Saturday April 20, 2019 17:46

ธนาคารกรุงเทพ ประเทศจีน Press Releases

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) สำนักงานใหญ่ นครเซี่ยงไฮ้ ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม #โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง ประจำปี 2561 หุ้น—06 Sep 18

นายสุวัชชัย ทรงวานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปร่วมกับ นางสาวจีรนันท์ หิรัญญสัมฤทธิ์

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพคว้ารางวัล Best Bank for SMEs in Thailand 2017 หุ้น—11 Oct 17

เอสเอ็มอียอดเยี่ยม-Mr. Shuming Yan (กลาง) ผู้จัดการสาขาปักกิ่ง ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด รับมอบรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศไทย ประจำปี 2560 (Best Bank for SMEs in Thailand 2017) ในงาน The Asiamoney Best Bank Awards

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ต้อนรับนักศึกษา วอป. รุ่น 59 พร้อมบรรยายเรื่อง #China Economic หุ้น—11 Apr 17

นายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยระดับสูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศไทย

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) รับมอบรางวัลจากสภาธุรกิจจีน-อาเซียน ในฐานะ #1 ใน 10 หุ้น—25 Jan 17

นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) เป็นตัวแทนธนาคารรับมอบรางวัล '10

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ได้รับการยกย่องจากเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ หุ้น—27 Sep 16

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด เข้ารับรางวัล "2016Shanghai Magnolia Silver Award" จากนายจางเสี่ยวซ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการต่างประเทศ เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) รับมอบรางวัลจากสภาธุรกิจจีน-อาเซียน ในฐานะ 1 ใน 10 หุ้น—17 Mar 15

นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นายคณิต สีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา) และ Mr.Yan Shu-Ming ผู้จัดการสาขาปักกิ่ง (ซ้าย)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพให้การต้อนรับคณะผู้แทนรัฐบาลจีน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายการพัฒนาด้านเศรษ หุ้น—20 Jan 15

นายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) (ที่ 3 จากขวา) และนายปราโมช อู่นนทกานต์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสาขาต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมให้การต้อนรับ

ธนาคารกรุงเทพ ประสบผลสำเร็จ Brings ASEAN to Shanghai นำนักลงทุนทั่วอาเซียนของธนาคารสู่มหานครเซี่ยงไฮ หุ้น—23 Dec 14

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 6 จากซ้าย) นำทีมผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) (ขวา) ร่วมให้การต้อนรับวิทยากรและนักลงทุนกว่า 60 รายจากประเทศต่างๆ

ธนาคารกรุงเทพนำนักลงทุนทั่วอาเซียนสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ เล็งเห็นโอกาสและศักยภาพการขยายธุรกิจในเขต หุ้น—28 Nov 14

ธนาคารกรุงเทพ ตอกย้ำความแข็งแกร่งของ 28 เครือข่ายสาขาต่างประเทศ โดยเฉพาะธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ที่พร้อมสนับสนุนลูกค้า และนักลงทุนที่สนใจเข้าไปทำธุรกิจด้วยเล็งเห็นโอกาสจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีในเมืองเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Free Trade Zone) ของทางการจีน

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) เปิดสาขาลำดับที่ 5 ฉงชิ่ง โชว์ศักยภาพธนาคารท้องถิ่นรองรับธุรกิจภา หุ้น—29 May 14

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) พร้อมด้วยนายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนาคารกรุงเทพ ประเทศจีน พร้อมเปิดสาขาลำดับที่ 5 ฉงชิ่ง โชว์ศักยภาพธนาคารท้องถิ่นรองรับธุรกิจภาคตะวัน หุ้น—02 Apr 14

ธนาคารกรุงเทพ ประเทศจีน ประกาศความพร้อมในฐานะธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับใบอนุญาตเปิดดำเนินการธนาคารท้องถิ่นในประเทศจีน เปิดให้บริการสาขาใหม่ ลำดับที่ 5 ณ มหานครฉงชิ่ง เมืองขนาดใหญ่ระดับมหานคร ศูนย์กลางเศรษฐกิจทางตอนเหนือลุ่มแม่น้ำแยงซี

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทย เนื่องในโอกาสทัศนศึกษาหลักสูตร หุ้น—19 Sep 13

นายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ที่บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ถือหุ้น 100% ให้การต้อนรับ คณะกรรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะสื่อมวลชนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2556 จำนวน

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนโครงการพัฒนาความรู้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ต่อเนื่องปีที่ 8 ทั่วไป—19 Jun 13

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ ประเทศจีน นางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ SeniorVicePresidentสายทรัพยากรบุคคล และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สาขาปักกิ่ง ต้อนรับสถาบันชั้นนำของเนเธอร์แลนด์ หุ้น—29 May 13

นายจีรวิทย์ ศุภธนากุล (แถวหน้า ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการสาขาปักกิ่ง ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาโครงการการวิจัยระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยอีราสมุส รอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ได้รับเลือกพร้อม 6 ธนาคารท้องถิ่น ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินหยวน-บาท หุ้น—26 Dec 11

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ธนาคารท้องถิ่นในประเทศจีนเครือธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับธนาคารชั้นนำของประเทศจีน 6 แห่ง ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีนเปิดให้บริการซื้อขาย/แลกเปลี่ยนเงินระหว่างสกุลเงินบาทและสกุลเงินหยวนของจีน ในตลาดระหว่างธนาคาร (หรือ Interbank Market)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางจีน ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินหยวน-บาท หุ้น—26 Dec 11

นายสุวัทชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ได้รับเกียรติจาก นาย หลี่เจ๋อจื้อ รองผู้อำนวยการสำนัก กลุ่มการชำระเงินสกุลเงินหยวนเพื่อการค้าบริเวณชายแดน (ซ้าย) ธนาคารประชาชนจีนแห่งเมืองคุณหมิง

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพนำทัพเอสเอ็มอีไทยบุกตลาดจีน โชว์ศักยภาพเครือข่ายในงานเอสเอ็มอีนานาชาติที่จีน หุ้น—29 Sep 11

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมนายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) และนายวัชรพงศ์ พรชัยชนะกิจ

ธนาคารกรุงเทพ จับมือ ธนาคารไอซีบีซี สนับสนุนการเงิน เสริมศักยภาพความพร้อมแข่งขันทั้งในประเทศไทย หุ้น—18 Apr 11

ธนาคารกรุงเทพ จับมือธนาคารไอซีบีซี ร่วมลงนามในสัญญาให้การสนับสนุนทางการเงินระหว่างกันในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน วงเงิน 8,000 ล้านบาท เพื่อเสริมศักยภาพและสภาพคล่องให้กับ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) และธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน)

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จับมือ ‘พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง’ ขยายบริการ หุ้น—29 Sep 10

นายสุวัชชัย ทรงวานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) นายคณิต สีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกับ นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ (ขวา) นายณรงค์ชัย

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จับมือ ‘พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง’ ขยายบริการ หุ้น—29 Sep 10

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ บริษัทพีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (พีทีทีพีเอ็ม) ให้บริการเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศ ‘International Supply Chain Financing’ กับลูกค้าของพีทีทีพีเอ็มในประเทศจีน

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) เปิดดำเนินธุรกิจแล้ววันนี้ หุ้น—28 Dec 09

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด ซึ่งเป็นธนาคารแห่งใหม่ในเครือบัวหลวงที่ธนาคารกรุงเทพถือหุ้น 100% ได้เปิดดำเนินธุรกิจแล้วในวันนี้ โดยธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งธนาคารท้องถิ่นในประเทศจีน และเป็นหนึ่งในธนาคารต่างชาติไม่ถึง 30

ธนาคารเครือบัวหลวงใน 3 ประเทศ จัดประชุมคณะกรรมการที่กรุงเทพ หุ้น—23 Nov 09

ธนาคารในเครือบัวหลวงทั้ง 3 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพเบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย และธนาคารกรุงเทพประเทศจีน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการของแต่ละธนาคารในกรุงเทพเมื่อเร็วๆ นี้ และคณะกรรมการของทั้ง 3