การประชุมวิชาการ Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ วธ.หนุนงานวิจัยสร้างสรรค์ สร้างพื้นที่วัฒนธรรม มรดกร่วมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙" ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยด้านมิติทางวัฒนธรรม th-TH Fri, 23 Aug 2019 3:26:39 +0700 ภาพข่าว: TPOLY เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก http://www.thailand4.com/gen/2019-08-20/0f4c85d4b53ceee46f083e261f0c8cdb/ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดการประชุมวิชาการ ซึ่งจัดโดยบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ประจำปี 2562 พร้อมพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน TPOLY) http://www.thailand4.com/gen/2019-08-20/0f4c85d4b53ceee46f083e261f0c8cdb/ Tue, 20 Aug 2019 14:43:34 +0700 มจธ. เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ (NPHT17) http://www.thailand4.com/gen/2019-08-19/f028a9134781597d68d308ccdbbe7592/ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (The 17th National Postharvest Technology Conference: NPHT17) ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม http://www.thailand4.com/gen/2019-08-19/f028a9134781597d68d308ccdbbe7592/ Mon, 19 Aug 2019 16:58:14 +0700 สพฉ.จัดเวทีระดมสมองเสวนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในอนาคตสำหรับภาคีเครือข่าย ด้านท้องถิ่นแนะปรับปรุงหลักสูตรกู้ชีพฉุกเฉินให้ทัดเทียมสากล http://www.thailand4.com/gen/2019-08-19/9a1e20cbca5af912761068aaeaf9bff2/ ในการจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย (Conference Program of National EMS Forum 2019 : Next Generation) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มีการจัดเสวนาพิเศษให้ข้อ http://www.thailand4.com/gen/2019-08-19/9a1e20cbca5af912761068aaeaf9bff2/ Mon, 19 Aug 2019 10:05:49 +0700 ครุศาสตร์ ราชภัฏราชสีมา เปิดบ้านประชุมวิชาการ ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น http://www.thailand4.com/gen/2019-08-09/6d0c10a85bcd473fff22948a5853a6fc/ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ http://www.thailand4.com/gen/2019-08-09/6d0c10a85bcd473fff22948a5853a6fc/ Fri, 09 Aug 2019 9:45:31 +0700 หลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ม.อ.ตรัง นำเสนองานวิจัย ณ เมืองโบโกร์ อินโดนีเซีย http://www.thailand4.com/gen/2019-08-07/b2c798eb8b27eafede753716998bafd9/ อาจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี อาจารย์ประจำหลักสูตรการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับเกียรติเป็น Invited Speaker ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Statistics and http://www.thailand4.com/gen/2019-08-07/b2c798eb8b27eafede753716998bafd9/ Wed, 07 Aug 2019 16:12:37 +0700 สกสว.ชวนคนไทยชมผลงานบัณฑิตศึกษา ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกด้วยงานวิจัย http://www.thailand4.com/gen/2019-08-07/57343dbc30d4007c46fa34f939c66dc4/ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เตรียมจัดงาน การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ปี 2562 (TSRI Congress 2019) ภายใต้หัวข้อ ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกด้วยงานวิจัย (Disruptive Technology for World Society) ในวันที่ 8 ส.ค. http://www.thailand4.com/gen/2019-08-07/57343dbc30d4007c46fa34f939c66dc4/ Wed, 07 Aug 2019 9:52:16 +0700 ภาพข่าว: มหิดล ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสภา จัดประชุมวิชาการ เวชกรรมตรงเหตุ ยกระดับการรักษาสู่ระดับพันธุวิศวกรรมตั้งเป้ารักษาโรคยาก http://www.thailand4.com/gen/2019-08-06/8c574fc69a14105a62261fad4720049c/ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ (ที่5จากซ้าย) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา (ที่3จากซ้าย) ร่วมแถลงข่าวจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0) http://www.thailand4.com/gen/2019-08-06/8c574fc69a14105a62261fad4720049c/ Tue, 06 Aug 2019 13:51:24 +0700 ม.รามฯ เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พร้อมชมการประกวดสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม 144 ผลงาน http://www.thailand4.com/gen/2019-07-31/d391eb9b46ccaba1c992256a02139271/ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญร่วมการประชุมวิชาการและวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 พร้อมชมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีผู้สนใจส่งเข้าประกวด 144 ผลงานจาก 5 กลุ่ม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 http://www.thailand4.com/gen/2019-07-31/d391eb9b46ccaba1c992256a02139271/ Wed, 31 Jul 2019 11:19:00 +0700 ภาพข่าว: โอลด์ร๊อค แอคเน่ สเปรย์ สนับสนุนการประชุมวิชาการในงาน ก้าวทันเครื่องอาง ครั้งที่ 3 Cosmetics for special skin concerns http://www.thailand4.com/food/2019-07-26/7693b3ee50e5d4f505f519ecaadd0d18/ ดร.ภญ.จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.เอ.เดอร์มาเทค จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า โอลด์ร๊อค แอคเน่ สเปรย์ ร่วมสนับสนุนงานประชุมวิชาการ ก้าวทันเครื่องสำอางครั้งที่ 3 : Cosmetics for special skin concerns http://www.thailand4.com/food/2019-07-26/7693b3ee50e5d4f505f519ecaadd0d18/ Fri, 26 Jul 2019 11:35:58 +0700 สพฉ. เปิดเวทีเสวนาพิเศษ อนาคตของบุคลากรกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย http://www.thailand4.com/fin/2019-07-17/40001e031a6b5bc34bd8ac724d47b023/ ในการจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย (Conference Program of National EMS Forum 2019 : Next Generation) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มีการจัดเสวนาพิเศษให้ข้อ http://www.thailand4.com/fin/2019-07-17/40001e031a6b5bc34bd8ac724d47b023/ Wed, 17 Jul 2019 14:54:06 +0700 ภาพข่าว: รพ.ราชวิถี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-09/55b8a7ba3ec85b2591b121d8358176d8/ นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ผ่าตัดผ่านกล้องบาดเจ็บน้อย ครั้งที่ 5 5th MISUR : UNBOUND MIS UROLOGY จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่นวัตกรรม http://www.thailand4.com/gen/2019-07-09/55b8a7ba3ec85b2591b121d8358176d8/ Tue, 09 Jul 2019 15:00:29 +0700 ภาพข่าว: รพ.ราชวิถี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ http://www.thailand4.com/food/2019-07-09/74b37074c5ffd2f49fa0fbfbb21fed32/ นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ผ่าตัดผ่านกล้องบาดเจ็บน้อย ครั้งที่ 5 5th MISUR : UNBOUND MIS UROLOGY จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่นวัตกรรม http://www.thailand4.com/food/2019-07-09/74b37074c5ffd2f49fa0fbfbb21fed32/ Tue, 09 Jul 2019 14:55:57 +0700 Thailand Tourism Outlook in 21st Century - GSTM NIDA http://www.thailand4.com/gen/2019-07-08/ca0b0e2b87919bb74ed220a1ea56b705/ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 กับความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ในงานการประชุมวิชาการ โดยนักศึกษาระดับปริญญาเอก http://www.thailand4.com/gen/2019-07-08/ca0b0e2b87919bb74ed220a1ea56b705/ Mon, 08 Jul 2019 16:11:45 +0700 งานการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6 The 6th SAU National Interdisciplinary Conference 2019 (SAUNIC 2019) http://www.thailand4.com/gen/2019-07-02/8935aa459833974b6ae88c6cd3a2d792/ ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6 The 6th SAU National Interdisciplinary Conference 2019 (SAUNIC 2019) ภายใต้กรอบแนวคิด http://www.thailand4.com/gen/2019-07-02/8935aa459833974b6ae88c6cd3a2d792/ Tue, 02 Jul 2019 11:13:42 +0700 ไอแบงก์ ร่วมงานประชุมวิชาการโลกมุสลิม ปี 62 http://www.thailand4.com/gen/2019-07-01/01eeebd30660279b39290c3a89460a5c/ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนางนุจรี ภักดีเจริญ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อผู้จัดการธนาคาร เข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง จุดประกายโลกมุสลิมในมิติความมั่นคง http://www.thailand4.com/gen/2019-07-01/01eeebd30660279b39290c3a89460a5c/ Mon, 01 Jul 2019 16:44:58 +0700 Medical Devices ASEAN 2019 ขน 300 แบรนด์ชั้นนำโชว์เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ http://www.thailand4.com/evnt/2019-06-21/abd1a264dbd674631b895f0016a96bdc/ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผนึกกำลังกระทรวงสาธารณสุข และพันธมิตร ร่วมจัดงาน Medical Devices ASEAN 2019 (MDA 2019) งานแสดงเครื่องมือแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 อาคาร 5-6 http://www.thailand4.com/evnt/2019-06-21/abd1a264dbd674631b895f0016a96bdc/ Fri, 21 Jun 2019 14:26:29 +0700 ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) จัดงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18 http://www.thailand4.com/gen/2019-06-10/00712f06ed5591f3d548d418b7b64b82/ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18 และ 8th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management http://www.thailand4.com/gen/2019-06-10/00712f06ed5591f3d548d418b7b64b82/ Mon, 10 Jun 2019 14:48:50 +0700 ภาพข่าว: APCO เผยแพร่นวัตกรรม APCO ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 http://www.thailand4.com/food/2019-06-10/2d1dcc91e93e627fe95d45eeaea8c913/ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (APCO) ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้จัดงาน ในฐานะได้รับเกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด HIV/AIDS http://www.thailand4.com/food/2019-06-10/2d1dcc91e93e627fe95d45eeaea8c913/ Mon, 10 Jun 2019 14:30:19 +0700 รพ.ราชวิถี จัดประชุมวิชาการ หัวใจและหลอดเลือด Rajavithi Heart Symposium http://www.thailand4.com/food/2019-06-04/018c529133775b5b4a8b3f2b88d304f2/ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการหัวใจและหลอดเลือด (Rajavithi Heart Symposium) โดยมี นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศาผู้อำนวยการและ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ โดยงานประชุมวิชาการฯ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่นวัตกรรม http://www.thailand4.com/food/2019-06-04/018c529133775b5b4a8b3f2b88d304f2/ Tue, 04 Jun 2019 16:54:30 +0700 RDI NRRU ขอเชิญนักวิจัย ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 http://www.thailand4.com/gen/2019-05-31/35a51752a1104027847be59110ff74d8/ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล (The 11th National Academic Research Conference : Connecting http://www.thailand4.com/gen/2019-05-31/35a51752a1104027847be59110ff74d8/ Fri, 31 May 2019 16:25:42 +0700 การประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019 http://www.thailand4.com/gen/2019-05-31/e020a927fab857a7ed875909a2fa675a/ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019 และทรงเปิดนิทรรศการ Discovers the Treasures and http://www.thailand4.com/gen/2019-05-31/e020a927fab857a7ed875909a2fa675a/ Fri, 31 May 2019 16:00:52 +0700 BWG ร่วมส่งเสริมความรู้ใน การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18 http://www.thailand4.com/evnt/2019-05-29/fb805cb3358913ad7c69af290e969ee8/ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ http://www.thailand4.com/evnt/2019-05-29/fb805cb3358913ad7c69af290e969ee8/ Wed, 29 May 2019 14:53:46 +0700 การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ TCN ครั้งที่ 13 http://www.thailand4.com/food/2019-05-27/185b4b0d5ecc7839a8a15538b1094fea/ กรุงเทพฯ-27 พ.ค.-มายด์ แมพ ออแกไนเซอร์ การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ TCN ครั้งที่ 13 วันที่ 1-3 ตุลาคม 2562 จัดขึ้น ณ ห้อง Grand Hall (GH201-203) ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ Highlight topics Nutrition dialogue: Food and http://www.thailand4.com/food/2019-05-27/185b4b0d5ecc7839a8a15538b1094fea/ Mon, 27 May 2019 16:56:20 +0700 กระทรวงเกษตรฯ เปิดเวทีประชุมวิชาการนักวิจัย เน้นบูรณาการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนา พร้อมมอบรางวัลเชิดชูนักวิจัย เกษตรกรและผู้ประกอบการดีเด่น ประจำปี 2562 http://www.thailand4.com/gen/2019-05-27/679bf15dffcec2760224111f1881404a/ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562ภายใต้แนวคิด ปฏิรูปภาคเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและพัฒนากำหนดจัดขึ้นระว่างวันที่ 27 -29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ว่า http://www.thailand4.com/gen/2019-05-27/679bf15dffcec2760224111f1881404a/ Mon, 27 May 2019 14:47:58 +0700 กรมประมง...เตรียมเปิดเวทีประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2562 สนับสนุนการพัฒนาประมงไทยให้ก้าวไกลด้วยงานวิจัยคุณภาพ http://www.thailand4.com/gen/2019-05-27/699f911e3e7d63ae1a192dfcee4a4305/ กรมประมงกำหนดจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ ประมงไทยก้าวไกลด้วยงานวิจัยคุณภาพ ในระหว่างวันที่ 26 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า http://www.thailand4.com/gen/2019-05-27/699f911e3e7d63ae1a192dfcee4a4305/ Mon, 27 May 2019 11:17:28 +0700 สพฉ.จัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย หวังพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย http://www.thailand4.com/food/2019-05-27/b55e0ed7f07fe61f934526366ecf815b/ นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เปิดเผยว่า สพฉ. ได้จัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ http://www.thailand4.com/food/2019-05-27/b55e0ed7f07fe61f934526366ecf815b/ Mon, 27 May 2019 9:13:46 +0700 ราชมงคลพระนคร ดึง Huawei ร่วมพัฒนาการศึกษาโลกยุคดิจิทัล ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 http://www.thailand4.com/gen/2019-05-24/24692b878c5aac61f02ebc2f0b11da69/ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th RMUTP International Conference) http://www.thailand4.com/gen/2019-05-24/24692b878c5aac61f02ebc2f0b11da69/ Fri, 24 May 2019 14:39:47 +0700 ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวะฯ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิศวกรรุ่นใหม่ http://www.thailand4.com/gen/2019-05-15/ef1003971fdaa4190acd8db53e1d8891/ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เปิดเผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4 (The 4th RMUTP Conference http://www.thailand4.com/gen/2019-05-15/ef1003971fdaa4190acd8db53e1d8891/ Wed, 15 May 2019 15:45:35 +0700 ภาพข่าว: ดร.มนู และ คุณตั๊ก มยุรา เศวตศิลา วิทยากร กิตติมศักดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ รางวัลศรีสังวาลย์ จัดโดย กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข http://www.thailand4.com/gen/2019-04-29/089962a8942e96fe704bd14a42027e6e/ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่3จากซ้าย) และ คุณตั๊ก มยุรา เศวตศิลา (ที่3จากขวา) ผู้บริหาร ดารา พิธีกรชื่อดังระดับประเทศ ให้เกียรติรับเชิญเป็น วิทยากร กิตติมศักดิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ รางวัลศรีสังวาลย์ ผลงานดี http://www.thailand4.com/gen/2019-04-29/089962a8942e96fe704bd14a42027e6e/ Mon, 29 Apr 2019 15:25:44 +0700