จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2/ ภาพข่าว: เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมโครงการนิทรรศการงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณเสาวคนธ์ ศิรกิดากร รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล (ท่านที่สองจากซ้าย) และทีมงาน ร่วม "โครงการนิทรรศการงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์" พร้อมทั้งสานความร่วมมือด้านวิชาการ th-TH Sun, 17 Nov 2019 4:46:23 +0700 คินเซนทริค บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลกและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 และBest Employers Insight 2019 http://www.thailand4.com/gen/2019-11-15/07110fc7ed3d2b83002b8e313df8020f/ นายภานุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า โครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น ได้ดำเนินงานมาอย่างยาวนานกว่า 19 ปี http://www.thailand4.com/gen/2019-11-15/07110fc7ed3d2b83002b8e313df8020f/ Fri, 15 Nov 2019 12:00:56 +0700 ภาพข่าว: ดูงานจิมโบรี สาขาชิดลม http://www.thailand4.com/gen/2019-11-15/f8d805ad0e55e713f5e2e894704dacb2/ นนทกานต์ ทัพพะรังสี ผู้บริหารจิมโบรี สาขาชิดลม ต้อนรับคณะนิสิตจากภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและชมกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก พร้อมฟังการบรรยายในหัวข้อ http://www.thailand4.com/gen/2019-11-15/f8d805ad0e55e713f5e2e894704dacb2/ Fri, 15 Nov 2019 11:31:21 +0700 คินเซนทริค บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลกและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 และBest Employers Insight 2019 http://www.thailand4.com/evnt/2019-11-14/51b9a600e4dd5cef272499ab988df16e/ นายภานุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า โครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น ได้ดำเนินงานมาอย่างยาวนานกว่า 19 ปี http://www.thailand4.com/evnt/2019-11-14/51b9a600e4dd5cef272499ab988df16e/ Thu, 14 Nov 2019 17:44:14 +0700 ภาพข่าว: ศศินทร์ มอบเงินสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน http://www.thailand4.com/gen/2019-11-13/0f8a0168949fd8399db36745ce6b0865/ ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน นักวิจัยอาวุโส พร้อมด้วยนายณัฏฐวัฒน์ พิษณุวงศ์ หัวหน้าหน่วยการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) เป็นตัวแทนสถาบันฯ มอบเงินให้แก่สภากาชาดไทย โดยมีคุณจันทร์ประภา http://www.thailand4.com/gen/2019-11-13/0f8a0168949fd8399db36745ce6b0865/ Wed, 13 Nov 2019 10:57:27 +0700 ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จับมือ ทรูปลูกปัญญา แนะทางเลือกแนวทางรอด TCAS Survival http://www.thailand4.com/gen/2019-11-12/96ff874256adc6c31216119e7d614b3e/ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ทรูปลูกปัญญา มุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษา สำหรับเยาวชนไทย ชวนน้อง ๆ ชั้นมัธยมปลาย (ม.4 ม.6) หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ มาจัดทัพ ปรับอาวุธ พร้อมบุก TCAS ในกิจกรรม TruePlookpanya TCAS Survival แนะทางเลือก http://www.thailand4.com/gen/2019-11-12/96ff874256adc6c31216119e7d614b3e/ Tue, 12 Nov 2019 16:16:24 +0700 ภาพข่าว: สถาบันแบลคมอร์ส ลงนามความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ http://www.thailand4.com/gen/2019-11-12/0d9fda4a5c1f536e856dca3162bc9fdf/ ลงนาม ดร.เลสลีย์ บราวน์ ผู้อำนวยการ สถาบันแบลคมอร์ส ประเทศออสเตรเลีย ลงนามความร่วมมือกับ ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แบบผสมผสาน โดยมี คุณผุสดี สุจิตจร http://www.thailand4.com/gen/2019-11-12/0d9fda4a5c1f536e856dca3162bc9fdf/ Tue, 12 Nov 2019 8:30:02 +0700 1 ปีมี 1 ครั้ง กับงาน Thailand Halal Assembly 2019 งานประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย http://www.thailand4.com/gen/2019-11-11/1df30dcda7db1538e2efabd75b36f93c/ ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยมีกำหนดจัดงาน Thailand Halal Assembly 2019 ขึ้นระหว่างวันที่ 20 22 ธันวาคม 2562 ณ http://www.thailand4.com/gen/2019-11-11/1df30dcda7db1538e2efabd75b36f93c/ Mon, 11 Nov 2019 17:26:23 +0700 ครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดสัมมนาวิชาการ เชิญ 3 กูรูแนะแนวทางปรับตัวสู่ มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต http://www.thailand4.com/gen/2019-11-11/6efeb81cdd398c75f3a0d5d97ffd98ea/ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ร่วมกับ กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการอุดมศึกษา THE SMARTER FUTURE OF HIGHER http://www.thailand4.com/gen/2019-11-11/6efeb81cdd398c75f3a0d5d97ffd98ea/ Mon, 11 Nov 2019 15:49:13 +0700 จัดเสวนาเชิงวิชาการเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก.....โจทย์ใหญ่ ที่ท้าทายการศึกษาไทย http://www.thailand4.com/gen/2019-11-08/cb7eda7095ba18929fef5eb8610dc64a/ สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการ พัฒนศึกษาวิพากษ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง โรงเรียนขนาดเล็ก.....โจทย์ใหญ่ ที่ท้าทายการศึกษาไทย โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและนักวิชาการอิสระ ,ดร.ไกรยส http://www.thailand4.com/gen/2019-11-08/cb7eda7095ba18929fef5eb8610dc64a/ Fri, 08 Nov 2019 13:11:06 +0700 งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Upskilling / Reskilling Industrial Workforce for Thailand 4.0 : Data Science Pathway Western Digital and CHULA MOOC Achieve http://www.thailand4.com/gen/2019-11-07/892b8f674b386b43f34624513ac6586e/ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มร.ฟิลิป เบอร์นาร์ด รองประธาน ฝ่ายปฎิบัติการฮาร์ดดิสไดรฟ์ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล(ประเทศไทย) และ http://www.thailand4.com/gen/2019-11-07/892b8f674b386b43f34624513ac6586e/ Thu, 07 Nov 2019 16:33:23 +0700 ศศินทร์เปิดเยี่ยมชมสถาบัน พร้อมเข้าฟังหลักสูตรปีการศึกษา 2563 http://www.thailand4.com/.gen/2019-11-07/5ffc4b28f57624b04b1cd4699626086d/ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ สำหรับปีการศึกษา 2563 หลักสูตร The Flexible MBA, Dual MBA Master of Engineering, Executive MBA, Ph.D. in Finance or Marketing http://www.thailand4.com/.gen/2019-11-07/5ffc4b28f57624b04b1cd4699626086d/ Thu, 07 Nov 2019 11:25:30 +0700 ศศินทร์ร่วมกับนิเคอิ จัดสัมมนา Smart City and Smart Supply Chain for Inclusive Urban and Rural Development วันที่ 29 พ.ย. 62 เวลา 10.30-17.15 น. http://www.thailand4.com/.gen/2019-11-06/e331d1a242cd8fc4db378f5a2f93ba31/ Sasin School of Management ( สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร่วมกับ Nikkei จัดการสัมมนา Nikkei Sasin Forum 2019 ภายใต้หัวข้อ Smart City and Smart Supply Chain for Inclusive Urban and Rural Development http://www.thailand4.com/.gen/2019-11-06/e331d1a242cd8fc4db378f5a2f93ba31/ Wed, 06 Nov 2019 11:51:24 +0700 ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เปิดตัวหนังสือ ธิรุกกุรัล - สร้อยมุกแห่งแรงบันดาลใจ ฉบับแปลภาษาไทยเล่มแรก http://www.thailand4.com/gen/2019-11-05/6d27e55b4cd4b3a9ca1a145973597a4c/ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมทมิฬแห่งประเทศไทย สำนักพิมพ์จุฬาน จัดเสวนาเปิดตัวหนังสือ ธิรุกกุรัล : สร้อยมุกแห่งแรงบันดาลใจ (Thirukkural : Pearls of Inspiration) ฉบับแปลเป็นภาษาไทยเล่มแรก ธิรุกกุรัล ศิลปะการดำเนินชีวิตของอินเดีย http://www.thailand4.com/gen/2019-11-05/6d27e55b4cd4b3a9ca1a145973597a4c/ Tue, 05 Nov 2019 15:29:01 +0700 ศศินทร์ ร่วมจัดงาน Eduniversal World Convention ครั้งที่ 12 แชร์ความรู้ สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาทั่วโลก http://www.thailand4.com/.gen/2019-11-01/7f98fbab74aac55dc08bd240e53474c2/ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) จัดงานสัมมนาการศึกษาระดับโลก Eduniversal World Convention 2019 ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ Towards Transformation and Creativity in a Hyper-connected World ระหว่างวันที่ http://www.thailand4.com/.gen/2019-11-01/7f98fbab74aac55dc08bd240e53474c2/ Fri, 01 Nov 2019 15:23:11 +0700 ภาพข่าว: แข่งขันกอล์ฟ Friendship Golf Classic ระหว่าง ศศินทร์ กับ EX-MBA-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.thailand4.com/gen/2019-10-31/8f00dc4b6a150b2c5af60d86b9253800/ เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการจัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชมรมกอล์ฟ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Sasin School of Management ) กับชมรมกอล์ฟ EX-MBA ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 http://www.thailand4.com/gen/2019-10-31/8f00dc4b6a150b2c5af60d86b9253800/ Thu, 31 Oct 2019 13:31:15 +0700 เสวนาเชิงวิชาการเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก.....โจทย์ใหญ่ ที่ท้าทายการศึกษาไทย http://www.thailand4.com/gen/2019-10-30/c9d47464a5ffc44d98d17e508b7b71af/ สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการ พัฒนศึกษาวิพากษ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง โรงเรียนขนาดเล็ก.....โจทย์ใหญ่ ที่ท้าทายการศึกษาไทย โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและนักวิชาการอิสระ ,ดร.ไกรยส http://www.thailand4.com/gen/2019-10-30/c9d47464a5ffc44d98d17e508b7b71af/ Wed, 30 Oct 2019 17:06:12 +0700 สุดยอดเยาวชนคนเก่งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าแชมป์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 http://www.thailand4.com/gen/2019-10-29/1eb1659e434e32356a9f96651c54e476/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพันธมิตร http://www.thailand4.com/gen/2019-10-29/1eb1659e434e32356a9f96651c54e476/ Tue, 29 Oct 2019 14:16:49 +0700 ACCESSTRADE จับมือ จุฬาฯ โชว์ผลสำเร็จ โครงการ CU SMART ENTREPRENEUR ปั้นนิสิตสู่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ http://www.thailand4.com/gen/2019-10-28/b9ba31dfbebe99c23285d86e688dd018/ ACCESSTRADE โดย บริษัท อินเตอร์สเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โชว์ผลสำเร็จโครงการพัฒนาธุรกิจต้นแบบสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสังคมไทย CU SMART ENTREPRENEUR http://www.thailand4.com/gen/2019-10-28/b9ba31dfbebe99c23285d86e688dd018/ Mon, 28 Oct 2019 17:22:38 +0700 เข้าฟังฟรี !! งานสัมมนาทางวิชาการ The Smarter Future of Higher Education http://www.thailand4.com/gen/2019-10-28/f32059d53e424d44f2f79ebb3574ec09/ สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง The Smarter Future of Higher Education ขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 12.00 น. ณ http://www.thailand4.com/gen/2019-10-28/f32059d53e424d44f2f79ebb3574ec09/ Mon, 28 Oct 2019 11:14:40 +0700 สัมมนา TDPG 2.0: Building Trust with Data Protection http://www.thailand4.com/fin/2019-10-24/0be439b17df26a7e85ec9a0c35b13778/ ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ผศ. ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในโอกาสเปิดงานสัมมนา TDPG 2.0: Building http://www.thailand4.com/fin/2019-10-24/0be439b17df26a7e85ec9a0c35b13778/ Thu, 24 Oct 2019 8:51:07 +0700 เชิญร่วมฟังการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ครุและพิธีกรรมไหว้ครู http://www.thailand4.com/gen/2019-10-22/8c0e88dab393a5c8cb6ae9426bdfb397/ สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ครูและพิธีกรรมไหว้ครูในวัฒนธรรมไทย โดยผุ้ทรงคุณวุฒิสำคัญของชาติ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของพิธีกรรมไหว้ครูในหลากหลายสาขาอาชีพ และบทบาทของพิธีกรรมไหว้ครูต่อสังคมไทย http://www.thailand4.com/gen/2019-10-22/8c0e88dab393a5c8cb6ae9426bdfb397/ Tue, 22 Oct 2019 16:04:43 +0700 เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ http://www.thailand4.com/gen/2019-10-17/58e8f9a00b61d44befe2bddc92238486/ ตามที่ รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แนะนำการเตรียมรับมือวิกฤติฝุ่น PM2.5 ปลายปีนี้ อาทิ ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ กทม. http://www.thailand4.com/gen/2019-10-17/58e8f9a00b61d44befe2bddc92238486/ Thu, 17 Oct 2019 9:16:30 +0700 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จัดงาน ปิยมหาราชานุสรณ์ 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว http://www.thailand4.com/gen/2019-10-16/ef0096f57a85f5039e88fb4764da16b1/ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชปูถัมภ์ โดยนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย http://www.thailand4.com/gen/2019-10-16/ef0096f57a85f5039e88fb4764da16b1/ Wed, 16 Oct 2019 10:18:24 +0700 ทิวา-ชมดาว จูงมือออกจากป่าเข้าเมืองพบปะแฟนละครในกิจกรรม มหัศจรรย์ ทิวาซ่อนดาว ชวนคุณรักษ์โลก http://www.thailand4.com/ent/2019-10-11/32c43d02fc35e8b9cad5498d5948593f/ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณวรวรรณ ติณสูลานนท์ รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จับมือร่วมกับ คุณสุวรรณา เหล่าผลเจริญ ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและสนันสนุนการตลาด สำนักจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับละคร ทิวาซ่อนดาว ค่าย http://www.thailand4.com/ent/2019-10-11/32c43d02fc35e8b9cad5498d5948593f/ Fri, 11 Oct 2019 16:43:27 +0700 เชิญชาวค่ายจุฬาฯ ร่วมทำบุญประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 http://www.thailand4.com/gen/2019-10-11/0795429e35e5bcf72b2f8cea5a3af511/ นายสัตวแพทย์สม โรจนวลี ประธานจัดงานครบรอบ 60 ปี ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชาวค่ายทุกรุ่นไปร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับชาวค่ายที่ล่วงลับ และร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปีของค่ายอาสาสมัคร จุฬาฯ ในงานจะมีการเสวนาเรื่อง http://www.thailand4.com/gen/2019-10-11/0795429e35e5bcf72b2f8cea5a3af511/ Fri, 11 Oct 2019 10:17:53 +0700 กฐินพระราชทานจุฬาฯ ปี 2562 22 ตุลาคมนี้ ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร http://www.thailand4.com/gen/2019-10-10/bad790a550bf4cdc0642b056ef8c3221/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ไปถวายพระสงฆ์ซึ่งจำพรรษา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานในพิธี ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา http://www.thailand4.com/gen/2019-10-10/bad790a550bf4cdc0642b056ef8c3221/ Thu, 10 Oct 2019 17:07:37 +0700 ภาพข่าว: ศศินทร์ จับมือ ซิงหัว (เอสอีเอ็ม) ขยาย Action Learning ระดับโลก http://www.thailand4.com/gen/2019-10-10/d840b46970d4c464078c59247f3d36d3/ เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์ เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการ และ ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ลงนามร่วมกับ ศาสตราจารย์ ไบ ชอง เอ็น คณบดี มหาวิทยาลัยซิงหัว เอสอีเอ็ม http://www.thailand4.com/gen/2019-10-10/d840b46970d4c464078c59247f3d36d3/ Thu, 10 Oct 2019 16:19:20 +0700 ภาพข่าว: CEO ALL ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษนิสิต MBA ศศินทร์ http://www.thailand4.com/gen/2019-10-10/efedaa0bedc141de0add4dea9f52a6f2/ นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายเรื่องการลงทุนโครงการในระยะยาว พร้อมเปิดออฟฟิศต้อนรับนิสิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.thailand4.com/gen/2019-10-10/efedaa0bedc141de0add4dea9f52a6f2/ Thu, 10 Oct 2019 8:36:10 +0700 GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 2019 BY CHULALONGKORN BUSINESS SCHOOL คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 ตุลาคม 2562 http://www.thailand4.com/evnt/2019-10-09/62fa5b3ab416fbb054d37dcf4b2cd57f/ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศดัชนีขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับโลกของ World Economic Forum (WEF) ชี้ระดับความสามารถไทยดีขึ้นแม้อันดับจะลดลง ทำให้ต้องเร่งพัฒนาหลายด้านเพื่อให้ทันกับประเทศอื่นๆ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี http://www.thailand4.com/evnt/2019-10-09/62fa5b3ab416fbb054d37dcf4b2cd57f/ Wed, 09 Oct 2019 14:25:36 +0700