Friday May 24, 2019 08:30

ผู้ประสบภัย Press Releases

แคมเบียม เน็ตเวิร์คประกาศผู้ชนะรางวัล Wireless Connectivity Hero Award ประจำไตรมาสแรกของปี ไอที—16 May 19

- เชิดชูผู้นำที่สละเวลาส่วนตัวเพื่อมอบการเชื่อมต่อไร้สายให้กับโรงเรียนและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพิบัติ แคมเบียม เน็ตเวิร์ค (Cambium Networks) ผู้ให้บริการโซลูชั่นเครือข่ายไร้สายชั้นนำของโลก ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล Cambium Networks Connectivity Heroes

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัยรวม 16 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—14 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 16 จังหวัด รวม 38 อำเภอ 71

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัยรวม 15 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—13 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบันทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 15 จังหวัด รวม 31 อำเภอ 61

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 7 จังหวัด ทั่วไป—08 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา มหาสารคาม ตราด และชลบุรี รวม 18 อำเภอ 61 ตำบล 439 หมู่บ้าน ซึ่ง

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยผู้ประสบภัย ทั่วไป—07 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้พื้นที่ตำบลกลางดง ตำบลทุ่งเสลี่ยม และตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ปภ. รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 6 จังหวัด ทั่วไป—03 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา ตราด ชลบุรี รวม 6 จังหวัด 16 อำเภอ 50 ตำบล 360 หมู่บ้าน ซึ่ง

#อ.อ.ป. ช่วยผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ อ.งาว ทั่วไป—29 Apr 19

ว่าที่ พ.ต. อภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการ สำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากจังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยใน 27 จังหวัด ประสานจังหวัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—18 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 27 จังหวัด รวม 81 อำเภอ 203

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยใน 24 จังหวัด ประสานจังหวัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—17 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 24 จังหวัด รวม 74 อำเภอ 193

ปภ.รายงานมีจังหวัดประสบวาตภัย 13 จังหวัด พร้อมเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน ทั่วไป—11 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 13 จังหวัด รวม 25 อำเภอ 53

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยใน 12 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—10 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 12 จังหวัด รวม 22 อำเภอ 46 ตำบล 90 หมู่บ้าน

ภาพข่าว: CPL ส่งมอบหน้ากากกันฝุ่นช่วยผู้ประสบภัยภาคเหนือ ทั่วไป—10 Apr 19

นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลภายใต้แบรนด์ "แพงโกลิน" มอบหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 แพงโกแคร์ (PangoCare) มาตรฐาน N95 จำนวน 6,000 ชิ้น

อาชีวะมอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อน ปาบึก ทั่วไป—10 Apr 19

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีส่งมอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก (PABUK)" ในพื้นที่อำเภอหัวไทร และอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 หลัง

สจล. รุดจัดกิจกรรม รวมน้ำใจ แบ่งปันหน้ากากอนามัย ต้านภัยฝุ่น รับบริจาคหน้ากากอนามัย ทั่วไป—05 Apr 19

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) รุดจัดกิจกรรม "รวมน้ำใจ แบ่งปันหน้ากากอนามัย ต้านภัยฝุ่น" เพื่อส่งมอบกำลังใจ หน้ากากอนามัย N95 และทุนทรัพย์ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

ปตท. - จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ระดับจังหวัด ทั่วไป—04 Apr 19

เพื่อบูรณาการการป้องกัน การระงับเหตุ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินและอัคคีภัย นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.

ปภ.ประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 4 จังหวัด ทั่วไป—02 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 4 จังหวัด รวม 10 อำเภอ 35 ตำบล 252 หมู่บ้าน

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 7 จังหวัด พร้อมประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่ง ทั่วไป—28 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 7 จังหวัด รวม 13 อำเภอ 17 ตำบล 35 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 224 หลัง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 11 จังหวัด พร้อมประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่ ทั่วไป—28 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 23 - 28 มีนาคม 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 11 จังหวัด รวม 22 อำเภอ 35 ตำบล 85 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 431 หลัง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 3 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย ทั่วไป—22 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และตราด รวม 8 อำเภอ 30 ตำบล 206 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ปภ.

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 2 จังหวัด พร้อมประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่ง ทั่วไป—20 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 9 จังหวัด รวม 16 อำเภอ 31 ตำบล 71 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 595 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 2 จังหวัด - เร่งบรรเทาความเดือดร้อน ทั่วไป—20 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ รวม 5 อำเภอ 7 ตำบล 53 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ปภ.

ภาพข่าว: ไอแบงก์ มอบซะกาตช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัย หุ้น—05 Mar 19

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายบดินทร์ อดุลภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายรัฐ เป็นผู้แทนมอบเงินซะกาต ตามมติคณะอนุกรรมการซะกาตธนาคาร ครั้งที่ 1/2562 ลว.13 ก.พ. 2562 ให้มีการแจกจ่ายเงินซะกาต

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 5 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—18 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย รวม 5 จังหวัด 11 อำเภอ 21 ตำบล 47 หมู่บ้าน เบื้องต้นบ้านเรือนประชาชนเสียหาย 246 หลัง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ทั่วไป—11 Feb 19

ดร. น้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบสิ่งของจำเป็น อาทิ อาหารแห้ง ยารักษาโรค ซึ่งผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ได้ร่วมกันบริจาคผ่าน EXIM BANK

ภาพข่าว: ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ร่วมส่งธารน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยพายุปาบึก ทั่วไป—11 Feb 19

ตัวแทนจากบริษัทดีเอชแอล ซัพพลายเชน ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำระดับโลก นำโดยนายนรินทร์ รัชนีกรไกรลาศ ผู้จัดการทั่วไปภาคการขนส่ง (คนที่ 3 จากขวา) ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ NEWS1 สมาคมธรรมศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช และธนาคาร SME Development

#เฌอร่า มุ่งช่วยชาวนครศรีฯ ซ่อมสร้างบ้านหลังเผชิญพายุปาบึก ทั่วไป—31 Jan 19

บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเฌอร่า และกระเบื้องหลังคา ตราห้าห่วง สนับสนุนความช่วยเหลือแด่ผู้ประสบภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบกระเบื้องหลังคาตราห้าห่วง และวัสดุก่อสร้างเฌอร่า

มายโฮม ดีเวลอปเม้นท์ เร่งฟื้นฟูและบูรณะที่อยู่อาศัยกว่า 333 ครัวเรือน บ้าน/คอนโด—28 Jan 19

บริษัท มายโฮม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทฯ อสังหาริมทรัพย์ จัดทำโครงการบ้านจัดสรร และคอนโด ได้ร่วมกับ เจตรินทีม (เจ - เจตริน วรรธนะสิน) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ใน 16 จังหวัดภาคใต้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ภาพข่าว: ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ มอบนม 137 ดีกรีให้ผู้ประสบภัยปาบึก ทั่วไป—24 Jan 19

ตัวแทนจากบริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด ผู้นำตลาดในการผลิตและจำหน่ายนมจากถั่วอัลมอนด์ระดับพรีเมียม ยอดขายอันดับ 1 ร่วมส่งธารน้ำใจ มอบนมแบรนด์ 137 ดีกรี ให้ผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก ผ่านสมาคมธรรมศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีโทรทัศน์ NEWS1

ภาพข่าว: กลุ่ม THG มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก ทั่วไป—22 Jan 19

คณะผู้บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG พร้อมด้วย โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ในเครือ THG และบริษัท เอ๊กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ์ จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจากคณะผู้บริหาร จำนวน 2 แสนบาท ให้แก่ นายจำเริญ

ภาพข่าว: มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก ทั่วไป—21 Jan 19

นางสาวนิมมิตา ไทยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจแก้วครบวงจรในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค 100,000 บาทให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก โดยมี