Friday April 26, 2019 03:21

ฝึกอบรมสัมมนา Press Releases

ภาพข่าว: บริษัท สยาม เรมีดี จำกัด ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ร่วมกับ หน่วยงานการประปานครหลวงจัดงานการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ ทั่วไป—28 Sep 18

บริษัท สยาม เรมีดี จำกัด ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ร่วมกับ หน่วยงานการประปานครหลวงจัดงานการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงถังเก็บน้ำใส 10 สถานี ตั้งแต่วันที่ 24- 27 กันยายน 2561 บริษัท สยาม เรมีดี จำกัด ในเครือ สยาม

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น จัดหลักสูตรฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ ทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน (Technical Skills) และทักษะความรู้ทางการบริหารตนเองและองค์กร (Life Skills) ให้แก่บุคคลทั่วไป ทั่วไป—29 Jan 18

กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--ทริส คอร์ปอเรชั่น

สถาบันวิทยาการจัดการ TRIS Academy of Management ให้บริการด้านวิชาการทั้งในรูปแบบของการเป็นที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร การศึกษาวิจัย และการจัดฝึกอบรมสัมมนาในองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ให้กับหน่วยงานทั้งภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านบริหารจัดการองค์กรผู้รับบริการอย่างเป็นระบบ โดยให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการเติบโต ความยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขัน..สถาบันฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ ทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน (Technical Skills) และทักษะความรู้ทางการบริหารตนเองและองค์กร (Life Skills) ให้แก่บุคคลทั่วไป โดยติดตามรายละเอียดได้ที่ www.trisacademy.com , Email: trisacademy@tris.co.th โทร. 0 2032 3000 ต่อ 8410 (คุณพลอยณิชชา) 8405 (คุณวีรินทร์)

ภาพข่าว: โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติองค์กรคุณธรรมของกระทรวงการคลัง ทั่วไป—17 Jul 17

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุน ทั่วไป—29 Sep 16

นายวิทยา มีนิสัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุน น้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2559

ภาพข่าว: ต้อนรับ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ทั่วไป—05 Jun 15

วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น ให้การต้อนรับ ธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสเปิดพิธีการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ภาพข่าว: ท้าทายองค์กรยุคใหม่ ทั่วไป—28 Oct 14

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นประธานจัดการฝึกอบรมสัมมนาเรื่อง “ Next Generation Next Challenge รู้จักข้อกำหนดใหม่ใน ISO 9001: 2015 & ISO 14001:2015” ซึ่งจัดให้กับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

อบรม CPD CPA ทั่วไป—14 Aug 13

บริษัท พี.เอ็ม.เทรนนิ่ง แอนด์ เซมิน่าร์ จำกัด มีความยินดีให้บริการด้านฝึกอบรม สัมมนาความรู้ทางด้านบัญชี ภาษี การจัดการ และการวางแผนธุรกิจ ภายใต้กลุ่ม P.M. Group ซึ่งมีประสบการณ์การจัดการด้านธุรกิจแบบครบวงจร มากกว่า 30 ปี โดยได้รับรองคุณภาพ เป็น

"อำพลฟูดส์" ร่วมยอดต่อความรู้ พัฒนาศักยภาพสมาชิกไทยแลนด์ ทรัสท์ มาร์ก ทั่วไป—13 Aug 13

อำพลฟูดส์ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการเสวนาหัวข้อ "คุณธรรมและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน(Sustainability)" ในกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา Thailand Trust Mark Training Series ประจำปี 2556 : Smart Entrepreneur ซึ่งจัดขึ้นโดย

เคล็ดลับ บุกตลาดต่างประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยหลักสูตรเสริมศักยภาพส่งออก ทั่วไป—01 Aug 13

เจาะเคล็ดลับ บุกตลาดต่างประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยหลักสูตรเสริมศักยภาพส่งออกจัดโดยสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2556 โดยมีหลักสูตร E-Learning และฝึกอบรมสัมมนา-เสวนา

ภาพข่าว: ต้อนรับ อธิบดีกรมอุตุฯ ทั่วไป—27 Jun 13

ภัทรานิษฐ์ ถิระประเสิรฐชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (กลาง) พร้อมพนักงานให้การต้อนรับ วรพัฒน์ ทิวถนอม อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา (ที่2 -ซ้าย) ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนา ในหัวข้อ "สื่อมวลชนไทย

ก้าวสู่ตลาดการค้าต่างประเทศอย่างมีชั้นเชิง ด้วยหลักสูตรพัฒนาธุรกิจส่งออก ทั่วไป—20 Jun 13

สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ผลิต-ผู้ประกอบการส่งออกไทย เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อก้าวสู่ตลาดการค้าต่างประเทศอย่างมีชั้นเชิง ด้วยหลากหลายหลักสูตรพัฒนาธุรกิจส่งออก

สอค. เชิญผู้ประกอบการไทยลับทักษะ พัฒนาเทคนิค สู่ความสำเร็จในตลาดต่างประเทศ ทั่วไป—28 May 13

สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ผลิต-ผู้ประกอบการส่งออกไทย เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนาหลากหลายหลักสูตร เพื่อลับทักษะ พัฒนาเทคนิค สู่ความสำเร็จในตลาดต่างประเทศ และเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ AEC

แผลงฤทธิ์ กิจการเพื่อสังคม รับจัดฝึกอบรม สัมมนา บรรยาย ค่าย กระบวนการ ทั่วไป—26 Apr 13

ทีมงานแผลงฤทธิ์วิทยากร รับจัดฝึกอบรม สัมมนา บรรยาย ค่าย กระบวนการ ในหัวข้อและรูปแบบต่างๆ โดยทีมวิทยากรเยาวชนมืออาชีพ มีประสบการณ์จัดกิจกรรมทั่วประเทศ สามารถเข้าไปกดถูกใจให้แฟนเพจแผลงฤทธิ์ และชมภาพผลงานที่ผ่านมาได้ที่

สอค. เพิ่มทักษะ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งออก-นำเข้ากับหลากหลายหลักสูตร ทั่วไป—18 Apr 13

สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้ผลิต-ผู้ประกอบการส่งออก เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งออก-นำเข้ากับหลากหลายหลักสูตร ประจำเดือนพฤษภาคม

สอค.ติวเข้มกลยุทธ์รับซัมเมอร์ กับหลักสูตรเสริมศักยภาพเต็มรูปแบบ ทั่วไป—19 Mar 13

สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้ผลิต-ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อติวเข้มกลยุทธ์กับหลักสูตรเสริมศักยภาพรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประจำเดือนเมษายน 2556 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด

ภาพข่าว: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด ประจำประเทศไทย จัดสัมมนา ทั่วไป—04 Jul 12

Mr. Julian Warden ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด ประจำประเทศไทย เป็นประธานจัดการฝึกอบรมสัมมนาหัวข้อ “หลากหลายการสอน และการเรียนรู้” (Many Ways to Teach, Many Ways to Learn)โดยมี Ms. Julie Gold ศิลปินนักร้องระดับโลก และนักแต่งเพลง

ปฏิทินข่าว: โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ประจำวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ - วันที่อาทิตย์ที่ 4 มีนาคม ปฏิทินข่าว—23 Feb 12

08.00 น. การไฟฟ้านครหลวง จัดฝึกอบรมสัมมนา “การบริหารจัดการกระบวนการ ปี 2555” สำหรับผู้รับผิดชอบกระบวน การทำงานที่ดี ณ ห้องอาหารจีน ฮ่องเต้ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 08.30 น. บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด จัดฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ ยิงหลักสูตรผ่านออนไลน์หนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่ยุค2012 ทั่วไป—22 Feb 12

กรมส่งเสริมการส่งออก โดยสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา ผ่านระบบE-Learning หลังกระแสการสร้างนักการค้าระหว่างประเทศรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง นางสาวกาญจนา เทพารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ

แผลงฤทธิ์วิทยากร รับจัดฝึกอบรม สัมมนา บรรยาย ค่าย กระบวนการ ทั่วไป—30 Nov 11

ทีมงานแผลงฤทธิ์วิทยากร รับจัดฝึกอบรม สัมมนา บรรยาย ค่าย กระบวนการ ในหัวข้อและรูปแบบต่างๆ โดยทีมวิทยากรเยาวชนมืออาชีพ มีประสบการณ์จัดกิจกรรมทั่วประเทศ สามารถเข้าไปกดถูกใจให้แฟนเพจแผลงฤทธิ์ และชมภาพผลงานที่ผ่านมาได้ที่

ภาพข่าว: อบรมงานจราจร เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ไลฟ์สไตล์—20 Jun 11

พลตำรวจโท ดนัยธร วงศ์ไทย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดพิธี โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานจราจร และสื่อมวลชนหรือประชาชน ผู้ประกอบอาชีพด้วยการใช้รถใช้ถนน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยอย่างยั่งยืน

สำนักงาน คปภ. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) ทั่วไป—14 Jan 11

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาวิจัย

แพน โฟ จัดงานมหกรรมความรู้ทางเลือก Learning Expo 2010 สร้างโอกาสพัฒนาทักษะคนไทย ทั่วไป—13 Sep 10

ภาครัฐและเอกชนเทงบไม่อั้นเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร แถมรับโบนัสพิเศษสิทธิประโยชน์ทางภาษีดันตลาดธุรกิจฝึกอบรมนอกหลักสูตรโตกว่า 1,000 ล้าน ล่าสุด แพน โฟ สบช่องจัดงานมหกรรมความรู้ทางเลือก Learning Expo 2010 เป็นศูนย์รวมความรู้นอกหลักสูตร ทั้งการฝึกอบรม สัมมนา

ภาพข่าว: การฝึกอบรม/สัมมนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ ทั่วไป—31 Jul 09

การฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความมั่นคงของท่าเรือ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการควบคุมการส่งออกและความมั่นคงชายแดน (EXBS) สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย โดยประสานงานร่วมกับหน่วยยามฝั่งสหรัฐอเมริกา (US Coast Guard : USCG) กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

โซลิโต้ เปิดอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟและเทคนิคการชงกาแฟ เพื่อคนรักกาแฟ สินค้า—02 Jun 09

บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอร์รี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟคั่วบดโซลิโต้ (Zolito) ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกาแฟและเทคนิคการชงกาแฟ” โดยทาง บริษัท

ภาพข่าว: พิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษา "โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาปี 4 (Positive Self Concept)" ทั่วไป—07 Apr 09

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับฝ่ายฝึกอบรมสัมมนา เอ.อาร์.มาสเตอร์เทรนนิ่ง ในเครือบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด จัดพิธีมอบวุฒิบัตร “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ปี 4 (Positive Self Concept)” ณ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ดร.พรชัย

โซลิโต้ เปิดอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟและเทคนิคการชงกาแฟ เพื่อคนรักกาแฟ สินค้า—30 Mar 09

บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอร์รี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟคั่วบดโซลิโต้ (Zolito) ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกาแฟและเทคนิคการชงกาแฟ” รุ่นที่ 44 โดยทาง บริษัท

กรมส่งเสริม ฯ จัดฝึกอบรมสัมมนาด้านโลจิสติกส์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ทั่วไป—13 Oct 08

กำหนดการจัดกิจกรรม การนำคณะผู้ซื้อจากต่างประเทศเยี่ยมชมและเจรจาการค้า ณ ตลาดนัดจตุจักร จตุจักรพลาซ่า และ เจ.เจ.มอลล์ (Thailand Trade Mart Tour) วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2551 เวลา 9.30-15.30 น. เวลา โปรแกรม 09.30-10.00 น. เดินทางจากศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค

โซลิโต้ เปิดอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟและเทคนิคการชงกาแฟ เพื่อคนรักกาแฟ สินค้า—25 Aug 08

นางสาววัชรี ลีวุฒินันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอร์รี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟคั่วบดโซลิโต้ (Zolito) ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกาแฟและเทคนิคการชงกา

โซลิโต้ เปิดอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟและเทคนิคการชงกาแฟ รุ่นที่ 44 เพื่อคนรักกาแฟ สินค้า—27 May 08

นางสาววัชรี ลีวุฒินันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอร์รี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟคั่วบดโซลิโต้ (Zolito) ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับกาแฟและเทคนิคการชงกาแฟ" รุ่น