Saturday May 25, 2019 18:22

นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Press Releases

มหกรรมนันทนาการอาเซียน Colors Of ASEAN ทั่วไป—22 Aug 16

กรมพลศึกษา และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมนันทนาการอาเซียน "Colors Of ASEAN" ภายในพบกับกิจกรรมมากมายตลอดทั้งงาน อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 , นิทรรศการ การให้ความรู้ของ10

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ไทยประกันชีวิต สร้างฐานชีวิตตามรอยพ่อหลวงไทย เจาะกลุ่มเยาวชน เปิดเวที ครั้ง 2 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ทั่วไป—17 Nov 15

กรุงเทพฯ--19 พ.ย.--มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ไทยประกันชีวิต สร้างฐานชีวิตตามรอยพ่อหลวงไทย เจาะกลุ่มเยาวชน โรงเรียนมัธยม ในเขตจำหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ยึดหลักแนวทางพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย โดยครั้งที่ 2 จัดขึ้นใน วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน

โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการที่สนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ลด ละ เลิก จากอบายมุขและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร โดยการนำฐานเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ทดลองเรียนรู้ รวมถึงเป็นการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ อีกทั้งเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภาครัฐและเอกชน

กิจกรรมจะจัดขึ้นทั้งวัน มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของพระองค์, การบรรยายแนะนำหลักสูตร, สัมมนา "เกมส์สมดุล ชีวิตสมดุล", กิจกรรมนันทนาการมอบของรางวัล และฐานเรียนรู้ที่ได้ยกไปให้นักเรียนได้เรียนรู้กันถึงที่ได้แก่ ฐานมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ, ฐานการทำตุงใย,การทำตุงไส้หมู, ฐานถักข้าวล้อมเหรียญ, ฐานเรียนรู้ด้านดนตรีสากล,ฐานการบังคับกล้วยออกกลางลำต้น, ฐานเกษตรอินทรีย์, ฐานกิจกรรมย

ภาพข่าว: พาณิชย์จัดยิ่งใหญ่นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทั่วไป—19 Oct 15

สำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก-นางอภิรดี ตันตราภรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายฟรานซิส เกอร์รี่ ผู้อำนวยการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค (ที่ 2 จากซ้าย)

ภาพข่าว: พพ. จัดงานถวายสัตย์ปฏิญาณ และนิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลังงาน—04 Dec 14

นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 พร้อมเปิดนิทรรศการ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งเชื้อเพลิงชีวภาพ ทั่วไป—30 May 14

บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิดพระราชาแห่งเชื้อเพลิงชีวภาพ (King of Bio-Energy Exhibition)

นิทรรศการ "กลางใจราษฎร์" นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวง ทั่วไป—10 Apr 13

บริษัท เอเซียบุ๊คส จำกัด เตรียมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "กลางใจราษฎร์" นำเสนอ พระราชประวัติ และ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า 60 ปี แห่งการครองราชย์ เพื่อแนะนำที่สุดของหนังสือทรงคุณค่า “กลางใจราษฏร์ :

งานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่3 ทั่วไป—21 Jan 13

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมเสาวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่3 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านผลงานศิลปะกว่า

สำนักงานทรัพย์สินฯ ขอเชิญชมนิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด ทั่วไป—27 Nov 12

สำนักงานทรัพย์สินฯ ขอเชิญชมนิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด “สายน้ำแห่งความเพียร” นำเสนอพระวิริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการจัดการน้ำ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอเชิญชมนิทรรศการ

นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 ทั่วไป—28 Dec 11

นิทรรศการ “๙ สถาปัตย์ศิลป์ พระภูมินทร์อัครศิลปินสยาม” โดยความร่วมมือของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพข่าว: นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ทั่วไป—26 Jul 11

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒๓ และชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ในพระอัจฉริยะภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมี

นิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เย็นศิระ ทั่วไป—07 Sep 10

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ กองทัพบก จัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ.

2 มีนาคม กพร. จัดงานใหญ่ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั่วไป—24 Feb 10

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 2 -3 มี.ค.53 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 7 เวลา 10.00 - 22.00 น. ภายในงานมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพข่าว: สนช. ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา เครือซิเมนต์ไทย บุญรอดบริวเวอรี่ ทั่วไป—12 Oct 06

สนช. ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา เครือซิเมนต์ไทย บริษัท และบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” จากผลงานนวัตกรรม “โครงการแกล้งดิน” พร้อมมอบรางวัลพระราชทานประติมากรรมพระบ