การสัมมนา Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2/ ทีมผู้บริหาร อิตัลไทยวิศวกรรม ยกทัพเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program 2018 โชว์ศักยภาพของผู้นำระดับมืออาชีพ ทีมผู้บริหาร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้นำตลาดทางด้านวิศวกรรมภายใต้ "อิตัลไทย กรุ๊ป" เข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program 2018 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อีกทั้งมีการประกวดการนำเสนอโครงการพิเศษจากกลุ่มผู้บริหารที่เข้าร่วม th-TH Mon, 19 Nov 2018 0:06:44 +0700 การสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โครงการสร้างเด็กไทยสู่สากล ด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ http://www.thailand4.com/gen/2018-11-14/6e56b5800f1f6688805e93f5dfaadccb/ สถาบันวิจัยการเรียนรู้ องค์กรเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยมากว่า 13 ปี ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับชั้นอนุบาล 3 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และสื่อชุด H-O-P-E International http://www.thailand4.com/gen/2018-11-14/6e56b5800f1f6688805e93f5dfaadccb/ Wed, 14 Nov 2018 17:24:30 +0700 วว. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว/สินค้าเกษตรแปรรูปครบวงจร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.thailand4.com/gen/2018-11-13/88194e4aead77e746a5b797b9a18b570/ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวและสินค้าเกษตรแปรรูปครบวงจร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) http://www.thailand4.com/gen/2018-11-13/88194e4aead77e746a5b797b9a18b570/ Tue, 13 Nov 2018 16:21:56 +0700 RBRU: มรภ.รำไพพรรณี คว้า รางวัลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล http://www.thailand4.com/gen/2018-11-08/eb988995104a472164a7cb244bc58ff8/ นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา ยกระดับการรับรองสมรรถนะบุคลากรไทยสู่สากล ด้วย มอช. ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) http://www.thailand4.com/gen/2018-11-08/eb988995104a472164a7cb244bc58ff8/ Thu, 08 Nov 2018 9:28:27 +0700 รมช.วิวัฒน์ เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พร้อมร่วมเสวนา สู่ฝันของพ่อ..สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง ยั่งยืน http://www.thailand4.com/gen/2018-11-07/e5d2891d29e9ed3c81fcc70b23d2ff74/ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และร่วมเสวนาในหัวข้อ สู่ฝันของพ่อ..สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ วัดมงคลชัยพัฒนา http://www.thailand4.com/gen/2018-11-07/e5d2891d29e9ed3c81fcc70b23d2ff74/ Wed, 07 Nov 2018 12:22:17 +0700 ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ http://www.thailand4.com/gen/2018-11-07/261913545e43f98b5a94b09ebe5f2d4e/ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และร่วมเสวนาในหัวข้อ สู่ฝันของพ่อ..สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ http://www.thailand4.com/gen/2018-11-07/261913545e43f98b5a94b09ebe5f2d4e/ Wed, 07 Nov 2018 11:27:39 +0700 งานสัมมนา IT Trends 2019: Putting Digital Transformation to Work http://www.thailand4.com/gen/2018-11-06/cb2af62f902921dc63f81f74251a784e/ สถาบัน IMC ขอเชิญผู้บริหารไอที ทุกระดับและผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา IT Trends 2019: Putting Digital Transformation to Work เพื่อทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลก และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ โดยวิทยากรกว่า 36 http://www.thailand4.com/gen/2018-11-06/cb2af62f902921dc63f81f74251a784e/ Tue, 06 Nov 2018 17:00:00 +0700 เวิลด์ ไอเดีย ประสบความสำเร็จ จัดพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ อบรมวิศวกรรมระบบท่อโรงงาน http://www.thailand4.com/evnt/2018-11-02/52301a14082498c8c412f692e3e83a09/ เปิดตัวไปอย่างสวยงามกับการสัมมนาทางวิศวกรรม ASME B 31.3 Process Piping Code การออกแบบ ติดตั้ง ประกอบ ตรวจสอบ และการบำรุงรักษาระบบท่อในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท เวิลด์ ไอเดีย จำกัด และบริษัท พีเอ็นเอส http://www.thailand4.com/evnt/2018-11-02/52301a14082498c8c412f692e3e83a09/ Fri, 02 Nov 2018 18:01:45 +0700 ส.ป.ก.สัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ปี 2562 http://www.thailand4.com/gen/2018-11-02/2290da1272541ac065b24a444a495167/ นายวันชัย สินทรัพย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาในเขตปฏิรูปที่ดิน(ลุ่มน้ำยม) ปีงบประมาณ 2562 และการเตรียมความพร้อมงานดินโลก(World Soil Day) โดยมี นายวินัย เมฆดำ http://www.thailand4.com/gen/2018-11-02/2290da1272541ac065b24a444a495167/ Fri, 02 Nov 2018 9:06:57 +0700 ภาพข่าว: โรงแรมแคนทารี โคราช ต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดในประเทศ (TCEB) http://www.thailand4.com/gen/2018-10-25/f5f213bf5cee97f86b50e6b599ef66ba/ นายมกริน พรหมโยธี (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแคนทารี โคราช ให้การต้อนรับคุณสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดในประเทศ (TCEB) ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ไมซ์มีประโยชน์อย่างไรต่อประเทศไทย http://www.thailand4.com/gen/2018-10-25/f5f213bf5cee97f86b50e6b599ef66ba/ Thu, 25 Oct 2018 18:01:38 +0700 เชิญรับฟังการสัมมนา หัวข้อการตรวจสอบระบบสารสนเทศและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น IT Auditor http://www.thailand4.com/gen/2018-10-25/8d86c8d1463e0eab70abaa6080b4c611/ กรุงเทพฯ-25 ต.ค.-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ การตรวจสอบระบบสารสนเทศและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น IT Auditor โดย คุณวรรณฤทธิ์ ขัตติยะ ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ http://www.thailand4.com/gen/2018-10-25/8d86c8d1463e0eab70abaa6080b4c611/ Thu, 25 Oct 2018 11:07:11 +0700 เชิญรับฟังการสัมมนา ในหัวข้อ ความท้าทายของนักบัญชียุคใหม่ ในบทบาทอย่าง CFO http://www.thailand4.com/.gen/2018-10-25/8fc5c71a0ddbbc5ee0dbee776fb2a1d3/ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiG4FMXM4b1vbNmZEIdT5UoZF8I9mM6Xs_QBp0bpaiSjSaTQ/viewform หรือจะสแกน QR Code ได้เลยครับ ได้รับความรู้ แนวทาง มุมมองต่างๆ และยังได้ฝึกระดับความเป็นผู้นำผ่านทำกิจกรรมต่างๆ http://www.thailand4.com/.gen/2018-10-25/8fc5c71a0ddbbc5ee0dbee776fb2a1d3/ Thu, 25 Oct 2018 9:46:25 +0700 ข่าวซุบซิบ: คุณเอ๋-นนทกานต์ ทัพพะรังสี อึง เป็นปลื้ม จิมโบรี 2 สาขา รับรางวัล http://www.thailand4.com/gen/2018-10-22/fb6bb76fb5cf5d26281e423bb9680cdf/ ไม่ว่าจะทำธุรกิจในด้านใด ก็ล้วนประสบความสำเร็จ สำหรับ คุณเอ๋-นนทกานต์ ทัพพะรังสี อึง ล่าสุดก็ได้มีเรื่องให้ปลื้มใจอีกครั้งที่ จิมโบรี ทั้งสาขาพระราม 3 และสาขาชิดลม สามารถคว้ารางวัลจากการสัมมนาประจำปี 2018 ทั้งด้านการบริการ ความสะอาดของสาขา http://www.thailand4.com/gen/2018-10-22/fb6bb76fb5cf5d26281e423bb9680cdf/ Mon, 22 Oct 2018 10:55:22 +0700 สัมมนาฟรี Future of Work http://www.thailand4.com/gen/2018-10-19/2a3d8b06e6720320cbb721f427ba0c8f/ กรุงเทพฯ-19 ต.ค.-ไทยสมุทรประกันชีวิต คุณจะได้อะไรจากการสัมมนาครั้งนี้ - แนวคิดและมุมมองของผู้นำยุคใหม่ - ทักษะที่จำเป็นสำหรับงานในอนาคต - คุณลักษณะของการเป็นผู้นำในอนาคต - 7 คุณลักษณะสำคัญของบุคลากรในองค์กร - http://www.thailand4.com/gen/2018-10-19/2a3d8b06e6720320cbb721f427ba0c8f/ Fri, 19 Oct 2018 11:14:43 +0700 สัมมนาเปิดมุมมองโลกธุรกิจในอนาคต ไม่เปลี่ยนไม่รอด เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิตอลต้อง Digital Transformation http://www.thailand4.com/gen/2018-10-16/2602bd22d564238f74247ca07b4ed459/ สำนักพิมพ์วิชร่วมด้วยสถาบัน u23 academy ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษเพื่ออัพเดทเทรนแห่งการเปลี่ยนแปลงโลก และกำลังเกิดขึ้นกับโลกธุรกิจในประเทศไทยที่กำลังจะถูกแทนที่ด้วย Digital Technology กับการสัมมนาพิเศษหัวข้อ ไม่เปลี่ยนไม่รอด เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล http://www.thailand4.com/gen/2018-10-16/2602bd22d564238f74247ca07b4ed459/ Tue, 16 Oct 2018 11:20:48 +0700 สัมมนาการกุศล ส่อง FIBONACCI ไตรมาส 4 กับ รี สึนามิ http://www.thailand4.com/fin/2018-10-08/4ab70af840001f1106172d9062cc5fab/ - เจ้าของฉายา Ree Tsunami เจ้าแม่ Elliott Wave ที่กำลังมาแรงแซงทุกคลื่น กับยอด LIVE สดที่มีผู้ติดตามมากสุดในขณะนี้ - ผู้เขียน หนังสือ Best Seller เทคนิคตามล่าหาหุ้นเวฟ 3X ด้วยคลื่นเอลเลียต ผู้ดำเนินการสัมมนา: อาจารย์ นที เอี่ยมโอภาส ติวเตอร์ Technical http://www.thailand4.com/fin/2018-10-08/4ab70af840001f1106172d9062cc5fab/ Mon, 08 Oct 2018 12:31:39 +0700 ภาพข่าว: ผู้บริหารสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ม.ศรีปทุม ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนา การสร้างเครือข่ายธุรกิจรับฝากเก็บให้รุ่ง มุ่งไทยแลนด์ 4.0 กรมการค้าภายใน http://www.thailand4.com/gen/2018-10-08/eaab28b312b9caa5545448f33fa5d282/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ขวาสุด) ได้รับเกียรติจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาหัวข้อเรื่อง การสร้างเครือข่ายธุรกิจรับฝากเก็บให้รุ่ง http://www.thailand4.com/gen/2018-10-08/eaab28b312b9caa5545448f33fa5d282/ Mon, 08 Oct 2018 8:55:45 +0700 ภาพข่าว: โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน http://www.thailand4.com/gen/2018-09-27/5f0dfd9a035b0c0bc793e829e72c2833/ คุณสุชาติ เกตุนวม ผู้จัดการทั่วไป ให้การต้อนรับ พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-27/5f0dfd9a035b0c0bc793e829e72c2833/ Thu, 27 Sep 2018 14:25:55 +0700 ภาพข่าว: อันตรายจากยาลดความอ้วน http://www.thailand4.com/gen/2018-09-26/cd01ba61012bb4d8a910853b5b4734bf/ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง อันตรายจากยาลดความอ้วนและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม จัดโดย คณะกรรมาธิการการสาธารณสุช สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-26/cd01ba61012bb4d8a910853b5b4734bf/ Wed, 26 Sep 2018 15:50:20 +0700 รัฐมนตรีแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน 25 ปี APSA http://www.thailand4.com/gen/2018-09-24/dd7d0f3aee4e6a969b27aafdf32497be/ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนางานรักษาความปลอดภัยนานาชาติ (APSA) ในโอกาสครบรอบ 25 ปี พร้อมชี่นชมเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่มีศักยภาพสูง สร้างอาชีพให้แรงงาน ส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ สอดคล้องกับนโยบาย http://www.thailand4.com/gen/2018-09-24/dd7d0f3aee4e6a969b27aafdf32497be/ Mon, 24 Sep 2018 13:10:09 +0700 บิ๊กดาต้า - เอไอ มาแรงทั่วโลก ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ชี้ เกือบ 80% ในไทยยังไม่มีแผนรองรับ http://www.thailand4.com/it/2018-09-21/98517e3fea99614a86884d6320053c54/ ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการสัมมนาหัวข้อ บิ๊กดาต้า ซี่งเป็นไฮไลท์สำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ วิทยากรหลายท่านได้พูดถึงบิ๊กดาต้าไว้อย่างน่าสนใจ ดร.ณภัทร http://www.thailand4.com/it/2018-09-21/98517e3fea99614a86884d6320053c54/ Fri, 21 Sep 2018 15:50:42 +0700 ภาพข่าว: รพ.ราชวิถี จัดสัมมนาการป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 12 http://www.thailand4.com/food/2018-09-19/80faf437793cca54e1d6e847efd72298/ นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี และ รศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์ นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดโครงการสัมมนาการป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ การสร้างความสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย http://www.thailand4.com/food/2018-09-19/80faf437793cca54e1d6e847efd72298/ Wed, 19 Sep 2018 16:18:15 +0700 คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการใช้ Excel กับแบบฟอร์มบัญชี รับรองชั่วโมง CPA / CPD บัญชี ได้ 3 ชั่วโมง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย http://www.thailand4.com/gen/2018-09-19/f6c30f54bd4d42a124b56bc227a3b5bb/ กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ เพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ จัดการสัมมนา หัวข้อ การใช้ Excel กับแบบฟอร์มบัญชี ขอเชิญผู้สนใจ...สมัครเข้าร่วมสัมมนา ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย! รับจำนวนจำกัด 200 ที่นั่ง รับรองชั่วโมง CPA http://www.thailand4.com/gen/2018-09-19/f6c30f54bd4d42a124b56bc227a3b5bb/ Wed, 19 Sep 2018 14:18:30 +0700 ภาพข่าว: กเกษตรฯ รมช.ลักษณ์เปิดสัมมนาฯ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-19/0f01e0b5aec12d878bf05b79ef38bb91/ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน http://www.thailand4.com/gen/2018-09-19/0f01e0b5aec12d878bf05b79ef38bb91/ Wed, 19 Sep 2018 11:23:39 +0700 กระทรวงเกษตรฯ จัดสัมมนา Year End Conference ปี 2561 มอบนโยบายแก่นักส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศกว่า 2,000 คน พร้อมลุยงานปฏิรูปภาคการเกษตรทันที http://www.thailand4.com/gen/2018-09-19/7152e0dfbe66dc535be350b6060a3056/ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ว่า การปฏิรูปภาคการเกษตรเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-19/7152e0dfbe66dc535be350b6060a3056/ Wed, 19 Sep 2018 11:18:29 +0700 ภาพข่าว: เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/bfcd2d77a5bff7ddc3c459246852f83e/ เมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล จัดโดย สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี ชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ., สมศักดิ์ เจตสุรกานต์ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/bfcd2d77a5bff7ddc3c459246852f83e/ Tue, 18 Sep 2018 14:53:05 +0700 กระทรวงเกษตรฯ จัดสัมมนา สานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร รวมพลังเกษตรกรกว่า 3,000 ราย ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร http://www.thailand4.com/fin/2018-09-17/f22d8d5828001b01f53c921eafd85add/ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการสัมมนา สานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูปภาคการเกษตร http://www.thailand4.com/fin/2018-09-17/f22d8d5828001b01f53c921eafd85add/ Mon, 17 Sep 2018 9:07:12 +0700 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ สัมมนาครูแนะแนว 14 จังหวัดภาคใต้ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-14/f2fad12c67f6e49c45392146326ab185/ วันนี้ (14 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-14/f2fad12c67f6e49c45392146326ab185/ Fri, 14 Sep 2018 15:16:05 +0700 กระทรวงเกษตรฯ จัดสัมมนา การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา สู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0 ดันศกอ. ทั่วประเทศกว่า 800 ราย เป็นเครือข่ายสำคัญขับเคลื่อนส่วนภูมิภาค http://www.thailand4.com/gen/2018-09-13/ac41d23babe02926468e1ed902d423fe/ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา สู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินนโยบายและมาตรการต่าง http://www.thailand4.com/gen/2018-09-13/ac41d23babe02926468e1ed902d423fe/ Thu, 13 Sep 2018 12:53:31 +0700 ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ สัมมนา ศกอ. http://www.thailand4.com/gen/2018-09-13/a3cb9ebff1393250d3afd72f21d3b0f2/ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา สู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น http://www.thailand4.com/gen/2018-09-13/a3cb9ebff1393250d3afd72f21d3b0f2/ Thu, 13 Sep 2018 12:52:58 +0700