จัดโครงการ Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ ภาพข่าว: SBAC คว้ารางวัลชนะเลิศ Cabling Contest 2018 ภาคกลาง บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน จัดโครงการ "สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 6 (Cabling Contest)" รอบคัดเลือกภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก th-TH Fri, 21 Sep 2018 9:31:07 +0700 ภาพข่าว: กสอ. เดินหน้าจัดโครงการ เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน http://www.thailand4.com/gen/2018-09-20/eb0f55afa8afc05aa35a5837c3767b76/ นายเดชา จาตุธนานันท์ (คนที่ 5 จากขวา) รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และนายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ จัดงานพิธีเปิด โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-20/eb0f55afa8afc05aa35a5837c3767b76/ Thu, 20 Sep 2018 14:43:23 +0700 มทร.อีสาน จัดอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) http://www.thailand4.com/gen/2018-09-19/ab66c0a060077945718c2cfb737e40f7/ วันนี้ (19 ก.ย. 61) มทร.อีสาน จัดโครงการอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง http://www.thailand4.com/gen/2018-09-19/ab66c0a060077945718c2cfb737e40f7/ Wed, 19 Sep 2018 16:59:37 +0700 วิศวะฯ หลังการเก็บเกี่ยว มทร.อีสาน จัดอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม http://www.thailand4.com/gen/2018-09-19/5e49d519b5f0dff3bc1551742f9e78a1/ สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้มีความเชี่ยวชาญ เรื่อง GMP.HACCP.ISO.22000.ISO.9001. http://www.thailand4.com/gen/2018-09-19/5e49d519b5f0dff3bc1551742f9e78a1/ Wed, 19 Sep 2018 12:25:40 +0700 แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ชวนคนกรุงเทพฯ สร้างสังคมสีเขียว ในโครงการ GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2018 http://www.thailand4.com/gen/2018-08-29/926ceb899a2644c8759cd52f88b66582/ แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และผู้ประกอบการย่านสาทร จัดโครงการ GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมที่จะทำประโยชน์ให้สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน นายโสมพัฒน์ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-29/926ceb899a2644c8759cd52f88b66582/ Wed, 29 Aug 2018 9:17:37 +0700 ภาพข่าว: วิศวะ ฯ จุฬา ผนึกกำลังภาครัฐและภาคเอกชน จัดโครงการ เรื่องโอโซน เรื่องของเรา ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม http://www.thailand4.com/gen/2018-09-19/0955118571fc15d68d93bfd2881e4754/ รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารโลก และธนาคารออมสิน จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดโครงการ เรื่องโอโซน เรื่องของเรา http://www.thailand4.com/gen/2018-09-19/0955118571fc15d68d93bfd2881e4754/ Wed, 19 Sep 2018 10:38:31 +0700 กสอ. เดินหน้าจัดโครงการ เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน มุ่งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ สู่การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/f6649677cb7d3eb96c7b03034f2a440c/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าโครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการจากรากฐาน พร้อมสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ เน้นการทำ ระบบบัญชีเดียว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/f6649677cb7d3eb96c7b03034f2a440c/ Tue, 18 Sep 2018 17:11:35 +0700 ป.ป.ช. จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเกี่ยวกับหมู่บ้านและชุมชน รวมพลังสร้างคนดี สังคมดีอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/2e395936a5210f7e2e5adccd4d117c70/ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ องค์กรมหาชน และองค์การระหว่างประเทศ จัดโครงการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเกี่ยวกับหมู่บ้านและชุมชนเพื่อการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด รวมพลังสร้างคนดี http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/2e395936a5210f7e2e5adccd4d117c70/ Tue, 18 Sep 2018 15:39:12 +0700 SUN ร่วมมือ Sb1 จัดโครงการอบรมโดรนเพื่อการเกษตร 4.0 รุ่น 2 http://www.thailand4.com/fin/2018-09-18/9a3b581c8d791463ff80aeff557c7e8c/ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ภายใต้ตราสินค้า KC ร่วมกับ บริษัท เอสบีวัน แอนด์ ซีนส์โบ อินโนเวชั่น 99 จำกัด จัดโครงการอบรม โดรนเพื่อการเกษตรยุคใหม่ 4.0 รุ่นที่ 2 http://www.thailand4.com/fin/2018-09-18/9a3b581c8d791463ff80aeff557c7e8c/ Tue, 18 Sep 2018 14:34:59 +0700 กสอ. เดินหน้าจัดโครงการ เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน มุ่งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ สู่การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/e256d0124de1f7d15f005f30efe9839b/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าโครงการ เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงินมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการจากรากฐาน พร้อมสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ เน้นการทำระบบบัญชีเดียว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/e256d0124de1f7d15f005f30efe9839b/ Tue, 18 Sep 2018 12:46:37 +0700 ภาพข่าว: โครงการ ชีวิตดี เมื่อมีไอ-ดี เชิญ สมบัษร ถิระสาโรช ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไอ-ดี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ เลือกคณะที่ใช่ ได้งานที่ชอบ ง่ายนิดเดียว http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/f1d01ec9d1c14fc1f5d40fb5ab70725b/ ณฐภัทร สุวรรณโน (กลาง) กรรมการผู้จัดการบริษัท มี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ ชีวิตดี เมื่อมีไอ-ดี โดยเชิญ สมบัษร ถิระสาโรช (ที่ 3 จากขวา) ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไอ-ดี (I-DEE) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/f1d01ec9d1c14fc1f5d40fb5ab70725b/ Tue, 18 Sep 2018 12:15:21 +0700 สหพัฒน์ เตรียมจัดมหกรรมติวฟรี Sahapat Admission ครั้งที่ 21 http://www.thailand4.com/gen/2018-09-17/10bef74c0c320546b50a89c612854ef4/ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์มาม่า บิสชิน มองต์เฟลอ และริชเชส เตรียมจัด โครงการ Sahapat Admissionครั้งที่ 21 มหกรรมติวฟรีครั้งใหญ่ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ได้มาติวเข้มแบบเจาะลึก ตอบโจทย์ทุกสนามสอบ ทั้ง http://www.thailand4.com/gen/2018-09-17/10bef74c0c320546b50a89c612854ef4/ Mon, 17 Sep 2018 17:09:34 +0700 ธนาคารออมสิน ร่วมกับ มบส. จัดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน จัดอบรมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ความรู้ สู่อาชีพ พร้อมเงินทุน http://www.thailand4.com/gen/2018-09-17/812f4eb01d26e5e27627da27ffb39303/ นายคมกฤษ วิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค ธนาคารออมสิน และ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เป็นประธานร่วมเปิดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ความรู้ สู่อาชีพ พร้อมเงินทุน http://www.thailand4.com/gen/2018-09-17/812f4eb01d26e5e27627da27ffb39303/ Mon, 17 Sep 2018 15:26:33 +0700 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าวท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สมโภชสมุทรปราการ http://www.thailand4.com/life/2018-09-17/2616a9d7c07c5178029f10313748ba28/ เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจัด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สมโภชสมุทรปราการ ภายใต้แนวคิด สายธารประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมชาติเรืองรอง ตั้งแต่วันที่ 25-28 กันยายน 2561 ณ บริเวณลาน Main Entrance http://www.thailand4.com/life/2018-09-17/2616a9d7c07c5178029f10313748ba28/ Mon, 17 Sep 2018 13:29:23 +0700 รร.พัทลุง เจ๋ง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 11 http://www.thailand4.com/gen/2018-09-14/134b8fc29186ad43ff2d855270cb6342/ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-14/134b8fc29186ad43ff2d855270cb6342/ Fri, 14 Sep 2018 17:05:49 +0700 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ สัมมนาครูแนะแนว 14 จังหวัดภาคใต้ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-14/f2fad12c67f6e49c45392146326ab185/ วันนี้ (14 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-14/f2fad12c67f6e49c45392146326ab185/ Fri, 14 Sep 2018 15:16:05 +0700 Terminal21 อโศก จัดกิจกรรม Lingerie Parade ชวนร่วมบริจาคชุดชั้นในสตรี มอบให้มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี http://www.thailand4.com/gen/2018-09-12/da49e2164412826dce106ba2b41f0b47/ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 อโศก ตอกย้ำวิสัยทัศน์ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ล่าสุดจัดโครงการ Lingerie Parade เชิญชวนร่วมทำบุญบริจาคชุดชั้นในสตรีในสภาพดีทุกแบรนด์โดยไม่จำกัด ในการส่งมอบให้แก่มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จังหวัดปทุมธานี http://www.thailand4.com/gen/2018-09-12/da49e2164412826dce106ba2b41f0b47/ Wed, 12 Sep 2018 17:37:33 +0700 แบรนด์ CD จัดโครงการเพื่อสังคม CD Charity เสื้อเก่าแลกใหม่ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/0975713a755f80b24cee0f5955117adb/ แบรนด์ CD (ซีแอนด์ดี คลาสสิกแอนด์ดิฟเฟอร์เรนท์) ในเครือบูติคนิวซิตี้ฯ ชวนร่วมแบ่งปันเพื่อสังคมในโครงการ CD Charity เสื้อเก่าแลกใหม่ โดยนำเสื้อเก่าที่ไม่ได้ใส่แล้ว แต่ยังคงสภาพดี มีมูลค่า 1,000 บาท เมื่อนำมาแลกซื้อเสื้อตัวใหม่ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/0975713a755f80b24cee0f5955117adb/ Tue, 11 Sep 2018 18:17:20 +0700 ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาการจัดการธุรกิจ-ตลาดดิจิทัล หนุนผู้ประกอบการยุค 4.0 http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/2ecd6f4d7d6fa23949c54ed156a9456b/ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการการจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 13 -14 กันยายน 2561 ณ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/2ecd6f4d7d6fa23949c54ed156a9456b/ Tue, 11 Sep 2018 18:10:25 +0700 ภาพข่าว: ส่งความรู้ สร้างความสุข ปลุกพลังเด็กไทยรักการอ่าน http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/d377e49fe002b7ace78e77be46691b91/ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง จัดโครงการ ส่งความรู้ สร้างความสุข ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน รณรงค์ปลุกพลังเด็กไทยใส่ใจรักการอ่าน สร้างเสริมวินัยรักการอ่านเพียงวันละ 15 นาที http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/d377e49fe002b7ace78e77be46691b91/ Tue, 11 Sep 2018 18:05:44 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ตรัง สอนทักษะการช่วยชีวิตคน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน http://www.thailand4.com/gen/2018-09-10/82a92883791440a52570793a9f639bb8/ วันนี้ (10 กันยายน 2561) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้เผยถึงการจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 1/2561 http://www.thailand4.com/gen/2018-09-10/82a92883791440a52570793a9f639bb8/ Mon, 10 Sep 2018 16:24:42 +0700 เคทีซีมอบรางวัล เคลียร์หนี้ ซีซั่น 8 แบ่งเบาภาระสมาชิกเคทีซี พราว 135 รางวัล http://www.thailand4.com/fin/2018-09-10/2108ef110ba88c3a609e3464439b35cd/ เมื่อเร็วๆ นี้ เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศผลการจัดโครงการ เคลียร์หนี้ ซีซั่น 8 รวม 135 รางวัล ให้กับสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ เคทีซี พราว โดยนางสาวพิชามน จิตรเป็นธรรม ผู้อำนวยการ ธุรกิจสินเชื่อบุคคล http://www.thailand4.com/fin/2018-09-10/2108ef110ba88c3a609e3464439b35cd/ Mon, 10 Sep 2018 16:07:14 +0700 โอกาสสุดท้ายของผู้มีใจรักศิลปะ ออมสิน เปิดรับผลงานแล้ว 26-30 ก.ย.นี้ http://www.thailand4.com/fin/2018-09-10/5b01b93956d5ffd44dd233ed62b2cb1b/ ธนาคารออมสิน จัดโครงการประกวดวาดภาพ ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://www.thailand4.com/fin/2018-09-10/5b01b93956d5ffd44dd233ed62b2cb1b/ Mon, 10 Sep 2018 13:54:33 +0700 ภาพข่าว: ซิตี้แบงก์ ปลูกโกงกางอนุรักษ์ชายฝั่ง http://www.thailand4.com/gen/2018-09-10/9d6fc52e3d4a2e69f592fce1fde0054d/ มร. ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย(คนที่ 3 จากซ้าย) และ มร. เจฟฟรีย์ โคเอน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารนโยบายการเงิน ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย (คนซ้าย) จัดโครงการ รักษ์ธรรมชาติ รักษ์วิถีชุมชน ครั้งที่ 2 http://www.thailand4.com/gen/2018-09-10/9d6fc52e3d4a2e69f592fce1fde0054d/ Mon, 10 Sep 2018 12:27:13 +0700 ชมรม Young Insurance Society (YIS) ม.สงขลานครินทร์ ตรัง จัดโครงการยุวชนประกันภัย http://www.thailand4.com/gen/2018-08-30/1b6460d17ff6510719e6262312837e99/ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ที่อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-30/1b6460d17ff6510719e6262312837e99/ Thu, 30 Aug 2018 15:56:29 +0700 ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม Workshop โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง รอบ 100 ทีม http://www.thailand4.com/gen/2018-09-07/09c75b67f579d3e5f27de21b8da9f3ec/ ตามที่ธนาคารออมสิน ได้จัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ Concept SMEs Startup Wow! ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริงเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี http://www.thailand4.com/gen/2018-09-07/09c75b67f579d3e5f27de21b8da9f3ec/ Fri, 07 Sep 2018 18:14:34 +0700 กบข. ร่วมกับ กรุงไทย จัดโครงการสวัสดิการทางการเงินเพื่อสมาชิก กบข. http://www.thailand4.com/fin/2018-09-07/4d0febff612bd7b9958c74f6f77f6ae0/ ธนาคารกรุงไทยเป็นพันธมิตรหลักรายแรกที่จัดสวัสดิการทางการเงินด้านลดรายจ่ายให้กับสมาชิก กบข. เปิดตัวด้วยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในตลาด เริ่ม 7.25% ต่อปีด้วย วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ http://www.thailand4.com/fin/2018-09-07/4d0febff612bd7b9958c74f6f77f6ae0/ Fri, 07 Sep 2018 12:44:17 +0700 กบข. ร่วมกับ กรุงไทย จัดโครงการสวัสดิการทางการเงินเพื่อสมาชิก กบข. http://www.thailand4.com/fin/2018-09-07/62d2701f21ede7f21d43ff9fc310273a/ ธนาคารกรุงไทยเป็นพันธมิตรหลักรายแรกที่จัดสวัสดิการทางการเงินด้านลดรายจ่ายให้กับสมาชิก กบข. เปิดตัวด้วยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในตลาด เริ่ม 7.25% ต่อปีด้วย วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ http://www.thailand4.com/fin/2018-09-07/62d2701f21ede7f21d43ff9fc310273a/ Fri, 07 Sep 2018 12:07:56 +0700 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการ First Care First Safe ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน http://www.thailand4.com/gen/2018-09-07/0a43e41a312278af9dba8d6eec61e2cb/ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการ First Care First Safe ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2561 เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานได้เห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงาน พ.ต.กมล วงศ์สมบุญ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-07/0a43e41a312278af9dba8d6eec61e2cb/ Fri, 07 Sep 2018 10:23:52 +0700 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจับมือ แบรนด์ซันโทรี่ ชวนนักศึกษาเริ่มต้นเป็นผู้ให้ บริจาคโลหิตกับโครงการ แบรนด์ พลังเลือดใหม่ ปีที่ 18 http://www.thailand4.com/gen/2018-09-06/80e85fc07cc829fe6146f36b167a25ee/ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จับมือ แบรนด์ซันโทรี่ จัดโครงการ แบรนด์ พลังเลือดใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เชิญชวนน้องๆ นักศึกษา เริ่มต้นเป็นผู้ให้ บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพิ่มผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ พร้อมรณรงค์ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-06/80e85fc07cc829fe6146f36b167a25ee/ Thu, 06 Sep 2018 10:53:39 +0700