Tuesday June 18, 2019 06:11

ต่อต้าน การทุจริต Press Releases

หน่วยงานต่อต้านการทุจริตรัสเซีย เข้าหารือข้อราชการระดับสูงและลงนาม MoU กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั่วไป—04 Jun 19

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่าเมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.

หน่วยงานต่อต้านการทุจริตรัสเซีย เข้าหารือข้อราชการระดับสูงและลงนาม MoU กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั่วไป—04 Jun 19

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่าเมื่อ วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.

ลมหายใจไร้มลทิน มุ่งมั่น สร้างแกนนำเครือข่ายซื่อสัตย์สุจริต ทั่วไป—12 Apr 19

มูลนิธิ "ลมหายใจไร้มลทิน" ส่งเยาวชนเข้าค่ายบูรณาการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน เผยว่า บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน "มหกรรมยานยนต์"

ภาพข่าว: พรูเด็นเชียล ประเทศไทย รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมสมาชิก ปฏิทินข่าว—02 Apr 19

นางสายพิณ โชคนำกิจ กรรมการ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("พรูเด็นเชียล ประเทศไทย") เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จาก ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดงาน CG WHITE DAY 2562 แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หุ้น—25 Mar 19

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน EXIM BANK

หาดทิพย์ 1 ใน 356 บริษัทจดทะเบียน ผ่านการรับรองจาก CAC เป็นภาคเอกชน ปฏิทินข่าว—11 Mar 19

คุณปริยา จีระพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัท รับประกาศนียบัตรรับรอง (Certificated) เป็นสมาชิกโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector

ภาพข่าว: ฟินันเซียชูจุดยืน!! ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเต็มรูปแบบ ปฏิทินข่าว—08 Mar 19

คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเข้ารับมอบประกาศนียบัตรต่อต้านทุจริตจากจากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against

ภาพข่าว: QTC รับมอบประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการทุจริต จาก CAC หุ้น—05 Mar 19

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า รับมอบประกาศนียบัตร จาก ดร.กิตติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ คณะกรรมการพิจารณา CAC

ภาพข่าว: TNR เข้ารับมอบประกาศนียบัตรโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ปฏิทินข่าว—04 Mar 19

คุณปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TNR ได้รับเกียรติเข้ารับมอบประกาศนียบัตรต่อต้านทุจริตจากคุณกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หาแนวทางในการร่วมมือทำงานต่อต้านการทุจริต ทั่วไป—01 Mar 19

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหารองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT เข้าร่วมหารือข้อราชการกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับแนวทางในการร่วมมือทำงานต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี

ภาพข่าว: PPS รับประกาศนียบัตรการต่อต้านทุจริต ทั่วไป—28 Feb 19

ดร. พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) "PPS" รับมอบประกาศนียบัตรจาก ดร.กอปร กฤตยากีรณ รองประธานกรรมการ CAC ในฐานะได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private

ภาพข่าว: เอ็มเอฟซีรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านกา ทั่วไป—28 Feb 19

ดร. กอปร กฤตยากีรณ (ขวา) รองประธานกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มอบประกาศนียบัตรแก่นายเดนนิส ลิม (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

CAC ขยายแนวร่วมต้านโกงภาคเอกชนไทยสู่ SME ผนึกกำลัง 366 บริษัทชั้นนำขนาดใหญ่และ SME ปฏิทินข่าว—26 Feb 19

CAC ขยายแนวร่วมต้านโกงภาคเอกชนไทยสู่ SME ผนึกกำลัง 366 บริษัทชั้นนำขนาดใหญ่และ SME ต่อต้านคอร์รัปชัน นายพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against

Comment จาก CAC เกี่ยวกับผลดัชนี CPI ปีล่าสุด ทั่วไป—30 Jan 19

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ขอนำส่งความเห็นเกี่ยวกับผลดัชนี CPI ปีล่าสุด เพื่อโปรดพิจารณาเผยแพร่ตามความเหมาะสม ดังนี้ นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ เลขานุการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) กล่าวว่า "ผลดัชนี

ภาพข่าว: เกียรติคุณเอสเอ็มอี ปฏิทินข่าว—21 Dec 18

นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ได้รับการประกาศเกียรติคุณผู้ปิดทองหลังพระ ในงานพิธีมอบรางวัลประจำปี 2561 โดยมี ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในพิธี และนายสุทิน บัวตูม

ภาพข่าว: อธิบดีกสร. นำผู้บริหารแสดงเจตจำนงต่อต้านทุจริต ทั่วไป—20 Dec 18

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำคณะผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 150 คน ประกาศเจตจำนงพร้อมแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยประกาศเจตจำนงว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีวินัย

โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ #ช่อสะอาดต้านทุจริต# ประจำปี 2561 ประกาศ 2 ทั่วไป—17 Dec 18

โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี 2561 ประกาศ 2 สุดยอดมิวสิควีดีโอรณรงค์ต่อต้านการทุจริต รับถ้วยเกียรติยศจาก นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 900,000 บาท ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบถ้วยเกียรติยศของ นายกรัฐมนตรี

ภาพข่าว: พฤกษา ใส่ใจคุณธรรม จัดงาน Pruksa CG DAY 2018 ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั่วไป—11 Dec 18

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากพฤกษา ร่วมงาน "Pruksa CG DAY 2018" เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส

ภาพข่าว: ธอส.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั่วไป—03 Dec 18

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ผนึกพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

ภาพข่าว: ซีลิค (SELIC) คว้าเกียรติบัตร CAC ทั่วไป—12 Nov 18

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ (ขวา) รักษาการเลขานุการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มอบประกาศนียบัตร Certificate of Membership Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ให้แก่นายเอก สุวัฒนพิมพ์

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศผลแล้ว!! 10 ทั่วไป—05 Nov 18

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ (ที่4 จากซ้าย ) กรรมการและเลขาธิการ ด้วยการสนับสนุนของ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล (ที่4 จากขวา ) รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

สาขา รปศ. ม.สงขลานครินทร์ ตรัง เชิญวิทยากรบรรยาย หัวข้อ กฎหมายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราช ทั่วไป—25 Oct 18

สาขา รปศ. ม.สงขลานครินทร์ ตรัง เชิญวิทยากรบรรยาย หัวข้อ กฎหมายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) เวลา 08.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร

ไอแบงก์ ต่อยอดนโยบาย ปลอดทุจริต 100% จัดอบรมหลักสูตร ไอแบงก์ธนาคารคุณธรรม หุ้น—25 Oct 18

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดอบรมหลักสูตร ไอแบงก์ธนาคารคุณธรรม ต่อยอดนโยบาย ปลอดทุจริต 100% ของธนาคาร เพื่อต่อต้านการทุจริตและไม่อดทนต่อการทุจริต กลับคืนสู่ไอแบงก์ธนาคารคุณธรรม ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ คิวเฮ้าส์ อโศก โดยมีนายธนสาร

ภาพข่าว: TNP ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง CAC ตอกย้ำ การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ทั่วไป—22 Oct 18

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่ในจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยการดำเนินงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ทั่วไป—22 Oct 18

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยการดำเนินงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรมเวิร์คช้อป โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี 2561 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ

ซีลิค (SELIC) รับเกียรติบัตร CAC มุ่งมั่นโปร่งใสนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว หุ้น—17 Oct 18

บมจ. ซีลิค คอร์พ (SELIC) รับเกียรติบัตร Collective Action Coalition against corruption หรือ CAC ซึ่งมอบโดยดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการและเลขานุการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ด้าน "เอก สุวัฒนพิมพ์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภาพข่าว: TOG เข้าร่วมสมาชิกภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ทั่วไป—16 Oct 18

นายสว่าง ประจักษ์ธรรม (ซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG ประกาศเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในงานสัมมนาประจำปี National Conference on Collective Action against Corruption ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ

ภาพข่าว: CAC มอบใบประกาศแก่ 27 บริษัท ที่ผ่านการับรองว่ามีนโยบายและกลไกภายในป้องกันการทุจริต ทั่วไป—12 Oct 18

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ขอนำส่งภาพข่าวประชาสัมพันธ์ งานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ 27 บริษัทที่ผ่านการรับรองว่ามีนโยบายและกลไกภายในป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมดุสิตธานี

สี่หอการค้ากลุ่มประเทศนอร์ดิคเซ็น MOU สนับสนุนโครงการต้านโกงภาคเอกชน ทั่วไป—11 Oct 18

สี่หอการค้าของกลุ่มประเทศนอร์ดิคร่วมลงนามใน MOU พร้อมสนับสนุนสมาชิกให้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในงานสัมมนาประจำปี National Conference on Collective Action against Corruption ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ "Disrupting

ภาพข่าว: TKS นำทัพ SYNEX TBSP แสดงเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทั่วไป—09 Oct 18

TKS หรือ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นำทัพบริษัทย่อย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX และ บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TBSP จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ