Monday June 27, 2016 21:48

นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ Press Releases

ภาพข่าว: มอบรางวัลนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 15 และเปิดตัวนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 16 ทั่วไป—18 Apr 16

คิม จงสถิตวัฒนา (แถวกลาง นั่งขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เปิดตัวโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 16 ภายใต้แนวคิด "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ" พร้อมมอบรางวัลการแข่งขันตอบคำถาม Nanmeebooks Go

นานมีบุ๊คส์ชวนนักเรียนแข่งสะกดคำและแปลความหมายชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป—11 Nov 14

กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--นานมีบุ๊คส์

โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และราชบัณฑิตยสถาน จัดโครงการแข่งขันสะกดคำและแปลความหมาย โดยใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นเกณฑ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสิตา โทร. 0-2662-3000 ต่อ 5226 หรือ 5232

งานแถลงข่าวและกิจกรรมต่างๆ ตลอดช่วงงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ทั่วไป—19 Mar 14

“โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 13 และเปิดตัวโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 14” พุธที่ 2 เม.ย. 57 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ

โค้งสุดท้าย...กับโครงการ นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปี 12 ทั่วไป—24 Sep 12

ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัด นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปร่วมโครงการฉลอง 20 ปีนานมีบุ๊คส์ รวมพลังคนไทย 20 ล้านคนอ่านหนังสืออย่างน้อยคนละ 20 นาทีต่อวันเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการและสะสมยอดเวลาในการอ่านวันนี้ - 31 ธันวาคม 2555 -

นานมีบุ๊คส์ จัดงานเปิดตัวโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 12 รวมพลังคนไทย 20 ล้านคน ทั่วไป—02 Apr 12

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจีเปเปอร์ และซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

ภาพข่าว: พระราชทานรางวัลนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ทั่วไป—20 Feb 12

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด นำคณะผู้ชนะการประกวดครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศและผู้ชนะการประกวดนักเรียนสุดยอดการอ่านระดับประเทศ

นานมีบุ๊คส์ พาครูและศึกษานิเทศก์ที่ชนะรางวัลสุดยอดนักอ่านของโครงการนานมีบุ๊คส์ รีดดิ้งคลับ ปีที่ ทั่วไป—14 Jun 10

นานมีบุ๊คส์ พาครูและศึกษานิเทศก์ที่ชนะรางวัลสุดยอดนักอ่านของโครงการนานมีบุ๊คส์ รีดดิ้งคลับ ปีที่ 9 บินลัดฟ้าไปฮ่องกงดูงานการศึกษา ท่องพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุดแห่งชาติและชมฮ่องกงบุ๊คแฟร์ วันที่ 22 - 24 ก.ค. นี้ สำหรับผู้สนใจอยากร่วมเดินทางติดต่อด่วน

นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย ทั่วไป—02 Apr 09

นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ได้ดำเนินโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 8 เสร็จสิ้นลง จึงได้จัดแถลงข่าวสรุปผล และประกาศโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ขึ้นสู่ปีที่ 9