จุฬาลงกรณ์มหาวิท Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97/ สัตวแพทย์ จุฬาฯ จัดงาน CU VET DOG SHOW คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนส่งสุนัขทุกสายพันธุ์ เข้าร่วมประกวดเพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จาก ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า th-TH Mon, 16 Dec 2019 6:05:24 +0700 ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมกับ สวค. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ http://www.thailand4.com/evnt/2019-12-12/02f7361f61bee1f1c2506691bf366bc1/ ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับคุณไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง http://www.thailand4.com/evnt/2019-12-12/02f7361f61bee1f1c2506691bf366bc1/ Thu, 12 Dec 2019 16:48:18 +0700 ภาพข่าว: กสิกรไทยจับมือจุฬาฯ เนคเทค พัฒนาสุดยอดโปรแกรมคิดและเข้าใจข้อความภาษาไทย http://www.thailand4.com/it/2019-12-11/92ba23d8e0994113fce9a1a61dbc6d92/ นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ http://www.thailand4.com/it/2019-12-11/92ba23d8e0994113fce9a1a61dbc6d92/ Wed, 11 Dec 2019 17:07:58 +0700 กสิกรไทยจับมือจุฬาฯ เนคเทค พัฒนาสุดยอดโปรแกรมคิดและเข้าใจข้อความภาษาไทย http://www.thailand4.com/it/2019-12-11/90f19d7bbd93bf4c11d0fcbdad9ba530/ กสิกรไทยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย NECTEC และ KBTG ทำวิจัยเรื่องการประมวลผลภาษาธรรมชาติซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)ที่เกิดขึ้นเพื่อลดช่องว่างในการสื่อสารภาษาธรรมชาติระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ http://www.thailand4.com/it/2019-12-11/90f19d7bbd93bf4c11d0fcbdad9ba530/ Wed, 11 Dec 2019 16:17:55 +0700 ภาพข่าว: สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จัดงาน PINK PROUD PRIDE NEW YEAR LAUNCHING ระดมศิลปินดังร่วมกันชวนช็อปเสื้อเชียร์บอลประเพณี74 http://www.thailand4.com/gen/2019-12-04/51a9a0f4f10cba269f242ee015e91486/ นายสราวุธ ทรงศิวิไล (ที่ 4 จากขวา) ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันฟุตบอลประเพณีฯ (ฝั่งจุฬาฯ) พร้อมด้วย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร (ที่ 4 จากซ้าย) อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ (ที่ 2 จากซ้าย) http://www.thailand4.com/gen/2019-12-04/51a9a0f4f10cba269f242ee015e91486/ Wed, 04 Dec 2019 15:44:54 +0700 1 ปี 1 ครั้ง...งานฮาลาลที่ดีที่สุด ยิ่งใหญ่กว่าใครในประเทศไทย !! Thailand Halal Assembly 2019 งานประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ ปีที่ 6 http://www.thailand4.com/gen/2019-12-04/b8b9079c8fa76db634e15fb1b4539750/ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย จัดงาน Thailand Halal Assembly 2019 การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ ปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด Algorithmic http://www.thailand4.com/gen/2019-12-04/b8b9079c8fa76db634e15fb1b4539750/ Wed, 04 Dec 2019 15:29:43 +0700 คาเฟ่ อเมซอน ชูแนวคิด โก กรีน ใส่ใจสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน http://www.thailand4.com/evnt/2019-12-04/7a4f933e93ee9641d750ecd6543769f1/ นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และรองศาตราจารย์ สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล http://www.thailand4.com/evnt/2019-12-04/7a4f933e93ee9641d750ecd6543769f1/ Wed, 04 Dec 2019 15:24:49 +0700 ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรีฯ กล่าวปาฐกถาในพิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 และ SMEs Excellence Awards 2019 ร่วมเชิดชูและสนับสนุนธุรกิจไทยสู่ความเป็นเลิศ http://www.thailand4.com/evnt/2019-12-04/e1a4ad2602abe26a22417ecf9552d0fa/ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) นำโดยนายธีรนันท์ ศรีหงส์ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค (ที่สามจากขวา) http://www.thailand4.com/evnt/2019-12-04/e1a4ad2602abe26a22417ecf9552d0fa/ Wed, 04 Dec 2019 8:13:47 +0700 ศศินทร์ ร่วมกับ 3 องค์กรระดับประเทศ จัดสัมมนา Women in Limitless Space http://www.thailand4.com/evnt/2019-12-02/594fc3bc93dc52e25250d4250741a8a0/ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ร่วมกับ สถานทูตญี่ปุ่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศ (Gisda) และ ซี อาเซียน (C-Asean) ร่วมจัดสัมมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อ Women in Limitless Space http://www.thailand4.com/evnt/2019-12-02/594fc3bc93dc52e25250d4250741a8a0/ Mon, 02 Dec 2019 14:24:10 +0700 ดร. นริสา เชื้อวิดุล-ออ เจ้าของรางวัล Women in Tech Global Award Start Up 2019 บรรยายประสบการณ์การทำธุรกิจ Start Up ในต่างแกน ให้นิสิต CUTIP จุฬาฯ http://www.thailand4.com/gen/2019-12-02/619f507eb87f6c49bad82abff911ad56/ กรุงเทพฯ-2 ธ.ค.-หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. นริสา เชื้อวิดุล-ออ เจ้าของรางวัลชนะเลิศ สาขา Women in Tech Global Award Start Up 2019 ภายใต้โปรเจค KogoPAY http://www.thailand4.com/gen/2019-12-02/619f507eb87f6c49bad82abff911ad56/ Mon, 02 Dec 2019 14:17:49 +0700 ภาพข่าว: ช.การช่าง มอบเงินสนับสนุนจัดงาน ARTS CU INTERNATIONAL FAIR 2019 http://www.thailand4.com/evnt/2019-11-29/a29b0b67ff12f5cd41a8dc5e154cd53a/ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินสนับสนุน การจัดงาน ARTS CU INTERNATIONAL FAIR 2019 จำนวนเงิน100,000 บาท จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ http://www.thailand4.com/evnt/2019-11-29/a29b0b67ff12f5cd41a8dc5e154cd53a/ Fri, 29 Nov 2019 15:20:01 +0700 ภาพข่าว: AIS คว้า 2 รางวัลดีเด่น ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 http://www.thailand4.com/evnt/2019-11-29/f683fb4928b5268c728ce356e53bc458/ AIS รับรางวัลดีเด่นด้านการตลาดและการจัดการทรัพยากรบุคคล จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2019 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนางศิวลี บูรณสงคราม http://www.thailand4.com/evnt/2019-11-29/f683fb4928b5268c728ce356e53bc458/ Fri, 29 Nov 2019 14:56:18 +0700 ภาพข่าว: ช.การช่าง มอบเงินสนับสนุนจัดงาน ARTS CU INTERNATIONAL FAIR 2019 http://www.thailand4.com/gen/2019-11-29/2c15ca0c424b5c1a5804176bc133f62f/ ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน ARTS CU INTERNATIONAL FAIR 2019 จำนวนเงิน100,000 บาท จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ http://www.thailand4.com/gen/2019-11-29/2c15ca0c424b5c1a5804176bc133f62f/ Fri, 29 Nov 2019 14:01:14 +0700 หนุนงานวิจัยร่วมขับเคลื่อนประเทศ กลุ่มทรู มอบทุน 1.8 ล้านบาท ในโครงการความร่วมมือกับจุฬาฯ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง พร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคต http://www.thailand4.com/fin/2019-11-29/3bf742a8f0490c8acdf74731b9a73c69/ หนุนงานวิจัยร่วมขับเคลื่อนประเทศ กลุ่มทรู มอบทุน 1.8 ล้านบาท ในโครงการความร่วมมือกับจุฬาฯ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง พร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคต ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.thailand4.com/fin/2019-11-29/3bf742a8f0490c8acdf74731b9a73c69/ Fri, 29 Nov 2019 13:32:17 +0700 เอสซีจี รับ 8 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สะท้อนความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทั่วภูมิภาค http://www.thailand4.com/gen/2019-11-29/ea10f18005170ea2d81138ca38026e10/ เอสซีจี รับ 3 รางวัลพระราชทาน และ 5 รางวัลดีเด่น จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.thailand4.com/gen/2019-11-29/ea10f18005170ea2d81138ca38026e10/ Fri, 29 Nov 2019 12:01:46 +0700 ภาพข่าว: คินเซนทริค และ ศศินทร์ จัดงานประกาศรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 http://www.thailand4.com/evnt/2019-11-27/43a35e7664b7fc3f5addfa004818118b/ เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก http://www.thailand4.com/evnt/2019-11-27/43a35e7664b7fc3f5addfa004818118b/ Wed, 27 Nov 2019 9:58:30 +0700 ภาพข่าว: คินเซนทริค และ ศศินทร์ จัดงานประกาศรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 http://www.thailand4.com/gen/2019-11-26/11df1354d7e08c1177075c8985be5422/ เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2562โดยได้รับเกียรติจาก http://www.thailand4.com/gen/2019-11-26/11df1354d7e08c1177075c8985be5422/ Tue, 26 Nov 2019 17:09:48 +0700 ตูน บอดี้สแลม ชวนออกวิ่งอีกครั้ง ใน CHULA CANCER RUN ก้าวทันมะเร็ง ระดมทุนเพื่องานวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง จุฬาฯ http://www.thailand4.com/food/2019-11-25/a3e9ead609eff4cce1ef3660a6d54366/ เป็นอีกครั้งที่ชาวไทยจะได้ร่วมแรงร่วมใจ เดิน-วิ่งการกุศล เพื่อสู้มะเร็งด้วยกัน ในงาน CHULA CANCER RUN ก้าวทันมะเร็ง ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้ศิษย์เก่าคนดังอย่าง ตูน บอดี้สแลม จากมูลนิธิก้าวคนละก้าว http://www.thailand4.com/food/2019-11-25/a3e9ead609eff4cce1ef3660a6d54366/ Mon, 25 Nov 2019 15:57:18 +0700 เชิญร่วมงาน TIP Forum รับฟังบรรยายพิเศษจาก ดร. นริสา เชื้อวิดุล-ออ เจ้าของรางวัลชนะเลิศ สาขา Women in Tech Global Award Start Up 2019 ภายใต้โปรเจค KogoPAY http://www.thailand4.com/gen/2019-11-25/da3eafdec1918e5c8f3c4f3be1d7d949/ กรุงเทพฯ-25 พ.ย.-หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUTIP) ขอเชิญชวน คณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.thailand4.com/gen/2019-11-25/da3eafdec1918e5c8f3c4f3be1d7d949/ Mon, 25 Nov 2019 15:18:38 +0700 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯและ ผู้บริหารหลักสูตร CUTIP ร่วมต้อนรับ คุณศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ จาก KBANG ในงาน TIP Forum ครั้งที่ 4 บล็อกเชน http://www.thailand4.com/gen/2019-11-25/4abd4a0c90e8b3c6bd6242dc0f240193/ กรุงเทพฯ-25 พ.ย.-หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.ดร. บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองคณบดีฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต http://www.thailand4.com/gen/2019-11-25/4abd4a0c90e8b3c6bd6242dc0f240193/ Mon, 25 Nov 2019 14:33:03 +0700 ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมกับ สวค. จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Public Private Partnership (PPP) for a Digital World ระหว่างวันที่ 17 20 มีนาคม 2563 http://www.thailand4.com/gen/2019-11-21/d1d5ec4cf7a975f2d9f1252143140fd5/ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โดยมี ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการ ศศินทร์ พร้อมด้วยคุณไพรินทร์ ศรีศุภวินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) http://www.thailand4.com/gen/2019-11-21/d1d5ec4cf7a975f2d9f1252143140fd5/ Thu, 21 Nov 2019 10:04:58 +0700 ภาพข่าว: งานเสวนาเชิงวิชาการซึ่งจัดโดย สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.thailand4.com/gen/2019-11-20/2386f9a3653fddcbca8d9c2d2609da4c/ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและนักวิชาการอิสระ พร้อมด้วย ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ อาจารย์นิรุตติ์ หนักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี (ชุมชนบ้านเกาะหวาย) จังหวัดนครนายก http://www.thailand4.com/gen/2019-11-20/2386f9a3653fddcbca8d9c2d2609da4c/ Wed, 20 Nov 2019 14:15:18 +0700 คินเซนทริค บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลกและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 และBest Employers Insight2019 http://www.thailand4.com/gen/2019-11-20/db1b7ca4f64f34bfd9d04e4c27cfe90b/ นายภานุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า โครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น ได้ดำเนินงานมาอย่างยาวนานกว่า 19 ปี http://www.thailand4.com/gen/2019-11-20/db1b7ca4f64f34bfd9d04e4c27cfe90b/ Wed, 20 Nov 2019 9:56:53 +0700 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันสร้างแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge at Sasin 2020 http://www.thailand4.com/gen/2019-11-19/ca79a81d1e1ad5e61f43a53b132e0819/ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันสร้างแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge at Sasin 2020 สมัครด่วนภายใน 5 ธันวาคม นี้ เอสซีจี และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) http://www.thailand4.com/gen/2019-11-19/ca79a81d1e1ad5e61f43a53b132e0819/ Tue, 19 Nov 2019 15:43:55 +0700 FAO ร่วมฉลอง 2 เหตุการณ์สำคัญ สัปดาห์ให้ความรู้เรื่องยาปฏิชีวนะโลก http://www.thailand4.com/food/2019-11-19/07867ab3a193cee0ac84863adfbafb53/ FAO ร่วมฉลอง 2 เหตุการณ์สำคัญ สัปดาห์ให้ความรู้เรื่องยาปฏิชีวนะโลก และเปิดศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามการดื้อยาปฏิชีวนะระดับภูมิภาคเป็นแห่งแรก (FAO AMR) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.thailand4.com/food/2019-11-19/07867ab3a193cee0ac84863adfbafb53/ Tue, 19 Nov 2019 15:20:08 +0700 ม.นเรศวร จับมือ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัด CUNU Mini Bookfair http://www.thailand4.com/gen/2019-11-18/27380d56d9f612947890c3f20acb805b/ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญทุกท่านเลือกสรรหนังสือดี นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป จากหลากหลายสำนักพิมพ์ชั้นนำของไทย ในราคาลดพิเศษ10-50% ภายในงาน CU NU Mini Bookfair ระหว่างวันที่ 2628 http://www.thailand4.com/gen/2019-11-18/27380d56d9f612947890c3f20acb805b/ Mon, 18 Nov 2019 16:41:06 +0700 จุฬาฯ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เปิดหลักสูตรออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทยมุ่งเสริมสร้างทักษะใหม่ให้แก่บุคลากรหวังกระตุ้นอุตสาหกรรมไทยให้ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคอุตสาหกรรม 4.0 http://www.thailand4.com/.gen/2019-11-18/5dcf39a7c2a2dd44191a06fdc0295006/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ผนึกกำลังร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนเปิดตัวโครงการนำร่อง Upskilling /Reskilling Industrial Workforce for Thailand 4.0: Data Science Pathway by Western Digital and CHULA MOOC Achieve http://www.thailand4.com/.gen/2019-11-18/5dcf39a7c2a2dd44191a06fdc0295006/ Mon, 18 Nov 2019 14:11:11 +0700 ภาพข่าว: เปิดตัวโครงการ Upskilling / Reskilling Industrial Workforce for Thailand 4.0 : Data Science Pathway byWestern Digital and CHULA MOOC Achieve http://www.thailand4.com/gen/2019-11-18/4a88f2cd0cfa73cf5c8560c5026bb681/ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มร.ฟิลิป เบอร์นาร์ด รองประธาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น และ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ http://www.thailand4.com/gen/2019-11-18/4a88f2cd0cfa73cf5c8560c5026bb681/ Mon, 18 Nov 2019 12:14:07 +0700 ภาพข่าว: เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมโครงการนิทรรศการงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.thailand4.com/it/2019-11-15/f3c251fd0de593669bd0f08cec690abc/ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณเสาวคนธ์ ศิรกิดากร รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล (ท่านที่สองจากซ้าย) และทีมงาน ร่วม โครงการนิทรรศการงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งสานความร่วมมือด้านวิชาการ http://www.thailand4.com/it/2019-11-15/f3c251fd0de593669bd0f08cec690abc/ Fri, 15 Nov 2019 17:33:34 +0700 คินเซนทริค บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลกและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 และBest Employers Insight 2019 http://www.thailand4.com/gen/2019-11-15/07110fc7ed3d2b83002b8e313df8020f/ นายภานุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า โครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น ได้ดำเนินงานมาอย่างยาวนานกว่า 19 ปี http://www.thailand4.com/gen/2019-11-15/07110fc7ed3d2b83002b8e313df8020f/ Fri, 15 Nov 2019 12:00:56 +0700