งานราชการ Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(19 กันยายน 2561) กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 08.30 น. ส.อ.ท. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU ยกระดับขีดความ สามารถ SMEs และส่งเสริมมาตรการบัญชีเดียว) ระหว่าง ส.อ.ท. และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท th-TH Wed, 19 Sep 2018 8:48:31 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(19 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-18/00005180920181600000000000000000/ กรุงเทพฯ-18 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 08.30 น. ส.อ.ท. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU ยกระดับขีดความ สามารถ SMEs และส่งเสริมมาตรการบัญชีเดียว) ระหว่าง ส.อ.ท. และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-18/00005180920181600000000000000000/ Tue, 18 Sep 2018 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(18 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-18/00005180920180800000000000000000/ กรุงเทพฯ-18 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 10.30 น. แนวทางการเจรจาในการประชุม FTA ไทย - ศรีลังกา ครั้ง ที่ 2 โดย นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการ ค้าระหว่างประเทศ ณ http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-18/00005180920180800000000000000000/ Tue, 18 Sep 2018 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(18 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-17/00005170920181600000000000000000/ กรุงเทพฯ-17 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 10.30 น. แนวทางการเจรจาในการประชุม FTA ไทย - ศรีลังกา ครั้ง ที่ 2 โดย นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการ ค้าระหว่างประเทศ ณ http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-17/00005170920181600000000000000000/ Mon, 17 Sep 2018 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(14 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-13/00005130920181600000000000000000/ กรุงเทพฯ-13 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 10.30 น. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จับมือ กรม สรรพสามิต ร่วมกันส่งเสริมการใช้ผลิตภ้ณฑ์แอลกอฮอล์ ด้านสาธารณสุข พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทย สนองนโยบายสาธารณสุข http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-13/00005130920181600000000000000000/ Thu, 13 Sep 2018 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(14 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-14/00005140920180800000000000000000/ กรุงเทพฯ-14 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 10.30 น. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จับมือ กรม สรรพสามิต ร่วมกันส่งเสริมการใช้ผลิตภ้ณฑ์แอลกอฮอล์ ด้านสาธารณสุข พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทย สนองนโยบายสาธารณสุข http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-14/00005140920180800000000000000000/ Fri, 14 Sep 2018 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(12 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-12/00005120920180800000000000000000/ กรุงเทพฯ-12 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 08.00 น. ส.อ.ท. จัดงานเสวนารับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.การ จัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ณ http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-12/00005120920180800000000000000000/ Wed, 12 Sep 2018 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(12 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-11/00005110920181600000000000000000/ กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 08.00 น. ส.อ.ท. จัดงานเสวนารับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.การ จัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ณ http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-11/00005110920181600000000000000000/ Tue, 11 Sep 2018 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(11 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-11/00005110920180800000000000000000/ กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 10.00 น. กรอ. ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดแถลงข่าวส่งต่อ ความรู้การเปลี่ยนสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ ให้ช่างแอร์ทั่วประเทศ ณ http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-11/00005110920180800000000000000000/ Tue, 11 Sep 2018 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(11 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-10/00005100920181600000000000000000/ กรุงเทพฯ-10 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 10.00 น. กรอ. ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดแถลงข่าวส่งต่อ ความรู้การเปลี่ยนสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ ให้ช่างแอร์ทั่วประเทศ ณ http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-10/00005100920181600000000000000000/ Mon, 10 Sep 2018 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(10 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-10/00005100920180800000000000000000/ กรุงเทพฯ-10 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 08.00 น. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดงานการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ณ รอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 15.30 น. กสอ. จัดพิธีลงนาม MOU ระหว่าง กสอ. http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-10/00005100920180800000000000000000/ Mon, 10 Sep 2018 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(10 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-09/00005090920181600000000000000000/ กรุงเทพฯ-9 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 08.00 น. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดงานการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ณ รอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 15.30 น. กสอ. จัดพิธีลงนาม MOU ระหว่าง กสอ. http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-09/00005090920181600000000000000000/ Sun, 09 Sep 2018 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(8 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-08/00005080920180800000000000000000/ กรุงเทพฯ-8 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 09.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้ให้เกษตรกรผ่านกลไกสหกรณ์ ณ http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-08/00005080920180800000000000000000/ Sat, 08 Sep 2018 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(8 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-07/00005070920181600000000000000000/ กรุงเทพฯ-7 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 09.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้ให้เกษตรกรผ่านกลไกสหกรณ์ ณ http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-07/00005070920181600000000000000000/ Fri, 07 Sep 2018 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(6 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-06/00005060920180800000000000000000/ กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 09.00 น. ส.อ.ท. จัดพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2018 เรื่อง นวัตกรรมพลังงาน...โอกาส อุตสาหกรรมไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-06/00005060920180800000000000000000/ Thu, 06 Sep 2018 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(6 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-05/00005050920181600000000000000000/ กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 09.00 น. ส.อ.ท. จัดพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2018 เรื่อง นวัตกรรมพลังงาน...โอกาส อุตสาหกรรมไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-05/00005050920181600000000000000000/ Wed, 05 Sep 2018 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(5 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-05/00005050920180800000000000000000/ กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 09.30 น. ส.อ.ท. จัดพิธีเปิดตัวกิจกรรมSMEs Pro-active ก้าว ไกลสู่ตลาดโลก ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-05/00005050920180800000000000000000/ Wed, 05 Sep 2018 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(5 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-04/00005040920181600000000000000000/ กรุงเทพฯ-4 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 09.30 น. ส.อ.ท. จัดพิธีเปิดตัวกิจกรรมSMEs Pro-active ก้าว ไกลสู่ตลาดโลก ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-04/00005040920181600000000000000000/ Tue, 04 Sep 2018 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(4 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-04/00005040920180800000000000000000/ กรุงเทพฯ-4 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 14.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดการกระชุมคณะกรรมการสื่อ สร้างสรรค์กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2561 ณ http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-04/00005040920180800000000000000000/ Tue, 04 Sep 2018 8:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(3 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-02/00005020920181600000000000000000/ กรุงเทพฯ-2 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 09.30 น. กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดแถลงข่าวมาตรการยกระดับหม้อ น้ำสมองกลในโรงงานทั่วไทยกว่า 7,000 แห่ง ณ http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-02/00005020920181600000000000000000/ Sun, 02 Sep 2018 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(4 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-03/00005030920181600000000000000000/ กรุงเทพฯ-3 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 14.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดการกระชุมคณะกรรมการสื่อ สร้างสรรค์กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2561 ณ http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-03/00005030920181600000000000000000/ Mon, 03 Sep 2018 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(3 กันยายน 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-03/00005030920180800000000000000000/ กรุงเทพฯ-3 ก.ย.-อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 09.30 น. กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดแถลงข่าวมาตรการยกระดับหม้อ น้ำสมองกลในโรงงานทั่วไทยกว่า 7,000 แห่ง ณ http://www.thailand4.com/evnt/2018-09-03/00005030920180800000000000000000/ Mon, 03 Sep 2018 8:00:00 +0700 http://www.thailand4.com/ http://www.thailand4.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 เข้าถึงบริการภาครัฐง่ายๆ ผ่านตู้คีย์ออส http://www.thailand4.com/it/2018-08-31/c9cc19aa52e51a2452f87c42000efcf0/ เมื่อพูดถึงการติดต่อหน่วยงานราชการ หลายคนคิดว่าต้องเสียเวลา และต้องเดินทางไปที่ทำการ แต่ตอนนี้ภาครัฐ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ( Government Smart Kiosk) http://www.thailand4.com/it/2018-08-31/c9cc19aa52e51a2452f87c42000efcf0/ Fri, 31 Aug 2018 14:10:23 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(30 สิงหาคม 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-08-29/00005290820181600000000000000000/ กรุงเทพฯ-29 ส.ค.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 14.00 น. กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานการจำกัดการใช้ 3 สารปราบ ศัตรูพืชพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต http://www.thailand4.com/evnt/2018-08-29/00005290820181600000000000000000/ Wed, 29 Aug 2018 16:00:00 +0700 ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(30 สิงหาคม 2561) http://www.thailand4.com/evnt/2018-08-30/00005300820180800000000000000000/ กรุงเทพฯ-30 ส.ค.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 14.00 น. กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายงานการจำกัดการใช้ 3 สารปราบ ศัตรูพืชพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต http://www.thailand4.com/evnt/2018-08-30/00005300820180800000000000000000/ Thu, 30 Aug 2018 8:00:00 +0700 SUPER ได้รับความไว้วางใจจากไอซีบีซี (ไทย) ปล่อยกู้บริษัทย่อยวงเงิน 307 ลบ. ลงทุนโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ฯ กำลังการผลิตรวม 9 MW เผยก่อสร้างแล้ว 40-50% จ่อ COD ปีนี้ http://www.thailand4.com/nrg/2018-08-29/b6a6dda913723c0124844ff598ae4c6e/ บิ๊กบอส SUPER จอมทรัพย์ โลจายะปลื้ม แบงก์ ไอซีบีซี (ไทย) ปล่อยกู้ให้ บ.ย่อยวงเงิน 307.0 ล้านบาท ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร(เฟส2) ขนาดกำลังการผลิตรวม 9 MW ก่อสร้างคืบหน้ากว่า http://www.thailand4.com/nrg/2018-08-29/b6a6dda913723c0124844ff598ae4c6e/ Wed, 29 Aug 2018 10:45:56 +0700 ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.พิจิตร http://www.thailand4.com/gen/2018-08-29/0ca9941c4de6bfbc563a4562a2f5777f/ นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะเดินทางไปตรวจราชการหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ท้องที่จังหวัดพิจิตร โอกาสนี้ได้เข้าพบหารือข้อราชการกับนายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด http://www.thailand4.com/gen/2018-08-29/0ca9941c4de6bfbc563a4562a2f5777f/ Wed, 29 Aug 2018 9:14:34 +0700