Friday April 20, 2018 09:51

จัดหางานนครปฐม Press Releases

จัดหางานนครปฐมจัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ปี 2557 มุ่งนายจ้าง และสถานประกอบการ ทั่วไป—10 Feb 14

นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี จัดหางานจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการในจังหวัดนครปฐมเข้าใจการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายในการจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งในปัจจุบันสถานประกอบการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตจะมีการจ้างลูกจ้างต่างด้าวเป็นจำนวนมาก

จัดหางานนครปฐมจัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการเรื่องการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวกรณีพิ ทั่วไป—11 Feb 13

นายเรืองยศ ตีวกุล จัดหางานจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการเรื่องการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวกรณีพิเศษ ตาม มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 เพื่อสร้างความเข้าใจในการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

จัดหางานนครปฐมช่วยหนุนแรงงานต่างด้าวเข้าประกันสังคม ทั่วไป—18 Jan 13

ตามนโยบายด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ท่านเผดิมชัย สะสมทรัพย์) กำหนดว่าต่อจากนี้การจ้างงานแรงงานต่างด้าวจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

จัดหางานนครปฐมเดินหน้าบริการประชาชน จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานครั้งที่ 1 ทั่วไป—26 Nov 12

นายเรืองยศ ตีวกุล จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะด้านการให้บริการประชาชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมจึงจัดกิจกรรม “นัดพบแรงงาน ครั้งที่

จัดหางานนครปฐมเปิดอีเมลล์ออนไลน์ รับแจ้งงานว่างง่ายๆ ได้งานทำเร็ว ทั่วไป—13 Nov 12

นายจ้าง/สถานประกอบการสามารถแจ้งตำแหน่งงานว่างกับทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมทางอีเมลล์ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาสำนักงาน นายเรืองยศ ตีวกุล จัดหางานจังหวัดนครปฐม แจ้งว่า

จัดหางานนครปฐมเตือนต่างด้าวที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติ พ้นกำหนด อดทำงาน ทั่วไป—11 Oct 12

แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติต้องต่ออายุใบอนุญาตทำงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 55 และดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้เสร็จภายใน 14 ธันวาคม 55 นายเรืองยศ ตีวกุล จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12

สำนักงานจัดหางานนครปฐมรวมใจฉลองพุทธชยันตี ทั่วไป—30 May 12

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากลของชาวพุทธทั่วโลกปีพุทธศักราช 2555 เป็นปีที่ชาวพุทธร่วมจัดงานฉลองปีพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นายสุวรรณ์ ดวงตา จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม

จัดหางานนครปฐมนำร่องศูนย์ตรีเทพฯหางานให้ทำ ยกระดับรายได้ ทั่วไป—17 May 12

นายสุวรรณ์ ดวงตา จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานจัดตั้งโครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงาน ยกระดับรายได้ และช่วยเหลือแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมเป็นหนึ่งจังหวัดในศูนย์นำร่องทั้ง 20 ศูนย์ ทั่วประเทศ

จัดหางานนครปฐมเตือน!!ระวังนายหน้าหัวหมอเก็บค่าหัวไปทำงานอิสราเอล ทั่วไป—29 Mar 12

จัดหางานจังหวัดนครปฐม เตือนคนหางานที่สนใจเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลอย่าหลงเชื่อผู้ แอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าหัว 300,000 บาท เพื่อจัดส่งให้เดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล นายสุวรรณ์ ดวงตา จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า

จัดหางานนครปฐมขอความร่วมมือนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาจัดทำ Bio data ทั่วไป—26 Dec 11

ตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมได้อนุญาตแบบคำร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าว และท่านได้ยื่นขออนุญาตแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา ทำงานซึ่งขั้นตอนสุดท้ายจะแจ้งให้นำแรงงานต่างด้าวไปจัดทำ Bio Data (ถ่ายรูป พิมพ์ลายนิ้วมือ)

จัดหางานนครปฐมติวเข้มสถานประกอบการรับคนพิการเข้าทำงาน ทั่วไป—26 Dec 11

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 มาตรา 33 ระบุไว้ให้นายจ้างหรือสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไปต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วน 100 คนทำงานต่อการจ้างคนพิการ 1 คน