Wednesday June 20, 2018 03:04

ทีวีไกด์: รายการยอดเชฟไทย 2 เมนู Press Releases

ทีวีไกด์: รายการยอดเชฟไทย 2 เมนู คาวหวาน เมนูไทยโบราณ ของครัวยอดเชฟไทย บันเทิง—31 Aug 11

ขึ้นชื่อว่ายอดเชฟไทยแล้ว ความเป็นไทยๆในแบบเมนูไทยๆ ก็คงไม่พลาด ที่เชฟวิชิต จะถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารไทย ทั้งคาว ทั้งหวาน ให้สืบสานกันต่อไป โดยที่วันนี้เชฟวิชิตเตรียมเมนูที่ครบครันไปด้วยสมุนไพรมาให้ได้ชมกัน ส่วนจะเป็นเมนูอะไรนั้นต้องติดตาม

ทีวีไกด์: รายการยอดเชฟไทย 2 เมนู คาวหวาน เมนูไทยโบราณ ของครัวยอดเชฟไทย บันเทิง—10 Aug 11

ขึ้นชื่อว่ายอดเชฟไทยแล้ว ความเป็นไทยๆในแบบเมนูไทยๆ ก็คงไม่พลาด ที่เชฟวิชิต จะถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารไทย ทั้งคาว ทั้งหวาน ให้สืบสานกันต่อไป วันนี้เชฟวิชิตยังคงอยู่ถ่ายทอดสูตรเมนูอาหารให้กับนักเรียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปชีพ

ทีวีไกด์: รายการยอดเชฟไทย 2 เมนู คาวหวาน เมนูไทยโบราณ ของครัวยอดเชฟไทย บันเทิง—30 Jun 11

ขึ้นชื่อว่ายอดเชฟไทยแล้ว ความเป็นไทยๆในแบบเมนูไทยๆ ก็คงไม่พลาด ที่เชฟวิชิต จะถ่ายทอดเสน่ของอาหารไทย ทั้งคาว ทั้งหวาน ให้สืบสานกันต่อไป โดยที่วันนี้เชฟวิชิตขอนำเสนอเมนูไก่สะเต๊ะกับน้ำอาจาด มาดูขั้นตอนทั้งการหมักไก่สะเต๊ะ และการทำน้ำอาจาดแบบครบทุกขั้นตอน

ทีวีไกด์: รายการยอดเชฟไทย 2 เมนู คาวหวาน เมนูไทยโบราณ ของครัวยอดเชฟไทย ไลฟ์สไตล์—29 Jun 11

ขึ้นชื่อว่ายอดเชฟไทยแล้ว ความเป็นไทยๆในแบบเมนูไทยๆ ก็คงไม่พลาด ที่เชฟวิชิต จะถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารไทย ทั้งคาว ทั้งหวาน ให้สืบสานกันต่อไป โดยที่วันนี้เชฟวิชิตขอนำเสนอเมนูไก่สะเต๊ะกับน้ำอาจาด มาดูขั้นตอนทั้งการหมักไก่สะเต๊ะ และการทำน้ำอาจาดแบบครบทุกขั้นตอน