Friday April 26, 2019 05:37

บมจ.กสท โทรคมนาคม Press Releases

ภาพข่าว: CAT ร่วมกับ TESA มอบรางวัลชนะเลิศ TESA Top Gun Rally 2019 เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานแห่งชาติ ทั่วไป—16 Jan 19

ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) และ ดร.ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ CAT ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร

#คลิกเดียวรู้เรื่อง ชวนดาวน์โหลด กทม. Connect แอปฯ ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุง ไอที—15 Jan 19

มาแล้วเวอร์ชั่นแรก "กทม. Connect" ดาวน์โหลดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ แอปฯ ใหม่บนโทรศัพท์มือถือ โดย กทม.และ บมจ. กสท โทรคมนาคม มุ่งตอบโจทย์ความต้องการข้อมูลข่าวสารของคนกรุงเทพฯ ทั้งการแจ้งเตือนเหตุสำคัญ ข่าวสารที่เชื่อถือได้ ชี้เป้าของดี ของฟรี บริการจากกทม.

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าเตรียมความพร้อมควบรวม 2 หน่วยงาน เป็น บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ไอที—16 Nov 18

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานเตรียมการรวมกิจการของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม 801 บมจ.กสท โทรคมนาคม กรุงเทพฯ เมื่อวันที 15 พฤศจิกายน 2561

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ชุมพร หนุน CAT เพิ่มศักยภาพสถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 5 รับ ASEAN Digital ไอที—21 Aug 18

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.ชุมพร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงฯ สนับสนุน บมจ.กสท โทรคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพสถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 5 ให้พร้อมเป็น ASEAN Digital Hub จากนั้นได้ติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงการ "เน็ตประชารัฐ" ที่ บ.เขาชันโต๊ะ

ภาพข่าว: CAT จับมือ สกว. เสริมสร้างบุคลากร เพื่อพัฒนานวัตกรรม IoT ในโครงการ TRF-CAT สื่อสาร—09 Jul 18

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ TRF-CAT

กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ CAT-DEPA-สดช. โชว์ความสำเร็จ Phuket Smart City สร้างเมืองอัจฉริยะ สื่อสาร—20 Apr 18

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ทั้ง บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) ประกาศความสำเร็จในงาน Success to Phuket Smart City ยกจังหวัดภูเก็ต

กระทรวงดิจิทัลฯ ตั้งคณะทำงานดูแลแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านธุรกิจของ TOT-CAT-NBN-NGDC ไอที—09 Apr 18

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าเสนอ รมว.ดิจิทัลฯ ลงนามตั้งคณะทำงานพิจารณาแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านของ บมจ.ทีโอที บมจ.กสท โทรคมนาคม บริษัท NBN และบริษัท NGDC ดึงผู้แทนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ร่วมทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานต่อไปมีประสิทธิภาพ

กสท โทรคมนาคม จัดงาน MOU เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง CAT กับ ทั่วไป—22 Mar 18

บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

ชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ทศมภูมี จักรีวงศ์ เอกองค์มหาวชิราลงกรณ ทั่วไป—22 Mar 18

นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลปฏิทินดีเด่น "สุริยศศิธร" ประจำปี 2561 ครั้งที่ 38 ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ในวันที่ 19

รมว.ดิจิทัลฯ หนุนโครงการ เคเบิลใต้น้ำ ของ CAT ดันไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัลของอาเซียน สื่อสาร—30 Nov 17

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น ASEAN Digital Hub ณ สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 จ.สงขลา ของ บมจ.กสท โทรคมนาคม ปัจจุบันสามารถขยายโครงข่ายเชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านตอนบน คือ

CAT ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรือง ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ทั่วไป—12 Oct 17

ในการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ CAT หรือ บมจ. กสท โทรคมนาคม ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสาร

CAT พร้อมลุย NGDC โชว์ความแข็งแกร่งโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ สนับสนุนไทยก้าวสู่ศูนย์กลางดิจิทัลอาเซียน ไอที—28 Sep 17

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) เปิดเผยว่า CAT พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลขยายความแข็งแกร่งของโครงข่ายระหว่างประเทศของไทยผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำอย่างเต็มที่

CAT เร่งขยายเคเบิลใต้น้ำ 5 พันล้าน หลัง ครม.อนุมัติงบกระทรวงดีอี ขยายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์นำประเทศสู่ สื่อสาร—08 Aug 17

ใต้น้ำเชื่อมต่อระหว่างประเทศ คาดทันแผนดีเดย์เปิดบริษัทลูก NGDC ปลายปีนี้ พร้อมปรับวิสัยทัศน์บริษัทแม่ สู่ดิจิทัลเซอร์วิส รองรับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT

CAT ขอใช้คลื่นทดสอบเทคโนโลยีกรุยทาง IoT สื่อสาร—04 May 17

บมจ. กสท โทรคมนาคม มีหนังสือลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) แจ้งความประสงค์ขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ 920 – 925 เมกะเฮิรตซ์ เป็นการชั่วคราว ระยะเวลา 180 วัน

ภาพข่าว: CAT จัดงานเลี้ยงฉลองเปิดตัวเคเบิลใต้น้ำ APG หรือ Asia Pacific สื่อสาร—20 Apr 17

พันเอก ผศ.ดร. สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม จัดงานเลี้ยงฉลองเปิดตัวเคเบิลใต้น้ำ APG หรือ Asia Pacific Gateway เชื่อมต่อตรงจากไทยไปยัง Landing Point ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมี อิชิโร่ คาโต้ ,เควิน ลี และมาร์คัส อง

คลังจัดสัมมนาเชิงรุก ขับเคลื่อนนโยบาย ด้วยระบบบริการคลัง 4.0 GovConnect สื่อสาร—27 Jan 17

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 กระทรวงการคลัง ร่วมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) ร่วมจัดงานสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายคลัง 4.0 ภายใต้ชื่อ "Drive to Thailand 4.0" โดยมี นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน และนายชัยยุทธ

PEA ผนึก CAT ต่อยอดความร่วมมือโครงข่าย Core Fiber สู่บริการอัจฉริยะ สื่อสาร—27 Jan 17

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) ลงนามข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพัฒนาการใช้โครงข่ายสื่อสารBackbone และ Last mile ฉบับลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า CAT

รมว.ดีอี เยี่ยมชม - มอบนโยบายการดำเนินงาน บมจ.กสท โทรคมนาคม ทั่วไป—13 Jan 17

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (องค์การมหาชน) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร บมจ.กสท

จับตาวาระ กทค. ครั้งที่ 33/2559 สื่อสาร—23 Dec 16

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 33/2559 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 มีวาระที่น่าจับตาคือ เรื่อง บมจ. กสท โทรคมนาคม ฟ้องมติ กคท. กรณีบังคับใช้เงื่อนไขแนวทางการคงสิทธิเลขหมายที่ปรับปรุงใหม่

ภาพข่าว: CAT จัดกิจกรรม เทิดไว้เหนือเกล้า ร.๙ รวมพลังแห่งความภักดี สื่อสาร—23 Nov 16

พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT นำคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมเทิดไว้เหนือเกล้า ร.๙ "รวมพลังแห่งความภักดี" ร่วมร้องเพลงชาติไทย ถวายสัตย์ปฏิญาณและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกับชาวไทยทั้งประเทศ

ภาพข่าว: โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พลังงาน—22 Nov 16

นายสมโภชน์ เที่ยงวัน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโยธาและขนส่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายโยธาและขนส่ง บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เข้าร่วมพิธีพร้อมรับมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ ภายใต้

บมจ. กสท โทรคมนาคม ส่งโปรโมชั่นแบบจัดเต็มต้อนรับบริการน้องใหม่ C nema by สื่อสาร—29 Aug 16

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ บริษัท ไพร์มไทม์ โซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทีวีออนไลน์ครบวงจรระดับพรีเมียมรายแรกของไทย จัดหนักจัดเต็มส่งโปรโมชั่นสุดพิเศษต้อนรับบริการน้องใหม่ C nema

ภาพข่าว: ก.ไอซีที ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 13 ปี การจัดตั้ง บมจ.กสท สื่อสาร—22 Aug 16

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 13 ปี ก้าวสู่ปีที่ 14 แห่งการจัดตั้ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT

ภาพข่าว: บมจ. กสท โทรคมนาคม แท็กทีมพันธมิตร เปิดตัว C nema by CAT ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดสู่ความบันเทิงค สื่อสาร—15 Aug 16

สุรพันธ์ เมฆนาวิน (กลาง) กรรมการ รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และกำพล บุริยเมธากุล (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฎิบัติการลูกค้า บริษัท ไพรม์ไทม์ โซลูชั่น จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แถลงข่าวเปิดตัว

CAT ชวนชาวไทยรวมพลังในโครงการ ทำดีได้ด้วยปลายนิ้ว กด*984*100#โทรออก สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร สื่อสาร—24 May 16

นายสงบ สังขจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มปฎิบัติสื่อสารไร้สาย บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT ร่วมงานเปิดโครงการ "ทำดีได้ ด้วยปลายนิ้ว" โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง รพ. ศิริราช และ 5 เครือข่ายมือถือ ได้แก่ my AIS Dtac True และ TOT

เชิญชวนเที่ยวร้านกาชาด CAT ประจำปี 2559 โชว์โครงข่ายแนวคิด ดิจิทัล เกตเวย์ ทู เดอะ ทั่วไป—31 Mar 16

บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ CAT ขอเชิญประชาชนเที่ยวงานกาชาดปี 2559 พบร้านกาชาด CAT รูปโฉมใหม่สดใสในคอนเซ็ปต์ " ดิจิทัล เกตเวย์ ทู เดอะ เวิลด์ " (Digital gateway to the World) โดยนำแนวคิดหลัก "ใต้ร่มพระบารมี สดุดี 84 พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย"

CAT สนับสนุนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เปิดศูนย์นวัตกรรม IOT City Innovation Center สื่อสาร—26 Jan 16

บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) วางโครงข่ายระบบไอทีครบวงจรสนับสนุนศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ "IOT City Innovation Center" โดยลงนาม MOU ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ในโอกาสเปิดตัวศูนย์ฯ