Sunday May 26, 2019 12:24

ดุริยางคศิลป์มหิดล Press Releases

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล สร้างโอกาสเยาวชนเข้าถึงดนตรีในการประกวด SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 21 หุ้น—06 Sep 18

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 21 มุ่งสร้างโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงดนตรี พร้อมใช้ดนตรีพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เปิดกว้างรับเยาวชนตั้งแต่ประถมถึงอุดมศึกษา

ภาพข่าว: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล จัด 2 โครงการใหญ่เพื่อเยาวชนดนตรีของไทย ทั่วไป—30 Sep 05

กรุงเทพฯ--30 ก.ย.--124 คอมมิวนิเคชั่นส

รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข (กลาง) คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล   แถลงข่าวกิจกรรมทางดนตรีต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ในครึ่งปีหลัง   พร้อมเปิดตัวบัตรคนรักดนตรีใบแรกของไทย   พร้อมด้วย มร.ฌอน สก็อต รีด (ขวา) หัวหน้าโครงการค่ายดุริยางค์เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 3   และ อาจารย์สุภาลักษณ์   บัญชรเทวกุล (ซ้าย) ผู้จัดการโครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
อลิซาเบท วงศ์วาสิน, รวินท์พร เตชะกำพุช
บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2662-2266 ต่อ 216, 219
แฟกซ์ 0-2204-2662
อีเมล์ lisa@124comm.com, rawinporn@124comm.com
สามารถคลิกดูภาพข่าวได้ที่ www.thaipr.net--จบ--