Tuesday April 24, 2018 22:55

พยุง ศักดาสาวิตร Press Releases

ภาพข่าว: เยี่ยมชมโรงงาน ไทย ออโต ทูลส์ ยานยนต์—10 Oct 14

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหาร และทีมผู้บริหาร กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ ให้การต้อนรับ นายกมล นาคะสุวรรณ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด

ภาพข่าว: ไทย ออโต ทูลส์ มอบห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาเด็กพังงา ทั่วไป—19 Apr 13

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด เป็นประธานในการมอบห้องคอมพิวเตอร์ ทันสมัย พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศอย่างดี พร้อมติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 19 ชุด

ภาพข่าว: ร่วมยินดี ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ทั่วไป—08 Jan 13

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ (คนที่ 5 จากขวา) อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พยุง ศักดาสาวิตร (คนที่ 5 จากซ้าย)ประธานบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด