Wednesday June 20, 2018 02:55

การวางแผนกำลังคน Press Releases

วิจัยชี้ปัญหากำลังคนด้านสุขภาพ เสนอผู้ผลิต ผู้ใช้ ร่วมวางแผน สุขภาพ—14 Aug 15

สวรส. นำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น "ทบทวนระบบธรรมาภิบาลในด้านการวางแผนกำลังคนทางด้านสุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 "ปฎิรูปการเรียนรู้ สู่สมรรถนะและหัวใจ"

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(30 พฤษภาคม 2554) ปฏิทินข่าว—30 May 11

กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--อินโฟเควสท์
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554
08.30 น.                     วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อหัวหน้างานกับ การ
แก้ปัญหาในการบริหารการผลิต เทคนิคในการมองปัญหา ที่
มากกว่า 1 มิติ - การวางแผนกำลังคน ณ ห้างสรรพสินค้า
พาราไดซ์ พาร์ค
08.30 น. - 16.30 น.           วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ การวิเคราะห์อัตรา
กำลังคนสำหรับการผลิต ณ ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์
พาร์ค
10.00 น. - 12.00 น.           เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น งานแถลงข่าว เซ็นทรัล
รีเทลประกาศเข้าซื้อกิจการ “ห้างลา รีนาเชนเต” ณ
อาคารชิดลมทาวเวอร์
13.00 น.                     ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมโครงการ "เสริมปัญญา สร้างศรัทธา..สู่วัด" ณ
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ (แยกสามย่านจุฬาฯ)

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(30 พฤษภาคม 2554) ปฏิทินข่าว—29 May 11

กรุงเทพฯ--29 พ.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554 08.30 น. วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อหัวหน้างานกับ การ แก้ปัญหาในการบริหารการผลิต เทคนิคในการมองปัญหา ที่ มากกว่า 1 มิติ - การวางแผนกำลังคน ณ ห้างสรรพสินค้า พาราไดซ์

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อหัวหน้างานกับ การแก้ปัญหาในการบริหารการผลิต เทคนิคในการมองปัญหา ทั่วไป—19 May 11

การแก้ปัญหาในการบริหารการผลิต(เทคนิคในการมองปัญหา ที่มากกว่า 1 มิติ)Problem Solving for Production Managementอบรมวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554ณ ห้องสัมมนา คีนคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 4ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค(ฝั่งโฮมโปรหรือ ตลาดเสรีมาร์เก็ต)

ภาพข่าว: ก.ไอซีที ร่วมมือ สำนักงาน ก.พ. นำชุดดัชนีชี้วัดสุขภาพทรัพยากรบุคคลไปใช้ในส่วนราชการนำร่องเพ สื่อสาร—07 Jan 11

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ “โครงการนำชุดดัชนีชี้วัดสุขภาพทรัพยากรบุคคลไปใช้ในส่วนราชการนำร่อง : การวางแผนกำลังคน”

รัฐ-เอกชนจับมือให้ความรู้ “เถ้าแก่”ทั่วประเทศแนะวิธีบริหารบุคลากร-ต้นทุนผลิต หุ้น—03 Aug 09

สมาคมสโมสรนักลงทุน จัดเสวนาใหญ่วันที่ 13 สิงหาคม นี้ จัดผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาครัฐ-เอกชน ให้ความรู้แก่ผู้บริหารองค์กร และผู้ประกอบการทั่วประเทศ แนะแนวการวางแผนกำลังคน ลดต้นทุนการผลิต รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ นายภากร ธนปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน เปิดเผยว่า

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมและสัมมนาเรื่อง การวางแผนกำลังคนสำหรับการผลิต ให้กระทัดรัดและ ทั่วไป—19 Jan 09

การวิเคราะห์ และ วางแผน อัตรากำลังคนสำหรับการผลิต Labor Force Planning and Analysis for Manufacturer ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่อง การวิเคราะห์ และ วางแผน อัตรากำลังคนสำหรับการผลิต (Labor Force Planning and Analysis for Manufacturer) ในวันพฤหัสบดีที่ 30