Monday May 27, 2019 06:37

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม Press Releases

ภาพข่าว: นิคมฯ เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 29 ทั่วไป—07 Jan 16

เมื่อเร็วๆ นี้ ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) สำนักงานนิคมฯ เหมราชตะวันออก ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 29 ณ บริเวณอาคารสำนักงานของนิคมฯ โดยพนักงานและลูกค้าของเหมราชฯ

ภาพข่าว: ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ESEC) ร่วมทาสีรั้วโรงเรียน-ปรับปรุงถนน ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในระยอง ทั่วไป—07 Jan 16

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) (ESEC) ร่วมกับผู้ประกอบการ และพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ของเหมราช ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ด้วยการทาสีรั้วกำแพงโรงเรียนวัดมาบชลูด

นิคมฯ เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 29 บันเทิง—28 Dec 15

เมื่อเร็วๆ นี้ ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) สำนักงานนิคมฯ เหมราชตะวันออก ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยองได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 29 ณ บริเวณอาคารสำนักงานของนิคมฯ โดยพนักงานและลูกค้าของเหมราชฯ

ภาพข่าว: ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ESEC) สร้างสะพานข้ามคลอง ให้แก่ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ทั่วไป—17 Sep 15

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ESEC) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ช่วยสร้างสะพานข้ามคลองชากกลางให้แก่ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง โดยได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรจากบริษัทต่างๆ อาทิ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด

ภาพข่าว: ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนในชุมชนมาบตาพุด ทั่วไป—05 Jun 15

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ร่วมกับผู้ประกอบการชั้นนำในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ของเหมราช มอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ให้แก่นักเรียนในเขตชุมชนมาบชลูด มาบชลูด-ชากกลาง และชุมชนชากลูกหญ้าฝั่งตะวันออก ทั้งนี้

ภาพข่าว: เหมราชฯ สร้างลานกีฬาให้กับชุมชม ทั่วไป—18 Nov 14

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ESEC) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จัดสร้างลานกีฬาสำหรับชุมชนชากผักกูด ชากกลาง โดยลานกีฬาแห่งนี้จะติดตั้งอุปกรณ์การออกกำลังกาย และพร้อมเริ่มเปิดให้ชาวบ้านในชุมชนมาใช้บริการได้เร็วๆ นี้ บรรยายภาพ: ผู้ประกอบการ

ภาพข่าว: เหมราชร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ในเขตมาบตาพุด ทั่วไป—23 May 14

สมาชิกชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ซึ่งจัดขึ้นโดยชุมชนมาบชลูดและชากกลาง จังหวัดระยอง โดยในปีนี้ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: นิคมฯ เหมราชตะวันออก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 23 ทั่วไป—07 Feb 14

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ESEC) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปีขึ้นเป็นครั้งที่ 23 ณ บริเวณอาคารสำนักงานของนิคม โดยมีพนักงานของเหมราชฯ ผู้ประกอบการ และชุมชนโดยรอบนิคมฯ

ภาพข่าว: เหมราชฯ มอบงานซ่อมไฟฟ้าวัดมาบชลูด ทั่วไป—20 Aug 13

เมื่อเร็วๆ นี้ ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ESEC) สำนักงานนิคมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ได้จัดพิธีมอบงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าให้แก่วัดมาบชะลูด โดยมี คุณธาดา สุนทรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) เป็นประธานในพิธี

ภาพข่าว: เหมราชฯ สนับสนุนงบประมาณสร้างหลังคากันฝนแก่โรงเรียนวัดพลา ทั่วไป—22 Oct 12

เมื่อเร็วๆ นี้ ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ESEC) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดสร้างหลังคากันฝน บริเวณที่ล้างจานสำหรับนักเรียนให้แก่โรงเรียนวัดพลา โดยมีตัวแทนอาจารย์จากโรงเรียนวัดพลา

ภาพข่าว: เหมราชฯ ร่วมมอบเงินทำบุญถวายกองผ้าป่าแก่วัดเนินกระปรอก ทั่วไป—15 Oct 12

เมื่อเร็วๆนี้มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทยร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)และชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม(ESEC)นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)มอบเงินทำบุญถวายกองผ้าป่าจำนวน 305,999

ภาพข่าว: นิคมฯ เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ทั่วไป—20 Apr 12

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 18 ประจำปี 2555 ขึ้น ณ บริเวณอาคารสำนักงานของนิคมฯ โดยมีพนักงานในนิคมฯ เจ้าหน้าที่และบุคคลที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 98

ภาพข่าว: นิคมฯ เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ปรับปรุงสายไฟฟ้า โรงเรียนบ้านหนองแฟบ พลังงาน—15 Mar 12

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ได้จัดกิจกรรมปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟฟ้า บริเวณอาคารไม้ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านอุปกรณ์ จาก บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด และมีสมาชิกชมรมฯ

ภาพข่าว: นิคมฯเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) มอบเงินสนับสนุนครุภัณฑ์ของสำนักงานกาชาด ทั่วไป—23 Sep 11

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) และชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) (ชมรม ESEC) ได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์ของสำนักงานกาชาด จ.ระยอง

ภาพข่าว: ชมรมความปลอดภัย นิคมฯ เหมราชตะวันออก มอบเงินสมทบกองทุนเพื่อการศีกษา ทั่วไป—05 Sep 11

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) นำโดยนายวีระศักดิ์ เพิ่มแพงพันธุ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมฯ เหมราชตะวันออก ร่วมกับมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย

ภาพข่าว: ชมรมความปลอดภัย นิคมฯ เหมราชตะวันออก บริจาคอุปกรณ์ห้องพยาบาล ทั่วไป—06 Sep 10

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ได้นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดโบว์ลิ่งการกุศลจำนวน 66,500 บาท จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องปฐมพยาบาล อาทิ เตียง ที่นอน ผ้าปู หมอน ผ้าห่ม ผ้าฉากบังตา และตู้ยา เป็นต้น

ภาพข่าว: บริจาคโลหิตที่นิคมฯ เหมราชตะวันออก บ้าน/คอนโด—17 Aug 10

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตที่สำนักงานของนิคมฯ โดยมีพนักงาน ของเหมราชฯ และผู้ประกอบการในนิคมฯ ร่วมบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 124 ราย

ภาพข่าว: ชมรมความปลอดภัย นิคมฯ เหมราชตะวันออก จัดโบว์ลิ่งการกุศล ทั่วไป—05 Aug 10

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ได้จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยและทำประโยชน์แก่ชุมชมในมาบตาพุด

ภาพข่าว: ชมรมความปลอดภัย นิคมฯ เหมราชตะวันออก จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทั่วไป—03 Feb 10

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ESEC) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ESEC Day in School” ที่โรงเรียนวัดมาบชลูด จังหวัดระยอง เพื่อให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน

ภาพข่าว: เหมราชฯจัดฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์กับชุมชุนระยอง ทั่วไป—15 Jul 09

เมื่อเร็วๆนี้ ชมรมความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมฯ และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์กับทีมชุมชน เทศบาล และ สภอ.ห้วยโป่ง จังหวัดระยอง

เหมราชฯ จัดสัมมนา สไตล์เธอ...สไตล์ฉัน...จุดหมายเดียวกัน “Zero Incident- ทั่วไป—19 May 09

ชมรมความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนา สไตล์เธอ...สไตล์ฉัน...จุดหมายเดียวกัน “Zero Incident - (กำจัดเหตุฉุกเฉิน)” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2522 ณ