Monday September 16, 2019 15:48

นายเสริมสกุล Press Releases

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติกลุ่มผ้าทอไทลื้อ ทั่วไป—04 Mar 19

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกยกระดับฝีมือ สาขา เทคนิคการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2562 ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือเรือนจำลุยฝึกติดตั้งจานดาวเทียมและเบเกอรี่ให้ผู้ต้องข้ง ทั่วไป—27 Feb 19

นายไพรัตน์ ขมินทกูล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา ร่วมกับนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอาชีพเสริม 2 สาขา ได้แก่ การติดตั้งจานดาวเทียม และ การทำเบเกอรี่โภชนบำบัด ให้แก่ผู้ต้องขัง จำนวน 40 คน ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์ ทั่วไป—18 Feb 19

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือพะเยาลุยยกระดับทักษะช่าง สร้างแรงงานคุณภาพ 2 สาขา ทั่วไป—18 Feb 19

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับช่างเครื่องปรับอากาศในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ

พัฒนาฝีมือพะเยาเร่งรัดทดสอบมาตรฐานและประเมินไลเซนส์ช่างไฟฟ้า อำเภอปงและภูซาง ทั่วไป—13 Feb 19

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารให้กับช่างไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอปงที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 แล้วในช่วงปลายเดือนมกราคม 2562

พัฒนาฝีมือพะเยาเสริมแกร่งผู้สูงอายุนำเที่ยวหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี บ้านหนองหล่ม ทั่วไป—12 Feb 19

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายมานพ หาลือ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา เปิดฝึกอาชีพเสริม สาขา การพัฒนาทักษะด้านตลาดเพื่อการท่องเที่ยวหมู่บ้านโอทอปนิวัตวิถี 30 ชั่วโมง

พัฒนาฝีมือพะเยาร่วมสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวพะเยา เตรียมต่อยอดฝึกทำผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก ทั่วไป—11 Feb 19

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ในฐานะคณะทำงานฯ ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร และร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์แบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา "Passion Phayao เที่ยวเบาเบา บันดำลใจ"

พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกอาชีพเสริมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ทั่วไป—11 Feb 19

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอาชีพเสริม สาขา การซ่อมเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร 30 ชั่วโมง ให้กับผู้รับการฝึก จำนวน 20 คนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านหนองห้า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือพะเยาเกทเวย์จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ทั่วไป—08 Feb 19

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาพร้อมกับนายเสกสรรค์ ขาวสังข์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 26 สาขา "พนักงานทำความสะอาดห้องพัก ระดับ 1"

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือเอกชนทดสอบช่างซ่อมรถยนต์ สร้าง Super worker ปฏิทินข่าว—07 Feb 19

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดโครงการ "สัปดาห์แห่งการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 โดยร่วมมือกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวิทยาภ้ณฑ์ (1995)

พัฒนาฝีมือพะเยาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพลุยฝึกปูกระเบื้องพร้อมกัน 3 ทั่วไป—07 Feb 19

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพะเยาปีงบประมาณ 2562 ในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ฝึกอาชีพเสริม กลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง สาขา ช่างปูกระเบื้อง 60 ชั่วโมง

พัฒนาฝีมือพะเยาสร้าง Super worker ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างแอร์รับลมร้อน ทั่วไป—04 Feb 19

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2562 ให้กับช่างเครื่องปรับอากาศในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 20

พัฒนาฝีมือพะเยาลุยมาตรฐานนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อย ระดับ 2 ให้หมอนวดพิการ ทั่วไป—30 Jan 19

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 2 ให้กับ พนักงานนวดพิการและผู้ดูแลคนพิการ สมาชิกกลุ่มนวดสุขภาพคนพิการบ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จำนวน 12 คน

พัฒนาฝีมือพะเยาจัดสัปดาห์ทดสอบมาตรฐานฝีมือฯ สร้างแรงงานคุณภาพ ทั่วไป—29 Jan 19

วันที่ 28 มกราคม 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดโครงการ "สัปดาห์แห่งการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" โดยในช่วงแรกของสัปดาห์ ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือฯ ต่อเนื่องกัน 3 สาขาอาชีพ รวม 70 คน ได้แก่

พัฒนาฝีมือพะเยาให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานสถานประกอบการ อ.เชียงคำ ทั่วไป—25 Jan 19

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา พร้อมด้วย อาจารย์เอกชัย แผ่นทอง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ เข้าประชุมให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ บริษัท เจ.เค.ชนาธาร จำกัด

พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกหมอนวดพิการนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อย เพื่อทดสอบมาตรฐานฯ ระดับ ทั่วไป—17 Jan 19

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 2 (นวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่วไป ไม่น้อยกว่า 10 อาการ) จำนวน 60 ชั่วโมง

พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกจักสานกระติบข้าวสีธรรมชาติให้ผู้สูงอายุเป็นสินค้าประจำชุมชน ทั่วไป—15 Jan 19

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มอบหมายให้นายบุญรวย ขันทะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอาชีพเสริม สาขาการจักสาน (30 ชั่วโมง) ให้กับผู้สูงอายุตำบลควร จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 ณ

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือสมาพันธ์ SME สอนทำภาพยนตร์สั้นขายสินค้าออนไลน์ ทั่วไป—14 Jan 19

วันที่ 13 มกราคม 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายบุญชู กมุทมาโนชญ์ รองประธานสมาพันธ์ SME ภาคเหนือ และประธานสมาพันธ์ SME ภาคเหนือตอนบน 2 และนายนรินทร์ คำวิชัย ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือสาธารณสุขและบริษัทประชารัฐฝึกทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกเข่าพร้อมใช้ ทั่วไป—11 Jan 19

นายแพทย์ไกรสุข เพชรบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับนายจีนะศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอภูกามยาว และนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา "การทำผลิตภัณฑ์

พัฒนาฝีมือพะเยาเสริมสอนหมอนวดพิการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย ทั่วไป—08 Jan 19

วันที่ 8 มกราคม 2561 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มอบวุฒิบัตรหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง) และนวดประคบสมุนไพร (18 ชั่วโมง)

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือเทศบาลตำบลแม่กา และสภ.แม่กา เปิดคลีนิคช่างและอบรมขับขี่ปลอดภัย ทั่วไป—27 Dec 18

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา พ.ต.อ.เจริญ สุริยงค์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่กา และนางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดพะเยา

พัฒนาฝีมือพะเยาเสริมฝึกนวดฝ่าเท้าหมอนวดพิการ ทั่วไป—25 Dec 18

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง) ให้กับพนักงานนวดพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 21 - 30 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม

พัฒนาฝีมือพะเยารับโล่จัดบริการคนพิการดีเด่นงานวันคนพิการสากล ทั่วไป—25 Dec 18

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา และได้เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "จัดบริการสำหรับคนพิการดีเด่น ประจำปี 2561" ให้กับนายเสริมสกุล

พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกยกระดับน้ำพริกสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ทั่วไป—25 Dec 18

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพร (30 ชั่วโมง) ให้กับผู้ประกอบอาหารแปรรูปในพื้นที่อำเภอภูซาง จำนวน 22 คน ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือเทคนิคพะเยาลุยทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—24 Dec 18

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับนักศึกษา ปวส.2 ที่จะสำเร็จการศึกษา จำนวน 36 คน ณ

กฟภ. จับมือเมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต เปิดงานไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2018 ปฏิทินข่าว—13 Nov 18

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย มร. ฮูเบิร์ต ดูห์ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต นิว เอร่า บิสซิเนส มีเดีย จำกัด และนางสาวพาขวัญ เจียมจิโรจน์ (ที่ 5 จากขวา)

หัวเว่ย จับมือ กฟภ. จัดพิธีเปิดใช้งานห้องประชุมอัจฉริยะณ สำนักงานใหญ่ ไอที—08 Nov 18

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว (ที่ 2 จากขวา) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พร้อมด้วยมร. หู กั่ง (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายขาย กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ หัวเว่ย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมทำพิธีเปิดใช้งานห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room)

ภาพข่าว: พฤกษา จับมือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาการให้บริการการขอใช้ไฟฟ้าโครงการหมู่บ้า บ้าน/คอนโด—05 Nov 18

นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตทแวลู และนายธีรเดช เกิดสำอางค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮาส์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ

กฟภ. ผนึกพันธมิตรประกาศจัดงาน ไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2018 8-10 พ.ย.นี้ ภายใต้แนวคิด The future of พลังงาน—18 Oct 18

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว (กลาง) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย นายสมพงษ์ ปรีเปรม (ที่ 2 จากขวา) รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายนิคม เลิศมัลลิกาพร (ขวาสุด) ผู้แทนเมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต ในประเทศไทย และ นางสาวพาขวัญ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมกับหัวเว่ย ประเทศไทย เปิดศูนย์นวัตกรรม กฟภ. แห่งแรก ผสานเทคโนโลยี ไอที—25 Jul 18

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และมร. หู กัง หัวหน้าฝ่ายขายกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมทำพิธีเปิด "ศูนย์นวัตกรรม กฟภ. (PEA Innovation Center)"