Monday May 27, 2019 07:10

นานา BANANA @ CENTRALPLAZA PHITSANULOK Press Releases

งาน นานา Banana @ CentralPlaza Phitsanulok ครั้งแรกกับการเนรมิตหมู่บ้านกล้วยกลางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ทั่วไป—02 Nov 18

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก,วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกและศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก จัดงาน "นานา Banana @ CentralPlaza Phitsanulok"

ภาพข่าว: งาน นานา Banana @ CentralPlaza Phitsanulok เรื่องกล้วยๆกับไลฟ์สไตล์ยุค 4.0 ทั่วไป—19 Jul 17

คุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ คุณมณฑาทิพย์ ทองคล้าย ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เปิดงาน "นานา Banana @ CentralPlaza Phitsanulok" เรื่องกล้วยๆกับไลฟ์สไตล์ยุค 4.0

งาน นานา Banana @ CentralPlaza Phitsanulok เรื่องกล้วยๆกับไลฟ์ สไตล์ยุค ทั่วไป—12 Jun 17

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก, สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดพิษณุโลก และบริษัทประชารัฐสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จัดงาน "นานา Banana @

ครั้งแรกกับบานาน่าวอลล์ พร้อมเมนูรังสรรค์จากกล้วยจำหน่ายโดยพ่อค้าแซ่บสุดหล่อ ในงาน นานา Banana @ ทั่วไป—02 Jul 15

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก, สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลก

นานา Banana @CentralPlaza Phitsanulok ทั่วไป—22 Jun 15

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้ากล้วยแปรรูป ร้านของฝากและขนมอร่อยที่ทำมาจากกล้วย รวมถึงเกษตรกรชาวสวนกล้วย ซึ่งเป็นของดีของจังหวัดพิษณุโลก จัดงาน นานา Banana @ CentralPlaza Phitsanulok ระหว่าง วันที่ 27-28 มิถุนายน 2558

เซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก เชิญทุกท่านเต็มอิ่มกับเรื่องกล้วยๆ ในงาน นานา ทั่วไป—19 Jun 15

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก, สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลก