ประชุมวิชาการ Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/ STGT บุกตลาดยุโรปอย่างต่อเนื่อง ในงาน MEDICA 2018 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (STGT) บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทศรีตรัง ออกบูธในงาน MEDICA 2018 Duesseldorf งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับโลก เมื่อระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 ณ Duesseldorf Exhibition Centre th-TH Fri, 16 Nov 2018 19:15:50 +0700 ภาพข่าว: เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0 http://www.thailand4.com/gen/2018-11-15/0c634d8f78c0f17e4c9d6f8bd75acfb8/ รศ.นพ.โศภณ นภาธร (ที่ 9 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0 (Toward the 19th Year of ONESQA and New External Quality http://www.thailand4.com/gen/2018-11-15/0c634d8f78c0f17e4c9d6f8bd75acfb8/ Thu, 15 Nov 2018 18:36:57 +0700 ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือ BDMS ภาคตะวันออก จัดประชุมวิชาการ BDMS Eastern Trauma Network18 เรื่อง Trends in Management of Trauma Care 2018 http://www.thailand4.com/food/2018-11-15/02b9d6793c88e988716a07649c58889b/ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ภาคตะวันออก นำโดย โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการ BDMS Eastern Trauma Network#18 ในหัวข้อ Trends in Management of Trauma Care 2018 http://www.thailand4.com/food/2018-11-15/02b9d6793c88e988716a07649c58889b/ Thu, 15 Nov 2018 18:07:57 +0700 ภาพข่าว: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการฯ http://www.thailand4.com/gen/2018-11-13/5daba31bfb09c2173e2c421085dee8b8/ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2018 และ ประทานรางวัลทุนวิจัย แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2018 โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล นายเก็น ไซโตะ http://www.thailand4.com/gen/2018-11-13/5daba31bfb09c2173e2c421085dee8b8/ Tue, 13 Nov 2018 16:13:25 +0700 เด็กจะมีสุขภาพดีได้ หากพ่อแม่สื่อสารอย่างถูกวิธี และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเนื่อง เนสท์เล่ เผยก้าวเล็กๆ แห่งการเรียนรู้ ในโครงการรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี ก้าวสู่ปีที่ 3 ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 http://www.thailand4.com/gen/2018-11-13/d93047f0d43159e88ea1028d1476d8c8/ โภชนาการมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อรากฐานการเจริญเติบโต โดยเฉพาะในช่วงวัยปฐมวัย หรือช่วง 3-5 ปีแรกของชีวิต แม้ปัจจุบันภาวะขาดสารอาหารในเด็กไทยวัยปฐมวัยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่เด็กไทยส่วนหนึ่งยังประสบปัญหาด้านโภชนาการที่ไม่สมดุล โดยเฉพาะภาวะโภชนาการเกิน http://www.thailand4.com/gen/2018-11-13/d93047f0d43159e88ea1028d1476d8c8/ Tue, 13 Nov 2018 14:43:39 +0700 กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์และเศรษฐศาสตร์ปศุสัตว์ ครั้งที่ 15 พร้อมร่วมกันแก้ปัญหาโรคระบาดสัตว์ในเวทีการประชุมระดับโลก http://www.thailand4.com/gen/2018-11-12/1b4f6f820223f131da73d79f3d52bf04/ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์และเศรษฐศาสตร์ปศุสัตว์ (International Symposium of Veterinary Epidemiology and Economics) ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส http://www.thailand4.com/gen/2018-11-12/1b4f6f820223f131da73d79f3d52bf04/ Mon, 12 Nov 2018 14:49:21 +0700 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯจัดประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 29 และการบรรยายให้ความรู้สู่ประชาชน http://www.thailand4.com/food/2018-11-12/a1cf83221412c4e3e3d587a47970d5db/ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 29 ในระหว่างวันที่ 21 23 พฤศจิกายน พศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี http://www.thailand4.com/food/2018-11-12/a1cf83221412c4e3e3d587a47970d5db/ Mon, 12 Nov 2018 14:47:21 +0700 ภาพข่าว: ประชุมวิชาการ International Symposium on Connectivity A Logistics Perspective on the ASEAN Vision 2040 http://www.thailand4.com/gen/2018-11-09/18be87e62cda96a9c28150ce2bf44cf5/ รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ นำทีมคณาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกส์ และการขนส่ง ร่วมประชุมวิชาการ International Symposium on Connectivity A Logistics Perspective on the ASEAN Vision 2040 http://www.thailand4.com/gen/2018-11-09/18be87e62cda96a9c28150ce2bf44cf5/ Fri, 09 Nov 2018 16:27:24 +0700 งานประชุมวิชาการ 18th ThaiTECT Annual Meeting 2018 http://www.thailand4.com/gen/2018-11-09/f9cc613a3bb8b603fa6a945d147ced12/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคิลนิกเพื่อความเป็นเลิศ (ThaiTECT), เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet), http://www.thailand4.com/gen/2018-11-09/f9cc613a3bb8b603fa6a945d147ced12/ Fri, 09 Nov 2018 13:53:51 +0700 ICNB ระดมนักวิจัยทั่วโลก ชี้ทางพัฒนาชนบทให้เจริญอย่างยั่งยืน http://www.thailand4.com/gen/2018-11-07/fa8f3a0180bb5aae74e2c31c0ea24a58/ สถาบันการสร้างชาติ ร่วมกับ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา และ The Women#s Institute of Management (Malaysia) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพื่อการสร้างชาติ (International Conference on Nation-Building: ICNB) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ http://www.thailand4.com/gen/2018-11-07/fa8f3a0180bb5aae74e2c31c0ea24a58/ Wed, 07 Nov 2018 12:19:22 +0700 สธ.- ภาคีเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว ประชุมวิชาการ-รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า http://www.thailand4.com/food/2018-11-05/c50a16ea4ed6d378dbf735a71b2f274e/ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ประสานความร่วมมือสุขภาพหนึ่งเดียว จัด ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Global One Health Day 2018) ขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว http://www.thailand4.com/food/2018-11-05/c50a16ea4ed6d378dbf735a71b2f274e/ Mon, 05 Nov 2018 15:34:35 +0700 ภาพข่าว: วว.จับมือหน่วยงานเครือข่าย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ IWA Water Reuse 2018 http://www.thailand4.com/gen/2018-11-02/f3b15bf85df86a002d1ab7cca6185b01/ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IWA Water Reuse 2018 IWA Regional Conference on http://www.thailand4.com/gen/2018-11-02/f3b15bf85df86a002d1ab7cca6185b01/ Fri, 02 Nov 2018 11:08:21 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://www.thailand4.com/gen/2018-11-01/c5bba90ea1192c3d954573c18d9b4c8d/ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ New Challenges in http://www.thailand4.com/gen/2018-11-01/c5bba90ea1192c3d954573c18d9b4c8d/ Thu, 01 Nov 2018 15:41:16 +0700 การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB ครั้งที่ 2 http://www.thailand4.com/gen/2018-11-01/22292bdc55adba0ac0c678851e995159/ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศํกดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ร่วมกับ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา และ The Woman#s Institute of Management ประเทศมาเลเซีย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ The Second International Conference on Nation-Building : Innovative http://www.thailand4.com/gen/2018-11-01/22292bdc55adba0ac0c678851e995159/ Thu, 01 Nov 2018 15:14:45 +0700 ภาพข่าว: ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดเสวนา เปลี่ยนชีวิตใหม่คนอ้วน http://www.thailand4.com/food/2018-10-31/6435de96803b77cad2b661178df37967/ เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในการเปิดงานประชุมวิชาการ วชิระภูเก็ตร่วมใจ ต้านภัยโรคอ้วน ครั้งที่ 2 เปลี่ยนชีวิตใหม่คนอ้วน เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องโรคอ้วนแก่แกนนำชุมชน http://www.thailand4.com/food/2018-10-31/6435de96803b77cad2b661178df37967/ Wed, 31 Oct 2018 11:20:30 +0700 ทีเซลส์ขับเคลื่อนงานประชุมวิชาการหัวข้อ New Era of Regenerative Medicine http://www.thailand4.com/gen/2018-10-26/8cce1b692633519e88e9af5e1258f1f9/ กรุงเทพฯ-26 ต.ค.-ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการหัวข้อ New Era http://www.thailand4.com/gen/2018-10-26/8cce1b692633519e88e9af5e1258f1f9/ Fri, 26 Oct 2018 16:47:53 +0700 ทีเซลส์จัดประชุมวิชาการ New Era of Regenerative Medicine http://www.thailand4.com/gen/2018-10-26/38be21efe63412dd047cfe5ad1111e79/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการหัวข้อ New Era of Regenerative Medicine ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน The 30 th Annual Meeting of the Thai Society for http://www.thailand4.com/gen/2018-10-26/38be21efe63412dd047cfe5ad1111e79/ Fri, 26 Oct 2018 16:01:48 +0700 นักศึกษา ICT ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น http://www.thailand4.com/gen/2018-10-25/032418c0adbaebb81bf8607e195a26bd/ นักศึกษา ICT ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (INCIT2018-NCIT2018) นายวรพฤกษ์ คงเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ http://www.thailand4.com/gen/2018-10-25/032418c0adbaebb81bf8607e195a26bd/ Thu, 25 Oct 2018 16:44:06 +0700 เปิดประชุมวิชาการด้านโภชนาการ 2018 http://www.thailand4.com/gen/2018-10-25/23c11c57459dc519deeb61ac0e41ffac/ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงานประชุมวิชาการ แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2018 (BRAND#S Health Research Awards 2018) พร้อมประทานรางวัลทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2018 โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล http://www.thailand4.com/gen/2018-10-25/23c11c57459dc519deeb61ac0e41ffac/ Thu, 25 Oct 2018 16:35:47 +0700 การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.thailand4.com/gen/2018-10-25/538785d5a4f6c13099dd1cbae1edfa86/ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง สูงวัยไม่พึ่งพา คืนคุณค่าสู่สังคม เพื่อให้บุคลากรทางสุขภาพ http://www.thailand4.com/gen/2018-10-25/538785d5a4f6c13099dd1cbae1edfa86/ Thu, 25 Oct 2018 15:27:36 +0700 ภาพข่าว: สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช ธนบุรี จัดประชุมวิชาการเรื่อง วิกฤตการณ์โรคภูมิแพ้อาหารในประเทศไทย และในระดับโลก http://www.thailand4.com/food/2018-10-24/b07beed630a36496610e7da0730695a6/ ศ.เกียรติคุณ นพ.ปกิต วิชยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) จัดประชุมวิชาการ the 1st International Samitivej Allergy Institute Symposium, Food Allergy The State of the Art http://www.thailand4.com/food/2018-10-24/b07beed630a36496610e7da0730695a6/ Wed, 24 Oct 2018 16:35:04 +0700 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 #Asian Horticultural Congress (AHC 2020) เลือกกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดงาน พร้อมดันไทยสู่ศูนย์กลางความรู้พืชสวนเอเชีย ควบคู่ไปกับงาน ฮอร์ติ เอเชีย 2020 http://www.thailand4.com/gen/2018-10-11/ffa8045307d681ebfdfcf07c33e93290/ การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 แถลงเปิดตัวสถานที่จัดงาน โดยเลือกกรุงเทพ ประเทศไทย ควบคู่ไปกับการจัดงาน ฮอร์ติ เอเชีย 2020 จัดโดย สมาคมพืชสวนนานาชาติ (ISHS) สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย (HSST) และ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค http://www.thailand4.com/gen/2018-10-11/ffa8045307d681ebfdfcf07c33e93290/ Thu, 11 Oct 2018 16:29:53 +0700 ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม ANRPC 2018 ต้อนรับสมาชิกผู้ผลิตยางธรรมชาติ 13 ประเทศ ระหว่างวันที่ 8-13 ต.ค. 61 ณ จังหวัดเชียงราย http://www.thailand4.com/gen/2018-10-09/07616822624b2f06d3f2cc8cb4d9a901/ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการยางพาราของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing Countries: ANRPC) ประจำปี 2561 โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 13 ประเทศ ประกอบด้วย บังคลาเทศ กัมพูชา จีน http://www.thailand4.com/gen/2018-10-09/07616822624b2f06d3f2cc8cb4d9a901/ Tue, 09 Oct 2018 15:27:07 +0700 รพ. วชิระภูเก็ต เชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการ วชิระภูเก็ตร่วมใจ ต้านภัยโรคอ้วน ครั้งที่ 2เปลี่ยนชีวิตใหม่คนอ้วน http://www.thailand4.com/food/2018-10-08/22ddb1bfba624b9c0488192747cad347/ ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยโภชนาการและหน่วยกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอเชิญผู้ป่วยโรคอ้วน ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคอ้วนและประชาชนที่สนใจทั่วไป เข้าร่วม กิจกรรมงานประชุมวิชาการ วชิระภูเก็ตร่วมใจ http://www.thailand4.com/food/2018-10-08/22ddb1bfba624b9c0488192747cad347/ Mon, 08 Oct 2018 9:26:56 +0700 กยท.นำนวัตกรรมหุ่นยางกู้ชีพ ร่วมงานประชุมวิชาการฯสมาคมแพทย์หัวใจแห่งอาเซียน ครั้งที่ 23 http://www.thailand4.com/gen/2018-10-02/9a86d9d93bd3703a9a26f7cb568e10d2/ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เป็นผู้แทน การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติของสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งอาเซียน ครั้งที่ 23 (23rd ASEAN http://www.thailand4.com/gen/2018-10-02/9a86d9d93bd3703a9a26f7cb568e10d2/ Tue, 02 Oct 2018 16:49:26 +0700 สถาบันการแปลและการล่าม มหาวิทยาลัยฮาหมัด บิน คาลิฟา ขอเชิญส่งบทคัดย่อเข้าร่วมงานประชุมการแปลนานาชาติประจำปีครั้งที่ 10 ณ ประเทศกาตาร์ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-28/008fbb55e3b7f1d76755c4b0ad29d1ed/ งานประชุมวิชาการครั้งนี้จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Translation Beyond the Margins และคาดว่าจะมีนักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัย จำนวนหลายร้อยรายเดินทางมาเข้าร่วมงานในกรุงโดฮา สถาบันการแปลและการล่าม (TII) วิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (CHSS) http://www.thailand4.com/gen/2018-09-28/008fbb55e3b7f1d76755c4b0ad29d1ed/ Fri, 28 Sep 2018 15:47:41 +0700 ภาพข่าว: เปิดประชุมวิชาการ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-28/d9ddf9966c060e030f6089aa2925376b/ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา http://www.thailand4.com/gen/2018-09-28/d9ddf9966c060e030f6089aa2925376b/ Fri, 28 Sep 2018 15:09:30 +0700 รพ.ราชวิถี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ The best for the most reform to smart hospital http://www.thailand4.com/food/2018-09-27/cde7b3e17e383e8a859be07fcc1ce13f/ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ The best for the most reform to smart hospital ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในส่วนของ ภาคประชาชน จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา http://www.thailand4.com/food/2018-09-27/cde7b3e17e383e8a859be07fcc1ce13f/ Thu, 27 Sep 2018 16:18:57 +0700 ภาพข่าว: รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุม PEACON INNOVATION 2018 http://www.thailand4.com/gen/2018-09-25/3eef9e2df964fca3509f24a3323d1bfd/ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนวัตกรรม ประจำปี 2561 (PEACON INNOVATION 2018) พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง Digital Transformation for Thailand 4.0 http://www.thailand4.com/gen/2018-09-25/3eef9e2df964fca3509f24a3323d1bfd/ Tue, 25 Sep 2018 10:25:14 +0700 ภาพข่าว: กรมอนามัยร่วมเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพไทย หัวข้อการขับเคลื่อนสังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-25/83d29ef92cc01778b821e9bf17f975cf/ นายพานิชย์ เจริญเผ่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสุขภาพ พร้อมด้วย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย และภาคีเครือข่าย ร่วมเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพไทย หัวข้อการขับเคลื่อนสังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค http://www.thailand4.com/gen/2018-09-25/83d29ef92cc01778b821e9bf17f975cf/ Tue, 25 Sep 2018 10:22:27 +0700