การสัมมนา Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2/ ภาพข่าว: รพ.ราชวิถี จัดสัมมนาการป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 12 นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี และ รศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์ นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดโครงการสัมมนาการป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ "การสร้างความสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย" th-TH Fri, 21 Sep 2018 5:46:47 +0700 คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการใช้ Excel กับแบบฟอร์มบัญชี รับรองชั่วโมง CPA / CPD บัญชี ได้ 3 ชั่วโมง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย http://www.thailand4.com/gen/2018-09-19/f6c30f54bd4d42a124b56bc227a3b5bb/ กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ เพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ จัดการสัมมนา หัวข้อ การใช้ Excel กับแบบฟอร์มบัญชี ขอเชิญผู้สนใจ...สมัครเข้าร่วมสัมมนา ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย! รับจำนวนจำกัด 200 ที่นั่ง รับรองชั่วโมง CPA http://www.thailand4.com/gen/2018-09-19/f6c30f54bd4d42a124b56bc227a3b5bb/ Wed, 19 Sep 2018 14:18:30 +0700 ภาพข่าว: กเกษตรฯ รมช.ลักษณ์เปิดสัมมนาฯ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-19/0f01e0b5aec12d878bf05b79ef38bb91/ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน http://www.thailand4.com/gen/2018-09-19/0f01e0b5aec12d878bf05b79ef38bb91/ Wed, 19 Sep 2018 11:23:39 +0700 กระทรวงเกษตรฯ จัดสัมมนา Year End Conference ปี 2561 มอบนโยบายแก่นักส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศกว่า 2,000 คน พร้อมลุยงานปฏิรูปภาคการเกษตรทันที http://www.thailand4.com/gen/2018-09-19/7152e0dfbe66dc535be350b6060a3056/ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ว่า การปฏิรูปภาคการเกษตรเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-19/7152e0dfbe66dc535be350b6060a3056/ Wed, 19 Sep 2018 11:18:29 +0700 ภาพข่าว: เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/bfcd2d77a5bff7ddc3c459246852f83e/ เมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล จัดโดย สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี ชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ., สมศักดิ์ เจตสุรกานต์ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/bfcd2d77a5bff7ddc3c459246852f83e/ Tue, 18 Sep 2018 14:53:05 +0700 กระทรวงเกษตรฯ จัดสัมมนา สานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร รวมพลังเกษตรกรกว่า 3,000 ราย ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร http://www.thailand4.com/fin/2018-09-17/f22d8d5828001b01f53c921eafd85add/ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการสัมมนา สานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูปภาคการเกษตร http://www.thailand4.com/fin/2018-09-17/f22d8d5828001b01f53c921eafd85add/ Mon, 17 Sep 2018 9:07:12 +0700 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ สัมมนาครูแนะแนว 14 จังหวัดภาคใต้ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-14/f2fad12c67f6e49c45392146326ab185/ วันนี้ (14 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-14/f2fad12c67f6e49c45392146326ab185/ Fri, 14 Sep 2018 15:16:05 +0700 กระทรวงเกษตรฯ จัดสัมมนา การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา สู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0 ดันศกอ. ทั่วประเทศกว่า 800 ราย เป็นเครือข่ายสำคัญขับเคลื่อนส่วนภูมิภาค http://www.thailand4.com/gen/2018-09-13/ac41d23babe02926468e1ed902d423fe/ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา สู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินนโยบายและมาตรการต่าง http://www.thailand4.com/gen/2018-09-13/ac41d23babe02926468e1ed902d423fe/ Thu, 13 Sep 2018 12:53:31 +0700 ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ สัมมนา ศกอ. http://www.thailand4.com/gen/2018-09-13/a3cb9ebff1393250d3afd72f21d3b0f2/ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา สู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น http://www.thailand4.com/gen/2018-09-13/a3cb9ebff1393250d3afd72f21d3b0f2/ Thu, 13 Sep 2018 12:52:58 +0700 ภาพข่าว: การบินไทยจัดประชุมผู้จัดการคาร์โก้ การบินไทย ทั่วโลก ประจำปี 2018 http://www.thailand4.com/gen/2018-09-13/850068678eec9c7c686a009fdc211c8d/ นายดำรงค์ชัย แสวงเจริญ (แถวนั่งที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้จัดการขายระวางสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ประจำสถานีทั่วโลก ประจำปี 2018 (Cargo and Mail Sales http://www.thailand4.com/gen/2018-09-13/850068678eec9c7c686a009fdc211c8d/ Thu, 13 Sep 2018 10:28:16 +0700 ภาพข่าว: รมว.ดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง กระตุกต่อมเทคโนโลยี รับมือดิจิทัลพลิกโลก (Digital Disruption and Transformation) http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/b115f39aae36a5ec82dff7d14bc2a009/ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง กระตุกต่อมเทคโนโลยี รับมือดิจิทัลพลิกโลก (Digital Disruption and Transformation) ภายใต้โครงการสัมมนาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/b115f39aae36a5ec82dff7d14bc2a009/ Tue, 11 Sep 2018 10:57:58 +0700 เอ็นอีเอ ชวนร่วมสัมมนา เคล็ดลับขยายตลาดจาก Google http://www.thailand4.com/it/2018-09-07/55a20aa3e3683478dfc61a77498a6078/ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมฟังการสัมมนาในหัวข้อ เคล็ดลับหาลูกค้าใหม่ ขยายตลาดด้วยสารพัดวิธีจาก Google ร่วมอัพเดทเทรนด์ธุรกิจเมืองไทยในโลกออนไลน์ และแนวโน้มการตลาดดิจิทัล http://www.thailand4.com/it/2018-09-07/55a20aa3e3683478dfc61a77498a6078/ Fri, 07 Sep 2018 11:54:25 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(6 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-06/00005060920180800000000000000000/ กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 09.00 น. ส.อ.ท. จัดพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2018 เรื่อง นวัตกรรมพลังงาน...โอกาส อุตสาหกรรมไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-06/00005060920180800000000000000000/ Thu, 06 Sep 2018 8:00:00 +0700 ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการพัฒนาใช้หญ้าแฝก http://www.thailand4.com/gen/2018-09-05/f54d85cbea47a8ca5502714bb075da4f/ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 7 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น http://www.thailand4.com/gen/2018-09-05/f54d85cbea47a8ca5502714bb075da4f/ Wed, 05 Sep 2018 16:51:36 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(6 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-05/00005050920181600000000000000000/ กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 09.00 น. ส.อ.ท. จัดพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2018 เรื่อง นวัตกรรมพลังงาน...โอกาส อุตสาหกรรมไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-05/00005050920181600000000000000000/ Wed, 05 Sep 2018 16:00:00 +0700 สสว.ขอเชิญฟังสัมมนาพิเศษจากกูรูการตลาดชื่อดัง ฟรี! ในงาน SME ONE FEST 2018 http://www.thailand4.com/gen/2018-09-03/17b3d3dcfcac6f5e6d3975f761bba58c/ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังสัมมนาพิเศษ ฟรี! จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดชื่อดัง อาทิ การสัมมนาในหัวข้อ ขายอย่างไรให้รวย โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูล, ปรับตัวอย่างไรในยุคออนไลน์ โดยคุณปฤณ จำเริญพานิช, http://www.thailand4.com/gen/2018-09-03/17b3d3dcfcac6f5e6d3975f761bba58c/ Mon, 03 Sep 2018 16:05:41 +0700 ภาพข่าว: ก.เกษตร การจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนระดับพื้นที่ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-03/cb904b0ee2c91fe1a53c7435b0d63486/ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนระดับพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส http://www.thailand4.com/gen/2018-09-03/cb904b0ee2c91fe1a53c7435b0d63486/ Mon, 03 Sep 2018 10:38:09 +0700 กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนระดับพื้นที่ มุ่งเป้าเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-03/65e1c521d49089ab1a0214344b72a2dd/ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนระดับพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-03/65e1c521d49089ab1a0214344b72a2dd/ Mon, 03 Sep 2018 9:59:51 +0700 ภาพข่าว: การจัดการที่ดินอย่างยืน http://www.thailand4.com/gen/2018-08-31/603516a4746191779cb32acc47403495/ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (ที่4-ซ้าย/แถวหน้า) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธีการเปิดการประชุมโครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยืน พร้อมด้วย Mr. Jong-Jin Kim http://www.thailand4.com/gen/2018-08-31/603516a4746191779cb32acc47403495/ Fri, 31 Aug 2018 16:15:01 +0700 Gossip News: คลินิกช่าง ให้คำปรึกษาฟรี ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 http://www.thailand4.com/prop/2018-08-31/46e214b3a62833af26c79876eecb5003/ เตรียมงานกันขยันขันแข็งจริงๆ กับงาน วิศวกรรมแห่งชาติ 2561 (National Engineering 2018) งานแสดงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมของประเทศไทย และการสัมมนาวิชาการที่หลากหลายสาขาทางด้านวิศวกรรม ซึ่งสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) http://www.thailand4.com/prop/2018-08-31/46e214b3a62833af26c79876eecb5003/ Fri, 31 Aug 2018 13:57:19 +0700 ส.อ.ท. จัดพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2018 เรื่อง นวัตกรรมพลังงาน...โอกาสอุตสาหกรรมไทย http://www.thailand4.com/gen/2018-08-30/ca4490bebbeb563d125206b8fd08ba0b/ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2018 เรื่อง นวัตกรรมพลังงาน...โอกาสอุตสาหกรรมไทย โดยนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานการจัดงานสัมมนา และ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-30/ca4490bebbeb563d125206b8fd08ba0b/ Thu, 30 Aug 2018 16:56:26 +0700 ภาพข่าว: การสัมมนา นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร http://www.thailand4.com/fin/2018-08-30/f583f71a1184010f0ca25a8237690836/ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานเปิดการสัมมนา นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร โดยมีนายสุทธินันท์ นาคน้อย รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระชัย ศรีโพธิ์ชัย http://www.thailand4.com/fin/2018-08-30/f583f71a1184010f0ca25a8237690836/ Thu, 30 Aug 2018 15:37:26 +0700 ภาพข่าว: ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-28/3150f1e0187a5998194434f3f9805765/ ชาติชาย ทิพสุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์องค์กรประจำปี พ.ศ. 2562 จัดโดย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ณ ห้องแมจิก 1 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี ดร.จุฬา สุขมานพ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-28/3150f1e0187a5998194434f3f9805765/ Tue, 28 Aug 2018 14:16:11 +0700 รมช.วิวัฒน์ เร่งขับเคลื่อนการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน หวังไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิน และฐานข้อมูลดินที่เชื่อมโยงจากระดับพื้นที่สู่ระดับภูมิภาคเอเชีย http://www.thailand4.com/gen/2018-08-28/0a796b70282a00aee8cc908b891a0159/ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการดินอย่างยั่งยืน และบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมรอยัล http://www.thailand4.com/gen/2018-08-28/0a796b70282a00aee8cc908b891a0159/ Tue, 28 Aug 2018 9:34:36 +0700 ภาพข่าว: โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต http://www.thailand4.com/gen/2018-08-24/8abfab60528b086da06d1292ef2d7152/ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต โดยมีผู้บริหารและข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม http://www.thailand4.com/gen/2018-08-24/8abfab60528b086da06d1292ef2d7152/ Fri, 24 Aug 2018 15:48:13 +0700 ภาพข่าว: โครงการสัมมนา SEPO 4.0+ inspiration Talk (SIT Talk) ครั้งที่ 4 http://www.thailand4.com/gen/2018-08-24/a815ec5bf66dc1de0d07a750a3f3d1c5/ นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา SEPO 4.0+ inspiration Talk (SIT Talk) ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานและการให้บริการประชาชน http://www.thailand4.com/gen/2018-08-24/a815ec5bf66dc1de0d07a750a3f3d1c5/ Fri, 24 Aug 2018 10:16:36 +0700 กยท.เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ IRRDB ประจำปี 2561 หนุนความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกด้านงานวิจัยยางพาราร่วมกัน http://www.thailand4.com/gen/2018-08-21/9f97bc077b26a9865552de17abccea29/ การยางแห่งประเทศไทย กยท. เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดการเกษตรที่ดีเพื่อการผลิตยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 60 คน จาก 8 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ระหว่างวันที่ 14 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม http://www.thailand4.com/gen/2018-08-21/9f97bc077b26a9865552de17abccea29/ Tue, 21 Aug 2018 15:35:30 +0700 5 สิ่งที่ออร์แกไนซ์เซอร์ต้องรู้ก่อนจัดมีตติ้งสำคัญ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-21/e6a5644b9ad8387223cae6962b17b704/ การจัดมีตติ้ง การสัมมนา หรือแถลงข่าวของบริษัทในแต่ละครั้ง นอกจากจะเป็นการสร้างความรับรู้ให้กับพนักงานในองค์กร และบุคคลภายนอกแล้ว ยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กรอีกทางหนึ่ง จึงไม่แปลกที่เราจะเห็นว่าการจัดงานในแต่ละครั้ง http://www.thailand4.com/gen/2018-08-21/e6a5644b9ad8387223cae6962b17b704/ Tue, 21 Aug 2018 9:25:54 +0700 ภาพข่าว: รวมใจสินค้าปศุสัตว์ไทย ปลอดยาปฏิชีวนะ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-17/83b9c85688a1f3fd3d3374884269ec3f/ น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง มุ่งมั่นรวมใจ สินค้าปศุสัตว์ไทย ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ จัดโดย สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ สัตวแพทยสภา สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก http://www.thailand4.com/gen/2018-08-17/83b9c85688a1f3fd3d3374884269ec3f/ Fri, 17 Aug 2018 14:53:09 +0700 การสัมมนา เรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2561 http://www.thailand4.com/fin/2018-08-16/4684438629ced737f445f939db1c757e/ นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) http://www.thailand4.com/fin/2018-08-16/4684438629ced737f445f939db1c757e/ Thu, 16 Aug 2018 17:21:08 +0700