Wednesday August 21, 2019 23:09

ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Press Releases

ภาพข่าว: บสย. ร่วมงาน SMART SME EXPO 2019 ทั่วไป—04 Jul 19

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การต้อนรับ นายอุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสเยี่ยมชมบูธ บสย. ในงาน SMART SME EXPO 2019 โดย บสย. ระดมทีม "หมอหนี้ บสย."

บสย. ร่วมเสวนา Events—20 Jun 19

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเสวนาหัวข้อ Cross-border Credit Information Sharing for Trade and Cross - border Supply Chain Finance ในงาน ASEAN BAC & APFF SEMINAR Next Generation

บสย. ร่วมประชุมคณะผู้บริหาร ธปท. ทั่วไป—15 May 19

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นำโดย ดร.จิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธปท.

ภาพข่าว: บสย. ติวพี่วินก่อนกู้เงิน ทั่วไป—23 Apr 19

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดกิจกรรมเติมความรู้ให้พี่วิน ในโครงการ บสย.รักพี่วิน แก่กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิม ชั่งทองมะดัน

หนุนอาชีพเสริมสวยสู่มาตรฐานสากล พลิกโฉมบ้านเป็นร้าน สร้างรายได้ ตอกย้ำ ทั่วไป—11 Apr 19

4 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ประสานพลังยกระดับมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย

บสย. ตั้ง ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ฯ นั่งที่ปรึกษาปรับโครงสร้างองค์กร หุ้น—03 Apr 19

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แต่งตั้ง ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ฯ นั่งที่ปรึกษาแผนปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากร ยกระดับสู่องค์กรรัฐวิสาหกิจ ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

บสย. หารือกรมสรรพากร ช่วยเหลือ SMEs ทั่วไป—28 Mar 19

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และทีมงาน บสย. ร่วมประชุมกับ นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี

บสย. แต่งตั้ง นายบรรยง วิเศษมงคลชัย นั่งประธานกรรมการ บสย. คนใหม่ หุ้น—13 Mar 19

คณะกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีมติแต่งตั้ง นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บสย. มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป แทน นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 10

บสย. คิกออฟ CGS ทั่วไป—01 Mar 19

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ" (Core Guarantee System : CGS) อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะกรรมการ บสย. พร้อมด้วย

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ หุ้น—26 Feb 19

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ร่วมเปิดตัว โครงการ บสย. รักพี่วิน หุ้น—22 Feb 19

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) โดย นายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด พร้อมกับผู้บริหารบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำโดย นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ

บสย. เปิดเวทีปลุกพลัง พนักงาน หุ้น—01 Feb 19

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานทุกระดับ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (The 1st Town Hall Meeting 2019) ในหัวข้อ "2019 Year of TCG Transformation"

ภาพข่าว: บสย.-เครดิตบูโร ร่วมหารือแนวทางสนับสนุน SMEs หุ้น—30 Jan 19

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด พร้อมผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

บสย.-ธ.ก.ส. หารือส่งเสริม SMEs ภาคเกษตรเข้าถึงแหล่งเงินทุน หุ้น—23 Jan 19

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และทีมงานฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าพบ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ

ภาพข่าว: ผู้บริหารบสย.ลงพื้นที่ภาคใต้เยียวยา SMEs หลังพายุปาบึก ทั่วไป—15 Jan 19

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงานสำนักเขตภาคใต้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุปาบึก

ภาพข่าว: บสย.แถลงผลการดำเนินงานการค้ำประกันสินเชื่อ ปี 2561 และแผนงานในปี หุ้น—10 Jan 19

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกุล ประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พร้อมด้วยนายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานการค้ำประกันสินเชื่อ ปี 2561 และแผนงานในปี 2562

ภาพข่าว: บสย. หารือ ออมสิน ช่วยเหลือ SMEs หุ้น—04 Jan 19

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าพบนายชาติชาย พยุหนาวีชัย

ภาพข่าว: สปป.ลาว หารือ บสย. เล็งตั้งสถาบันค้ำประกันสินเชื่อ หุ้น—24 Dec 18

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าพบ นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร

ภาพข่าว: บสย. - ธพว. ร่วมหารือช่วย SMEs หุ้น—18 Dec 18

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บสย. เดินทางเข้าพบผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

ภาพข่าว: บสย. - ธพว. ร่วมหารือความร่วมมือด้านการค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ หุ้น—18 Dec 18

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อม คณะผู้บริหาร บสย. ร่วมการประชุมกับผู้บริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

ภาพข่าว: ต้อนรับ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. หุ้น—17 Dec 18

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การต้อนรับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. พร้อมมอบนโยบายในการทำงาน โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง บสย. ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้

ภาพข่าว: บสย. ร่วมแถลงผลสำเร็จโครงการ Big Brother (Season 2) ปฏิทินข่าว—07 Dec 18

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงานฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลสำเร็จการดำเนินโครงการ Big Brother (Season 2) และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและวุฒิบัตร

ภาพข่าว: บสย. จับมือ สสว. จัดกิจกรรม CSR สร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ทั่วไป—04 Dec 18

นายชญานิน ศิริจางคพัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายกฤต สมมาศเดชสกุล ผู้จัดการอาวุโส บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานเขตภาคตะวันออก และ น.ส.พงษ์นภา นพวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

ภาพข่าว: บสย. จัดประชุมพนักงานทุกระดับ ครั้งที่ 2/2561 ปฏิทินข่าว—29 Nov 18

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป นำทัพผู้บริหาร จัดประชุม Town Hall พนักงานทุกระดับ ครั้งที่ 2/2561 (The 2nd Town Hall Meeting)

ภาพข่าว: บสย.-กรุงไทย ลุยขอนแก่น เยี่ยมลูกค้า ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ทั่วไป—28 Nov 18

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายชญานิน ศิริจางคพัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายประสัมพันธ์ และนายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา 2 และรักษาการผู้จัดการเขต

บสย. เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ และนโยบายรัฐ ผ่านธนาคารกรุงไทย หุ้น—06 Nov 18

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สนับสนุนต่อยอดธุรกิจ SMEs ไทย เปิดตัว โครงการค้ำประกันสินเชื่อ ผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ และนโยบายรัฐบาล ผ่าน ธนาคารกรุงไทย วงเงินค้ำฯ 10,000 ล้านบาท นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ

ภาพข่าว: เปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ หุ้น—06 Nov 18

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย แถลงข่าวความร่วมมือโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ และนโยบายรัฐ ผ่านธนาคารกรุงไทย วงเงินค้ำฯ 10,000

บสย. เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ประชารัฐ หุ้น—06 Nov 18

บสย. สนับสนุนต่อยอดธุรกิจ SMEs ไทย เปิดตัว โครงการค้ำประกันสินเชื่อ ผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ และนโยบายรัฐบาล ผ่าน ธนาคารกรุงไทย วงเงินค้ำฯ 10,000 ล้านบาท นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: บสย. ค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อ หุ้น—01 Nov 18

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) พร้อมด้วย นายชลิต ศิลป์ศรีกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังร่วมกัน

บสย. เผยผลประกอบการ 3 ไตรมาส หนุน SMEs เข้าถึงสินเชื่อ 6.7 หมื่นล้าน หุ้น—19 Oct 18

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รายงานผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ 3 ไตรมาส หนุนผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อในระบบกว่า 67,000 ล้านบาท มอบนโยบาย เร่งยอดค้ำฯ โค้งสุดท้าย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดัน SMEs ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสินเชื่อ นางนิภารัตน์