Monday December 16, 2019 17:53

จดหมายเหตุแห่งชาติ Press Releases

วธ. เร่งปรับโฉม หอสมุด-หอจดหมายเหตุ เตรียมเปิดให้บริการค้นคว้า-อ่านหนังสือ เอกสารโบราณผ่านระบบออนไลน์ ทั่วไป—30 May 18

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานประชุมการติดตามผลการดำเนินงานของกรมศิลปากร (ศก.) เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้รับรายงานผลดำเนินงานของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันมีทรัพยากรกว่า 3.8 ล้านรายการ

วธ. เผย ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน ฟิล์มกระจก 35,427 รายการ-ภาพต้นฉบับ 5 หมื่นภาพ ทั่วไป—08 Dec 17

เผยเป็นจดหมายเหตุบันทึกประวัติศาสตร์ช่วงปี 2398-2478 ระบุฟิล์มกระจก-ภาพต้นฉบับ เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ ชิ้นที่ 5 ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก หลังจากประกาศขึ้นทะเบียน "ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง หลักที่

รมว.วธ.เผยหอสมุดแห่งชาติ 20 ประเทศ ส่งข่าว-ภาพข่าว-บทความ-สำเนาสิ่งพิมพ์ ทั่วไป—30 Dec 16

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้สำนัก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการให้บริการข้อมูลภาพพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพข่าว: รวมพลังบันทึกจดหมายเหตุแห่งชาติ เนื่องในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั่วไป—14 Dec 16

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. กระทรวงวัฒนธรรม จัดเสวนา "รวมพลังบันทึกจดหมายเหตุแห่งชาติ เนื่องในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานรวมใจเครือข่ายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั่วไป—25 Oct 16

ในวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

กรมศิลปากร ร่วมกับ สวทช. ดำเนินโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกล สื่อสาร—26 Jul 16

วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ : นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานหลักของรัฐ มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำนุบำรุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์

วธ. จัดนิทรรศการ สืบฟื้น คืนศิลป์ แผ่นดินสยาม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั่วไป—31 May 16

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรื่อง "สืบฟื้น

ภาพข่าว: มอบเงินสนับสนุนในการอนุรักษ์ฟิล์มกระจก ทั่วไป—25 Sep 15

ดร.สุวิชญ์ รัศมิภูติ ที่ปรึกษาด้านงานอนุรักษ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเงินสนับสนุนในการอนุรักษ์ฟิล์มกระจก ให้แก่ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยมี นายพีรพน พิสณุพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

วธ. เร่งพลักดัน พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำร่องให้ทุนเยาวชนผลิตสื่อดี และ คลอด ทั่วไป—02 Apr 13

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า ความคืบหน้าของ วธ. ที่ดำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... ขณะนี้ สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารับหลักการร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1.

ภาพข่าว: ปลัดวธ. แถลงข่าวทุนผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั่วไป—02 Apr 13

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการให้ทุนผลิตสื่่่่่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และความก้าวหน้าร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีนางสุรีย์รัตน์

“มหกรรมลิเกเฉลิพระเกียรติ เพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้" ทั่วไป—01 Sep 11

จัดขึ้นเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๗ รอบ โดยมีศิลปินลิเกยอดนิยมจากทั่วประเทศ อาทิ ศรราม – น้ำเพชร, ดวงแก้ว ลูกท่าเรือ, มนต์รัก อเนกลาภ, พรเทพ พรทวี, นิรันดร์ อัญชลี, พรรณลภ เพชรรุ่ง ฯลฯ

ไปรษณีย์ไทย จัดประกวดเขียนจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทย2554 ชิงรางวัลเงินสด 1,000 – 10,000 สื่อสาร—25 Mar 11

อีกครั้งกับเทศกาลเขียนจดหมาย “เล่าเรื่องเมืองไทย 2554” ไปรษณีย์ไทยเปิดแนว ไทม์แคปซูลให้คนไทยเขียนถึงคนไทยในอีก 50 ปีข้างหน้า ใครเขียนดีมีรางวัลเงินสดรวมเกือบแสน พร้อมเก็บผลงานใส่หอจดหมายเหตุแห่งชาติไว้ให้ลูกหลานในอนาคตได้อ่านกัน นางปริษา

กำลังใจคนไทยสู่แดนใต้มอบผ่านภรรยาจ่าเพียร พร้อมปิดผนึกจดหมายเหตุประชาชนปี ทั่วไป—12 Oct 10

ปิดฉากแล้วอย่างประทับใจสำหรับมหกรรมวันวานยังหวานอยู่ – งานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ไปรษณีย์ไทยส่งมอบจดหมายเหตุประชาชน “เล่าเรื่องเมืองไทยปี 2553” ให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พร้อมไปรษณียบัตรกำลังใจคนไทย มีให้กัน มอบตัวแทน 3 กลุ่มคนไทย

ภาพข่าว: เปิดงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ประจำปี 2553 ทั่วไป—07 Oct 10

อานุสรา จิตต์มิตรภาพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ) บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมด้วย คุณนัยนา แย้มสาขา สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, คุณนันทภรณ์ ลือสิงหนาถ ศูนย์การค้าจตุรัสจามจุรี

ไปรษณีย์ไทย จัดงานแถลงข่าว "งานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ประจำปี 2552 สื่อสาร—17 Jun 09

ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ผนึกกำลังพันธมิตร 5 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิมุตตยาลัย

กรมศิลปากร เตรียมเปิดศูนย์นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทั่วไป—11 Jul 08

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๗ นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร เชิญชวนประชาชนผู้มีภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้

อลังการศูนย์แสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติถาวร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวิฒนา ทั่วไป—28 May 08

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ถาวรสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์แสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติถาวร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าก

ภาพข่าว: นิทรรศการถาวร พระพี่นางฯ ทั่วไป—07 May 08

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ถาวร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร (นั่งกลาง) เป็นประธานการประช

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นยักษ์สึนามิ ทั่วไป—21 Feb 05

กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์มหันตภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ เช่น เอกสาร ภาพถ่าย สไลด์ วีดิทัศน์ ฟิล์มภาพยนตร์ เพื่อจัดทำจดหมายเหตุ เหตุการณ์สำค

กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการ "สายสัมพันธ์ไทย - สิงคโปร์" ทั่วไป—11 Feb 05

กรุงเทพฯ--11 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ร่วมกันจัดนิทรรศการ "สานสัมพันธ์ไทย - สิงคโปร์" เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการ