การประชุมวิชาการ Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ ป.ป.ช. จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเกี่ยวกับหมู่บ้านและชุมชน รวมพลังสร้างคนดี สังคมดีอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ องค์กรมหาชน และองค์การระหว่างประเทศ จัดโครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเกี่ยวกับหมู่บ้านและชุมชนเพื่อการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "รวมพลังสร้างคนดี th-TH Sat, 22 Sep 2018 4:51:58 +0700 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง โภชนาการช่วงแรกของชีวิต: พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี http://www.thailand4.com/gen/2018-09-17/b653eeb1e07781111db2388c37ee15d4/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง โภชนาการช่วงแรกของชีวิต: พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ซึ่งสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย http://www.thailand4.com/gen/2018-09-17/b653eeb1e07781111db2388c37ee15d4/ Mon, 17 Sep 2018 16:37:49 +0700 ภาพข่าว: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหิดล http://www.thailand4.com/gen/2018-09-14/d41278de70ae3c93705d96852edc9fd4/ รศ. ดร. แสงทอง ธีระทองคำ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง Legal Ethical Issues in Nursing: Update Situations in Digital Era โดยเชิญ นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-14/d41278de70ae3c93705d96852edc9fd4/ Fri, 14 Sep 2018 14:24:10 +0700 GIT จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ GIT 2018 ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/4e37554b45d06a78322758f2be76cb76/ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เดินหน้าผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก โดยจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ (The 6th International Gem Jewelry Conference http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/4e37554b45d06a78322758f2be76cb76/ Tue, 11 Sep 2018 12:06:16 +0700 กรมวิทย์ฯ ร่วมงาน 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/c692f44c5e96e7420930937b8a65004e/ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดี และคณะ ในฐานะ Nationnal Adhering Organization (NAO) ของ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/c692f44c5e96e7420930937b8a65004e/ Tue, 11 Sep 2018 8:51:08 +0700 การประชุมวิชาการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่2 http://www.thailand4.com/life/2018-09-10/dd0e2b9fea6eb3c57ac854dc8be407a0/ องค์การบริหารการพัฒนพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5) จัดการประชุมวิชาการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมใบคำ 1 http://www.thailand4.com/life/2018-09-10/dd0e2b9fea6eb3c57ac854dc8be407a0/ Mon, 10 Sep 2018 16:50:28 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(10 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-10/00005100920180800000000000000000/ กรุงเทพฯ-10 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 08.00 น. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดงานการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ณ รอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 15.30 น. กสอ. จัดพิธีลงนาม MOU ระหว่าง กสอ. http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-10/00005100920180800000000000000000/ Mon, 10 Sep 2018 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(10 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-09/00005090920181600000000000000000/ กรุงเทพฯ-9 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 08.00 น. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดงานการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ณ รอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 15.30 น. กสอ. จัดพิธีลงนาม MOU ระหว่าง กสอ. http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-09/00005090920181600000000000000000/ Sun, 09 Sep 2018 16:00:00 +0700 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดงานการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) http://www.thailand4.com/gen/2018-09-06/733df7d3a17e3e1b23d22c2fb22ad73b/ กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญ ท่านสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมงานการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Gear up SIAM Industry : เร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทย ทะยานไกลสู่อนาคต วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-06/733df7d3a17e3e1b23d22c2fb22ad73b/ Thu, 06 Sep 2018 12:45:14 +0700 ภาพข่าว: ประชุมวิชาการประจำปี http://www.thailand4.com/gen/2018-08-31/03d5e12b66aa8e5aac86bc2f7926a4db/ รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ประธานชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 Highlights in Neonatal Problems จัดโดย ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี http://www.thailand4.com/gen/2018-08-31/03d5e12b66aa8e5aac86bc2f7926a4db/ Fri, 31 Aug 2018 13:54:30 +0700 Medical Devices ASEAN 2018 ขึ้นแท่นเวทีแสดงสินค้าอุปกรณ์การแพทย์ครบวงจรของภูมิภาคอาเซียน การันตีคุณภาพด้วยยอดผู้เข้าชมงานกว่า 3,639 ราย จาก 31 ประเทศทั่วโลก http://www.thailand4.com/gen/2018-08-30/faabffc341856e8ed0948c5abde15807/ อิมแพ็ค ประกาศความสำเร็จครั้งแรกของการจัดงาน Medical Devices ASEAN 2018 (MDA 2018) งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ โดยมีบริษัทและแบรนด์ชั้นนำกว่า 125 ราย จากกว่า 10 ประเทศ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-30/faabffc341856e8ed0948c5abde15807/ Thu, 30 Aug 2018 16:50:35 +0700 ม.รามคำแหง เชิญส่งบทความอาเซียน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-29/884396a4f4796a59bb601b4c2fa71a2e/ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม (ASEAN on the Path of Community) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารศรีศรัทธา (อาคารรัฐศาสตร์ 2) เชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา http://www.thailand4.com/gen/2018-08-29/884396a4f4796a59bb601b4c2fa71a2e/ Wed, 29 Aug 2018 14:32:57 +0700 บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดการแข่งขัน Optimization ในระดับอุดมศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย http://www.thailand4.com/gen/2018-08-27/552434f4e6c4ba9224bca2e3d2803095/ บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดการแข่งขัน LINDO OPTIMIZATION MODELING COMPETITION 2018 ขึ้นเป็นครั้งแรกในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหกรรม 2561 (IE Network Conference 2018) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-27/552434f4e6c4ba9224bca2e3d2803095/ Mon, 27 Aug 2018 17:27:06 +0700 ภาพข่าว: สถาบันพลศึกษาประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 http://www.thailand4.com/gen/2018-08-20/016622f18a46ebd03b3cadf98716660a/ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสภาสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 8 เรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนากีฬาอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ผศ.ดร อภิวัลย์ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-20/016622f18a46ebd03b3cadf98716660a/ Mon, 20 Aug 2018 12:23:35 +0700 สวทช. จัดพิธีเปิดงาน APCG2018 http://www.thailand4.com/gen/2018-08-17/34f185b260d475d52a1e98572f11bc69/ ในวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561 ประเทศไทยได้รับโอกาสสำคัญเป็นเจ้าภาพจัดงาน การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 15 (The 15th Asia-Pacific Conference on Giftedness 2018: APCG2018) โดยมีนักวิชาการ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-17/34f185b260d475d52a1e98572f11bc69/ Fri, 17 Aug 2018 15:06:52 +0700 ภาพข่าว: เปิดเวทีวิชาการระดับชาติ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-17/60f834fec5bc84099343451c2b7b3a33/ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่1 (The 1st National Conference on Science,Technology and Innovation) ภายใต้แนวคิด วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่ประเทศไทย 4.0 http://www.thailand4.com/gen/2018-08-17/60f834fec5bc84099343451c2b7b3a33/ Fri, 17 Aug 2018 13:07:19 +0700 ราชมงคลพระนครเปิดเวทีวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่ประเทศไทย 4.0 http://www.thailand4.com/gen/2018-08-16/8298110d3558598f1414de80f83c9179/ ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่1 (The 1st National http://www.thailand4.com/gen/2018-08-16/8298110d3558598f1414de80f83c9179/ Thu, 16 Aug 2018 14:12:04 +0700 การประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry มุ่งเน้นสร้าง Green Chemistry http://www.thailand4.com/gen/2018-08-15/a1a087c8ea8f7d6abd8f9abd4bbd9eed/ นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 8th IUPAC International Conference on Greening Chemistry 2018 (8th IUPAC ICGC) จัดโดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.thailand4.com/gen/2018-08-15/a1a087c8ea8f7d6abd8f9abd4bbd9eed/ Wed, 15 Aug 2018 15:33:00 +0700 GIT เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับประดับโลก พร้อมผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-14/a070e37d36c645c20ea914ab67fe75a9/ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เตรียมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ (The 6th GIT International Gem Jewelry conference 2018 : GIT 2018) ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระดับโลก http://www.thailand4.com/gen/2018-08-14/a070e37d36c645c20ea914ab67fe75a9/ Tue, 14 Aug 2018 16:39:27 +0700 ม.ศรีปทุม ขอเชิญ..ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงานและร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 http://www.thailand4.com/gen/2018-08-07/9e1dbce4bdb7dd773d69c4e3b0a306bb/ มหาวิทาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญ ร่วมลงทะเบียน Online เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) และเข้าร่วมงาน SPUCON 2018 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 http://www.thailand4.com/gen/2018-08-07/9e1dbce4bdb7dd773d69c4e3b0a306bb/ Tue, 07 Aug 2018 16:47:30 +0700 สวทช. จัดงานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 15 (APCG2018) http://www.thailand4.com/gen/2018-08-07/9864fd5e74af1f23bb348ac65239e82f/ ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 15 (The 15th Asia-Pacific Conference on Giftedness 2018: APCG2018) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา http://www.thailand4.com/gen/2018-08-07/9864fd5e74af1f23bb348ac65239e82f/ Tue, 07 Aug 2018 16:16:41 +0700 กรมอนามัย เร่งพัฒนาทีมสหวิชาชีพ สร้างนวัตกรรมดูแลผู้สูงวัยภาวะพึ่งพิงเข้าถึงบริการต่อเนื่อง http://www.thailand4.com/gen/2018-08-07/592febc5d5fa37aa1f9d3ef310460eb6/ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ระยะยาว และการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวทาง A2IM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร http://www.thailand4.com/gen/2018-08-07/592febc5d5fa37aa1f9d3ef310460eb6/ Tue, 07 Aug 2018 15:29:29 +0700 ภาพข่าว: ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-07/de6bb4a80a5f570aae569264faed82f8/ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม http://www.thailand4.com/gen/2018-08-07/de6bb4a80a5f570aae569264faed82f8/ Tue, 07 Aug 2018 12:45:09 +0700 ภาพข่าว: TM ออกบูธแสดงสินค้าเครื่องมือแพทย์ โครงการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 http://www.thailand4.com/gen/2018-08-01/f162173f0a9bd900f9e18f431fbd69b0/ นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM นำทีมงานขาย ร่วมกิจกรรมออกบูธจัดแสดงสินค้าเครื่องมือแพทย์ในงานสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย โครงการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี http://www.thailand4.com/gen/2018-08-01/f162173f0a9bd900f9e18f431fbd69b0/ Wed, 01 Aug 2018 14:42:11 +0700 โครงการประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี2561 7th Siriraj Annual http://www.thailand4.com/.food/2018-07-24/4a45e2e9e75cc05ea9794e8e5b9abe24/ Conference: Ambulatory Anesthesia: Wake me up before you go go ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดจัดโครงการประชุมวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2561 7th Annual Siriraj Conference: Ambulatory Anesthesia: Wake me up http://www.thailand4.com/.food/2018-07-24/4a45e2e9e75cc05ea9794e8e5b9abe24/ Tue, 24 Jul 2018 15:00:29 +0700 ภาพข่าว: ประชุมวิชาการ http://www.thailand4.com/gen/2018-07-24/b014f2cad93bd630a8c805c8e9fbb2ef/ ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ ประธานมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่องปอดอุดกั้นเรื้อรัง สำหรับเภสัชกรและพยาบาล ทั่วประเทศ จัดโดย มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ http://www.thailand4.com/gen/2018-07-24/b014f2cad93bd630a8c805c8e9fbb2ef/ Tue, 24 Jul 2018 12:43:13 +0700 ม.อ.ตรัง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSULINET ประจำปี 2561 http://www.thailand4.com/gen/2018-07-20/e810db4fd8363fe8c67faeb03f1af35f/ วันนี้ (20 กรกฎาคม 2561) ที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คุณอุไร ไปรฮูยัน บรรณารักษ์ ชำนาญการ เผยถึงการจัดการประชุมเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSULINET ประจำปี 2561 และ การประชุมวิชาการ PSULINET Showcase ครั้งที่ 5 http://www.thailand4.com/gen/2018-07-20/e810db4fd8363fe8c67faeb03f1af35f/ Fri, 20 Jul 2018 16:28:28 +0700 รพ.กรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการ Critical Care เรื่อง The Basic to The Best Critical Care 2018 http://www.thailand4.com/food/2018-07-19/ab9a3be27aff293723bf5e97740a8255/ รพ.กรุงเทพพัทยา จัดการประชุมวิชาการ Critical Care เรื่อง The Basic to The Best Critical Care 2018 เพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดูแลและรักษาผู้ป่วยวิกฤตทุกช่วงอายุ วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 16.00 น. ณ http://www.thailand4.com/food/2018-07-19/ab9a3be27aff293723bf5e97740a8255/ Thu, 19 Jul 2018 13:29:22 +0700 ภาพข่าว: บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ http://www.thailand4.com/gen/2018-07-18/7babbd08afd8515111600bcf99fd4f3f/ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง บุหรี่ทำร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมอง จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม http://www.thailand4.com/gen/2018-07-18/7babbd08afd8515111600bcf99fd4f3f/ Wed, 18 Jul 2018 12:22:44 +0700 ภาพข่าว: ซัมซุงรับรางวัล นวัตกรรมแนะแนวยุคดิจิทัล http://www.thailand4.com/it/2018-07-17/fd5dd330313f6ab0a5fa65161e5202b6/ นายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด รับมอบโล่เกียรติคุณจาก ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ ในการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย http://www.thailand4.com/it/2018-07-17/fd5dd330313f6ab0a5fa65161e5202b6/ Tue, 17 Jul 2018 12:35:53 +0700