Sunday August 25, 2019 09:57

ดวงพร รอดพยาธิ์ Press Releases

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนาการค้าต่างประเทศ ซีรีส์ 3 ทั่วไป—06 Sep 17

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว โดย นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการค้าต่างประเทศ ซีรีส์ 3 เรื่อง "ล้วงลึกยุทธศาสตร์พญามังกรใหม่ ไทยได้อะไรจาก One Belt, One Road" พบกับปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "แนวคิด One

ภาพข่าว: EXIM BANK มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนเงินจัดตั้งกองทุน เอ็กซิม หุ้น—30 Jun 17

นางดวงพร รอดพยาธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK

ภาพข่าว: กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์และการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมข ทั่วไป—19 Jun 17

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้บริหารของกรมฯเชิญสื่อมวลชนทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ "RICE & I : ข้าวเมล็ดเดิม...เติมนวัตกรรม"ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

พาณิชย์เปิดยื่นซองคุณสมบัติ...จำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไปล็อตสอง ปี 60 ปริมาณ 1.8 ทั่วไป—23 May 17

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมยื่นซองเอกสารคุณสมบัติผู้เสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐสำหรับการจำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไ หุ้น—06 Mar 17

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนางอภิรดี ตันตราภรณ์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางดวงพร รอดพยาธิ์ (ซ้าย) อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ภาพข่าว: กรมการค้าต่างประเทศ รวมพลังมุ่งมั่นทำดีตามรอยพ่อ ทำงานเพื่อแผ่นดิน ทั่วไป—26 Jan 17

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม " คต. รวมพลังมุ่งมั่นทำดี แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และปฏิบัติงานสุจริตตามรอยพ่อ สานต่อปณิธาน ทำงานเพื่อแผ่นดิน" ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ภาพข่าว: งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ อัตลักษณ์ข้าวไทย ทางเลือกใหม่สู่ความยั่งยืน ทั่วไป—07 Nov 16

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "อัตลักษณ์ข้าวไทย ทางเลือกใหม่สู่ความยั่งยืน"ที่มุ่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับข้าวไทยในทุกมิติผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลายเชื่อมโยงสื่อสารทางการตลาดสู่ผู้บริโ

กรมการค้าต่างประเทศ จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ อัตลักษณ์ข้าวไทย ทางเลือกใหม่สู่ความยั่งยืน ทั่วไป—02 Nov 16

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "อัตลักษณ์ข้าวไทย ทางเลือกใหม่สู่ความยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 -15.30 น.ณ ห้องไอวอรี่ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ (ใกล้หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร )

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ทั่วไป—28 Jun 16

พาณิชย์ฯ ยืนยันการกำหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 สำหรับการนำเข้าสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำฯ บางชนิดภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 7227.9000.090 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นางดวงพร รอดพยาธิ์

พาณิชย์มีมติเปิดทบทวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากระเบื้องปูพื้น-ติดผนังจากจีน ทั่วไป—27 Jun 16

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะเลขานุการและกรรมการคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการ ทตอ.

ภาพข่าว: EXIM BANK และกรมการค้าต่างประเทศ ลงนามส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย หุ้น—27 Jun 16

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ณ

ภาพข่าว: EXIM BANK จับมือกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย หุ้น—27 Jun 16

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางดวงพร รอดพยาธิ์ (ที่ 2 จากขวา) อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ

ภาพข่าว: ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 การค้าเสรีของไทยจะก้าวเดินต่อไปอย่างไร ทั่วไป—06 Apr 16

ดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานในงานสัมมนา "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 การค้าเสรีของไทยจะก้าวเดินต่อไปอย่างไร" ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศ จัดขึ้นเพื่อมอบความรู้ให้กับนักธุรกิจ นักลงทุนทั้งจากทางจากทางภาครัฐและเอกชน โดยมีอดุลย์ โชตินิสากรณ์

พาณิชย์รุดหน้าเร่งเครื่องประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั่วไป—10 Feb 16

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ได้กำหนดจัดงาน Open House เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่

ภาพข่าว: เครื่องสำอาง MCLโรดโชว์ตลาดกัมพูชา สินค้า—26 Jan 16

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายจิรัฏฐ์ รุ่งสินเดชาพัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท หมอจุฬา จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนด์MCLให้การต้อนรับนางดวงพร รอดพยาธิ์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในโอกาสเยี่ยมชมบูทเครื่องสำอาง MCL ในงาน MINI THAILAND WEEK 2016

TMD เนื้อหอม อุตสาหกรรมส่งออกยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นต่างขอเยี่ยมชม ทั่วไป—26 Jan 16

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้แทนจากศูนย์ข้อมูลการควบคุมความมั่นคงทางการค้า (Center for Information on Security Trade Control: CISTEC) ประเทศญี่ปุ่น นำโดย นาย Shinichi Totsuka บริษัทโตชิบา และนายHitoshi

สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทั่วไป—22 Dec 14

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ กรุงบรัสเซลส์ เร่งศึกษาระเบียบภายในของสหภาพยุโรป (อียู) เพื่อหาแนวทางบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ส่งออกของไทย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดงานแถลงข่าว “เปิดยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาไทยปี ทั่วไป—06 Sep 12

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว“เปิดยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาไทยปี 2556” โดย นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วย นางกุลณี อิศดิศัย นางดวงพร รอดพยาธิ์ นายสมศักดิ์

ภาพข่าว: กรมทรัพย์สินทางปัญญาแถลงยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาไทยปี ‘ ทั่วไป—07 Feb 11

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วย นางดวงพร รอดพยาธิ์ และนายสมศักดิ์ พณิชยกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาแถลงข่าวผลการดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในปีที่ผ่านมา และแถลงข่าวยุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในปี 2554 ณ

ภาพข่าว: ระดมสมองจากกูรู ทั่วไป—21 Jan 11

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมสมองจากกูรูด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย โดยมี นางดวงพร รอดพยาธิ์ (ที่สองจากซ้าย) รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ภาพข่าว: ทียูเอฟ ร่วมแสดงความยินดี ทั่วไป—23 Sep 08

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้ง บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เข้าแสดงความยินดีแก่ คุณดวงพร รอดพยาธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ณ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี