Wednesday April 25, 2018 05:40

งานวัดลอยฟ้า Press Releases

งานวัดลอยฟ้า ญาณสังวร 101 จิตตนคร ทั่วไป—02 Apr 14

ร่วมเปิดประตูสู่เมืองแห่งจิต ที่จะเผยความลับของทุก(ข์)ชีวิต ในงานวัดลอยฟ้า ญาณสังวร 101 จิตตนคร พบกับนิทรรศการพิเศษ “ญาณสังวรเถรธรรม” และ “จิตตนิทรรศน์” นิทรรศการที่จะพาคุณเดินทางกลับเข้าไปภายในจิตของคุณเอง

"แม่ชีแสงดาว" แห่ง "มหาจุฬา" เผยแผ่พุทธศาสนา "งานวัดลอยฟ้า" ทั่วไป—24 May 12

หลังจาก กระทรวงวัฒนธรรม จับมือกับ ภาคีองค์กรชาวพุทธ ยกเอางานวัดมาไว้ ณ สยามพารากอน เพื่อให้คนกรุงได้สัมผัสบรรยากาศอันรื่นเริง พร้อมด้วยสาระความรู้ทางพุทธศาสนา จัดงานที่มีชื่อว่า "มหกรรมลานโพธิ์ ตอนงานวัดลอยฟ้า" มีมีวัยรุ่น และ ประชาชนวัยผู้ใหญ่ คนชรา

ภาพข่าว: นานมีบุ๊คส์ร่วมเป็นภาคีจัดงานเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ในงาน มหกรรมลานโพธิ์ ทั่วไป—17 May 12

คิม จงสถิตย์วัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมเป็นภาคีจัดงานเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ในงานมหกรรมลานโพธิ์ ตอนงานวัดลอยฟ้า ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2555 ณ รอยัลพารากอนฮออล์ ชั้น 5

ชวนซื้อหนังสือพัฒนากาย-ใจ ในงานวัดลอยฟ้า ณ สยามพารากอน ทั่วไป—17 May 12

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคมนี้ ณ บริเวณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน หลบแดดแผดเผาไปหาความชุ่มฉ่ำหัวใจกันที่ “มหกรรมลานโพธิ์ : งานวัดลอยฟ้า” กันดีกว่า ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส

วธ.ร่วมกับองค์กรภาคีจัดงาน “มหกรรมลานโพธิ์ ตอน งานวัดลอยฟ้า” ฉลองปีพุทธชยันตี 2,600 ปี ทั่วไป—17 May 12

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงานแถลงข่าว “มหกรรมลานโพธิ์ ตอน งานวัดลอยฟ้า” ว่า กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดงาน

ภาพข่าว: แถลงข่าว มหกรรมลานโพธิ์ ทั่วไป—17 May 12

นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงานแถลงข่าว "มหกรรมลานโพธิ์ ตอน งานวัดลอยฟ้า" ณ โถงกิจกรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม

นานมีบุ๊คส์ชวนน้องร่วมกิจกรรมการแสดง “นิทานธรรมะหรรษา” ทั่วไป—15 May 12

นานมีบุ๊คส์ ชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง จูงลูกจูงหลานร่วมส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็ก ภายในงานมหกรรมลานโพธิ์ ตอนงานวัดลอยฟ้า กับ “การแสดงนิทานธรรมะหรรษา” ร่วมปลูกฝังพระพุทธศาสนาแก่เด็กผ่านนิทานชุด แม่หนิงและเบลล่ากับนิทานธรรมะหรรษา

มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และสถาบันวิมุตตยาลัย จัดงาน ทั่วไป—15 May 12

ด้วย มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และสถาบันวิมุตตยาลัยจะจัดงาน “สวดชาตินี้ ดีกว่ารอชาติหน้า” ในมหกรรมลานโพธิ์ ตอน งานวัดลอยฟ้า (temple in the cloud)เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

กว่า ๑๐๐ ธรรมะภาคีรวมพลังจัด ”มหกรรมลานโพธิ์ ตอน งานวัดลอยฟ้า”๑๗ – ๒๐ พ.ค.นี้ ณ ทั่วไป—14 May 12

องค์กรชาวพุทธกว่า ๑๐๐ ภาคีรวมพลครั้งใหญ่จัด “มหกรรมลานโพธิ์ ตอน งานวัดลอยฟ้า” เฉลิมฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือ “พุทธชยันตี” นำร่องเทศกาลพุทธลีลา กรุงเทพ ๒๐๑๒ นำเสนอกิจกรรมทางพุทธศาสนาหลากรูปแบบตลอด ๔ วันเต็ม ณ

เรียนเชิญร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองสัมพุทธชยันตี ครบวาระ 2,600 ปี ทั่วไป—10 May 12

ด้วย มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และสถาบันวิมุตตยาลัย จะจัดงาน “สวดชาตินี้ ดีกว่ารอชาติหน้า” ในมหกรรมลานโพธิ์ ตอน งานวัดลอยฟ้า (temple in the cloud) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดงานแถลงข่าวมหกรรมลานโพธิ์ ตอน ทั่วไป—09 May 12

เนื่องในโอกาสฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หรือ “พุทธชยันตี” องค์กรพุทธกว่า ๑๐๐ ภาคี จึงได้ร่วมมือกันจัดงานมหกรรมลานโพธิ์ ตอนงานวัดลอยฟ้า ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม ในงาน มหกรรมลานโพธิ์ ตอน ทั่วไป—08 May 12

ในวาระพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ถือเป็นวาระมหามงคลที่ชาวไทยซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่พระธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และเผยแผ่สั่งสอนสืบมาจนประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาข

เชิญร่วมงานมหกรรมลานโพธิ์: งานวัดลอยฟ้า ณ รอยัล พารากอนฮอล์ สยามพารากอน ชั้น ๕ ในวันที่ ๑๗-๒๐ ทั่วไป—04 May 12

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมลานโพธิ์: งานวัดลอยฟ้า" เพื่อฉลิมฉลองสัมพุทธชยันตีครบว?าระ ๒,๖๐๐ ปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ณ รอยัล พารากอน ฮอล์ ชั้น ๕ สยามพารากอน ในวันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ