Wednesday February 20, 2019 08:40

ธนาคารเพื่อการส่งออก Press Releases

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 เสริมความรู้ผู้ส่งออก SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เครื่องมือปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หุ้น—18 Feb 19

นายชนะ บุณยะชัย (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนางทัศนีย์ ตั้งพัฒนาศิริ (ขวา) ผู้อำนวยการ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และนายรณน แก้วสุทธิ (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี หุ้น—15 Feb 19

นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี (กลาง) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

ภาพข่าว: EXIM BANK ลงนามสนับสนุน พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในสกีรีสอร์ตประเทศญี บ้าน/คอนโด—13 Feb 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับ นายชายนิด อรรถญาณสกุล (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ทั่วไป—11 Feb 19

ดร. น้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบสิ่งของจำเป็น อาทิ อาหารแห้ง ยารักษาโรค ซึ่งผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ได้ร่วมกันบริจาคผ่าน EXIM BANK

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าพบประธานกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หุ้น—07 Feb 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบนายสุพันธ์ มงคลสุธี (กลาง) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562

ภาพข่าว: EXIM BANK ติดตั้งระบบฉีดพ่นละอองน้ำแก้ไขวิกฤตคุณภาพอากาศ ทั่วไป—06 Feb 19

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ติดตั้งระบบฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM 2.5) บริเวณดาดฟ้าอาคารเอ็กซิม และสวนของธนาคาร

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 ในภาคใต้ หุ้น—01 Feb 19

นายชนะ บุณยะชัย (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายธีระพร ศรีรัตน์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักงานภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทย และนายรณน แก้วสุทธิ (ขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการ บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศไทย ปฏิทินข่าว—31 Jan 19

นายนพพร เทพสิทธา (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล (ขวา) กรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท พี.พี.เจ

ภาพข่าว: EXIM BANK ลงนาม MOU องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยในโลกดิจิทัล ปฏิทินข่าว—30 Jan 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายปีเตอร์ หว่อง (ซ้าย) ผู้อำนวยการประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมพิธีเปิดสถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะการค้าและการลงทุน หุ้น—29 Jan 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสเปิด

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ หุ้น—28 Jan 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร EXIM BANK พบปะหารือกับนายเอกพล พูลพิพัฒน์ (ที่ 4 จากขวา) กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ และนายอดุลย์ สารบัญ (ที่ 3

ภาพข่าว: คณะกรรมการ EXIM BANK เข้าร่วมประชุมสุดยอดด้านการลงทุนในรัฐคุชราต หุ้น—28 Jan 19

นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร EXIM BANK เข้าร่วมคณะของกระทรวงพาณิชย์ นำโดยนางสาวชุติมา บุณยประภัศร (กลาง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการล็อตส์ โฮลเซล โซลูชันส์ ในอินเดีย หุ้น—28 Jan 19

นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการล็อตส์ โฮลเซล โซลูชันส์ (Lots Wholesale Solutions) ของบริษัท ซีพี โฮลเซล อินเดีย จำกัด

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าคารวะเอกอัคราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย หุ้น—28 Jan 19

นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร EXIM BANK เข้าพบนายชุตินทร คงศักดิ์ (ที่ 3 จากขวา) เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าพบสำนักงานส่งเสริมการลงทุนอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี หุ้น—28 Jan 19

นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร EXIM BANK เข้าพบนายดีพัค บักลา (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

EXIM BANK เข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านการลงทุนในรัฐคุชราต อินเดีย หารือภาครัฐและเอกชนไทย-อินเดียบุกตล หุ้น—28 Jan 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยภายหลังนำคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร EXIM BANK เข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านการลงทุนในรัฐคุชราต (Vibrant Gujarat Global Summit 2019) โดยมีนายนเรนทรา โมดี

EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 กระตุ้นผู้ส่งออก SMEs ปฏิทินข่าว—23 Jan 19

นายชนะ บุณยะชัย (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับคุณวรินธร ชัยวิวัธน์ (ซ้าย) รองผู้อำนวยการ ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณกอบศักดิ์ ดวงดี (กลาง) เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก ทั่วไป—15 Jan 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับ ดร. สุเมธ สุทธภักติ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีส วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind)

EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการดูแลฝ่ายงาน ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ปฏิทินข่าว—14 Jan 19

EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวพรสุรีย์ ไทยสีหราช เป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวพรสุรีย์ ไทยสีหราช เป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ทั่วไป—09 Jan 19

ดร.น้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) สนับสนุนของขวัญวันเด็กให้แก่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ สำหรับใช้จัดงานในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ภาพข่าว: EXIM BANK มอบเงินสมทบช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนปาบึก ทั่วไป—08 Jan 19

ดร.น้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนปาบึก ให้แก่นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในโครงการ "คลังรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม"

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าพบอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงพนมเปญ หุ้น—26 Dec 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบกับนายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ (ที่ 3 จากขวา) อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา หุ้น—26 Dec 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ (กลาง) เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อแนะนำบทบาทของ EXIM BANK

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมยินดี SME Development Bank ก้าวสู่ปีที่ 55 ทั่วไป—20 Dec 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร EXIM BANK ร่วมแสดงความยินดีกับนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development

EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ หุ้น—18 Dec 18

EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวนันทนา ตันสุขเกษม เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวนันทนา ตันสุขเกษม เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดสัมมนาชี้ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2562 ปฏิทินข่าว—14 Dec 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดงานฉลองความสำเร็จของการออกพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวน 300 หุ้น—13 Dec 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนายฌอห์น ฮอร์ตัน (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดตราสารหนี้ บริษัท มิซูโฮ เซคเคียวริตี้ เอเชีย จำกัด นายแอรอน กว๊าก (ขวาสุด)

EXIM BANK ร่วมมือกับ DITP ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าการลงทุนในโลกดิจิทัล หุ้น—12 Dec 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์

EXIM BANK ผนึกความร่วมมือ DITP ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าการลงทุนในโลกดิจิทัล หุ้น—12 Dec 18

EXIM BANK ลงนาม MOU กับ DITP ผนึกความร่วมมือด้านการสนับสนุนองค์ความรู้และเครื่องมือทางการเงิน เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้ในโลกการค้ายุคใหม่ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมประชุมผู้นำองค์กรรับประกันภาครัฐในเอเชีย-แปซิฟิก ปฏิทินข่าว—11 Dec 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับผู้นำองค์กรรับประกันภาครัฐของประเทศในเอเชียในการประชุมผู้นำองค์กรรับประกันการส่งออกของรัฐระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก