Monday September 23, 2019 01:40

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน Press Releases

ภาพข่าว: แสดงความยินดีกับนายกสมาคมการตลาดคนใหม่ หุ้น—26 Apr 18

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ อดีตนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย) และ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการมูลนิธิสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ

ภาพข่าว: คณะชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ฯ เยี่ยมชมแบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ ทั่วไป—10 Apr 18

รศ.นพ.ทวี ศิริวงศ์ ประธานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงสุขภาพฯ พร้อมคณะชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ฯ รุ่นปี 2515 เข้าเยี่ยมชม แบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ (BRAND'S Health Discovery Centre) โดยมี ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ที่ปรึกษา บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่

ภาพข่าว: มอบโลหิตจากโครงการ แบรนด์ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่ ทั่วไป—03 Nov 17

นาวาโทหญิงแพทย์หญิง อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับมอบโลหิตจากโครงการ "แบรนด์…ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่" จำนวน 92,063 ยูนิต โดยมี ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต

ภาพข่าว: เปิด โครงการ แบรนด์พลังเพื่อเลือดใหม่ ปี 2560 ทั่วไป—26 Sep 17

นาวาโทหญิงแพทย์หญิง อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย แถลงข่าวเปิดโครงการ "แบรนด์…ยังบลัด

ภาพข่าว: คูโดส จัดทัพพร้อมรับดิจิตอลเทรนด์ ทั่วไป—03 May 17

- ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย - คุณสันติ ศรีวิชาญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด - คุณไพบูลย์ เลิศวงศ์กรกิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด นายสันติ

ภาพข่าว: แบรนด์ยังบลัด เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—14 Mar 17

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด นำ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน และคณะกรรมการโครงการ "แบรนด์...ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่" เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ

ภาพข่าว: กลยุทธ์สร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน ทั่วไป—24 Feb 17

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานบรรยายพิเศษเรื่อง "กลยุทธ์สร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน" (Sustainable Brand Building) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเอง ให้กับผู้บริหารระดับสูงในกลุ่ม บริษัท

ภาพข่าว: แบรนด์ชวนสร้างความดี เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ ทั่วไป—29 Dec 16

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (ที่ 3 จากขวา) กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และ รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร (กลาง) เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมเปิด โครงการ "แบรนด์สร้างความดี...เพื่อมูลนิธิขาเทียม

ภาพข่าว: ประชุมวิชาการเรื่อง เคล็ดลับชะลอวัย สุขภาพดี ใช้ยาอย่างปลอดภัยในผู้สูงวัย ทั่วไป—10 Nov 16

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส (ที่ 4 จากซ้าย) คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการเรื่อง "เคล็ดลับชะลอวัย สุขภาพดี

ภาพข่าว: เปิดโครงการ แบรนด์ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่ ประจำปี 2559 ทั่วไป—23 Sep 16

นาวาโทหญิงแพทย์หญิง อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวเปิดโครงการ "แบรนด์ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่" ประจำปี 2559 เพื่อรณรงค์ให้นิสิต

ภาพข่าว: มูลนิธิเพื่อการศึกษาสมาคมการตลาดฯ มอบทุนพร้อมโอกาสที่มากกว่า ทั่วไป—09 Aug 16

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (คนที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีและมีศักยภาพที่จะเป็นนักการตลาดที่ดี จำนวน 25 ทุนรวมเป็นเงิน 750,000 บาท

ภาพข่าว: เปิดโครงการ เซเรบอส อวอร์ด 2016 ทุนวิจัยด้านสุขภาพของไทย ทั่วไป—17 Mar 16

ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย เซเรบอส อวอร์ด และ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (กลาง) กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโครงการ "เซเรบอส อวอร์ด 2016" ทุนวิจัยด้านสุขภาพของไทย ที่เปิดโอกาสให้แพทย์

ภาพข่าว: เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ถวายเงิน ทั่วไป—08 Mar 16

? สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน และคณะผู้บริหาร บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเฝ้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานฉลอง "แบรนด์ 180 ปี

แบรนด์ยกครอบครัวเชียร์ทีมชาติไทย พบ ไต้หวัน ติดขอบสนาม ทั่วไป—08 Dec 15

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท และ นายบุญเลิศ สุขเสรีทรัพย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมสมาชิกครอบครัวแบรนด์ ไปเชียร์นักเตะทีมชาติไทยถึงขอบสนามราชมังคลากีฬาสถาน

ภาพข่าว: มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ รับมอบเงิน ช่วยกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทั่วไป—05 Nov 15

ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ รับมอบเงินจาก ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล ประธานมูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทยและ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน เพื่อนำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน โดยมี คุณหญิงสุภา กิจจาทร

รวมพลังครอบครัว แบรนด์ เชียร์ไทยไปบอลโลก ทั่วไป—18 Sep 15

นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป และ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมสมาชิกครอบครัวแบรนด์ ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักแตะทีมชาติไทยถึงขอบสนามราชมังคลากีฬาสถาน ในกิจกรรม "แบรนด์เชียร์ไทยไปบอลโลก"

ภาพข่าว: รวมพลังครอบครัวแบรนด์...เชียร์ไทยไปบอลโลก ทั่วไป—10 Sep 15

นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป และ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมสมาชิกครอบครัวแบรนด์ ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักแตะทีมชาติไทยถึงขอบสนามราชมังคลากีฬาสถาน ในกิจกรรม "แบรนด์เชียร์ไทยไปบอลโลก"

Gossip News: ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ทั่วไป—26 Jul 15

เรียงความที่ส่งเข้ามาสมัครขอรับทุนเยอะเกินคาด ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เกรงว่าเลือกคนเดียวจะไม่ทันการณ์ เลยตั้งคณะกรรมการมาช่วยกันเฟ้นหาจนได้น้องๆ ที่เรียนดีมีคุณสมบัติครบเข้ารับทุนรวม 2.85 แสน

Gossip News: ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ทั่วไป—24 Jul 15

เรียงความที่ส่งเข้ามาสมัครขอรับทุนเยอะเกินคาด ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เกรงว่าเลือกคนเดียวจะไม่ทันการณ์ เลยตั้งคณะกรรมการมาช่วยกันเฟ้นหาจนได้น้องๆ ที่เรียนดีมีคุณสมบัติครบเข้ารับทุนรวม 2.85 แสน

ภาพข่าว: แบรนด์รังนกแท้...ปาฏิหาริย์การให้ชีวิตใหม่จากแม่ ทั่วไป—21 Jul 15

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวเปิดโครงการ CSR ใหม่ของบริษัทกับโครงการ "แบรนด์รังนกแท้...ปาฏิหาริย์การให้ชีวิตใหม่จากแม่ เพื่อกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ"

ภาพข่าว: คณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯ เยื่ยมชมโรงงานเซเรบอส ทั่วไป—14 Jul 15

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฯและประธานสมาพันธ์ โดยมี ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล และคณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ภาพข่าว: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย) เยื่ยมชมขบวนการผลิตแบรนด์ ทั่วไป—13 May 15

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นำคณะนักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ เภสัชกรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กอสซิบ: ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ทั่วไป—08 May 15

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน สละเวลาจากงานยุ่งๆ มาช่วยเหลือสังคมด้วยการรับตำแหน่งประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประเดิมภารกิจแรกด้วยการชวนนักศึกษาสาขาการตลาดในมหาวิทยาลัยรัฐหรือสถาบันราชภัฏ สมัครเข้ารับทุน

ภาพข่าว: แบรนด์รังนกแท้ เคล็ดลับดูแลตัวเองที่ หมีเซียะและญาญ่าเชื่อหมดใจ สินค้า—07 Apr 15

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการ และ บุญเลิศ สุขเสรีทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญที่สุดแห่งปี “แบรนด์รังนกแท้ เคล็ดลับดูแลตัวเองที่ หมีเซียะและญาญ่าเชื่อหมดใจ”

ภาพข่าว: ทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมาย กับแบรนด์ซุปไก่สกัด สินค้า—26 Feb 15

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพของเมืองไทย แถลงข่าวเปิดแคมเปญ “ทุ่มเทไม่หยุด…สู่ทุกจุดหมาย กับแบรนด์ซุปไก่สกัด” โดยมี ซิโก้ - เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง

ภาพข่าว: สมทบทุนกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ ทั่วไป—27 Jan 15

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเฝ้าถวายเงิน เพื่อโดยเสด็จพระกุศลสมทบ กองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ

ภาพข่าว: แสดงความยินดีผู้รับรางวัลทุนวิจัยเซเรบอส อวอรด์ ทั่วไป—08 Jan 15

ศ.นพ. จอมจักร จันทรสกุล และ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นพ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

ภาพข่าว: ประชุมวิชาการด้านโภชนาการ เซเรบอส อวอร์ด ทั่วไป—26 Nov 14

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ เซเรบอส อวอร์ด คอนเฟอร์เรนซ์ 2014 พร้อมประทานรางวัลทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด โดยมี ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพข่าว: SPU : นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ รับรางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—24 Oct 14

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการบริหารและผู้บริหาร บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และ พญ.สร้อยสอางค์ พิกุลสด ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมแสดงความยินดีและให้เกียรติถ่ายภาพกับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ อ.วรรณี