Thursday April 25, 2019 02:03

ทำดีถวายพ่อหลวงร.9 Press Releases

ภาพข่าว: เทอร์มินอล 21 โคราช จับมือ สภากาชาดไทย ทำดีเพื่อพ่อ ทั่วไป—16 Oct 17

นางปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมกับสภากาชาดไทย โดย นางณัฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา (ที่ 4 จากซ้าย) และกรรมการเหล่ากาชาด ,สมาชิกกาชาดจังหวัดนครราชสีมา จัดงาน "จิตอาสา ร่วมทำดี

เทอร์มินอล 21 โคราช จับมือ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมทำดีถวายพ่อหลวงร.9 ทั่วไป—16 Oct 17

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช โดย นางปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดงาน "จิตอาสา ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เพื่อเป็นการร่วมทำความดี