Monday May 20, 2019 11:52

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม Press Releases

ภาพข่าว: GPSC รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2561 พลังงาน—04 Apr 19

นายเสาร์ชัย สุขเกษม (แถวบนขวา) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต และคุณนิมิตร บุญประสานกิจ (แถวบนซ้าย) ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการผลิต บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.

ที่นอนดาร์ลิ่ง รับรางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมฯด้านสิ่งแวดล้อม ในโครงการขอนแก่นน่าอยู่ มุ่งสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั่วไป—22 Feb 19

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง ขอนแก่น จำกัด โดยคุณปราดเปรื่อง บุปผชาติในจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมงานพิธีมอบโล่ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ภาพข่าว: เบตเตอร์ กรุ๊ป รับรางวัลธงขาวดาวเขียว ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม ทั่วไป—24 Jan 19

คุณศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ (ซ้าย) กรรมการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมน จำกัด หรือ ETC ในเครือ เบตเตอร์ กรุ๊ป หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2561

ภาพข่าว: BWG จัดนิทรรศการ อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—05 Oct 18

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ตอกย้ำนโยบายการดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม และความมุ่งมั่นในการส่งมอบสิ่งดีๆ คืนกลับสู่ชุมชน

BWG ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการ อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—24 Sep 18

นอกจากการดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมแล้ว BWG ยังคงดูแลการดำเนินงานไปพร้อมๆกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และยังมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสิ่งดีๆคืนกลับสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)

ภาพข่าว: NPS รับประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—29 Aug 18

เมื่อเร็วๆนี้ นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล ผู้บริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ รับประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ภาพข่าว: EA คว้ารางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—20 Aug 18

คุณออมสิน ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) รับเกียรติบัตรการเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่ม EA ได้รับถึง 2 ใบ กล่าวคือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.พิษณุโลก

ภาพข่าว: TPCH รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ทั่วไป—14 Aug 18

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี (ซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) ผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 ในฐานะที่โรงไฟฟ้าช้างแรกไบโอเพาเวอร์

ก.อุต ฯ มอบประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้ซีพีเอฟ ทั่วไป—08 Aug 18

กระทรวงอุตสาหกรรมมอบประกาศนียบัตรผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 และปี 2561 แก่สถานประกอบการของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ 4 แห่ง ได้แก่ รง.ผลิตอาหารสัตว์บกบางนา รง.ผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค รง.ผลิตอาหารสัตว์น้ำหนองแค

ภาพข่าว: SYS รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยดีเยี่ยม 6 ปี ทั่วไป—30 Mar 18

นายสุรศักดิ์ พูลเกิด (ซ้าย) ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง 2 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ เข้ารับรางวัล ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยปีนี้ SYS ได้รับถึง 2 รางวัล ได้แก่ โรงงาน

ภาพข่าว: AKP รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเกณฑ์ดี-ระดับดีเยี่ยม ทั่วไป—27 Mar 18

คุณวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. อัคคีปราการ (AKP) (ที่ 2 จากขวา) เข้ารับมอบ "ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2560" จาก ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: เปิดประตูต้อนรับ สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี เยี่ยมชมศูนย์บริหารฯ ทั่วไป—21 Mar 18

BWG เปิดบ้านต้อนรับคณะสำนักงานอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำ และวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางศึกษาการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงงานได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย พร้อมทั้งเยี่ยมชมเทคโนโลยี

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับผู้นำชุมชนในโครงการของสำนักงานอุตสาหกรรม ทั่วไป—28 Sep 17

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากจังหวัดเพชรบุรี ในโครงการ "บริหารจัดการลุ่มน้ำ และวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม" นำโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อ

ภาพข่าว: กลุ่มเพื่อน ปธส. รุ่นที่ 4 เลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับสมาชิก ปธส. รุ่นที่ 5 ณ ทั่วไป—25 Jul 17

กลุ่มเพื่อนหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (ปธส. รุ่น 4) จัดงานเลี้ยงสังสรรค์อาหารค่ำ เพื่อต้อนรับ ปธส.รุ่นที่ 5 นำโดย สากล ฐินะกุล (คนที่ 4 จากซ้าย) อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพข่าว: มอบธงขาว-ดาวเขียว ประจำปี 2559 ทั่วไป—18 Apr 17

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้เกียรติเป็นประธาน รางวัลมองธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือ ธงขาว-ดาวเขียว (Green Star Award) ประจำปี 2559 ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมฯและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ภาพข่าว: 15 โรงงานของ ดาว ประเทศไทย รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจำปี ทั่วไป—11 Apr 17

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจำปี 2559 (ธงขาว-ดาวเขียว) 15 โรงงาน และรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม (ธงขาว-ดาวทอง) 11 โรงงาน จาก ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

กนอ. มอบรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการใน 5 นิคมฯ ทั่วไป—06 Mar 17

กนอ. มอบรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการใน 5 นิคมฯพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (22 กพ.60) กนอ.

ดานิลี่ โรงงานดีเด่น รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ ทั่วไป—24 Feb 17

ดร. บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด เห็นชอบมอบหมายให้ นายกตัญญู โกมุทมาศ ผอ. สำนักกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์ รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) จากนางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการ

SAPPE รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ทั่วไป—08 Dec 16

นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี ประจำปี 2559 จาก นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2558 นายพิพัฒน์ ทั่วไป—11 Sep 15

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานของกู๊ดเยียร์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำ นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี ทั่วไป—11 Sep 15

กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานของกู๊ดเยียร์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำ นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์

ภาพข่าว: NPS รับประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—03 Sep 15

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอภิชัย ซอปิติพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ รับประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ภาพข่าว: BRR รับโล่ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียว ทั่วไป—26 Aug 15

การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ หรือ BRR ได้คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียงมาโดยตลอด งานนี้ ต้องยกนิ้วให้กับ ‘อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ’ และ ‘อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ’ 2 ผู้บริหาร BRR

ภาพข่าว: KTBP จัดงานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ ทั่วไป—14 Aug 15

ดร.สายสิริ ศิริวิริยะกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร KTISเป็นประธานเปิดงานโครงการ 'ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรมประจำปี 2558' ซึ่งดำเนินการภายใต้บริษัทเกษตรไทยไบโอเพาวเวอร์ จำกัด หรือ KTBP

ภาพข่าว: ปราโมทย์ วิทยาสุข เป็นประธานเปิดงาน พิธีมอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกร ทั่วไป—13 Aug 15

ปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน "พิธีมอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2558" พร้อมมอบใบรับรองและโล่ อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ภาพข่าว: อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ทั่วไป—05 Jun 15

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร“ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓ (ปธส. ๓)” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อม

ภาพข่าว: KTIS รับโล่ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—17 Nov 14

ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล (แถวยืนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร โรงงานเกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS

ภาพข่าว: พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ทั่วไป—14 Oct 14

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพข่าว: พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—26 Sep 14

ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน “จัดกิจกรรมปิดตัวโครงการฯ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ให้กับสถานประกอบการ จำนวน 258 ราย โดยมี อาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน