ถาบันพัฒนา Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2/ ฝึกอาชีพก่อนวันเกษียณอายุและผู้สูงอายุสร้างรายได้ วันที่ 15 มกราคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและกำลังแรงงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศการพัฒนาแรงงาน ก่อนวันเกษียณและผู้สูงอายุได้มีการประกอบอาชีพเสริม สาขา การทำขนมเบเกอรี่ จำนวน 20 คน th-TH Thu, 17 Jan 2019 20:24:54 +0700 วันที่ 16 มกราคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ http://www.thailand4.com/gen/2019-01-16/03e278f821897d46a665d2eaf85ff2a1/ วันที่ 16 มกราคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ได้จัดการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข http://www.thailand4.com/gen/2019-01-16/03e278f821897d46a665d2eaf85ff2a1/ Wed, 16 Jan 2019 17:02:19 +0700 ก.แรงงานสัญจร ยกมาตรฐานแรงงานภาคเหนือ http://www.thailand4.com/gen/2019-01-15/0ad2ece09a5930fb612f2bd2af12f1fb/ ก.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงาน 13-4-7 เร่งยกระดับแรงงานคุณภาพในพื้นที่กว่าหมื่นคน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน http://www.thailand4.com/gen/2019-01-15/0ad2ece09a5930fb612f2bd2af12f1fb/ Tue, 15 Jan 2019 16:43:22 +0700 สพร.22 นครศรีธรรมราชจัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับข้าราชการตำรวจในจังหวัดนครศรีธรรมราช http://www.thailand4.com/gen/2019-01-14/bb59d0c20f8f64618e33a91945d98cdf/ สพร.22 นครศรีธรรมราชเปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ(กลุ่มข้าราชการตำรวจ) หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างแต่งผมบุรุษ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14 - 18 ม.ค.2562 ณ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน http://www.thailand4.com/gen/2019-01-14/bb59d0c20f8f64618e33a91945d98cdf/ Mon, 14 Jan 2019 15:03:23 +0700 ผอ.สพร.12 สงขลา มั่นใจฝีมือและความใส่ใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสงขลา เชียร์เข้าทดสอบมาตรฐานฯ หลังผ่านการอบรมช่างตัดผมชายรุ่นแรก ตามนโยบาย รมว.แรงงาน http://www.thailand4.com/gen/2019-01-11/0a58e829a9920c6c490ec46cbcc2784b/ วันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมโสตฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา(ผอ.สพร.12 สงขลา) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรช่างตัดผมชายเบื้องต้น http://www.thailand4.com/gen/2019-01-11/0a58e829a9920c6c490ec46cbcc2784b/ Fri, 11 Jan 2019 17:10:17 +0700 สพร.12 สงขลา ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดสงขลา http://www.thailand4.com/gen/2019-01-10/6ec23e83252399f68fcfece643812ac4/ สพร.12 สงขลา ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดสงขลา เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน http://www.thailand4.com/gen/2019-01-10/6ec23e83252399f68fcfece643812ac4/ Thu, 10 Jan 2019 16:55:14 +0700 ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน http://www.thailand4.com/gen/2019-01-09/ad7d30b136d5004acc1b5f74f7cc0459/ นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 และตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามผลผลิต กิจกรรม โครงการ ตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง http://www.thailand4.com/gen/2019-01-09/ad7d30b136d5004acc1b5f74f7cc0459/ Wed, 09 Jan 2019 15:18:49 +0700 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ได้รับเกียรติจาก พลเรือเอกสุกิจ แดงมั่นคง และคณะทำงานรัฐมนตรี http://www.thailand4.com/gen/2019-01-09/9c996910494354fa762894250fefbd1c/ วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยองได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก สุกิจ แดงมั่นคง และคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มาเยี่ยมเยือนติดตามการดำเนินงานและลงพื้นที่เยี่ยมชมการฝึกอบรมเพิ่มทักษะพัฒนาฝีมือแรงงาน http://www.thailand4.com/gen/2019-01-09/9c996910494354fa762894250fefbd1c/ Wed, 09 Jan 2019 15:04:31 +0700 ฝึกอาชีพเสริมช่างตัดผมให้กับบุคลากรตำรวจสงขลา http://www.thailand4.com/gen/2019-01-07/6464d4732a29a65b7d198433e92397e2/ นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นประธานเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการตัดผมชายเบื้องต้น (30 ชั่วโมง) ให้กับบุคลากรตำรวจในจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมโสตย์ สพร.12 สงขลา นางอารี เตชะวันโต กล่าวว่า ตามที่ http://www.thailand4.com/gen/2019-01-07/6464d4732a29a65b7d198433e92397e2/ Mon, 07 Jan 2019 13:50:48 +0700 สพร. 9 พิษณุโลกร่วมกับทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตามโครงการ ประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพ ผู้ต้องขัง http://www.thailand4.com/gen/2019-01-04/c1226d326967490571861ff7c5f732ee/ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ดำเนินการเปิดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพให้กับผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษแล้วจะได้มีงานทำ http://www.thailand4.com/gen/2019-01-04/c1226d326967490571861ff7c5f732ee/ Fri, 04 Jan 2019 14:20:34 +0700 เอ็นอีเอ ชวนร่วม เปิดบ้าน DITP OPEN HOUSE 2019 http://www.thailand4.com/gen/2019-01-03/91c0668c56dc474cd10eade63032e94d/ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมงาน เปิดบ้าน DITP OPEN HOUSE2019 พบกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศและการทำตลาดออนไลน์ http://www.thailand4.com/gen/2019-01-03/91c0668c56dc474cd10eade63032e94d/ Thu, 03 Jan 2019 13:44:05 +0700 สพร.23ปัตตานี รณรงค์ลดอุบัติเหตุถนนในเทศกาลปีใหม่ 2562 http://www.thailand4.com/gen/2018-12-28/36880b4ec201b05fe03da9ba56da3bc8/ ปัตตานี รณรงค์ลดอุบัติเหตุถนนในเทศกาลปีใหม่....วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายเชาวฤทธิ์ รัตนรังษี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุถนนในเทศกาลปีใหม่ โดยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี http://www.thailand4.com/gen/2018-12-28/36880b4ec201b05fe03da9ba56da3bc8/ Fri, 28 Dec 2018 9:21:29 +0700 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ http://www.thailand4.com/gen/2018-12-27/2ce84ae48501f042dacac07be7e8b5ad/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ออกหน่วยคลีนิคช่างเคลื่อนที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.บางจาก ถ.นครศรีฯ-ปากพนัง ต.บางจาก อ.เมือง http://www.thailand4.com/gen/2018-12-27/2ce84ae48501f042dacac07be7e8b5ad/ Thu, 27 Dec 2018 14:53:20 +0700 สพร.12 สงขลา ส่งมอบความสุขปีใหม่ 2562 จัด คลินิกช่าง บริการตรวจสภาพรถฟรี http://www.thailand4.com/gen/2018-12-27/f9d05098ac8ee9f0a91708332a299977/ นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากในเทศกาลปีใหม่ จะมีวันหยุดราชการติกต่อกันหลายวัน จนทำให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน http://www.thailand4.com/gen/2018-12-27/f9d05098ac8ee9f0a91708332a299977/ Thu, 27 Dec 2018 14:41:37 +0700 สพร.19 เชียงใหม่ สัมมนา พัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค 4.0 http://www.thailand4.com/gen/2018-12-24/6353ed94352488b6afbef3ebc61620fc/ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (สพร.19 เชียงใหม่) จัดสัมมนา พัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค 4.0 เป็นการชี้แจงทำความเข้าใจ การดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 http://www.thailand4.com/gen/2018-12-24/6353ed94352488b6afbef3ebc61620fc/ Mon, 24 Dec 2018 11:42:53 +0700 ภาพข่าว: #TedPartners เดินหน้า เปิดตัวสถาบันฝึกผู้นำและการบริหารระดับสูง http://www.thailand4.com/gen/2018-12-20/5c69d78a566a16edefdce2176b2591d6/ บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารและสถาบันพัฒนาผู้นำและการบริหารระดับสูง #เท็ด พาร์ทเนอร์# (TedPartners - Institute of Leadership Management Excellence) นำโดย นายวรเทพ รางชัยกุล (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดตัว Grand Launch for CEO (AMPC) by http://www.thailand4.com/gen/2018-12-20/5c69d78a566a16edefdce2176b2591d6/ Thu, 20 Dec 2018 16:35:54 +0700 สพร.12 สงขลา สัมมนาเครือข่าย งานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2557 แก่สถานประกอบกิจการในจังหวัดสงขลา http://www.thailand4.com/gen/2018-12-18/b7cb4b7e5acf028090ce801b6ad08896/ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิด สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 http://www.thailand4.com/gen/2018-12-18/b7cb4b7e5acf028090ce801b6ad08896/ Tue, 18 Dec 2018 15:34:53 +0700 ภาพข่าว: สร้างอาชีพ ช่างแต่งผมสุภาพบุรุษ ตามโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ http://www.thailand4.com/gen/2018-12-13/d6ac8cff789b2df0e63b4bd2d159b51d/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการคัดกรองจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ในพื้นที่เป้าหมาย หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม http://www.thailand4.com/gen/2018-12-13/d6ac8cff789b2df0e63b4bd2d159b51d/ Thu, 13 Dec 2018 10:24:27 +0700 เอ็นอีเอ รุกปี 62 ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการรวม กว่า 2.5 แสนราย มุ่งเป้าขยายฐานคลังความรู้สู่ภูมิภาคเพื่อรองรับสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศ http://www.thailand4.com/fin/2018-12-12/0f3a51b912323dfde451f44cb0ada551/ เอ็นอีเอ ชูไฮไลท์หลักสูตรและบริการเด่นไม่ควรพลาด ปี 2562 อาทิ โครงการผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter โครงการ CLMVT+ Executive Program on New Economy โครงการต้นกล้าทูโกล หลักสูตรออนไลน์ NEA E-Academy สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA (New http://www.thailand4.com/fin/2018-12-12/0f3a51b912323dfde451f44cb0ada551/ Wed, 12 Dec 2018 11:55:31 +0700 สพร.12 สงขลา ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 http://www.thailand4.com/gen/2018-12-11/a20dbc792a2eccf5c4ce93c2d8d012f6/ นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12 สงขลา http://www.thailand4.com/gen/2018-12-11/a20dbc792a2eccf5c4ce93c2d8d012f6/ Tue, 11 Dec 2018 15:45:33 +0700 ฝึกอบรมสถานประกอบกิจการ รู้สิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. http://www.thailand4.com/gen/2018-12-06/619543be4f3914ed15b095642433579b/ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม สิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 http://www.thailand4.com/gen/2018-12-06/619543be4f3914ed15b095642433579b/ Thu, 06 Dec 2018 14:23:44 +0700 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 http://www.thailand4.com/gen/2018-12-04/00ee6e8d6399b2f7686aeb26776bee96/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า หรือ ผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยการทดสอบจะมีทั้งการทดสอบภาคความรู้ (ทฤษฎี) http://www.thailand4.com/gen/2018-12-04/00ee6e8d6399b2f7686aeb26776bee96/ Tue, 04 Dec 2018 12:47:47 +0700 รับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้ง ที่ 9 http://www.thailand4.com/gen/2018-12-04/4dcb65fb7cb30c197389edf79b63587a/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้พิการที่มีทักษะฝีมือในจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค 11 เข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 22 26 เมษายน 2562 ณ อาคาร 6 http://www.thailand4.com/gen/2018-12-04/4dcb65fb7cb30c197389edf79b63587a/ Tue, 04 Dec 2018 11:33:27 +0700 สพร 9 พิษณุโลก จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 http://www.thailand4.com/gen/2018-11-28/af9df8e43c1176235c30190256ada21b/ วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีลงนาม TOR และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ http://www.thailand4.com/gen/2018-11-28/af9df8e43c1176235c30190256ada21b/ Wed, 28 Nov 2018 16:56:14 +0700 ช่างไฟฟ้าทดสอบมาตรฐานวัดทักษะฝีมือ เตรียมขอรับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ http://www.thailand4.com/gen/2018-11-27/8b929cbf7a525b38685bb62287bd6b2d/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ให้กับกลุ่มช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการ ผู้รับเหมาและช่างไฟฟ้าอิสระ จำนวน 14 คน ณ อาคารช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สพร.12 สงขลา นายทิน ปิยะเขตร http://www.thailand4.com/gen/2018-11-27/8b929cbf7a525b38685bb62287bd6b2d/ Tue, 27 Nov 2018 15:50:25 +0700 ผู้บริหาร AIS คว้ารางวัล นักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2561 http://www.thailand4.com/evnt/2018-11-26/5546a71ab3ba661b47c42f0e2f524fc5/ AIS โดย นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล รับรางวัลนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2561 จากโครงการสรรหาและคัดเลือกรางวัลสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น (PMAT HR Awards) ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล http://www.thailand4.com/evnt/2018-11-26/5546a71ab3ba661b47c42f0e2f524fc5/ Mon, 26 Nov 2018 18:26:59 +0700 สพร.12 สงขลา ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังสร้างโอกาสหลังพ้นโทษ http://www.thailand4.com/gen/2018-11-26/d0df356382bea699ff44fa039679dbd3/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีทักษะในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มผู้ต้องขัง สาขาช่างปูกระเบื้อง(30 ชั่วโมง) จำนวน 26 คน ระหว่างวันที่ 20-23 ,26-27 พฤศจิกายน 2561 ณ เรือนจำกลางสงขลา ตำบลเขารูปช้าง http://www.thailand4.com/gen/2018-11-26/d0df356382bea699ff44fa039679dbd3/ Mon, 26 Nov 2018 14:06:47 +0700 สพร.12 สงขลา ยกระดับฝีมือ พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ในสถานประกอบกิจการ พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา http://www.thailand4.com/gen/2018-11-23/db75f765af35a1c7302d13bee63b265e/ นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา มอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก(Reach Truck and Engine Forklift) รุ่นที่ 1/2561 ณ สพร. 12 สงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา http://www.thailand4.com/gen/2018-11-23/db75f765af35a1c7302d13bee63b265e/ Fri, 23 Nov 2018 14:34:51 +0700 สพร.12 สงขลา เชิญชวนผู้รับเหมาและช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เข้าสู่กระบวนการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ http://www.thailand4.com/gen/2018-11-22/b5903e67ebd94878d0f793001b76e7ff/ นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ แนวทางการยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ในงานฝึกอบรม หลักสูตร ผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ประจำปี 2561 จัดโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหาดใหญ่ http://www.thailand4.com/gen/2018-11-22/b5903e67ebd94878d0f793001b76e7ff/ Thu, 22 Nov 2018 14:11:46 +0700 สพร.12 สงขลา ร่วมกับ บริษัทพานาโซนิค เอ.พี.เซลส์(ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับฝีมือช่างแอร์ การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ http://www.thailand4.com/gen/2018-11-21/febe9366c94a6426d0e15f7976fcd1b0/ นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นประธานเปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่นที่ 1/2562 ณ สพร.12 สงขลา จากการที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน http://www.thailand4.com/gen/2018-11-21/febe9366c94a6426d0e15f7976fcd1b0/ Wed, 21 Nov 2018 14:52:16 +0700