Sunday May 26, 2019 20:31

ประกวดSETเยาวชนดนตรี Press Releases

ภาพข่าว: มอบรางวัล SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 21 ทั่วไป—12 Dec 18

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัลแก่เยาวชนระดับอุดมศึกษา 1 ใน 4 ระดับของการประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 21จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม. มหิดล

ชวนชมรอบชิงชนะเลิศ SET เยาวชนดนตรีฯ 9 ธ.ค. นี้ หุ้น—06 Dec 18

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับชมและเป็นกำลังใจให้เยาวชนไทย ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 40 ผลงานในการประกวด "SETเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 21 ระดับประถม-อุดมศึกษา ชิงรางวัลรวมกว่า

โค้งสุดท้ายส่งผลงานเข้าประกวด SET เยาวชนดนตรีฯ วันนี้ ถึง 2 ต.ค. 2561 หุ้น—26 Sep 18

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชวนเยาวชนพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี ผ่านการประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 21 เปิดรับเยาวชนตั้งแต่ประถมถึงอุดมศึกษา ไม่จำกัดชนิดเครื่องดนตรีและแนวเพลงขับร้อง

ภาพข่าว: ชวนเยาวชนใช้ดนตรีพัฒนาศักยภาพใน SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ หุ้น—06 Sep 18

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 21 เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงดนตรี พร้อมใช้ดนตรีพัฒนาศักยภาพ สร้างบุคลากรคุณภาพแก่สังคม โดยมี ดร. กฤษฏา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล สร้างโอกาสเยาวชนเข้าถึงดนตรีในการประกวด SET หุ้น—06 Sep 18

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 21 มุ่งสร้างโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงดนตรี พร้อมใช้ดนตรีพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เปิดกว้างรับเยาวชนตั้งแต่ประถมถึงอุดมศึกษา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานแถลงข่าวโครงการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ หุ้น—04 Sep 18

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงานแถลงข่าวโครงการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00-14.50 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3

4 เยาวชนไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 20 หุ้น—20 Dec 17

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วม ม.มหิดล สานฝันเยาวชนไทยแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มอบรางวัลประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 เผย 4 เยาวชน รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ช. กิตติคุณ เจริญพันธ์สุทธิ (ประถมศึกษา) ด.ญ. ภัทรจารีย์ วณิชย์วงศ์วาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดโครงการประกวด (รอบชิงชนะเลิศ) SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี หุ้น—13 Dec 17

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมชมการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 (รอบชิงชนะเลิศ) วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00 - 18.00 น. ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การแข่งขัน SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ปีที่ 20 ฝีมือขั้นเทพ ชี้คุณภาพด้านดนตรีดีขึ้น ทั่วไป—14 Dec 17

การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ปี 2560 ได้ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศใน 4 ระดับ ระดับละ 10 คน รวม 40 ผลงานแล้ว โดยจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ซึ่งความพิเศษของการแข่งขันที่ถือเป็นไฮไลท์คือ ความหลากหลายของเครื่องดนตรี

SET เยาวชนดนตรีฯ รอบชิง 17 ธ.ค. นี้ ทั่วไป—13 Dec 17

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วมชม และเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนไทย ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 40 ผลงาน ในการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560

การแข่งขัน SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ปีที่ 20 ฝีมือขั้นเทพ ชี้คุณภาพด้านดนตรีดีขึ้น ทั่วไป—07 Dec 17

การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ปี 2560 ได้ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศใน 4 ระดับ ระดับละ 10 คน รวม 40 ผลงานแล้ว โดยจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ซึ่งความพิเศษของการแข่งขันที่ถือเป็นไฮไลท์คือ ความหลากหลายของเครื่องดนตรี

SET เยาวชนดนตรี คัดยอดฝีมือ สู่รอบชิงชนะเลิศ ทั่วไป—24 Nov 17

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ม.มหิดล ปลื้มเยาวชนดนตรีคุณภาพเยี่ยม พร้อมเปิดเวทีชิงชัย SET เยาวชนดนตรี คัดยอดฝีมือ สู่รอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ภายใต้ความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลท.-มหิดลจัดประกวด SET เยาวชนดนตรีครั้งที่ 20 สะท้อน2ทศวรรษพัฒนาการดนตรีไทยเทียบชั้นสากล บันเทิง—26 Sep 17

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 เปิดกว้างรับเยาวชนตั้งแต่ประถมถึงอุดมศึกษา ไม่จำกัดแนวเพลง และเครื่องดนตรีไม่ใช้ไฟฟ้า เป็นเวทีเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน

ชวนเยาวชนไทย ประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ทั่วไป—12 Sep 17

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา-อุดมศึกษา ร่วมประกวดความสามารถทางดนตรีใน SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกความสร้างสรรค์ทางดนตรี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วม ม.มหิดล เสริมศักยภาพเยาวชน เปิดเวทีแสดงความสามารถด้านดนตรี หุ้น—23 Aug 17

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 มุ่งใช้ดนตรีสร้างศักยภาพเยาวชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 เปิดกว้างรับเยาวชนตั้งแต่ประถมถึงอุดมศึกษา ไม่จำกัดแนวเพลงขับร้อง

ภาพข่าว: ชวนเยาวชนประกวด SET เยาวชนดนตรีฯ หุ้น—23 Aug 17

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวจัดประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย"ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ชวนเยาวชนไทยแสดงความสามารถทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ ชิงรางวัลรวมกว่า 1.8 ล้านบาท โดยมี เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ

ภาพข่าว: 4 เยาวชนคนเก่ง คว้ารางวัล SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 19 หุ้น—19 Dec 16

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมอบรางวัลแก่ 4 เยาวชนผู้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ

4 เยาวชนไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 19 หุ้น—19 Dec 16

สานต่อหนุนเยาวชนไทยแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วม ม.มหิดล มอบรางวัลบนเวทีประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 เผย 4 เยาวชน รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ. ฐานิตา ยงยิ่งศักดิ์ถาวร (ประถมศึกษา) ด.ช. ชัยธวัช อติโภภัย (มัธยมต้น)

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(18 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—18 Dec 16

กรุงเทพฯ--18 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 08.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดการประกวด SETเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 10.00

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(18 ธันวาคม 2559) ปฏิทินข่าว—17 Dec 16

กรุงเทพฯ--17 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 08.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดการประกวด SETเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 ณ

SET เยาวชนดนตรีฯ รอบชิง 18 ธ.ค. นี้ หุ้น—13 Dec 16

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนไทย ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 40 ผลงาน ในการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(13 พฤศจิกายน 2559) ปฏิทินข่าว—13 Nov 16

กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 08.00 น. - 17.30 น. FAPA 2016 ณ ไบเทค บางนา 08.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดการ ประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่