การประชุมวิชาการ Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ ภาพข่าว: ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง "International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI) " ซึ่งจัดขึ้นโดย รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)โดยมี พันเอกปรีชา th-TH Sun, 20 Jan 2019 20:25:38 +0700 ม.ศรีปทุม เปิดเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 SPUCON 2018 http://www.thailand4.com/gen/2019-01-08/849331e5e7e7a1c28defa14833089a1e/ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 (SPUCON 2018) เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 โดยมี http://www.thailand4.com/gen/2019-01-08/849331e5e7e7a1c28defa14833089a1e/ Tue, 08 Jan 2019 15:21:23 +0700 กยท. จัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา (HRPP) มุ่งเน้นงานวิจัยตอบโจทย์การผลิตยางอย่างยั่งยืน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง http://www.thailand4.com/gen/2018-12-17/029821c81896353f0612eb888f91d9e5/ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการประจำปีความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา (Hevea Research Platform in Partnership, HRPP) ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรามาด้าพลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ http://www.thailand4.com/gen/2018-12-17/029821c81896353f0612eb888f91d9e5/ Mon, 17 Dec 2018 18:05:51 +0700 ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดงานฮาลาล http://www.thailand4.com/gen/2018-12-17/5d35b9b5cd860b0fdabcf76c280a3975/ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ Thailand Halal Assembly 2018 ภายใต้แนวคิดบูรณาการฮาลาลแม่นยำในยุคเศรษฐกิจชีวภาพ เพื่อส่งเสริมให้กิจการฮาลาลประเทศไทยพัฒนาสู่ยุคสมัยฮาลาลแม่นยำ http://www.thailand4.com/gen/2018-12-17/5d35b9b5cd860b0fdabcf76c280a3975/ Mon, 17 Dec 2018 9:29:43 +0700 อาจารย์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ http://www.thailand4.com/gen/2018-12-11/647c57bf7a2304340398951327e888a2/ ชัยยุทธ มีงาม อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 เมื่อเร็วๆ http://www.thailand4.com/gen/2018-12-11/647c57bf7a2304340398951327e888a2/ Tue, 11 Dec 2018 17:53:56 +0700 ราชภัฏโคราชเปิดบ้าน ประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาฯ ครั้งที่ 12 สันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น http://www.thailand4.com/gen/2018-12-11/306e3c8c3b9ee79c827de128c18f081f/ สถาบันภาษา ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (JSAT) และโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ภายใต้ชื่อ http://www.thailand4.com/gen/2018-12-11/306e3c8c3b9ee79c827de128c18f081f/ Tue, 11 Dec 2018 11:04:35 +0700 ภาพข่าว: ราชวิทยาลัยอายุแพทย์ฯจัดประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 29 และจัดบรรยายให้ความรู้สู่ประชาชน http://www.thailand4.com/gen/2018-12-06/0a6d9b258eb37d8ed9e0a720bb8f5c53/ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี ได้จัดการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 29 พร้อมกับจัดกิจกรรมความรู้สู่ประชาชนในหัวข้อ ยาแก้ปวดและยาคลายกล้ามเนื้อ ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง โดย http://www.thailand4.com/gen/2018-12-06/0a6d9b258eb37d8ed9e0a720bb8f5c53/ Thu, 06 Dec 2018 16:49:54 +0700 ภาพข่าว: Thonburi Hospital Scientific Meeting http://www.thailand4.com/food/2018-12-04/e3407591a183fcc38cb05fe1d748c615/ นพ.สุทธิชัย โชคกิจชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี และ นพ.วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Thonburi Hospital Scientific Meeting ภายในงานมีการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ Thonburi Hospial 4.0 http://www.thailand4.com/food/2018-12-04/e3407591a183fcc38cb05fe1d748c615/ Tue, 04 Dec 2018 12:44:22 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 http://www.thailand4.com/gen/2018-11-27/beb10306524a43e3d52607a04a29859d/ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล The 6th Joint International Conference on Korean http://www.thailand4.com/gen/2018-11-27/beb10306524a43e3d52607a04a29859d/ Tue, 27 Nov 2018 16:01:20 +0700 วว.โชว์ผลงานเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยด้วย วทน.ในการประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 http://www.thailand4.com/gen/2018-11-27/37800a7f2e311cfd3c562fc38ca0c40a/ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) นำโดย นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผู้อำนวยการ ศนส. และทีมงาน นำผลงานวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยด้วยวิทยาศาสตร์ http://www.thailand4.com/gen/2018-11-27/37800a7f2e311cfd3c562fc38ca0c40a/ Tue, 27 Nov 2018 15:55:49 +0700 ภาพข่าว: ประชุมวิชาการนานาชาติ EMECS 12 http://www.thailand4.com/.gen/2018-11-22/39b80cdea02a207476645b78af349f8e/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ International EMECS Center จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th International Conference on the Environmental Management of the Enclosed Coastal Seas (EMECS 12) ระหว่างวันที่ 48 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม http://www.thailand4.com/.gen/2018-11-22/39b80cdea02a207476645b78af349f8e/ Thu, 22 Nov 2018 14:48:23 +0700 กระทรวงเกษตรฯ จับมือ สมาคมสถาบันวิจัยเกษตรแห่งเอเชียและแปซิฟิก จัดประชุมวิชาการระดับภูมิภาคแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สุขภาพดินและพืช เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก http://www.thailand4.com/gen/2018-11-21/eedc01641b47b18a60716ddcb5b9ee38/ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับบทบาทของสุขภาพดินและพืชในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Regional Conference on the http://www.thailand4.com/gen/2018-11-21/eedc01641b47b18a60716ddcb5b9ee38/ Wed, 21 Nov 2018 14:23:49 +0700 ภาพข่าว: เวทีแลกเปลี่ยนความเห็นสุขภาพดืน-พืชในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก http://www.thailand4.com/gen/2018-11-21/2d44ab4838eb5643b4bb98fa01868e2d/ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับบทบาทของสุขภาพดินและพืชในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ http://www.thailand4.com/gen/2018-11-21/2d44ab4838eb5643b4bb98fa01868e2d/ Wed, 21 Nov 2018 14:20:28 +0700 STGT บุกตลาดยุโรปอย่างต่อเนื่อง ในงาน MEDICA 2018 http://www.thailand4.com/evnt/2018-11-19/b3d493c12b68e9cb351c0d402e732afd/ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (STGT) บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทศรีตรัง ออกบูธในงาน MEDICA 2018 Duesseldorf งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับโลก เมื่อระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 ณ Duesseldorf Exhibition Centre http://www.thailand4.com/evnt/2018-11-19/b3d493c12b68e9cb351c0d402e732afd/ Mon, 19 Nov 2018 9:43:15 +0700 STGT บุกตลาดยุโรปอย่างต่อเนื่อง ในงาน MEDICA 2018 http://www.thailand4.com/evnt/2018-11-16/5e31a6f4358005263460ed3cba594b68/ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (STGT) บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทศรีตรัง ออกบูธในงาน MEDICA 2018 Duesseldorf งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับโลก เมื่อระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 ณ Duesseldorf Exhibition Centre http://www.thailand4.com/evnt/2018-11-16/5e31a6f4358005263460ed3cba594b68/ Fri, 16 Nov 2018 11:23:21 +0700 กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์และเศรษฐศาสตร์ปศุสัตว์ ครั้งที่ 15 พร้อมร่วมกันแก้ปัญหาโรคระบาดสัตว์ในเวทีการประชุมระดับโลก http://www.thailand4.com/gen/2018-11-12/1b4f6f820223f131da73d79f3d52bf04/ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์และเศรษฐศาสตร์ปศุสัตว์ (International Symposium of Veterinary Epidemiology and Economics) ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส http://www.thailand4.com/gen/2018-11-12/1b4f6f820223f131da73d79f3d52bf04/ Mon, 12 Nov 2018 14:49:21 +0700 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯจัดประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 29 และการบรรยายให้ความรู้สู่ประชาชน http://www.thailand4.com/food/2018-11-12/a1cf83221412c4e3e3d587a47970d5db/ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 29 ในระหว่างวันที่ 21 23 พฤศจิกายน พศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี http://www.thailand4.com/food/2018-11-12/a1cf83221412c4e3e3d587a47970d5db/ Mon, 12 Nov 2018 14:47:21 +0700 ภาพข่าว: วว.จับมือหน่วยงานเครือข่าย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ IWA Water Reuse 2018 http://www.thailand4.com/gen/2018-11-02/f3b15bf85df86a002d1ab7cca6185b01/ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IWA Water Reuse 2018 IWA Regional Conference on http://www.thailand4.com/gen/2018-11-02/f3b15bf85df86a002d1ab7cca6185b01/ Fri, 02 Nov 2018 11:08:21 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://www.thailand4.com/gen/2018-11-01/c5bba90ea1192c3d954573c18d9b4c8d/ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ New Challenges in http://www.thailand4.com/gen/2018-11-01/c5bba90ea1192c3d954573c18d9b4c8d/ Thu, 01 Nov 2018 15:41:16 +0700 นักศึกษา ICT ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น http://www.thailand4.com/gen/2018-10-25/032418c0adbaebb81bf8607e195a26bd/ นักศึกษา ICT ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (INCIT2018-NCIT2018) นายวรพฤกษ์ คงเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ http://www.thailand4.com/gen/2018-10-25/032418c0adbaebb81bf8607e195a26bd/ Thu, 25 Oct 2018 16:44:06 +0700 การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.thailand4.com/gen/2018-10-25/538785d5a4f6c13099dd1cbae1edfa86/ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง สูงวัยไม่พึ่งพา คืนคุณค่าสู่สังคม เพื่อให้บุคลากรทางสุขภาพ http://www.thailand4.com/gen/2018-10-25/538785d5a4f6c13099dd1cbae1edfa86/ Thu, 25 Oct 2018 15:27:36 +0700 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 #Asian Horticultural Congress (AHC 2020) เลือกกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดงาน พร้อมดันไทยสู่ศูนย์กลางความรู้พืชสวนเอเชีย ควบคู่ไปกับงาน ฮอร์ติ เอเชีย 2020 http://www.thailand4.com/gen/2018-10-11/ffa8045307d681ebfdfcf07c33e93290/ การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 แถลงเปิดตัวสถานที่จัดงาน โดยเลือกกรุงเทพ ประเทศไทย ควบคู่ไปกับการจัดงาน ฮอร์ติ เอเชีย 2020 จัดโดย สมาคมพืชสวนนานาชาติ (ISHS) สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย (HSST) และ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค http://www.thailand4.com/gen/2018-10-11/ffa8045307d681ebfdfcf07c33e93290/ Thu, 11 Oct 2018 16:29:53 +0700 กยท.นำนวัตกรรมหุ่นยางกู้ชีพ ร่วมงานประชุมวิชาการฯสมาคมแพทย์หัวใจแห่งอาเซียน ครั้งที่ 23 http://www.thailand4.com/gen/2018-10-02/9a86d9d93bd3703a9a26f7cb568e10d2/ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เป็นผู้แทน การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติของสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งอาเซียน ครั้งที่ 23 (23rd ASEAN http://www.thailand4.com/gen/2018-10-02/9a86d9d93bd3703a9a26f7cb568e10d2/ Tue, 02 Oct 2018 16:49:26 +0700 ภาพข่าว: เปิดประชุมวิชาการ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-28/d9ddf9966c060e030f6089aa2925376b/ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา http://www.thailand4.com/gen/2018-09-28/d9ddf9966c060e030f6089aa2925376b/ Fri, 28 Sep 2018 15:09:30 +0700 ภาพข่าว: รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุม PEACON INNOVATION 2018 http://www.thailand4.com/gen/2018-09-25/3eef9e2df964fca3509f24a3323d1bfd/ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนวัตกรรม ประจำปี 2561 (PEACON INNOVATION 2018) พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง Digital Transformation for Thailand 4.0 http://www.thailand4.com/gen/2018-09-25/3eef9e2df964fca3509f24a3323d1bfd/ Tue, 25 Sep 2018 10:25:14 +0700 ภาพข่าว: กรมอนามัยร่วมเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพไทย หัวข้อการขับเคลื่อนสังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-25/83d29ef92cc01778b821e9bf17f975cf/ นายพานิชย์ เจริญเผ่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสุขภาพ พร้อมด้วย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย และภาคีเครือข่าย ร่วมเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพไทย หัวข้อการขับเคลื่อนสังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค http://www.thailand4.com/gen/2018-09-25/83d29ef92cc01778b821e9bf17f975cf/ Tue, 25 Sep 2018 10:22:27 +0700 ป.ป.ช. จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเกี่ยวกับหมู่บ้านและชุมชน รวมพลังสร้างคนดี สังคมดีอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/2e395936a5210f7e2e5adccd4d117c70/ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ องค์กรมหาชน และองค์การระหว่างประเทศ จัดโครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเกี่ยวกับหมู่บ้านและชุมชนเพื่อการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด รวมพลังสร้างคนดี http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/2e395936a5210f7e2e5adccd4d117c70/ Tue, 18 Sep 2018 15:39:12 +0700 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง โภชนาการช่วงแรกของชีวิต: พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี http://www.thailand4.com/gen/2018-09-17/b653eeb1e07781111db2388c37ee15d4/ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง โภชนาการช่วงแรกของชีวิต: พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ซึ่งสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย http://www.thailand4.com/gen/2018-09-17/b653eeb1e07781111db2388c37ee15d4/ Mon, 17 Sep 2018 16:37:49 +0700 ภาพข่าว: โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหิดล http://www.thailand4.com/gen/2018-09-14/d41278de70ae3c93705d96852edc9fd4/ รศ. ดร. แสงทอง ธีระทองคำ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง Legal Ethical Issues in Nursing: Update Situations in Digital Era โดยเชิญ นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-14/d41278de70ae3c93705d96852edc9fd4/ Fri, 14 Sep 2018 14:24:10 +0700 GIT จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ GIT 2018 ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/4e37554b45d06a78322758f2be76cb76/ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เดินหน้าผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก โดยจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ (The 6th International Gem Jewelry Conference http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/4e37554b45d06a78322758f2be76cb76/ Tue, 11 Sep 2018 12:06:16 +0700