ถาบันพัฒนา Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2/ ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐานฯ ให้กับพนักงานนวดไทย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 2 ให้กับผู้ประกอบอาชีพนวดไทย และผู้ที่ต้องการจะทำงานด้านการนวดไทย โดยผู้ที่เข้ารับการทดสอบเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สาขาผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลหัวไทร th-TH Fri, 16 Nov 2018 8:34:58 +0700 ภาพข่าว: สัมมนานวัตกรรมสีพ่นซ่อมรถยนต์ http://www.thailand4.com/auto/2018-11-14/ecd60d4f38797a8e704588be33082bf9/ นายเสกสรรค์ ตันมธุสรชัย ผู้จัดการแผนกการตลาด บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ จัดงาน สัมมนานวัตกรรมสีพ่นรถยนต์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7 อุบลราชธานี เพื่อแนะนำเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด http://www.thailand4.com/auto/2018-11-14/ecd60d4f38797a8e704588be33082bf9/ Wed, 14 Nov 2018 11:59:10 +0700 สพร.12 สงขลา ยกระดับฝีมือ Basic Vibration Balancing and Machine Shaft Alignment ให้กับสถานประกอบกิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา http://www.thailand4.com/gen/2018-11-12/1996be61a3d822ab7851f8c632c692a0/ นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นประธานเปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา Basic Vibration Balancing and Machine Shaft Alignment ณ สพร.12 สงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา Basic http://www.thailand4.com/gen/2018-11-12/1996be61a3d822ab7851f8c632c692a0/ Mon, 12 Nov 2018 17:12:47 +0700 สพร.9 พิษณุโลก จัดกิจกรรมสร้างเสริมนิสัยอุตสาหกรรม ให้กับผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562 http://www.thailand4.com/gen/2018-11-12/12716d65f45ab9b12fe5e49c21e1890f/ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก จัดกิจกรรมสร้างเสริมนิสัยอุตสาหกรรม ให้กับผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562 จำนวน 102 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างเสริมนิสัยอุตสาหกรรม http://www.thailand4.com/gen/2018-11-12/12716d65f45ab9b12fe5e49c21e1890f/ Mon, 12 Nov 2018 15:37:10 +0700 สพร.19 เชียงใหม่ พัฒนาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ VRF ชั้นสูง http://www.thailand4.com/gen/2018-11-09/fad2a098b3b9f6ca3d77c4360406a3d6/ นางสาวรุจน์จิณี สุภวิรีย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง ร่วมกับ บริษัท อิมิแนนท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ศูนย์ฝึกอบรม Eminent Exploring http://www.thailand4.com/gen/2018-11-09/fad2a098b3b9f6ca3d77c4360406a3d6/ Fri, 09 Nov 2018 9:07:53 +0700 ติวเข้ม 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ก่อนเข้าสู่การจ้างงาน http://www.thailand4.com/gen/2018-11-01/a09fa46d6aa3bae9e07327ec00f17e29/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นถึงความสามารถแรงงาน ซึ่งหมายถึงลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้กำลังแรงงานสามารถปฏิบัติในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างดี http://www.thailand4.com/gen/2018-11-01/a09fa46d6aa3bae9e07327ec00f17e29/ Thu, 01 Nov 2018 11:54:12 +0700 สพร.12 สงขลา ปฐมนิเทศ ฝึกเตรียมเข้าทำงาน สร้างอาชีพให้แรงงานใหม่ http://www.thailand4.com/gen/2018-11-01/0490a03ae01b30af481d51315580003e/ นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา มอบหมายให้ นางสาวสมจิตร ทองสุวรรณ ผอ.กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ผู้รับการฝึกใหม่ หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562 จำนวน 12 http://www.thailand4.com/gen/2018-11-01/0490a03ae01b30af481d51315580003e/ Thu, 01 Nov 2018 9:22:00 +0700 สพร.9 พิษณุโลก จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562 http://www.thailand4.com/gen/2018-10-31/7540d55cdcfe387e56ed2bd55ac3fb42/ วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เป็นประธานในกิจกรรม ปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562 ภายใต้โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมและบริการ http://www.thailand4.com/gen/2018-10-31/7540d55cdcfe387e56ed2bd55ac3fb42/ Wed, 31 Oct 2018 16:33:12 +0700 สพร.9 พิษณุโลก รณรงค์ปลูกปอเทือง ให้เหลืองอร่าม งามรุ่งเรือง http://www.thailand4.com/gen/2018-10-31/b97f6d765cf0d0682d5e237709083471/ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ทำกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง ให้เหลืองอร่าม งามรุ่งเรือง ปอเทืองถือเป็นสัญญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี http://www.thailand4.com/gen/2018-10-31/b97f6d765cf0d0682d5e237709083471/ Wed, 31 Oct 2018 12:18:24 +0700 กู๊ดเยียร์จับมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมพัฒนาช่างเทคนิคประจำกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ http://www.thailand4.com/gen/2018-10-30/05b790475e50675ed73ef51135ed8696/ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ) จัดการอบรมหลักสูตร ช่างตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ ในโครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 เพื่อให้ตัวแทนพนักงานช่างจากศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ http://www.thailand4.com/gen/2018-10-30/05b790475e50675ed73ef51135ed8696/ Tue, 30 Oct 2018 15:22:13 +0700 สพร.9 พิษณุโลก ดำเนินการรับรายงานตัว สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562 http://www.thailand4.com/nrg/2018-10-29/dd826120bca3a31cca11d504263e0cbb/ วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ดำเนินการรับรายงานตัว สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562 ภายใต้โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมและบริการ http://www.thailand4.com/nrg/2018-10-29/dd826120bca3a31cca11d504263e0cbb/ Mon, 29 Oct 2018 16:49:49 +0700 ภาพข่าว: มิวเซียมสยาม เปิดตัว นิทานจักรวาล เมืองร้อยเอ็ด http://www.thailand4.com/gen/2018-10-29/5bc3c92c94fa13faabe6657df2667920/ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) (ที่ 3 จากซ้าย) นายวิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คนกลาง) และนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ http://www.thailand4.com/gen/2018-10-29/5bc3c92c94fa13faabe6657df2667920/ Mon, 29 Oct 2018 16:27:25 +0700 สพร.19 เชียงใหม่ พัฒนาทักษะฝีมือติดอาวุธประกอบอาชีพ พนักงานก่อนเกษียณอายุ เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง http://www.thailand4.com/gen/2018-10-26/9dbe9a5f1fae2922eae30ba7e5208aee/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วม กับ บ.มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือให้แก่พนักงานที่กำลังจะเกษียณอายุของบริษัท ซึ่งพนักงานเหล่านี้ ล้วนปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมมาเป็นระยะเวลานาน http://www.thailand4.com/gen/2018-10-26/9dbe9a5f1fae2922eae30ba7e5208aee/ Fri, 26 Oct 2018 16:42:37 +0700 ภาพข่าว: บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน http://www.thailand4.com/gen/2018-10-24/85dce63d6cdbfeb32fb831580fdb2732/ วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก นำคณะเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 2/2561 ร่วมกิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ http://www.thailand4.com/gen/2018-10-24/85dce63d6cdbfeb32fb831580fdb2732/ Wed, 24 Oct 2018 13:41:07 +0700 เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ให้สถานประกอบกิจการ SME http://www.thailand4.com/gen/2018-10-24/28ebc1adebe8e96d82f84bd757c3440f/ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) http://www.thailand4.com/gen/2018-10-24/28ebc1adebe8e96d82f84bd757c3440f/ Wed, 24 Oct 2018 12:02:10 +0700 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้วยระบบ E - Testing System มุ่งสู่ Thailand 4.0 http://www.thailand4.com/gen/2018-10-12/f76c95884e9c7437534eadf0b73ccc7a/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ขานรับนโยบายอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะคนทำงานทุกระดับและผู้ประกอบกิจการให้มีผลิตภาพแรงงานสูง สู่ Thailand 4.0 โดยในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ภาคความรู้ http://www.thailand4.com/gen/2018-10-12/f76c95884e9c7437534eadf0b73ccc7a/ Fri, 12 Oct 2018 14:49:52 +0700 ภาพข่าว: พิธีมอบโล่ห์และวุฒิโครงการเสริมสร้าง SMEs ไทย สู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทูโกล) ประจำปี 2561 http://www.thailand4.com/gen/2018-10-11/61c9e9d025eeea028db4e464530a3572/ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีปิด โครงการเสริมสร้าง SMEs ไทย สู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทูโกล ) ประจำปี 2561และมอบโลห์รางวัลการประกวดแผนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่น http://www.thailand4.com/gen/2018-10-11/61c9e9d025eeea028db4e464530a3572/ Thu, 11 Oct 2018 15:31:40 +0700 สพร.22 นครศรีธรรมราช เน้นคุณภาพสถานประกอบกิจการฝึกพนักงานเอง เพื่อลดหย่อนภาษี http://www.thailand4.com/gen/2018-10-03/81b0a651057f92a63894bdb56d643b31/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เร่งดำเนินการให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 http://www.thailand4.com/gen/2018-10-03/81b0a651057f92a63894bdb56d643b31/ Wed, 03 Oct 2018 9:22:54 +0700 ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้าง (สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล) http://www.thailand4.com/gen/2018-09-27/22c6a98e13c658c4a9d7a5abdb40b1e8/ นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปเยี่ยมชม สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institu of Manufacturiเ Technology-SIMTec) ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 http://www.thailand4.com/gen/2018-09-27/22c6a98e13c658c4a9d7a5abdb40b1e8/ Thu, 27 Sep 2018 10:12:56 +0700 ภาพข่าว: ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ http://www.thailand4.com/it/2018-09-26/258ec1b48c58ce40a9cc916d837ff806/ บุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด จัดโดย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ http://www.thailand4.com/it/2018-09-26/258ec1b48c58ce40a9cc916d837ff806/ Wed, 26 Sep 2018 15:51:53 +0700 ภาพข่าว: มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา เดินหน้ายกระดับฝีมือแรงงานไทยในอนาคต http://www.thailand4.com/gen/2018-09-26/2f6a95f7372872dea31ab40ed0c80732/ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด นำโดยนายชาย จี้คำฟู ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม มูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี http://www.thailand4.com/gen/2018-09-26/2f6a95f7372872dea31ab40ed0c80732/ Wed, 26 Sep 2018 14:50:52 +0700 ภาพข่าว: เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/bfcd2d77a5bff7ddc3c459246852f83e/ เมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล จัดโดย สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี ชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ., สมศักดิ์ เจตสุรกานต์ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/bfcd2d77a5bff7ddc3c459246852f83e/ Tue, 18 Sep 2018 14:53:05 +0700 ก.แรงงาน เสริมแกร่งเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง http://www.thailand4.com/gen/2018-09-10/fd843741976db8bed53073305f27f849/ วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเชียงแสน 1 อาคารอำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกกว่า 70 คน http://www.thailand4.com/gen/2018-09-10/fd843741976db8bed53073305f27f849/ Mon, 10 Sep 2018 10:03:11 +0700 เอ็นอีเอ ชวนร่วมสัมมนา เคล็ดลับขยายตลาดจาก Google http://www.thailand4.com/it/2018-09-07/55a20aa3e3683478dfc61a77498a6078/ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมฟังการสัมมนาในหัวข้อ เคล็ดลับหาลูกค้าใหม่ ขยายตลาดด้วยสารพัดวิธีจาก Google ร่วมอัพเดทเทรนด์ธุรกิจเมืองไทยในโลกออนไลน์ และแนวโน้มการตลาดดิจิทัล http://www.thailand4.com/it/2018-09-07/55a20aa3e3683478dfc61a77498a6078/ Fri, 07 Sep 2018 11:54:25 +0700 ภาพข่าว: ปตท. นำสื่อมวลชน จ.ลำปาง ศึกษาดูงาน OBA AICA และป่าในกรุง http://www.thailand4.com/gen/2018-09-05/fdc35aef1d8e5450c2621ed0d5155812/ นายภัทรพร อาวรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหารและพนักงานต้อนรับคณะสื่อมวลชน จ.ลำปาง ศึกษาดูงาน สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน (Oil Business Academy : OBA) ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน http://www.thailand4.com/gen/2018-09-05/fdc35aef1d8e5450c2621ed0d5155812/ Wed, 05 Sep 2018 13:56:53 +0700 ภาพข่าว: NEA สร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชน CLMVT http://www.thailand4.com/gen/2018-09-04/9fac0099eb15acfbde647affcd6ed5cd/ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ CLMVT Executive Program on New Economy 2018 ภายใต้แนวคิด Creative CLMVT สร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากกลุ่มประเทศ CLMVT http://www.thailand4.com/gen/2018-09-04/9fac0099eb15acfbde647affcd6ed5cd/ Tue, 04 Sep 2018 16:47:34 +0700 กระทรวงพาณิชย์ผ่าขุมทรัพย์แดนจีนใต้หวังต่อยอดผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ตลาดจีน http://www.thailand4.com/gen/2018-09-03/777358a1c7b2d104661bb8910af93bcc/ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมการค้าต่างประเทศ จับมือสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ และกลุ่มบางกอกโพสต์ จัดสัมมนา ผ่าขุมทรัพย์แดนจีนใต้ รู้ก่อน รวยก่อน หวังปูเส้นทางการค้าเจาะตลาดจีนตอนใต้ที่มีศักยภาพ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-03/777358a1c7b2d104661bb8910af93bcc/ Mon, 03 Sep 2018 15:38:12 +0700 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศย้ำโครงการอบรม CLMVT สำเร็จเกินคาด http://www.thailand4.com/gen/2018-08-30/10441bbc8c9fa64abb071882a50ec045/ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กระทรวงพาณิชย์ประกาศความสำเร็จในโครงการ CLMVT Executive Program on New Economy 2018 ผู้ร่วมงานสามารถสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงไม่เพียงเฉพาะภายในรุ่นเท่านั้น http://www.thailand4.com/gen/2018-08-30/10441bbc8c9fa64abb071882a50ec045/ Thu, 30 Aug 2018 10:19:11 +0700 ภาพข่าว: NEA เดินหน้าเติมความรู้ให้นักธุรกิจภูมิภาค CLMVT http://www.thailand4.com/gen/2018-08-27/ef04c37e77262fad4659d629d84f67e4/ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการสร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน: CLMVT Executive Program on New Economy 2018 ภายใต้แนวคิด Creative CLMVT ระหว่างวันที่ 25 28 http://www.thailand4.com/gen/2018-08-27/ef04c37e77262fad4659d629d84f67e4/ Mon, 27 Aug 2018 11:42:23 +0700 ก.แรงงาน เร่งผลิตหัวหน้ามืออาชีพ ป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-23/379c0a54c1a1d3eca387116ce168499c/ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมใน หัวหน้างานมืออาชีพ (Super Blue Collar) http://www.thailand4.com/gen/2018-08-23/379c0a54c1a1d3eca387116ce168499c/ Thu, 23 Aug 2018 16:50:04 +0700