Monday April 23, 2018 11:02

ซ้อมแผนอัคคีภัย Press Releases

เอเชี่ยน เคมิคัล ซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 60 ทั่วไป—25 Dec 17

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด จัดซ้อมแผนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยบหนีไฟ ประจำปี 2560 " เพื่อทบทวน ฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และฝึกซ้อมการค้นหา ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

เอเชี่ยน เคมิคัล ซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 59 ทั่วไป—11 Dec 16

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด จัดซ้อมแผนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยบหนีไฟ ประจำปี 2559 " เพื่อทบทวน ฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และฝึกซ้อมการค้นหา ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

ภาพข่าว: อมารี ภูเก็ต จัดอบรมซ้อมแผนอัคคีภัยพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั่วไป—31 Aug 16

ผู้บริหารโรงแรมอมารี ภูเก็ต นำโดย ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์ – รองประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่พื้นที่ภาคใต้ (ที่ 1 ด้านขวาจากป้าย) และ ทิพาพร คูณผล – รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 ด้านขวาจากป้าย) พร้อมตัวแทนพนักงานจากทุกแผนก

ภาพข่าว: รพ.ลานนา ซ้อมแผนอัคคีภัยอาคารเคหะบริการ ทั่วไป—09 Aug 12

เจ้าหน้าที่จากหลายแผนกจากอาคารเคหะบริการ โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟตามแผนความปลอภัยประจำปี เพื่อให้ทุกแผนกได้มีความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับการจัดการ และพร้อมรับมือกับสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

ภาพข่าว: โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ซ้อมแผนอัคคีภัย ทั่วไป—11 May 12

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดให้มีการอบรมในหัวข้อ “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ” ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกระดับ โดยมีวิทยากรจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่

ศูนย์ปภ. เขต 6 ขอนแก่น ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ณ มหาวิทยาลัย ทั่วไป—20 Jul 10

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับประเทศ ได้กำหนดฝึกซ้อมโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น )

ศูนย์ปภ. เขต 8 กำแพงเพชร ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหลในโรงงานขนาดใหญ่ ทั่วไป—20 Jul 10

ศูนย์ปภ. เขต 8 กำแพงเพชร ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหลในโรงงานขนาดใหญ่ ณ บริษัทเบียร์ไทย (1991) จำกัดมหาชน จังหวัดกำแพงเพชร (วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 ) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

ปภ.พระนครศรีอยุธยา จัดฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในศูนย์ราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่หากเกิดกรณีฉ ทั่วไป—16 Jul 10

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับประเทศ ได้ร่วมกับจังหวัพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆ

วชิรพยาบาลซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ลดความเสียหายหากเกิดเหตุจริง สุขภาพ—28 Sep 09

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (25 ก.ย. 52) พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2552 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับเหตุอัคคีภัย

ภาพข่าว: ซ้อมแผนอัคคีภัย สุขภาพ—18 Sep 09

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดอบรมดับเพลิงและแผนอพยพเบื้องต้นประจำเดือนสิงหาคม สำหรับพนักงานทุกระดับ ในหัวข้อ “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ”

วชิรพยาบาลจัดซ้อมแผนรับเหตุอัคคีภัย สุขภาพ—07 Aug 09

นายแพทย์ชัยวัน เจริญโชคทวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กทม. แจ้งว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล (วพบ.) จะซ้อมแผนอัคคีภัยอาคารสวัสดิการ ในวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 52 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ศปภ.เขต ๑๒ สงขลา จัดฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในอาคารสูง ทั่วไป—13 May 08

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และหน่วยงานสนับสนุนการช่วยเหลือว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติชายแดนไทย – มาเลเซีย จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัค