คณะแพทยศาสตร์ Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C/ NIA จับมือ คณะแพทย์ มช. เปิดตัว ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก ตั้งเป้าบูมการลงทุนธุรกิจเฮลธ์เทคสู่ระดับภูมิภาค พร้อมโชว์ MedTech สุดล้ำฝีมือคนไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน MED CHIC Innovation Day 2019 ภายใต้หัวข้อ "ขับเคลื่อนการบริการทางการแพทย์สู่นวัตกรรมทางการแพทย์ (Driving Healthcare through Innovation)" พร้อมเปิดตัว th-TH Fri, 23 Aug 2019 3:30:28 +0700 ภาพข่าว: เจซีพีอาร์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 16 ปี ไปรษณีย์ไทย พร้อมสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ http://www.thailand4.com/gen/2019-08-19/ef6f40df4c0a6d76095d44dd5543a352/ บริษัท เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่น จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปีไปรษณีย์ไทยและร่วมกิจกรรมก้าวสู่ปีที่ 17 ไปรษณีย์ไทยในใจคุณ พร้อมทั้งร่วมสมทบทุน #ศิริราชมูลนิธิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล# โดยมีนางสมร http://www.thailand4.com/gen/2019-08-19/ef6f40df4c0a6d76095d44dd5543a352/ Mon, 19 Aug 2019 11:13:10 +0700 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ จัดโครงการ 99 ปีล้านความดีเพื่อรัฐบุรุษ http://www.thailand4.com/gen/2019-08-15/f5dd789beecf8382f239f317ec779bf5/ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ นาย นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ http://www.thailand4.com/gen/2019-08-15/f5dd789beecf8382f239f317ec779bf5/ Thu, 15 Aug 2019 17:01:15 +0700 ภาพข่าว: สนับสนุนมองโลกใส แม้วัยสูง ปีที่ 5 ไทยประกันชีวิต http://www.thailand4.com/gen/2019-08-15/b94dcda84b7a2483be53bb6842a9c05e/ ศ. ดร.นพ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จากนางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสมทบกองทุน หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย http://www.thailand4.com/gen/2019-08-15/b94dcda84b7a2483be53bb6842a9c05e/ Thu, 15 Aug 2019 14:07:45 +0700 ไทยประกันชีวิต จับมือหน่วยแพทย์อาสา เดินหน้ากิจกรรม มองโลกใส แม้วัยสูง กับไทยประกันชีวิตจิตอาสา ปีที่ 5 เพื่อผ่าตัดตาต้อกระจกให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ http://www.thailand4.com/gen/2019-08-05/db5fb7db3208c5957f33c217ff469240/ เพื่อมอบโอกาสการมองเห็นแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม มองโลกใส แม้วัยสูง กับไทยประกันชีวิตจิตอาสา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 http://www.thailand4.com/gen/2019-08-05/db5fb7db3208c5957f33c217ff469240/ Mon, 05 Aug 2019 17:10:32 +0700 ภาพข่าว: เอฟดับบลิวดี มอบเงิน 100,00 บาท สนับสนุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล http://www.thailand4.com/gen/2019-07-26/f46998b6b7b9e1f27d3c5be7cd4f191a/ มร.โจเซฟ คิง ยูว เฉิง (คนที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารความเสี่ยง บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท แก่ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ (ที่ 4 จากขวา) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-26/f46998b6b7b9e1f27d3c5be7cd4f191a/ Fri, 26 Jul 2019 14:54:30 +0700 มข.ผนึก5คณะวิจัยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) http://www.thailand4.com/food/2019-07-17/54a9defb4854b6ca7ef54b7d9ac80e2c/ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ http://www.thailand4.com/food/2019-07-17/54a9defb4854b6ca7ef54b7d9ac80e2c/ Wed, 17 Jul 2019 10:35:44 +0700 งานวิจัยสำหรับผู้ป่วยแผลเบาหวานที่เท้า คณะแพทยศาสตร์ มศว. http://www.thailand4.com/food/2019-07-15/35846553147e0d96c1ab25477b657ace/ แจ้งข่าวสำหรับผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติตามกำหนดได้ติดต่อมายังผู้ประสานงานโครงการวิจัยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-452-9400 ในวันเวลาราชการ.. (หมายเลขนี้เท่านั้น) ผู้ป่วยที่เข้าโครงการจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ทำวิจัยก่อน http://www.thailand4.com/food/2019-07-15/35846553147e0d96c1ab25477b657ace/ Mon, 15 Jul 2019 9:32:16 +0700 ภาพข่าว: กรุงไทยลงนามพัฒนาระบบบริการจัดการทางการเงินวชิรพยาบาล http://www.thailand4.com/evnt/2019-06-26/edccbcde43604defba73b408bcb6a5ab/ นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือศึกษาและพัฒนาระบบบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ http://www.thailand4.com/evnt/2019-06-26/edccbcde43604defba73b408bcb6a5ab/ Wed, 26 Jun 2019 11:21:19 +0700 ศูนย์ฟีโนมนานาชาติแห่งมข.เปิดให้บริการรองรับ สู่ยุคเศรษฐศาสตร์ชีวภาพ http://www.thailand4.com/gen/2019-06-24/2cf8d271ee7756c4497e5a9d2c8aa65d/ รศ. ดร.นิษณา นามวาท หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ลงนามร่วมมือกับ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma Research Institute: CARI) http://www.thailand4.com/gen/2019-06-24/2cf8d271ee7756c4497e5a9d2c8aa65d/ Mon, 24 Jun 2019 16:23:03 +0700 ภาพข่าว: โครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลหัวเฉียว http://www.thailand4.com/gen/2019-06-21/1822456a80670f966ebd50bdedba8e37/ นพ.เลิศฤทธิ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล(ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลหัวเฉียว มอบของที่ระลึกแด่ ผศ.พญ.กรวีร์ พสุธารชาติ (ขวา) อาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ เรื่อง http://www.thailand4.com/gen/2019-06-21/1822456a80670f966ebd50bdedba8e37/ Fri, 21 Jun 2019 15:08:45 +0700 ภาพข่าว: โครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลหัวเฉียว http://www.thailand4.com/food/2019-06-20/8bfd8f43d80d0e811aa12e2b7516e1ff/ พญ.เบญจมาศ วณีสอน(ซ้าย) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาลโรงพยาบาลหัวเฉียว มอบของที่ระลึกแด่ พญ.กชวรรณ บุญญวัฒน์ (ขวา)อาจารย์ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.thailand4.com/food/2019-06-20/8bfd8f43d80d0e811aa12e2b7516e1ff/ Thu, 20 Jun 2019 16:06:19 +0700 เปิดจักรวรรดิแห่งสัตว์น้ำสุดยิ่งใหญ่ อะควาติก เอ็มไพร์ โชว์สัตว์น้ำกว่า 100 สายพันธุ์ 2,000 ตู้ เฉลิมปีมหามงคล ในงาน วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 31 http://www.thailand4.com/gen/2019-06-20/266949f1cc315c47b3591212e487d876/ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมกับกรมประมงและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 3 เนรมิตพื้นที่กว่า 7,000 ตรม. ทั่วบริเวณชั้น จี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ให้เป็นจักรวรรดิแห่งสัตว์น้ำที่ยิ่งใหญ่ อะควาติก เอ็มไพร์ http://www.thailand4.com/gen/2019-06-20/266949f1cc315c47b3591212e487d876/ Thu, 20 Jun 2019 14:05:01 +0700 ม.นวมินทราธิราช เผยรายชื่อหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 มุ่งมั่นแก้ปัญหาด้านสุขภาพคนเมืองในทุกมิติ http://www.thailand4.com/gen/2019-06-14/9478f0333726b92c1afea9e204418893/ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ของการก่อตั้ง จากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของคนเมืองมายาวนานกว่า 100 ปี ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และกว่า 60 ปีของ คณะแพทยศาสตร์เกื้อการุณย์ http://www.thailand4.com/gen/2019-06-14/9478f0333726b92c1afea9e204418893/ Fri, 14 Jun 2019 9:01:52 +0700 ข่าวดี! สำหรับผู้ป่วย รพ.วชิรพยาบาล ที่ใช้รถเข็น http://www.thailand4.com/food/2019-06-06/030edc63f3be4916f225f6237b3568af/ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำโดย รศ. นพ. อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ นายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการพิเศษ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด http://www.thailand4.com/food/2019-06-06/030edc63f3be4916f225f6237b3568af/ Thu, 06 Jun 2019 17:25:10 +0700 ภาพข่าว: เอ็ม บี เค กรุ๊ป มอบเงินสนับสนุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล http://www.thailand4.com/gen/2019-06-04/3879437ac00a453f5fce5fa8a2fd9479/ นายสมพล ตรีภพนารถ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 200,000 บาท แก่ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ (ที่ 4 จากขวา) คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อสนับสนุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดลประจำปี 2562 ในงาน http://www.thailand4.com/gen/2019-06-04/3879437ac00a453f5fce5fa8a2fd9479/ Tue, 04 Jun 2019 15:03:41 +0700 ภาพข่าว: คิง เพาเวอร์ มอบเงินสนับสนุนสมทบทุนเพื่ออาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช http://www.thailand4.com/gen/2019-05-28/264318f0e9205ec299f9f1a33c0aa0b3/ เอมอร ศรีวัฒนประภา (กลาง) ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ นำเงินทั้งหมดจากการร่วมบำเพ็ญกุศลให้นายวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จำนวน 88 ล้านบาท มอบให้แก่ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดี คณะแพทยศาสตร์ http://www.thailand4.com/gen/2019-05-28/264318f0e9205ec299f9f1a33c0aa0b3/ Tue, 28 May 2019 11:16:48 +0700 คอนเสิร์ตน้ำเอยน้ำใจ http://www.thailand4.com/gen/2019-05-27/7f2df7fd58edc19dac64c849618f8b8b/ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี (คนที่ 9 จากซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับผู้สนับสนุนหลักในการจัดคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่แห่งปี น้ำเอย น้ำใจ โดยอัสนี-วสันต์ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด http://www.thailand4.com/gen/2019-05-27/7f2df7fd58edc19dac64c849618f8b8b/ Mon, 27 May 2019 15:14:03 +0700 สถาบันโรคภูมิแพ้ สมิติเวช (SAI) โรงพยาบาล สมิติเวช ธนบุรี กับความภูมิใจระดับโลก http://www.thailand4.com/food/2019-05-27/a2f3500b3865fe38ec5c7c0611525575/ สถาบันโรคภูมิแพ้ สมิติเวช (Samitivej Allergy Institute- SAI) ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการรักษาโรคภูมิแพ้ระดับสากล ด้วยการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันโรคภูมิแพ้ สมิติเวช (SAI), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ Icahn School of Medicine at Mount Sinai http://www.thailand4.com/food/2019-05-27/a2f3500b3865fe38ec5c7c0611525575/ Mon, 27 May 2019 14:47:58 +0700 กระทรวงสาธารณสุข - สปสช. และเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการรักษาที่ได้มาตรฐาน ไปสู่สถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ http://www.thailand4.com/food/2019-05-24/6a9fd0a26b67d3eb331801e9f703001d/ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic: EACC) นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข http://www.thailand4.com/food/2019-05-24/6a9fd0a26b67d3eb331801e9f703001d/ Fri, 24 May 2019 11:29:58 +0700 ที่สุดแห่งพลัง น้ำเอย น้ำใจ คอนเสิร์ตที่ส่งต่อพลังความดี คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด http://www.thailand4.com/ent/2019-05-24/696bc542ef72f0eb83d4a5c9675f7d79/ ระเบิดความมันส์อย่างเต็มรูปแบบกับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ น้ำเอย น้ำใจ ของขวัญใจขาร็อคทั่วประเทศอย่าง อัสนี-วสันต์ โชติกุล พร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษอย่าง นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ, ปาล์มมี่-อีฟ ปานเจริญ และ เพชร โอสถานุเคราะห์ จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ http://www.thailand4.com/ent/2019-05-24/696bc542ef72f0eb83d4a5c9675f7d79/ Fri, 24 May 2019 8:55:37 +0700 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จับมือ มจธ. วิจัยพัฒนาวัสดุฉลาดเพื่องานทางการแพทย์ http://www.thailand4.com/food/2019-05-15/93b618a2e62a13a758051b4335bfa050/ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อร่วมมือด้านวิชาการ วิจัยพัฒนา สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านวัสดุฉลาดเพื่องานทางการแพทย์ http://www.thailand4.com/food/2019-05-15/93b618a2e62a13a758051b4335bfa050/ Wed, 15 May 2019 17:13:07 +0700 กระทรวงสาธารณสุข - สปสช. และเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการรักษาที่ได้มาตรฐาน ไปสู่สถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ http://www.thailand4.com/food/2019-05-14/1aefc9270de5f2605ba706e8de71a1c6/ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic: EACC) นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข http://www.thailand4.com/food/2019-05-14/1aefc9270de5f2605ba706e8de71a1c6/ Tue, 14 May 2019 16:35:59 +0700 กระทรวงสาธารณสุข - สปสช. และเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย การรักษาที่ได้มาตรฐาน ไปสู่สถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ http://www.thailand4.com/food/2019-05-13/be2b3e318b03f01ce487be99d9e84485/ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic: EACC) นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข http://www.thailand4.com/food/2019-05-13/be2b3e318b03f01ce487be99d9e84485/ Mon, 13 May 2019 15:33:42 +0700 ดวงตากับปัญญาประดิษฐ์ http://www.thailand4.com/gen/2019-05-10/1381ef29d1afdf2b33a0e8df289551d8/ ชายหนุ่มอัธยาศัยดีกับความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการรักษาดวงตา คนไทย บอนด์ - กัญจน์พัฒน์ เตมหิวงศ์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ผู้สร้างโอกาสการเรียนรู้ในจุฬาฯ จากผู้ชนะดนตรีไทย จามจุรี คีตประเลง สู่อาสาสมัครให้คำแนะนำด้านสุขภาพและออกหน่วยบริการ ชุมชน http://www.thailand4.com/gen/2019-05-10/1381ef29d1afdf2b33a0e8df289551d8/ Fri, 10 May 2019 13:16:06 +0700 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Symposium on Technology Trends in Radiation Therapy (TTRT 2019) http://www.thailand4.com/gen/2019-05-08/0483c46467bac23f324db7d115d324cd/ หลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงานรังสีรักษา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Symposium on Technology Trends in Radiation Therapy http://www.thailand4.com/gen/2019-05-08/0483c46467bac23f324db7d115d324cd/ Wed, 08 May 2019 10:47:52 +0700 เอปสันสนันสนุนกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ศิริราช http://www.thailand4.com/it/2019-05-07/88b7af4703b3e04af69257093358662a/ นางสาววิสาข์ ธนวิภาคย์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนมอบมัลติฟังก์ชั่นพรินเตอร์ระบบแท็งค์ EcoTank L1455 จำนวน 3 เครื่อง พร้อมชุดหมึกจำนวน 6 ชุด ให้แก่สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล http://www.thailand4.com/it/2019-05-07/88b7af4703b3e04af69257093358662a/ Tue, 07 May 2019 15:33:22 +0700 กระทรวงสาธารณสุข - สปสช. และเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ จัดประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 15 เครือข่ายคลินิกโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย http://www.thailand4.com/food/2019-05-03/0b19b61997573122593a4344ee9b7398/ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น และเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network) จัดประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 15 http://www.thailand4.com/food/2019-05-03/0b19b61997573122593a4344ee9b7398/ Fri, 03 May 2019 17:07:38 +0700 ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เดินหน้าสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัล ผลักดันโครงการ Siriraj Smart Hospital เพื่อประชาชน http://www.thailand4.com/fin/2019-04-29/055da3abe02a0be7f0999e02e8d30e42/ ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันผลักดัน โรงพยาบาลศิริราช สู่การเป็น Siriraj Smart Hospital (ศิริราช สมาร์ท ฮอสปิทอล) เพื่อประชาชน พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Siriraj Connect (ศิริราช คอนเน็ค) http://www.thailand4.com/fin/2019-04-29/055da3abe02a0be7f0999e02e8d30e42/ Mon, 29 Apr 2019 14:30:55 +0700 ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เดินหน้าสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัล ผลักดันโครงการ Siriraj Smart Hospital เพื่อประชาชน http://www.thailand4.com/fin/2019-04-29/5027ac9f683e2a47f333e71c7479523c/ ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เดินหน้าสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัล ผลักดันโครงการ Siriraj Smart Hospital เพื่อประชาชน มุ่งเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพ เข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 พร้อมเปิดตัวเครื่องมือสำคัญ แอปพลิเคชัน Siriraj Connect http://www.thailand4.com/fin/2019-04-29/5027ac9f683e2a47f333e71c7479523c/ Mon, 29 Apr 2019 14:30:01 +0700