ถาบันพัฒนา Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2/ อพท.3 ร่วมกับ สถาบันฯสิ่งทอเฟ้นหานักออกแบบเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก บนอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.3 ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดกิจกรรมประกวดนักออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ภายใต้โครงการ th-TH Tue, 23 Jul 2019 23:01:53 +0700 DITP ปั้นนักธุรกิจไทยและอาเซียน สร้าง ASEAN Branding http://www.thailand4.com/evnt/2019-07-23/90e3faf684e04c17c14884dde64f6d8d/ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จัดโครงการ CLMVT Plus Executive Program on New Economy 2019 ระหว่างวันที่ 3 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน http://www.thailand4.com/evnt/2019-07-23/90e3faf684e04c17c14884dde64f6d8d/ Tue, 23 Jul 2019 13:06:23 +0700 ภาพข่าว: นิปปอนเพนต์มอบห้องฝึกอบรม-อุปกรณ์สีรถยนต์ แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 http://www.thailand4.com/gen/2019-07-22/1961d8df39fb6b2a5707fc18622d046f/ นางสาวสมสุข มิ่งขวัญโพธิ์ทอง (คนกลาง) ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบห้องอบรมการผสมสีและอุปกรณ์สีพ่นรถยนต์ มูลค่า 850,000 บาท แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี http://www.thailand4.com/gen/2019-07-22/1961d8df39fb6b2a5707fc18622d046f/ Mon, 22 Jul 2019 12:48:04 +0700 สพร.9 พิษณุโลก นำร่องโครงการช่างประชารัฐมืออาชีพ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-18/5fd1ace2d8158b162ba3c8e576f67295/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ดำเนินการเปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ภายใต้โครงการช่างประชารัฐมืออาชีพ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับธนาคารออมสิน http://www.thailand4.com/gen/2019-07-18/5fd1ace2d8158b162ba3c8e576f67295/ Thu, 18 Jul 2019 15:01:24 +0700 ก.แรงงาน ลุยใต้ ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ มีรายได้พึ่งพาตนเอง http://www.thailand4.com/gen/2019-07-15/744367658847025f56a07ea8babc5993/ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ทำตะกร้าจักสานส่งจำหน่ายต่างประเทศ สร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า http://www.thailand4.com/gen/2019-07-15/744367658847025f56a07ea8babc5993/ Mon, 15 Jul 2019 10:43:23 +0700 ก.แรงงาน จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน สู่แรงงานไทยที่เข้มแข็ง http://www.thailand4.com/gen/2019-07-12/dd2143958bcc6a1460dcfd847f30897c/ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี จัดค่ายละลายพฤติกรรม ฝึกอาชีพเยาวชน การสร้างชีวิตใหม่ สู่แรงงานไทยที่เข้มแข็ง นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การพัฒนาทักษะให้กับเยาวชน http://www.thailand4.com/gen/2019-07-12/dd2143958bcc6a1460dcfd847f30897c/ Fri, 12 Jul 2019 15:51:44 +0700 ภาพข่าว: สพร.18 อุดรธานี ร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม http://www.thailand4.com/gen/2019-07-12/6cff547d1811c789bb14daaec5f6ce43/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้จัดส่งคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมบรรยายและจัดกิจกรรมกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งยังชี้ให้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด http://www.thailand4.com/gen/2019-07-12/6cff547d1811c789bb14daaec5f6ce43/ Fri, 12 Jul 2019 12:01:50 +0700 ภาพข่าว: เอช เซม มอเตอร์ นำหลักธรรมพัฒนาทีมงาน http://www.thailand4.com/gen/2019-07-10/4cdeef9fdab2aa033b63909646b4ab79/ จากภาพ เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด จัดบรรยายธรรมให้กับพนักงานในหัวข้อ อยากมีชีวิตที่ดี คิดให้ได้แบบนี้ก่อน โดยนิมนต์พระครูใบฎีมงคล วชิรปญฺโญ พระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม http://www.thailand4.com/gen/2019-07-10/4cdeef9fdab2aa033b63909646b4ab79/ Wed, 10 Jul 2019 15:31:18 +0700 สพร.21 ภูเก็ต ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในโอกาสตรวจเยี่ยมการฝึก IDMEx 2019 กรณีภัยจากสึนามิ วันที่ 8 ก.ค. 62 http://www.thailand4.com/gen/2019-07-08/c6ccd98c3f938b6df6794f065e5e871a/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต โดยนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะ ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากสึนามิ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-08/c6ccd98c3f938b6df6794f065e5e871a/ Mon, 08 Jul 2019 16:45:45 +0700 เยาวชนลำพูน คว้าชัยชนะงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง http://www.thailand4.com/gen/2019-07-08/3ba3e0034ff9cb90d6e3ad6fcbf413c1/ นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ในเวลา 14.00 น. วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-08/3ba3e0034ff9cb90d6e3ad6fcbf413c1/ Mon, 08 Jul 2019 14:27:21 +0700 ดีไอทีพี ชวนร่วมเจาะลึกตลาดการค้าเวียดนาม http://www.thailand4.com/gen/2019-07-08/a718ba9db5a2aae534bf4731c3de83e9/ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา ติวเข้ม...รู้ลึก รู้จริง รู้ใจเวียดนาม เพื่อเจาะลึกข้อมูลและองค์ความรู้สำคัญสำหรับการส่งออกสินค้าในตลาดเวียดนาม อาทิ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-08/a718ba9db5a2aae534bf4731c3de83e9/ Mon, 08 Jul 2019 10:54:49 +0700 ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมการสาธิต ฝึกต่อวงจรไฟฟ้าฯ http://www.thailand4.com/gen/2019-07-04/72e9920d03505d5ca3a211df80fc6523/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพการจัดงาน พร้อมด้วยเครือข่ายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแต่ละจังหวัด http://www.thailand4.com/gen/2019-07-04/72e9920d03505d5ca3a211df80fc6523/ Thu, 04 Jul 2019 16:11:30 +0700 สสว.เฟ้นหนักรอบ 3 ก่อนโค้งสุดท้าย โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0 http://www.thailand4.com/evnt/2019-07-03/290d1ca6a02cf79ce76478d7ce9bccc9/ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED เดินหน้าจัดกิจกรรมการทดสอบตลาด (Market Test) ทั่วประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ที่ผ่านการคัดเลือกมาจากรอบ 2 คือ รอบการอบรม และค้นหา New http://www.thailand4.com/evnt/2019-07-03/290d1ca6a02cf79ce76478d7ce9bccc9/ Wed, 03 Jul 2019 9:46:42 +0700 ดีไอทีพีชวนเวิร์กช็อปอีคอมเมิร์ซ http://www.thailand4.com/evnt/2019-07-03/aa3e73d02ea0119262e5eebca7d2490e/ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) ขอเชิญผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้สนใจด้านการทำการค้าออนไลน์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce Week by NEA ติดปีกธุรกิจ พิชิตตลาดออนไลน์ ครั้งที่ 4 http://www.thailand4.com/evnt/2019-07-03/aa3e73d02ea0119262e5eebca7d2490e/ Wed, 03 Jul 2019 9:25:56 +0700 ก.แรงงาน ร่วม ปตท.สผ. เทรนเชื่อมใต้น้ำ แห่งเดียวในไทย ย้ำ ! รายได้สูง http://www.thailand4.com/gen/2019-07-02/28ce13a26d76b6cf92307d7ba03bbcd1/ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) จัดอบรม สาขาเทคโนโลยีการเชื่อมสมัยใหม่ (Modern Welding Technology ) เพิ่มทักษะการเชื่อมเหล็กรางรถไฟ และตัดโลหะใต้น้ำ ย้ำ ! http://www.thailand4.com/gen/2019-07-02/28ce13a26d76b6cf92307d7ba03bbcd1/ Tue, 02 Jul 2019 15:34:57 +0700 ดีไอทีพี เปิดคลาสห้องเรียนรุ่นใหญ่60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก ยกระดับนักค้าออนไลน์กลุ่มสูงวัยสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซ http://www.thailand4.com/evnt/2019-07-02/0cc01bf6e25355ac7097160ca7066ec6/ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กระทรวงพาณิชย์ เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุในด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการทำธุรกิจ เปิดตัวโครงการ 60+ ค้าออนไลน์ขายทั่วโลก http://www.thailand4.com/evnt/2019-07-02/0cc01bf6e25355ac7097160ca7066ec6/ Tue, 02 Jul 2019 13:49:43 +0700 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ออกตรวจสถานประกอบกิจการ http://www.thailand4.com/gen/2019-06-28/7b382c399bbe8441e4ea6dea51cb236d/ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน๒๒นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ นำทีมโดย นางกนกวรรณ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน http://www.thailand4.com/gen/2019-06-28/7b382c399bbe8441e4ea6dea51cb236d/ Fri, 28 Jun 2019 9:09:38 +0700 ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราช มอบป้ายเครื่องหมายมาตรฐานฯ ให้สถานประกอบกิจการ http://www.thailand4.com/gen/2019-06-26/af289cee64c80b7ee1fc9893d66523b3/ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ (นางธัญมน ชุตาภรณ์) เพื่อมอบป้ายเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่บริษัท พี แอนด์ เอส แบร์ไรท์ ไมน์นิ่ง จำกัด ที่อยู่ http://www.thailand4.com/gen/2019-06-26/af289cee64c80b7ee1fc9893d66523b3/ Wed, 26 Jun 2019 15:24:37 +0700 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช ออกตรวจสถานประกอบกิจการ http://www.thailand4.com/gen/2019-06-26/5b39ad1dd88a797b7c645522c6bb9190/ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน๒๒นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ นำทีมโดย นางกนกวรรณ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน http://www.thailand4.com/gen/2019-06-26/5b39ad1dd88a797b7c645522c6bb9190/ Wed, 26 Jun 2019 15:01:25 +0700 สพร. 22 นครศรีธรรมราช ส่งนักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่ Up Skills สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน http://www.thailand4.com/gen/2019-06-24/50f125f0073bc77fc1142d9e87c7de1f/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ส่งเสริมให้กลุ่ม OTOP/วิสาหกิจชุมชน ให้มี ความรู้ ทักษะ เพื่อนำไปปรับใช้กับกระบวนทำงานในการเพิ่มผลผลิต และลดค่าใช้จ่ายในวงจรการผลิต นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.) http://www.thailand4.com/gen/2019-06-24/50f125f0073bc77fc1142d9e87c7de1f/ Mon, 24 Jun 2019 16:13:47 +0700 สพร.9 พิษณุโลก บูรณาการความร่วมมือกับเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เพิ่มโอกาสในการประกอยอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม http://www.thailand4.com/gen/2019-06-24/07e09cbd1621ff96db7cb269b09843e4/ เมื่อเร็วๆ นี้ นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก มอบหมายให้นายรัตนพล ชนยุทธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมพิธีการเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม http://www.thailand4.com/gen/2019-06-24/07e09cbd1621ff96db7cb269b09843e4/ Mon, 24 Jun 2019 15:54:16 +0700 ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับคณะนักศึกษาผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 http://www.thailand4.com/fin/2019-06-21/c6bf908a49bf74fa36f8a211c4664831/ กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนและหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะนักศึกษาผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นำโดย เกศรา http://www.thailand4.com/fin/2019-06-21/c6bf908a49bf74fa36f8a211c4664831/ Fri, 21 Jun 2019 17:21:15 +0700 ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราช ตรวจติดตามศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ http://www.thailand4.com/gen/2019-06-21/ead7b32c6085178c311a6524c22d7aa2/ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (นางอุษา ศิริสนธิวรรธน) และคณะ เพื่อมาตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน http://www.thailand4.com/gen/2019-06-21/ead7b32c6085178c311a6524c22d7aa2/ Fri, 21 Jun 2019 11:08:26 +0700 ภาพข่าว: เอ็นอีเอ เดินสายอบรมหนุนภูมิปัญญาสู่การค้าสากล http://www.thailand4.com/evnt/2019-06-21/4510fd72d8d038444064a7fbb02050e8/ นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการภาคกลางตอนล่างด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล http://www.thailand4.com/evnt/2019-06-21/4510fd72d8d038444064a7fbb02050e8/ Fri, 21 Jun 2019 10:02:54 +0700 ก.แรงงาน ขึ้นเหนือ เร่งฝึก GMS เสริมเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง http://www.thailand4.com/gen/2019-06-21/7757eccf0addd691d07e8f454e77eb1f/ ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมชมการฝึกกลุ่มประเทศ GMS พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน (รง) เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ http://www.thailand4.com/gen/2019-06-21/7757eccf0addd691d07e8f454e77eb1f/ Fri, 21 Jun 2019 9:57:18 +0700 สพร. 22 นครศรีธรรมราช Up Skills พนักงานสถานประกอบกิจการ http://www.thailand4.com/gen/2019-06-20/f949d967915ec23b6eb1c4dd532bcf87/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ส่งเสริม ผู้ประกอบกิจการ Up Skills พนักงานของตนเอง โดยมีมาตรการจูงใจด้านภาษีอากร และการให้เงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 http://www.thailand4.com/gen/2019-06-20/f949d967915ec23b6eb1c4dd532bcf87/ Thu, 20 Jun 2019 17:36:02 +0700 ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานดำเนินการจัดฝึกอบรม http://www.thailand4.com/gen/2019-06-20/cfd0e87f1695e0e37d363b482d9a9d1a/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานดำเนินการจัดฝึกอบรม สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 จำนวน 20 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 http://www.thailand4.com/gen/2019-06-20/cfd0e87f1695e0e37d363b482d9a9d1a/ Thu, 20 Jun 2019 15:22:27 +0700 ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ http://www.thailand4.com/gen/2019-06-20/b377edf68a05aed5b0d3dfb91eda5b48/ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ได้จัดการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่2) http://www.thailand4.com/gen/2019-06-20/b377edf68a05aed5b0d3dfb91eda5b48/ Thu, 20 Jun 2019 14:41:01 +0700 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย มอบชุดป้องกันความร้อนและเปลวไฟมาตรฐาน S-Mark แก่กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัย http://www.thailand4.com/gen/2019-06-19/db58b008ddf2efe71a82cefb2013972c/ นางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้แทนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และนายสมคิด http://www.thailand4.com/gen/2019-06-19/db58b008ddf2efe71a82cefb2013972c/ Wed, 19 Jun 2019 17:10:14 +0700 ภาพข่าว: สพร.21ภูเก็ต และ บริษัท เจ.ดี.พูล.ส์ จำกัด ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME4.0 ประจำปีงบประมาณ 25622 http://www.thailand4.com/gen/2019-06-18/2fe1892759b07ada60e4eff533932c17/ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต พร้อมคณะทำงานให้คำปรึกษาเชิงลึกฯ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพสู่ SME 4.0 ณ บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด (โรงงานผลิตสระว่ายน้ำ) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต http://www.thailand4.com/gen/2019-06-18/2fe1892759b07ada60e4eff533932c17/ Tue, 18 Jun 2019 16:28:06 +0700