พันล้าน พร้อมประกาศลงทุนทรัพย์สินเพิ่มจากทรู 14,000 หุ้น—20 Jan 15

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทรูโกรท หรือ “TRUEIF”

บลจ.ไทยพาณิชย์ โชว์ผลงานกอง LTF เตรียมจ่ายปันผล 3 กองรวด หุ้น—19 Jan 15

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทฯเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) พร้อมกันจำนวน 3กองทุนสำหรับผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 -วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บลจ.ไทยพาณิชย์ ออกกองใหม่ เดินหน้าลุยหุ้น Mid/Small Cap มองตลาดหุ้นไทยปี 58 หุ้น—13 Jan 15

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทฯเตรียมที่จะเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap(SCB Mid/Small Cap Equity Fund) มูลค่าโครงการ 2,000

บลจ.ไทยพาณิชย์ ปลื้มกองทริกเกอร์หุ้นยูเอสสมอลแคปเข้าเป้า 5% แรกใน 2 หุ้น—08 Jan 15

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จสำหรับการบริหารจัดการกองทริกเกอร์ที่ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาโดยกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคปทริกเกอร์ 5%+5%

บลจ.ไทยพาณิชย์ ออกกองทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ เอ ลุยตลาดหุ้นไทยตั้งเป้าผลตอบแทน 6 % ใน 7 หุ้น—17 Dec 14

นายสมิทธิ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์3% พลัส 3% ฟันด์ เอ (SCB TRIGGER 3% PLUS 3% FUND A หรือ SCBTG3P3A ) มูลค่า 1,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 18-22

ภาพข่าว: บลจ.ไทยพาณิชย์ คว้ารางวัลบลจ.ยอดเยี่ยม SET Awards 2014 หุ้น—02 Dec 14

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานพิธีประกาศผลรางวัล SET Awards 2014 มอบรางวัล“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม(Best Asset Management CompanyAwards) แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัดโดยมีนายสมิทธ์ พนมยงค์

บลจ.ไทยพาณิชย์ แนะกลยุทธ์ลงทุนกอง LTF-RMF ช่วงโค้งสุดท้ายปี 57 หุ้น—20 Nov 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัดเปิดเผยว่าในช่วงนี้ยังถือเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการทยอยลงทุนในกองทุนประเภทLTFและRMFเพื่อประหยัดภาษีซึ่งเหลือเวลาอีกแค่เพียงเดือนเศษๆโดยมองว่าตลาดมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นต่อได้ด้ว

บลจ.ไทยพาณิชย์ เตรียมจ่ายปันผล 3 กองหุ้นไทย-ญี่ปุ่น หุ้น—17 Nov 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนหุ้นที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นญี่ปุ่น จำนวน 3 กองทุน รวมเป็นเงินประมาณ 327 ล้านบาท ประกอบด้วย กองทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทย

ภาพข่าว: บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดงานสัมมนาให้ความรู้เรื่องการลงทุนต่างประเทศ หุ้น—20 Oct 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดงานสัมมนา Investment Diversification “ Time To Move Abroad” เพื่อให้ความรู้เรื่องการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีนายวิน พรหมแพทย์ (ที่ 2 จากขวา)

บลจ.ไทยพาณิชย์ ออกกองทริกเกอร์หุ้นสมอลแคปสหรัฐฯ ตั้งเป้า 10% ใน 10 หุ้น—13 Oct 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเปิดขายกองทุนทริกเกอร์ใหม่อีก 1 กองทุน โดยจะลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป ทริกเกอร์ 5%+5% (SCB US

บลจ.ไทยพาณิชย์ เดินหน้าเพิ่มทุนกองอสังหาฯ POPF ลงทุนโครงการบางนา ทาวเวอร์ หุ้น—07 Oct 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ หรือ Prime Office Leasehold Property Fund (POPF) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมที่จะเพิ่มทุน กองทุน POPF

บลจ.ไทยพาณิชย์ ลุยออกกองตราสารหนี้ใน-ต่างประเทศ พร้อมกัน 5 กองรวด หุ้น—01 Oct 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเสนอขายกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ อายุตั้งแต่ 3 เดือน – 1 ปี พร้อมกัน 5 กองทุน มูลค่าโครงการรวม 60,000

บลจ.ไทยพาณิชย์ เตรียมจ่ายปันผลกอง SCB Smart Plan 3 กองรวด หุ้น—17 Sep 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนประเภท Asset Allocation Fund พร้อมกันจำนวน 3 กองทุน สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2556 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2557

บลจ.ไทยพาณิชย์ โชว์บริหารกองทริกเกอร์หุ้นไทยเข้าเป้าพร้อมกัน 2 กองรวด หุ้น—10 Sep 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่าขณะนี้บริษัทฯประสบผลสำเร็จจากการบริหารจัดการกองทริกเกอร์ที่ลงทุนในหุ้นไทยจำนวน 2 กอง โดยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายพร้อมกันในวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา

บลจ.ไทยพาณิชย์ ตอกย้ำ นักลงทุนสถาบันมั่นใจ เงินไหลเข้า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เติบโตกว่า หุ้น—28 Aug 14

น.ส.พิณแก้ว ทรายแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มธรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยถึง ภาพรวมของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ของบริษัทในขณะนี้ว่า

ภาพข่าว: มช.วางใจ บลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารกองทุนส่วนบุคคล หุ้น—26 Aug 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่) กับ รองศาสตราจารย์ น.พ.นิเวศน์ นันทจิต

ผู้ถือหน่วยกองSCBBANKING เตรียมเฮ บลจ.ไทยพาณิชย์ จ่ายปันผล 1.50 บาทต่อหน่วย คิดเป็นผลตอบแทนเกือบ หุ้น—20 Aug 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยที่ลงทุนในกองทุนหุ้นจำนวน 2 กองทุน สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 – 31 กรกฎาคม 2557

บลจ.ไทยพาณิชย์มั่นใจหุ้นเกาหลี ออกกองเกาหลีทริกเกอร์ 5%+5% ตั้งเป้าผลตอบแทน 10 % ใน 10 หุ้น—18 Aug 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมที่จะออกกองทุนใหม่ซึ่งเป็นกองทุนประเภททริกเกอร์ที่ลงทุนในหุ้นเกาหลี คือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเกาหลีทริกเกอร์ 5%+5% (SCB Korea Equity Trigger

บลจ.ไทยพาณิชย์มั่นใจหุ้นไทย ออกกองไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์ 3?3 ตั้งเป้าผลตอบแทน 9 % ใน 9 หุ้น—31 Jul 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมที่จะออกกองทุนใหม่ซึ่งเป็นกองทุนประเภททริกเกอร์ที่ลงทุนในหุ้นไทย คือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยแลนด์รีคอฟเวอรี่ ทริกเกอร์3×3 ฟันด์ (SCB

บลจ.ไทยพาณิชย์ปันผล 3 กอง LTF กว่า 650 ล้าน ชี้ทิศทางลงทุนครึ่งปีหลังสดใสจากปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจ หุ้น—15 Jul 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุน LTF สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 - วันที่ 30 มิถุนายน 2557 พร้อมกัน 3 กองทุน ประกอบด้วย

ภาพข่าว: บลจ.ไทยพาณิชย์รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี หุ้น—14 Jul 14

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในงานมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2014 พร้อมมอบรางวัล กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 ให้กับนายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับบลจ.ไทยพาณิชย์ บริษัทจัดการกองทุนที่ Highest Standards หุ้น—01 Jul 14

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้รับการประกาศอันดับบริษัทจัดการกองทุนภายในประเทศ (National Scale Asset Manager Rating) จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นปีที่ 4

ฟิทช์ประกาศคงอันดับบลจ. ไทยพาณิชย์ที่ Highest Standards (tha) หุ้น—25 Jun 14

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับบริษัทจัดการกองทุนภายในประเทศ (National Scale Asset Manager Rating) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) ที่ ‘Highest Standards (tha)’