Monday May 20, 2019 04:29

คณะสหเวชศาสตร์ Press Releases

ภาพข่าว: TM สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ให้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั่วไป—03 Dec 18

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร (ที่ 1 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM ร่วมสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ ให้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพข่าว: โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2561 ทั่วไป—29 Aug 18

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ร่วมกับ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2561 ณ ห้องออร์คิด 4 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

ภาพข่าว: มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนศึกษาต่อปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทั่วไป—10 Jul 18

มร.ทะคากิ อะระชิดะ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ "ASEAN Scholarship" ประจำปีการศึกษา 2562 แก่ นัยน์ปพร ชื่นมีเชาว์ (กลาง) บัณฑิตจากคณะสหเวชศาสตร์

วิทยานิพนธ์เรื่องผลของการฝึกชี่กงกวงอิมจื้อไจ้กงขั้นที่ 1 ในผู้ที่ทำงานสำนักงานที่มีอาการปวดหลังส่วน สุขภาพ—02 Mar 17

นางสาวสุทธิณี ภัทรศุภฤกษ์ นิสิตปริญญาโท คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "ผลของการฝึกชี่กงกวงอิมจื้อไจ้กงขั้นที่ 1 ในผู้ที่ทำงานสำนักงานที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง" เปิดเผยว่า เหตุผลที่ทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้

วิทยานิพนธ์เรื่องผลของการฝึกชี่กงกวงอิมจื้อไจ้กงขั้นที่ 1 ในผู้ที่ทำงานสำนักงานที่มีอาการปวดหลังส่วน ทั่วไป—28 Feb 17

นางสาวสุทธิณี ภัทรศุภฤกษ์ นิสิตปริญญาโท คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "ผลของการฝึกชี่กงกวงอิมจื้อไจ้กงขั้นที่ 1 ในผู้ที่ทำงานสำนักงานที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง" เปิดเผยว่า เหตุผลที่ทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้

ภาพข่าว: VHP : ผู้บริหาร บริษัท ไวทัล เฮลท์ โปรดักส์ จำกัด เข้าร่วมกอล์ฟการกุศล คณะสหเวชศาสตร์ ทั่วไป—30 Dec 16

คุณพรรษชล บุญคง ผู้บริหารบริษัท ไวทัล เฮลท์ โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมภายใต้แบรนด์ VHP เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งจัดโดย คณะสหเวชศาสตร์

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ขานรับสังคมผู้สูงอายุ จัดอบรมพัฒนาระบบบริการกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ สุขภาพ—05 Jan 16

รศ.นพ.จิตตนัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการ แจ้งว่า งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานสหเวชศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชมรมนักกายภาพบำบัดเขต 4 กำหนดจัดโครงการระบบบริการกายภาพบำบัดผู้สูงอายุ

ภาพข่าว: รางวัล อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ทั่วไป—28 Oct 15

สุรเดช เธียไพรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นตัวแทน มอบโล่เกียรติคุณ "อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด" และเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา (กลาง) อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คนอร์ คัพโจ๊ก สานต่อพันธกิจเป็นปีที่ 3 เปิดแคมเปญ มื้อเช้าเรายิ้ม รณรงค์อาหารเช้าเพิ่มคุณประโยชน์ สินค้า—27 Jul 15

คนอร์ โจ๊ก นำโดย นางสาวเสาวรัตน์ โอภาสยานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาตลาด ธุรกิจอาหารและดิจิตอล บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด เชิญนักวิชาการและนิสิตด้านโภชนาการ นำโดย ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล หัวหน้าภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเครือข่ายบริการกายภาพบำบัดเขต 4 สุขภาพ—13 May 15

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภากายภาพบำบัด และชมรมเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 4 กำหนดจัดโครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเครือข่ายบริการกายภาพบำบัดเขต 4

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท สาขากายภาพบำบัด ทั่วไป—13 Feb 15

คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขากายภาพบำบัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2558 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-986-9213 ต่อ 7237, 7208 หรือ

เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ ๑ เรื่อง นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ (Medical สุขภาพ—06 Nov 14

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เป็นประธานเปิด การประชุมทางวิชาการนานาชาติสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ ๑ (The 1st International Allied Health Sciences Conference “Medical Innovation for Health) เรื่อง

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Movement System Impairment of ทั่วไป—20 Oct 14

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Movement System Impairment of Shoulder" ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ สุขภาพ—30 Sep 14

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Medical Innovation for Health” และทรงบรรยายเรื่อง

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular ทั่วไป—24 Sep 14

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ “การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน” (Vestibular Rehabilitation) ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 57 ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม 1 (ชั้น 11 อาคาร 1)

ภาพข่าว: สหเวชศาสตร์มธ. จัดเซ็นต์สัญญา MOU ทั่วไป—23 Jan 14

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขานิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากศาตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

ภาพข่าว: ธีรเดชซิวแชมป์กอล์ฟสหเวชศาสตร์มธ. ทั่วไป—14 Nov 13

ธีรเดช กิ่งแก้วจิรกุล โชว์หวดสวิงสุดแจ๋ว ก่อนคว้าแชมป์ไฟลท์ เอ ศึกกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดโดย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวิชชญ คณบดีฯ ร่วมกับ

กอล์ฟการกุศล คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ทั่วไป—06 Nov 13

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา

ภาพข่าว: นักกำหนดอาหารรุ่นใหม่ สุขภาพ—25 Aug 09

นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย จำนวน 37 คน เข้าดูงานที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เพื่อทำความรู้จักกับวิชาชีพนักกำหนดอาหารเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ก้าวมาเป็นนักกำหนดอาหารรุ่นใหม่ โดยมี ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ

ภาพข่าว: นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยม ชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั่วไป—03 Sep 07

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(สสปน.) นำโดยนางสุประภา โมฬีรตานนท์ (ที่ 5 จากทางซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุม(สสปน.) และ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน (ที่ 3 จากทางขวา) คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและผู้