Wednesday August 21, 2019 16:43

นักธุรกิจรุ่นใหม่ไทย-จีน Press Releases

ภาพข่าว: คณะนักธุรกิจรุ่นใหม่ไทย-จีน เยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้น—08 Jul 16

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับ ลู ซูจิ อุปนายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์ไทย-จีน และโฆสิต สุวินิจจิต อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน พร้อมคณะนักธุรกิจรุ่นใหม่ไทย-จีน

ภาพข่าว: คณะนักธุรกิจรุ่นใหม่ของประเทศไทยเยือนประเทศจีน ทั่วไป—04 Feb 16

ฯพณฯ โภคิน พลกุล (ที่สองจากขวา) นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ซ้าย)ประธานคณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ไทย-จีน (TCYEP) สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้นำคณะนักธุรกิจรุ่นใหม่ไทย-จีน จำนวน 50 คน

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน ทั่วไป—09 Mar 15

นายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย นำคณะนักธุรกิจรุ่นใหม่ไทย-จีน จำนวน 120 คนที่เดินทางมาร่วมงานสัมมนา Thai-Chinese Young Executive Program เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) วันนี้ (5 มีนาคม 2558) เวลา 14.00 น.

ภาพข่าว: สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน ทั่วไป—06 Mar 15

นายโฆสิต สุวินิจจิต ประธานคณะกรรมการจัดงาน Thai-Chinese Young Executive Program (TCYEP) นำทีมผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารและนักธุรกิจรุ่นใหม่ไทย-จีน ทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเข้าเยี่ยมชมวัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดมหาธาตุ ศาลเจิ้งหอ

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดโครงการยิ่งใหญ่ Thai-Chinese Young Executive ทั่วไป—05 Mar 15

ย้ำสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและนักธุรกิจรุ่นใหม่ไทย-จีน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของความสัมพันธ์ไทย-จีน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งใน ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เปิดเผยว่า “การจัดสัมมนา Thai-Chinese Young Executive Program

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารและนักธุรกิจรุ่นใหม่ไทย-จีน เยี่ยมชม ตลท. หุ้น—03 Mar 15

ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลท. ให้การต้อนรับ Li Xikui (หลี่ ซีขุย) เลขาธิการสมาคมมิตรภาพแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะนักธุรกิจรุ่นใหม่ไทย-จีน (Thai-Chinese Young

สสว. ร่วม สมาคมนักธุรกิจรุ่นใหม่ ไทย-จีน จัดสัมมนา “จากทฤษฏี สู่ สนามการค้า ทั่วไป—16 Dec 10

จากการที่เศรษฐกิจจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการบริโภคสินค้าโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอาหารภายมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่จะชิงส่วนแบ่งตลาดในตลาดจีน ด้วยเหตุนี้