Saturday July 22, 2017 09:37

การเคลื่อนย้ายแรงงาน Press Releases

กสิกรไทย จับมือ วิง เปิดแนวรุกธุรกิจโอนเงินข้ามประเทศไทย กัมพูชา หุ้น—26 Mar 15

กสิกรไทยจับมือ วิง ผู้นำในการให้บริการด้านการโอนเงินรายใหญ่ในกัมพูชา ร่วมพัฒนาระบบชำระเงินข้ามประเทศรองรับการค้าไทย-กัมพูชา และการเคลื่อนย้ายของประชากร (People in Transit) เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงาน และนักท่องเที่ยว

ธนาคารกรุงไทย จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือให้บริการเงินโอนด่วนระหว่างประเทศกับ เวสทิร์น หุ้น—22 Aug 14

ด้วยธนาคารกรุงไทย และเวสทิร์น ยูเนี่ยน กำหนดจัดงานแถลงข่าวการให้บริการเงินโอนด่วนระหว่างประเทศ ผ่านจุดบริการของธนาคารกรุงไทยกว่า 1,200 แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและการเคลื่อนย้ายแรงงาน หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า : ยกระดับช่างตัดเย็บไทยพร้อมรับ ทั่วไป—31 Jul 14

การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC จะมีผลอย่างเต็มรูปแบบในปลายปี ๒๕๕๘ ที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน เพื่อทำงานระหว่างประเทศสมาชิกได้

มหานครสีเขียว เข้าสู่อาเซียนอย่างภาคภูมิ เริ่มที่การจัดการขยะและรู้จักใช้ประโยชน์จากขยะ ทั่วไป—03 Apr 14

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 มีผลผูกพันให้ประเทศไทยต้องเปิดเสรีในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า บริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม

ซีพีเอฟ สร้างมาตรฐานปฏิบัติเป็นธรรมต่อแรงงานทุกเชื้อชาติ ผสานความแตกต่างทางวัฒนธรรม นำองค์กรสู่ ทั่วไป—23 Jul 13

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอย่างเสรีนั้น ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร

"นพ.ชลน่าน" เปิดงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ เน้นย้ำการแพทย์ฉุกเฉินไทยต้องก้าวไกลสู่อาเซ สุขภาพ—08 Mar 13

“นพ.ชลน่าน” เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ เน้นย้ำการแพทย์ฉุกเฉินไทยต้องก้าวไกลสู่อาเซียน รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี เปิด 5 แนวทางการดำเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ

วิศวะมจธ.ปรับยุทธศาสตร์ นำ นศ.รุก โลก-อาเซียน ทั่วไป—26 Jul 12

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เผยยุทธศาสตร์เชิงรุก นำนักศึกษาสู่ความเป็น World Wide วางรากฐานน้องใหม่ ยกระดับบัณฑิต ก้าวสู่โลกกว้างในตลาดอาชีพ รับมือการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีก่อนถึงเวลาเข้าร่วมอาเซียน ผศ.ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ฟรีผู้สนใจทั่วไป เชิญ ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานตามโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับการเคลื่อนย้า ทั่วไป—19 Jun 12

เชิญเข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานตามโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ปี ๒๕๕๘ สาขาหลักสูตรที่ฝึกอบรม -หลักสูตรด้าน CNC เช่น CNC LATHE ,CNC MILLING ,CNC WIRECUT -หลักสูตรด้าน CAD / CAM เช่นการใช้โปรแกรม MASTERCAM 2D ,

สถาบันเทคโนโลยีสยาม เปิดยุทธศาสตร์สมรรถนะด้าน “ภาษาอังกฤษ” ทั่วไป—21 Apr 11

ยุคทองของเอเซียมาแล้ว...อีก 4 ปีข้างหน้า ประเทศไทยก้าวสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community : AEC ) ในปี 2558 เพื่อการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า ภาคบริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะอย่างอิสระ

ภาพข่าว: “โอกาสและความพร้อม” ทั่วไป—02 Aug 10

ยุพ นานา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558: โอกาสและความพร้อมของไทยต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี” จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน โดยมี ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุณสร้าง