การประชุมวิชาการ Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ STGT บุกตลาดยุโรปอย่างต่อเนื่อง ในงาน MEDICA 2018 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (STGT) บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทศรีตรัง ออกบูธในงาน MEDICA 2018 Duesseldorf งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับโลก เมื่อระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 ณ Duesseldorf Exhibition Centre th-TH Fri, 16 Nov 2018 12:52:07 +0700 กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์และเศรษฐศาสตร์ปศุสัตว์ ครั้งที่ 15 พร้อมร่วมกันแก้ปัญหาโรคระบาดสัตว์ในเวทีการประชุมระดับโลก http://www.thailand4.com/gen/2018-11-12/1b4f6f820223f131da73d79f3d52bf04/ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์และเศรษฐศาสตร์ปศุสัตว์ (International Symposium of Veterinary Epidemiology and Economics) ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส http://www.thailand4.com/gen/2018-11-12/1b4f6f820223f131da73d79f3d52bf04/ Mon, 12 Nov 2018 14:49:21 +0700 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯจัดประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 29 และการบรรยายให้ความรู้สู่ประชาชน http://www.thailand4.com/food/2018-11-12/a1cf83221412c4e3e3d587a47970d5db/ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 29 ในระหว่างวันที่ 21 23 พฤศจิกายน พศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี http://www.thailand4.com/food/2018-11-12/a1cf83221412c4e3e3d587a47970d5db/ Mon, 12 Nov 2018 14:47:21 +0700 ภาพข่าว: วว.จับมือหน่วยงานเครือข่าย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ IWA Water Reuse 2018 http://www.thailand4.com/gen/2018-11-02/f3b15bf85df86a002d1ab7cca6185b01/ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IWA Water Reuse 2018 IWA Regional Conference on http://www.thailand4.com/gen/2018-11-02/f3b15bf85df86a002d1ab7cca6185b01/ Fri, 02 Nov 2018 11:08:21 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://www.thailand4.com/gen/2018-11-01/c5bba90ea1192c3d954573c18d9b4c8d/ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ New Challenges in http://www.thailand4.com/gen/2018-11-01/c5bba90ea1192c3d954573c18d9b4c8d/ Thu, 01 Nov 2018 15:41:16 +0700 นักศึกษา ICT ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น http://www.thailand4.com/gen/2018-10-25/032418c0adbaebb81bf8607e195a26bd/ นักศึกษา ICT ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (INCIT2018-NCIT2018) นายวรพฤกษ์ คงเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ http://www.thailand4.com/gen/2018-10-25/032418c0adbaebb81bf8607e195a26bd/ Thu, 25 Oct 2018 16:44:06 +0700 การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.thailand4.com/gen/2018-10-25/538785d5a4f6c13099dd1cbae1edfa86/ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง สูงวัยไม่พึ่งพา คืนคุณค่าสู่สังคม เพื่อให้บุคลากรทางสุขภาพ http://www.thailand4.com/gen/2018-10-25/538785d5a4f6c13099dd1cbae1edfa86/ Thu, 25 Oct 2018 15:27:36 +0700 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 #Asian Horticultural Congress (AHC 2020) เลือกกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดงาน พร้อมดันไทยสู่ศูนย์กลางความรู้พืชสวนเอเชีย ควบคู่ไปกับงาน ฮอร์ติ เอเชีย 2020 http://www.thailand4.com/gen/2018-10-11/ffa8045307d681ebfdfcf07c33e93290/ การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 แถลงเปิดตัวสถานที่จัดงาน โดยเลือกกรุงเทพ ประเทศไทย ควบคู่ไปกับการจัดงาน ฮอร์ติ เอเชีย 2020 จัดโดย สมาคมพืชสวนนานาชาติ (ISHS) สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย (HSST) และ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค http://www.thailand4.com/gen/2018-10-11/ffa8045307d681ebfdfcf07c33e93290/ Thu, 11 Oct 2018 16:29:53 +0700 กยท.นำนวัตกรรมหุ่นยางกู้ชีพ ร่วมงานประชุมวิชาการฯสมาคมแพทย์หัวใจแห่งอาเซียน ครั้งที่ 23 http://www.thailand4.com/gen/2018-10-02/9a86d9d93bd3703a9a26f7cb568e10d2/ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เป็นผู้แทน การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติของสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งอาเซียน ครั้งที่ 23 (23rd ASEAN http://www.thailand4.com/gen/2018-10-02/9a86d9d93bd3703a9a26f7cb568e10d2/ Tue, 02 Oct 2018 16:49:26 +0700 ภาพข่าว: เปิดประชุมวิชาการ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-28/d9ddf9966c060e030f6089aa2925376b/ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา http://www.thailand4.com/gen/2018-09-28/d9ddf9966c060e030f6089aa2925376b/ Fri, 28 Sep 2018 15:09:30 +0700 ภาพข่าว: รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุม PEACON INNOVATION 2018 http://www.thailand4.com/gen/2018-09-25/3eef9e2df964fca3509f24a3323d1bfd/ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนวัตกรรม ประจำปี 2561 (PEACON INNOVATION 2018) พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง Digital Transformation for Thailand 4.0 http://www.thailand4.com/gen/2018-09-25/3eef9e2df964fca3509f24a3323d1bfd/ Tue, 25 Sep 2018 10:25:14 +0700 ภาพข่าว: กรมอนามัยร่วมเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพไทย หัวข้อการขับเคลื่อนสังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-25/83d29ef92cc01778b821e9bf17f975cf/ นายพานิชย์ เจริญเผ่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสุขภาพ พร้อมด้วย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย และภาคีเครือข่าย ร่วมเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพไทย หัวข้อการขับเคลื่อนสังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค http://www.thailand4.com/gen/2018-09-25/83d29ef92cc01778b821e9bf17f975cf/ Tue, 25 Sep 2018 10:22:27 +0700 ป.ป.ช. จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเกี่ยวกับหมู่บ้านและชุมชน รวมพลังสร้างคนดี สังคมดีอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/2e395936a5210f7e2e5adccd4d117c70/ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ องค์กรมหาชน และองค์การระหว่างประเทศ จัดโครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเกี่ยวกับหมู่บ้านและชุมชนเพื่อการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด รวมพลังสร้างคนดี http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/2e395936a5210f7e2e5adccd4d117c70/ Tue, 18 Sep 2018 15:39:12 +0700 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง โภชนาการช่วงแรกของชีวิต: พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี http://www.thailand4.com/gen/2018-09-17/b653eeb1e07781111db2388c37ee15d4/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง โภชนาการช่วงแรกของชีวิต: พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ซึ่งสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย http://www.thailand4.com/gen/2018-09-17/b653eeb1e07781111db2388c37ee15d4/ Mon, 17 Sep 2018 16:37:49 +0700 ภาพข่าว: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหิดล http://www.thailand4.com/gen/2018-09-14/d41278de70ae3c93705d96852edc9fd4/ รศ. ดร. แสงทอง ธีระทองคำ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง Legal Ethical Issues in Nursing: Update Situations in Digital Era โดยเชิญ นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-14/d41278de70ae3c93705d96852edc9fd4/ Fri, 14 Sep 2018 14:24:10 +0700 GIT จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ GIT 2018 ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/4e37554b45d06a78322758f2be76cb76/ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เดินหน้าผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก โดยจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ (The 6th International Gem Jewelry Conference http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/4e37554b45d06a78322758f2be76cb76/ Tue, 11 Sep 2018 12:06:16 +0700 กรมวิทย์ฯ ร่วมงาน 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/c692f44c5e96e7420930937b8a65004e/ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดี และคณะ ในฐานะ Nationnal Adhering Organization (NAO) ของ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/c692f44c5e96e7420930937b8a65004e/ Tue, 11 Sep 2018 8:51:08 +0700 การประชุมวิชาการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่2 http://www.thailand4.com/life/2018-09-10/dd0e2b9fea6eb3c57ac854dc8be407a0/ องค์การบริหารการพัฒนพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5) จัดการประชุมวิชาการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมใบคำ 1 http://www.thailand4.com/life/2018-09-10/dd0e2b9fea6eb3c57ac854dc8be407a0/ Mon, 10 Sep 2018 16:50:28 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(10 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-10/00005100920180800000000000000000/ กรุงเทพฯ-10 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 08.00 น. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดงานการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ณ รอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 15.30 น. กสอ. จัดพิธีลงนาม MOU ระหว่าง กสอ. http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-10/00005100920180800000000000000000/ Mon, 10 Sep 2018 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(10 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-09/00005090920181600000000000000000/ กรุงเทพฯ-9 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 08.00 น. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดงานการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ณ รอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 15.30 น. กสอ. จัดพิธีลงนาม MOU ระหว่าง กสอ. http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-09/00005090920181600000000000000000/ Sun, 09 Sep 2018 16:00:00 +0700 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดงานการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) http://www.thailand4.com/gen/2018-09-06/733df7d3a17e3e1b23d22c2fb22ad73b/ กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญ ท่านสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมงานการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Gear up SIAM Industry : เร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทย ทะยานไกลสู่อนาคต วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-06/733df7d3a17e3e1b23d22c2fb22ad73b/ Thu, 06 Sep 2018 12:45:14 +0700 ภาพข่าว: ประชุมวิชาการประจำปี http://www.thailand4.com/gen/2018-08-31/03d5e12b66aa8e5aac86bc2f7926a4db/ รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ประธานชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 Highlights in Neonatal Problems จัดโดย ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี http://www.thailand4.com/gen/2018-08-31/03d5e12b66aa8e5aac86bc2f7926a4db/ Fri, 31 Aug 2018 13:54:30 +0700 Medical Devices ASEAN 2018 ขึ้นแท่นเวทีแสดงสินค้าอุปกรณ์การแพทย์ครบวงจรของภูมิภาคอาเซียน การันตีคุณภาพด้วยยอดผู้เข้าชมงานกว่า 3,639 ราย จาก 31 ประเทศทั่วโลก http://www.thailand4.com/gen/2018-08-30/faabffc341856e8ed0948c5abde15807/ อิมแพ็ค ประกาศความสำเร็จครั้งแรกของการจัดงาน Medical Devices ASEAN 2018 (MDA 2018) งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ โดยมีบริษัทและแบรนด์ชั้นนำกว่า 125 ราย จากกว่า 10 ประเทศ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-30/faabffc341856e8ed0948c5abde15807/ Thu, 30 Aug 2018 16:50:35 +0700 ม.รามคำแหง เชิญส่งบทความอาเซียน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-29/884396a4f4796a59bb601b4c2fa71a2e/ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม (ASEAN on the Path of Community) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารศรีศรัทธา (อาคารรัฐศาสตร์ 2) เชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา http://www.thailand4.com/gen/2018-08-29/884396a4f4796a59bb601b4c2fa71a2e/ Wed, 29 Aug 2018 14:32:57 +0700 บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดการแข่งขัน Optimization ในระดับอุดมศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย http://www.thailand4.com/gen/2018-08-27/552434f4e6c4ba9224bca2e3d2803095/ บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดการแข่งขัน LINDO OPTIMIZATION MODELING COMPETITION 2018 ขึ้นเป็นครั้งแรกในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหกรรม 2561 (IE Network Conference 2018) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-27/552434f4e6c4ba9224bca2e3d2803095/ Mon, 27 Aug 2018 17:27:06 +0700 ภาพข่าว: สถาบันพลศึกษาประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 http://www.thailand4.com/gen/2018-08-20/016622f18a46ebd03b3cadf98716660a/ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสภาสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 8 เรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนากีฬาอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ผศ.ดร อภิวัลย์ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-20/016622f18a46ebd03b3cadf98716660a/ Mon, 20 Aug 2018 12:23:35 +0700 สวทช. จัดพิธีเปิดงาน APCG2018 http://www.thailand4.com/gen/2018-08-17/34f185b260d475d52a1e98572f11bc69/ ในวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561 ประเทศไทยได้รับโอกาสสำคัญเป็นเจ้าภาพจัดงาน การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 15 (The 15th Asia-Pacific Conference on Giftedness 2018: APCG2018) โดยมีนักวิชาการ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-17/34f185b260d475d52a1e98572f11bc69/ Fri, 17 Aug 2018 15:06:52 +0700 ภาพข่าว: เปิดเวทีวิชาการระดับชาติ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-17/60f834fec5bc84099343451c2b7b3a33/ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่1 (The 1st National Conference on Science,Technology and Innovation) ภายใต้แนวคิด วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่ประเทศไทย 4.0 http://www.thailand4.com/gen/2018-08-17/60f834fec5bc84099343451c2b7b3a33/ Fri, 17 Aug 2018 13:07:19 +0700 ราชมงคลพระนครเปิดเวทีวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่ประเทศไทย 4.0 http://www.thailand4.com/gen/2018-08-16/8298110d3558598f1414de80f83c9179/ ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่1 (The 1st National http://www.thailand4.com/gen/2018-08-16/8298110d3558598f1414de80f83c9179/ Thu, 16 Aug 2018 14:12:04 +0700 การประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry มุ่งเน้นสร้าง Green Chemistry http://www.thailand4.com/gen/2018-08-15/a1a087c8ea8f7d6abd8f9abd4bbd9eed/ นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 8th IUPAC International Conference on Greening Chemistry 2018 (8th IUPAC ICGC) จัดโดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.thailand4.com/gen/2018-08-15/a1a087c8ea8f7d6abd8f9abd4bbd9eed/ Wed, 15 Aug 2018 15:33:00 +0700