การประเมิน Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99/ ซีพี ออลล์ คว้าที่ 1 ของโลก ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านองค์กรความยั่งยืน (DJSI) ประจำปี 2019 กลุ่ม World Index ประเภท Food Staples Retailing Industry S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM ประกาศผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ประจำปี 2019 หรือดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI ปรากฏว่า บริษัทซีพี ออลล์ th-TH Mon, 16 Sep 2019 17:42:44 +0700 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดี กับคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่ผ่านการประเมินรับรองสถาบันและหลักสูตร http://www.thailand4.com/gen/2019-09-13/4a1810d442381f9c291e24fd1a176ecb/ กรุงเทพฯ-13 ก.ย.-โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมพบกับ+ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยความร่วมมือกับ UCL (University College London) http://www.thailand4.com/gen/2019-09-13/4a1810d442381f9c291e24fd1a176ecb/ Fri, 13 Sep 2019 16:54:04 +0700 Axios Systems ติดอันดับในรายงาน Gartner Magic Quadrant ด้านเครื่องมือบริหารจัดการบริการไอทีเป็นปีที่แปด http://www.thailand4.com/it/2019-09-12/b1ba31eabee033a671378377a3cbc443/ เป็นอีกครั้งที่ Axios Systems บริษัทชั้นนำระดับโลกผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการบริการไอที (ITSM) และการบริหารจัดการปฏิบัติการไอที (ITOM) ได้รับการประเมินโดยบริษัทวิเคราะห์อุตสาหกรรมระดับโลกอย่าง Gartner Inc. ในรายงาน Magic Quadrant for IT Service http://www.thailand4.com/it/2019-09-12/b1ba31eabee033a671378377a3cbc443/ Thu, 12 Sep 2019 16:15:06 +0700 ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า http://www.thailand4.com/gen/2019-09-11/0a08a2bef5a87f5db7454f51f44b0977/ เมื่อวันที่ 9 กันยายน ๒๕๖2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการประเมินผู้ยื่นคำขอรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ http://www.thailand4.com/gen/2019-09-11/0a08a2bef5a87f5db7454f51f44b0977/ Wed, 11 Sep 2019 16:57:03 +0700 ผลติดตามปลูกพืชหลากหลายแทนนาปรัง ช่วยเกษตรกรเพิ่มรายได้ มั่นใจปีหน้าเข้าร่วมต่อเนื่อง http://www.thailand4.com/gen/2019-09-10/e4bb85eb1d76b9f8d2897c11222e2fd6/ นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการประเมินโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 ซึ่งมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลดรอบการทำนาในฤดูนาปรัง http://www.thailand4.com/gen/2019-09-10/e4bb85eb1d76b9f8d2897c11222e2fd6/ Tue, 10 Sep 2019 10:33:41 +0700 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ประเมินรับรองความรู้ความสามรถ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๒ http://www.thailand4.com/gen/2019-09-09/5e261b4863ab20d8b20118a2deaa9abb/ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 http://www.thailand4.com/gen/2019-09-09/5e261b4863ab20d8b20118a2deaa9abb/ Mon, 09 Sep 2019 14:49:08 +0700 DENLA BRITISH SCHOOL (DBS) ขึ้นแท่นหนึ่งใน THE BEST INTERNATIONAL SCHOOLS IN BANGKOK AND THAILAND 2019 พร้อมสานต่อผู้นำโรงเรียนนานาชาติระดับพรีเมียมในประเทศไทย เน้นปูพื้นฐานนักเรียนเข้มข้น เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก http://www.thailand4.com/evnt/2019-09-09/9574d8ea29c6dc578cea37098db8fc82/ - ได้รับการรับรองจากสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (International School Association of Thailand - ISAT) และ สถาบันชั้นนำอันดับหนึ่งในการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรอังกฤษทั่วโลก (Council of International http://www.thailand4.com/evnt/2019-09-09/9574d8ea29c6dc578cea37098db8fc82/ Mon, 09 Sep 2019 10:38:26 +0700 การบริการดิจิทัลของภาครัฐตามวงจรธุรกิจ http://www.thailand4.com/gen/2019-09-06/eb7ef029009425c0458128c80ba450e5/ ในปัจจุบันภาครัฐได้พัฒนาการบริการดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ตามกรอบการประเมินของรายงานความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ทำให้การติดต่อหน่วยงานภาครัฐมีขั้นตอน ระยะเวลา http://www.thailand4.com/gen/2019-09-06/eb7ef029009425c0458128c80ba450e5/ Fri, 06 Sep 2019 15:07:50 +0700 DENLA BRITISH SCHOOL (DBS) ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน THE BEST INTERNATIONAL SCHOOLS IN BANGKOK AND THAILAND 2019 พร้อมสานต่อผู้นำโรงเรียนนานาชาติระดับพรีเมียมในประเทศไทย เน้นปูพื้นฐานนักเรียนเข้มข้น เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก http://www.thailand4.com/gen/2019-09-06/ca2f3620b034eaaa2eccb11ba609cd2c/ - ได้รับการรับรองจากสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (International School Association of Thailand - ISAT) และ สถาบันชั้นนำอันดับหนึ่งในการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรอังกฤษทั่วโลก (Council of International http://www.thailand4.com/gen/2019-09-06/ca2f3620b034eaaa2eccb11ba609cd2c/ Fri, 06 Sep 2019 13:52:47 +0700 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ประเมินรับรองความรู้ความสามรถ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๒ http://www.thailand4.com/gen/2019-09-06/38c479f7f50183f48f37e4bc3bd7aecc/ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 http://www.thailand4.com/gen/2019-09-06/38c479f7f50183f48f37e4bc3bd7aecc/ Fri, 06 Sep 2019 11:30:26 +0700 FWD Singapore จับมือ Shift Technology มุ่งพัฒนาความสามารถการประเมินคำขอเคลมประกัน http://www.thailand4.com/it/2019-09-05/1988857e76c0e7dc98927f2ee64f25e3/ บริษัทประกันที่มีธุรกิจทั่วเอเชียตั้งเป้าเร่งเวลาประเมินการเคลม หวังมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า Shift Technology ผู้ให้บริการโซลูชั่น AI แก่ธุรกิจประกันภัยทั่วโลก ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทกำลังทำงานร่วมกับ FWD Group http://www.thailand4.com/it/2019-09-05/1988857e76c0e7dc98927f2ee64f25e3/ Thu, 05 Sep 2019 16:30:00 +0700 โครงการเหมืองโปแตช Albany ผ่านการอนุมัติตามการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว http://www.thailand4.com/gen/2019-09-05/d9579f05c6cee8278debf6a027aaaa32/ โครงการ Albany Project ของบริษัท CanPacific ซึ่งครอบคลุมประทานบัตรเหมืองแร่ KL262 และการทำเหมืองละลายแร่โปแตชจำนวน 3.25 ล้านตันต่อปี นั้นได้รับอนุมัติเพื่อการพัฒนาในเฟสต่อไปแล้ว http://www.thailand4.com/gen/2019-09-05/d9579f05c6cee8278debf6a027aaaa32/ Thu, 05 Sep 2019 13:05:05 +0700 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ประเมินรับรองความรู้ความสามรถ ครั้งที่ 5 /2562 http://www.thailand4.com/gen/2019-09-05/d774bc9def280eb843975562e0268834/ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 http://www.thailand4.com/gen/2019-09-05/d774bc9def280eb843975562e0268834/ Thu, 05 Sep 2019 10:02:50 +0700 พรินซิเพิล เปิดตัวกองทุน #พรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ ลุยหุ้นแบรนด์ดังระดับโลก เน้นมั่นคงยั่งยืน โอกาสรับผลตอบแทนดี แนะเหมาะสมเลือกลงทุนภายใต้ตลาดผันผวน กองทุนหลักสร้างผลงาน 10 ปีย้อนหลังเฉลี่ยปีละ 13% ดีเดย์เสนอขายครั้งแรก 5-13 กันยายนนี้ http://www.thailand4.com/fin/2019-09-02/8d1fe5f2f18bb1c496a5a677f7abb8cb/ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บริษัทจัดการ) ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ แนะลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ที่มีคุณภาพในแบรนด์ระดับโลก ดีเดย์ 5-13 กันยายนนี้เปิดขายกองทุนใหม่ #พรินซิเพิล โกลบอล http://www.thailand4.com/fin/2019-09-02/8d1fe5f2f18bb1c496a5a677f7abb8cb/ Mon, 02 Sep 2019 13:36:12 +0700 ความสำเร็จระยะยาวขององค์กร ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจที่สนับสนุนการสร้างความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ http://www.thailand4.com/evnt/2019-09-02/bc7172905473ccf4eaa9a42fc24915a7/ - ก่อนวันหนี้นิเวศโลกประจำปี 2019 (29 กรกฏาคม 2019) การอยู่ร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรจากโลกเพียงใบเดียว กลายเป็นเข็มทิศอันทรงพลังในการประเมินกลยุทธ์องค์กรท่ามกลางข้อจำกัดด้านทรัพยากรในระบบนิเวศ ก่อนหน้าวันหนี้นิเวศโลก (Earth Overshoot Day) ที่ผ่านมา ชไนเดอร์ http://www.thailand4.com/evnt/2019-09-02/bc7172905473ccf4eaa9a42fc24915a7/ Mon, 02 Sep 2019 11:39:32 +0700 ภาพข่าว: อาชีวะเฟ้นหาสุดยอดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ 5 ดาว http://www.thailand4.com/gen/2019-08-29/5b794e1c29c5d3664b77dd50f1dcd601/ ภาพข่าว 1 : ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ภาพข่าว 2 : http://www.thailand4.com/gen/2019-08-29/5b794e1c29c5d3664b77dd50f1dcd601/ Thu, 29 Aug 2019 17:36:13 +0700 PwC ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำด้านบริการธุรกิจที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ดิจิทัลของโลกในปี 62 http://www.thailand4.com/evnt/2019-08-28/ab353fd51cbe5c09b185dee897b3efe6/ PwC ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำด้านบริการธุรกิจที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ดิจิทัลของโลกในปี 2562 จากสำนักวิจัย IDC MarketScape ที่ทำการประเมินคุณลักษณะของผู้ให้บริการธุรกิจที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ดิจิทัลทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันและอนาคต http://www.thailand4.com/evnt/2019-08-28/ab353fd51cbe5c09b185dee897b3efe6/ Wed, 28 Aug 2019 16:01:03 +0700 ก.ล.ต. เป็นเจ้าภาพการประชุมรองเลขาธิการ ก.ล.ต. อาเซียน http://www.thailand4.com/fin/2019-08-27/4327bf814e3627fb3e78b5ec0e07771f/ ก.ล.ต. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียนระดับรองเลขาธิการ เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำ Roadmap for ASEAN Sustainable Capital Market เพื่อยกระดับให้ตลาดทุนอาเซียนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การประเมินเพื่อรับฟิลิปปินส์เข้าร่วม ASEAN CIS http://www.thailand4.com/fin/2019-08-27/4327bf814e3627fb3e78b5ec0e07771f/ Tue, 27 Aug 2019 15:21:36 +0700 CPF ปลื้ม!! คอนแทร็คฟาร์มมิ่ง สร้างสังคม-สิ่งแวดล้อมยั่งยืน หลังยืนยันผลประเมิน Impact Valuation ตามแนวทางสากล http://www.thailand4.com/gen/2019-08-27/6faff2ededa3493e7a364504dd1cde75/ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการคอนแทร็คฟาร์มมิ่ง (Contract Farming#s Impact Valuation) ซึ่งได้รับการทวนสอบจากบริษัทผู้ทวนสอบด้านความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก http://www.thailand4.com/gen/2019-08-27/6faff2ededa3493e7a364504dd1cde75/ Tue, 27 Aug 2019 10:25:16 +0700 ภาพข่าว: PDJ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในระดับ ดีเยี่ยม http://www.thailand4.com/fin/2019-08-23/3bb9f01e51c0b84b16a7d6cfdf770434/ จากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PDJ ได้รับผลคะแนนจากการประเมินคุณภาพเท่ากับ 97 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จที่พิสูจน์ว่าบริษัทฯ http://www.thailand4.com/fin/2019-08-23/3bb9f01e51c0b84b16a7d6cfdf770434/ Fri, 23 Aug 2019 16:42:57 +0700 PDJ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562 ในระดับ ดีเยี่ยม http://www.thailand4.com/evnt/2019-08-23/18205cc65e51c2308f58c0d68aceef91/ จากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PDJ ได้รับผลคะแนนจากการประเมินคุณภาพเท่ากับ 97 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จที่พิสูจน์ว่าบริษัทฯ http://www.thailand4.com/evnt/2019-08-23/18205cc65e51c2308f58c0d68aceef91/ Fri, 23 Aug 2019 16:12:58 +0700 ที่ปรึกษา EIA โครงการเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีฯยืนยันเอกสารสิทธิ์ที่ดินถูกต้อง http://www.thailand4.com/evnt/2019-08-21/efa8df48ba233bad06749f8f0e50127e/ นางเปรมวณี ปรีดาพันธุ์ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด (TLT) ในกลุ่มทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) (TEAMG) ผู้ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม http://www.thailand4.com/evnt/2019-08-21/efa8df48ba233bad06749f8f0e50127e/ Wed, 21 Aug 2019 15:05:26 +0700 2 แบงก์ไทยนำทีม บูรณาการหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล สู่ความยั่งยืน http://www.thailand4.com/gen/2019-08-21/458ab1bd0698fb01579ca4d5255edc78/ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้นำด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธนาคารไทย ที่ได้รับการประเมินโดย WWF ผลจากการศึกษาชี้ธนาคารไทยสามารถบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลได้ดี ขณะที่ภาพรวมยังพัฒนาได้อีกมาก องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล http://www.thailand4.com/gen/2019-08-21/458ab1bd0698fb01579ca4d5255edc78/ Wed, 21 Aug 2019 14:56:39 +0700 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คว้ารางวัล Best Companies to Work for in Asia 2019 จาก HR Asia http://www.thailand4.com/fin/2019-08-13/472c3c258b88289588a186addda9ad4c/ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารสมาชิกกลุ่มซีไอเอ็มบี กลุ่มการเงินชั้นนำของอาเซียน ได้รับรางวัล Best Companies to Work for in Asia 2019 จาก HR Asia รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ตัดสินโดยการประเมินระดับความผูกพันของพนักงาน ผ่านการสำรวจทีมีชื่อว่า Total Engagement http://www.thailand4.com/fin/2019-08-13/472c3c258b88289588a186addda9ad4c/ Tue, 13 Aug 2019 14:20:07 +0700 ห้องอาหาร Fish Bar ขอการันตีความอร่อย ด้วยรางวัล Thai Select จากกระทรวงพาณิชย์ http://www.thailand4.com/life/2019-08-06/0662a2b36c7a8f7168ca76db54a2da5b/ ขอแสดงความยินดีกับห้องอาหาร Fish Bar ที่ได้รับรางวัล Thai SELECT Thai Cuisine จากกระทรวงพาณิชย์ โดยผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ 6 ด้านอย่างครบถ้วน คือ รสชาติอาหาร วัตถุดิบ สุขอนามัย รายการอาหาร การตกแต่งร้าน/บรรยากาศ และการบริการ http://www.thailand4.com/life/2019-08-06/0662a2b36c7a8f7168ca76db54a2da5b/ Tue, 06 Aug 2019 13:19:05 +0700 ภาพข่าว: BJCHI ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระดับ ดีเลิศ http://www.thailand4.com/fin/2019-08-05/e1b5a5e81cf47dc0c60e729e09c51627/ จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระดับ ดีเลิศ โดยได้รับผลคะแนนประเมินเท่ากับ 99 คะแนน จาก 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย http://www.thailand4.com/fin/2019-08-05/e1b5a5e81cf47dc0c60e729e09c51627/ Mon, 05 Aug 2019 10:52:01 +0700 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ http://www.thailand4.com/gen/2019-08-01/2d10eadea1eec4360c852a94acc254af/ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 http://www.thailand4.com/gen/2019-08-01/2d10eadea1eec4360c852a94acc254af/ Thu, 01 Aug 2019 10:03:21 +0700 ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-30/9d2bc0a971c203660d2e5a94da4dba22/ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 http://www.thailand4.com/gen/2019-07-30/9d2bc0a971c203660d2e5a94da4dba22/ Tue, 30 Jul 2019 16:33:23 +0700 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ประเมินรับรองความรู้ความสามรถ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-30/27297ca678391410a3afffa920eee18d/ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 http://www.thailand4.com/gen/2019-07-30/27297ca678391410a3afffa920eee18d/ Tue, 30 Jul 2019 11:41:52 +0700 Gossip News: AIRA ได้ผลการประชุม AGM 100 คะแนนเต็ม http://www.thailand4.com/gen/2019-07-30/4326e6fcf556a305e4c4df397c37aa4a/ ปลื้มกันไม่หยุดอีกแล้ว สำหรับบอสหญิงของกลุ่มบริษัทไอร่า คุณนลินี งามเศรษฐมาศ ที่การจัดประชุม AGM ประจำปี 2562 ของ AIRA ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนติดกันถึง 2 ปีซ้อน http://www.thailand4.com/gen/2019-07-30/4326e6fcf556a305e4c4df397c37aa4a/ Tue, 30 Jul 2019 10:29:49 +0700