Friday February 22, 2019 07:45

ตลาดสินค้าเกษตร Press Releases

รมช.วิวัฒน์ ชู จ.ยโสธร เมืองต้นแบบเกษตรอินทรีย์ระดับโลก พร้อมเปิด Yasothon Organic Fair ทั่วไป—21 Dec 18

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "Yasothon Organic Fair" ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ว่า การส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบอินทรีย์ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

เอ็นไอเอ ชวนร่วมสัมมนา การสร้างตลาดสินค้าเกษตร ทั่วไป—26 Nov 18

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC center) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมนา "การสร้างตลาดรูปแบบใหม่สำหรับการเกษตร"

งานดีที่โคราช งาน มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช ไลฟ์สไตล์—01 Oct 18

จังหวัด นครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช" ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley กิจกรรมหลักพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ที่แปรรูปและไม่แปรรูป

จังหวัดนครราชสีมาจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช ไลฟ์สไตล์—26 Sep 18

จังหวัด นครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช" ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley กิจกรรมหลักพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ที่แปรรูปและไม่แปรรูป

จังหวัดนครราชสีมาจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช ไลฟ์สไตล์—26 Sep 18

จังหวัด นครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองย่าโมโคราช" ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley กิจกรรมหลักพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ที่แปรรูปและไม่แปรรูป

กล้วยไม้งาม สินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. ระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ทั่วไป—24 Sep 18

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผลผลิตสินค้าทางการเกษตร ให้กับเกษตรกร และพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

กล้วยไม้งาม สินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. ระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ทั่วไป—24 Sep 18

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผลผลิตสินค้าทางการเกษตร ให้กับเกษตรกร และพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

ภาพข่าว: บรรยากาศงาน Fram@home ทั่วไป—24 Sep 18

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัทโฮมโปรดักซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่องาน Farm@Home แหล่งรวมผลิตภัณฑ์ อาหาร ของใช้ประจำท้องถิ่น โดยมีคุณกฤษฎา บุญราช

กระทรวงเกษตรฯ ชวนช็อปสินค้าเกษตรคุณภาพ นำร่อง Farm@Home ณ มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ทั่วไป—12 Sep 18

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และเป็นประธานเปิดงาน

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ นำร่อง Farm@Home ณ มาร์เก็ตวิลเลจ ทั่วไป—12 Sep 18

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และเป็นประธานเปิดงาน Farm@Home

เล็งขยายตลาดสินค้าเกษตร รัฐ-เอกชน จับมือ หารือจัดทำ FTA สร้างโอกาสสินค้าเกษตรไทย ทั่วไป—05 Sep 18

สศก. ร่วมเวทีคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐ-เอกชน หรือ FTA Pro-Active รุกแนวทางการค้าเสรีเชิงยุทธศาสตร์ หวังขยายการค้าและการลงทุนของไทย เผย ปัจจุบันไทย มีความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้วรวม 13 ฉบับ 18 ประเทศ

ภาพข่าว: เปิดงานจากล้านนาสู่แดนใต้ ทั่วไป—04 Jul 18

ประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต(ที่ 5 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มอิงฟ้าล้านนาตะวันออก งานจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจากล้านนาสู้แดนใต้ โดยมี ไพโรจน์ บุญจันทร์ ผู้จัดการทั่วไป

แพนเค้ก-เขมนิจ นำเดินแฟชั่นโชว์ชุด แพรพรรณล้านนา ภูษา ผ้าทอไทย บันเทิง—03 Jul 18

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ และ บูรณาการการจัดงาน ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยการจัดงานแสดงและจำหน่าย สินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์แปรรูป

กิจกรรมเปิดงานกรีนมาร์เก็ต ฟาร์เมอร์มาร์เก็ต ทั่วไป—02 Jul 18

ภาพกิจกรรมเปิดงาน เชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GAP และตลาดเกษตร ภายใต้ชื่องาน กรีนมาร์เก็ต ฟาร์เมอร์มาร์เก็ต เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีคุณสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน คุณอ้อมทิพย์

ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย จากล้านนาสู้แดนใต้ ทั่วไป—26 Jun 18

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย) โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนเที่ยวงาน "มหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มอิงฟ้าล้านนาตะวันออก" (Trendy Agri-Food Market Fair)

Xongdur ช้างเผือกข้าวไทย ในงานไทยเฟกซ์ ตอบโจทย์ผู้บริโภคตลาดออร์แกนิค สินค้า—04 Jun 18

ตลาดสินค้าออร์แกนิคหรือตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นเทรนด์การบริโภคอาหารและใส่ใจสุขภาพที่ได้รับความนิยมทั่วโลก กระแสรักษ์สุขภาพและใส่ใจเรื่องอาหารการกินและมีอายุยืนยาว

อ.ต.ก. ล่องใต้ จัดใหญ่งานสินค้าเกษตรคุณภาพ จ.สุราษฎร์ธานี ทั่วไป—14 May 18

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทัพสินค้าเกษตรคุณภาพ จัดงาน "ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก." จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบกับสินค้าคุณภาพ ผัก ผลไม้สด อาหารแปรรูป ไม้ดอก ไม้ประดับ สินค้านาทีทอง พร้อมมีการ Workshop สาธิตฝึกอาชีพ ความบันเทิง

ภาพข่าว: อ.ต.ก. ล่องใต้ จัดใหญ่งานสินค้าเกษตรคุณภาพ จ.สุราษฎร์ธานี ทั่วไป—18 May 18

นางปรียา รวิวรรณพงษ์ รองผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดงาน "ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก." จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบกับสินค้าคุณภาพ ผัก ผลไม้สด

อ.ต.ก. คัดสินค้าเกษตรระดับพรีเมี่ยม ติดแบรนด์ Best of Ortorkor เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ทั่วไป—28 May 18

อ.ต.ก. คัดสินค้าเกษตรระดับพรีเมี่ยม ติดแบรนด์ "Best of Ortorkor" เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เจาะตลาดในและต่างประเทศ "กมลวิศว์" ชูวิสัยทัศน์ สร้าง "อ.ต.ก. เป็นตลาดสินค้าเกษตร ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี ภายในปี 2564 " นายกมลวิศว์ แก้วแฝก

รัฐมนตรีเกษตรฯ หนุนตลาดเกษตรดิจิตอล เริ่มนำร่องซื้อขายผ่าน www.DGTFarm.com ทั่วไป—10 May 18

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือแนวทางการขับเคลื่อนตลาดเกษตรดิจิตอล ว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พณ. ราชบุรี จัด Road Show แสดงศักยภาพเสริมภาพลักษณ์ สินค้าชั้นดีเมืองโอ่ง ทั่วไป—23 Apr 18

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตามโครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้า OTOP/SMEs ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งเป้าขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ และของดีเมืองโอ่งจังหวัดราชบุรี

กฤษฎา ถกทูตฟิลิปปินส์กรุยทางดันส่งออกเนื้อไก่ปรุงสุก ลูกไก่พันธุ์ เมล็ดปาล์มน้ำมัน ทั่วไป—04 Apr 18

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนางเมรี โจเอ แบร์นาร์โด – อารากน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย ว่า

สินค้าเกษตรปลอดภัย...ซื้อขายมั่นใจที่เว็บไซต์ DGTFarm ทั่วไป—23 Feb 18

ปัจจุบันสินค้าเกษตรที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปจากหลากหลายช่องทางเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้านั้นปลอดภัยกับการบริโภค วิธีการเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐานควรมีวิธีการสังเกตอย่างไรเพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ

ภาพข่าว: อ.ต.ก. จัดงาน ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดนครสวรรค์ ทั่วไป—12 Feb 18

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเปิดงาน "ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดนครสวรรค์"

ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้างแฟรี่แลนด์ ทั่วไป—05 Feb 18

อ.ต.ก. จัดยิ่งใหญ่ " ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดนครสวรรค์ " วันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ห้างแฟรี่แลนด์สรรพสินค้า จังหวัดนครสวรรค์ นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ จับมือพาณิชย์ ร่วมบูรณาการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั่วไป—21 Dec 17

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การประชุมในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของกระทรวงเกษตรฯ ในการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค" ณ

ตลาดกลางสินค้าเกษตรอุดรฯ เงินสะพัดปีละกว่า 4 หมื่นล้าน ทั่วไป—13 Nov 17

หลังจากกรมการค้าภายในเปิดให้บริการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งให้เกษตรกรนำผลผลิตมาขายได้โดยตรงตามตลาดที่ได้รับการรับรองทั้งหมด ส่งผลผู้บริโภคพึงพอใจกับความสะดวกสบาย สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรและแปรรูปได้ทุกที่ทุกเวลา