พระจอมเกล้า Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2/ วิศวลาดกระบัง คว้ารางวัล Best Paper Award ในงานนานาชาติ ICICIC 2018 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยรศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กฤษณ์ เสมอพิทักษ์ และนายวีรเดช ปิ่นทอง นศ.ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ (Automation Engineering) th-TH Sun, 23 Sep 2018 4:15:48 +0700 ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการพัฒนา Siemens Solid Edge http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/bf5ff91cfb7ee46db5dbd3fa446669e3/ อีกก้าวของเทคโนโลยีออกแบบทางวิศวกรรม คุณกมล ธนกนกชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเรชั่น จำกัด ร่วมกับ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ในโครงการ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/bf5ff91cfb7ee46db5dbd3fa446669e3/ Tue, 18 Sep 2018 11:42:30 +0700 วิศวกรรมศาสตร์ สจล. คว้ารางวัลชนะเลิศ สตาร์ทอัพไทยแลนด์ แฮคกาธอน 2018 http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/7d29665a61157867b629a41a4393967d/ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) แสดงความยินดีแก่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในโอกาสสร้างชื่อเสียงอีกครั้งโดยคว้ารางวัลชนะเลิศ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-18/7d29665a61157867b629a41a4393967d/ Tue, 18 Sep 2018 10:40:23 +0700 ภาพข่าว: คณะผู้บริหารโรงงานซีเกท เทพารักษ์ให้การต้อนรับบรรดาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและคณะ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-17/4f34221b9990380626efd2db31cefe6f/ นายสัญชัย ทองจันทรา (แถว 2 ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมอาวุโส แผนก Advanced Manufacturing Engineering บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ (แถว 2 ที่ 3 จากซ้าย) อาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา http://www.thailand4.com/gen/2018-09-17/4f34221b9990380626efd2db31cefe6f/ Mon, 17 Sep 2018 12:47:24 +0700 ภาพข่าว: สจล. จับมือนิด้า ปั้นวิศวกรการเงิน http://www.thailand4.com/gen/2018-09-14/91375b8bdc3258e8b1436b20aa3dff3b/ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (ที่ 4 จากซ้าย) รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-14/91375b8bdc3258e8b1436b20aa3dff3b/ Fri, 14 Sep 2018 11:06:07 +0700 คณะครุศาสตร์ มจพ. จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ครูช่าง ครบรอบ 50 ปี http://www.thailand4.com/gen/2018-09-05/a2448283a6038b5984c51d2df97c346b/ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นสถาบันทางการผลิตครูช่างที่มีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแห่งหนึ่งของประเทศไทย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 เดิมเป็นแผนกวิชาหนึ่ง http://www.thailand4.com/gen/2018-09-05/a2448283a6038b5984c51d2df97c346b/ Wed, 05 Sep 2018 15:10:45 +0700 นักวิชาการ สจล. ชี้ 6 ข้อควรพิจารณา ก่อนสร้างยกระดับมอเตอร์เวย์ แนะการออกแบบต้องสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ และต้องคำนึงผลกระทบระยะยาว http://www.thailand4.com/gen/2018-09-13/578da2bef5ab8085a80b8089aabb235a/ นักวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผยแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จากโครงการจัดสร้างทางยกระดับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ ชลบุรี สายใหม่ (มอเตอร์เวย์) แนะ 6 ข้อควรพิจารณา ก่อนการสร้างทางยกระดับจริง ได้แก่ 1) http://www.thailand4.com/gen/2018-09-13/578da2bef5ab8085a80b8089aabb235a/ Thu, 13 Sep 2018 15:57:51 +0700 สจล. ชี้ ไทยขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญฟินเทค จับมือ นิด้า ปั้นวิศวกรการเงิน รับธุรกรรมการเงินดิจิทัลแห่งโลกอนาคต http://www.thailand4.com/gen/2018-09-12/a5afdb8751a0734c08d0010b75a2267d/ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จับมือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เตรียมเปิด วิศวกรรมการเงิน ปริญญาต่อเนื่อง หลักสูตรนานาชาติ เพื่อเร่งปั้น วิศวกรการเงิน ป้อนสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมที่น่าจับตาอย่างอุตสาหกรรมการเงิน http://www.thailand4.com/gen/2018-09-12/a5afdb8751a0734c08d0010b75a2267d/ Wed, 12 Sep 2018 15:39:01 +0700 หัวลากไฟฟ้าสำหรับวีลแชร์ช่วยขึ้นทางลาดชัน ผลงานนักศึกษา มจธ. http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/faf905650072678c37f5dceed660c0e9/ ความสำคัญของ ความเท่าเทียมของคนทั้งมวล ทำให้นางสาวขวัญชนก ตั้งศรีวงศ์ และนายธนชัย เจริญวัฒนกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เกิดแนวคิดในการช่วยคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์เดินทางสะดวกขึ้น http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/faf905650072678c37f5dceed660c0e9/ Tue, 11 Sep 2018 18:17:15 +0700 มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 9 http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/292663a9814afda0f8a67c77f3fc24b3/ นายกิตติธัช ธนสิวะวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป จากผลงาน http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/292663a9814afda0f8a67c77f3fc24b3/ Tue, 11 Sep 2018 18:14:41 +0700 ภาพข่าว: วิศวลาดกระบังผนึกความร่วมมือกับ มหาลัยรีดดิ้ง แห่งประเทศอังกฤษ เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/24fe21dbba81a9f714a55ed27101856d/ ก้าวไกลสู่วิศวกรรมศาสตร์ระดับโลกและสร้าง Global Engineer คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำโดย รศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้อนรับ คุณมาเรีย เทิร์สตัน http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/24fe21dbba81a9f714a55ed27101856d/ Tue, 11 Sep 2018 17:14:24 +0700 น.ศ มจพ. วิทยาเขตระยอง คว้าได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (WorldSkills ASEAN Bangkok 2018) http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/1c549cdc43fa6de6e0f3ad30500b7f10/ นายนาธาร สมานสันติ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง คว้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์(Gold medal - Mechanical Engineering http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/1c549cdc43fa6de6e0f3ad30500b7f10/ Tue, 11 Sep 2018 16:35:08 +0700 สจล. ร่วมกับภาคชุมชน ระดมความคิดเห็นโครงการทางยกระดับมอเตอร์เวย์ ร่วมหาแนวทางเหมาะสมด้านการก่อสร้าง การจราจร สิ่งแวดล้อม ก่อนการก่อสร้างจริง http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/32534fd2a0eb9ca4ab75a570769042cd/ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับภาคประชาชน จัดประชาพิจารณ์ โครงการงานศึกษาความเหมาะสม ทางยกระดับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ ชลบุรี สายใหม่ (มอเตอร์เวย์) ที่ครอบคลุมพื้นที่ 5 เขต ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง http://www.thailand4.com/gen/2018-09-11/32534fd2a0eb9ca4ab75a570769042cd/ Tue, 11 Sep 2018 15:17:43 +0700 คณะวิศวลาดกระบัง เปิดงานวิ่งกลับบ้าน วิ่งกับเพื่อน ร่มรั้วฯ รัน ครั้งที่ 1 http://www.thailand4.com/gen/2018-09-10/b5beb5cb3dc68d54f75a87a47c30ce3f/ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิบการบดี และ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมเป็นประธานเปิดงาน เดิน-วิ่ง ร่มรั้วฯรัน ครั้งที่ 1 ภายใต้คอนเซปท์ วิ่งกลับบ้าน http://www.thailand4.com/gen/2018-09-10/b5beb5cb3dc68d54f75a87a47c30ce3f/ Mon, 10 Sep 2018 18:00:18 +0700 เปิดบ้าน วิศวลาดกระบัง 2018 http://www.thailand4.com/gen/2018-09-07/832dfcc7e49cbfaba2379234451b63ef/ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ในงาน เปิดบ้านพระจอมเกล้าลาดกระบัง ( KMITL Open House 2018)อย่างอบอุ่น http://www.thailand4.com/gen/2018-09-07/832dfcc7e49cbfaba2379234451b63ef/ Fri, 07 Sep 2018 17:33:18 +0700 NIDA จัดงานแถลงข่าว นิด้า-สจล. จับมือเปิดหลักสูตร ป.ตรี-ควบโท วิศวกรรมการเงิน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-07/a654e8ce191f56bd3ea396836811bf8b/ ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกัน โดยกิจกรรมแรกของความร่วมมือ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-07/a654e8ce191f56bd3ea396836811bf8b/ Fri, 07 Sep 2018 16:09:34 +0700 เด็กวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. ภูมิใจที่อยู่ในรั้ว แสด-ดำ เพราะอยากเป็นช่างเหมือน พ่อ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-06/7c23245b75e655c378f4b4a7e9f34a88/ ผมชื่อ นายวชิรเมษฐ์ กุลธนาเรืองนนท์ ชื่อเล่น เจ๋ง ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยที่ผ่านมาผมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-06/7c23245b75e655c378f4b4a7e9f34a88/ Thu, 06 Sep 2018 12:43:53 +0700 เอ็นทีที ฉลองครบรอบ 60 ปี ประกาศความร่วมมือสานต่อโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง http://www.thailand4.com/it/2018-09-06/7e8976c9dbf1f662dd094ed32df75681/ ลงนามมอบทุนการศึกษาแด่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และลงนามข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรมเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ เอ็นทีที http://www.thailand4.com/it/2018-09-06/7e8976c9dbf1f662dd094ed32df75681/ Thu, 06 Sep 2018 14:55:04 +0700 ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนการจัดงาน ไอ เอส ที เอส 2018 ชิงถ้วยพระราชทาน http://www.thailand4.com/fin/2018-09-05/2412bb91db8c8fb0f85d702299350d3c/ ดร.ธีรวัฒน์ อัศวโภคี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานนวัตกรรมข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ดร.ฮิงาชิดะ เคนจิ http://www.thailand4.com/fin/2018-09-05/2412bb91db8c8fb0f85d702299350d3c/ Wed, 05 Sep 2018 15:49:20 +0700 มจพ.ร่วมแสดงความยินดีนิตยสาร Bangkok Wealth Biz ก้าวสู่ปีที่ 3 http://www.thailand4.com/gen/2018-09-05/0586724715badee3dd131ae0921bfd57/ นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 3 ของนิตยสาร Bangkok Wealth Biz นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ http://www.thailand4.com/gen/2018-09-05/0586724715badee3dd131ae0921bfd57/ Wed, 05 Sep 2018 15:20:13 +0700 ธนาคารกรุงไทย จัดงานแถลงข่าวการจัดงานประชุมนานาชาติ ISTS 2018 http://www.thailand4.com/gen/2018-08-31/141af6060c7fbb1c93d2384f93719b58/ ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น (KOSEN) กำหนดจัดแถลงข่าวการจัดงานประชุมนานาชาติ International Seminar on Technology for Sustainability (ISTS) 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 http://www.thailand4.com/gen/2018-08-31/141af6060c7fbb1c93d2384f93719b58/ Fri, 31 Aug 2018 17:33:46 +0700 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ร่วม ศรัทธา คุณค่าความเป็น ครูช่าง จัดพิธี ไหว้ครูและครอบครูช่าง พร้อมระลึกถึงบุญคุณครูผู้ประสิทธิประสาทวิชา เนื่องในวันครู ปีการศึกษา 2561 http://www.thailand4.com/gen/2018-08-31/0f83798e316e514e1e444dd21d87f2b7/ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะที่ผลิตครูช่างคุณภาพยาวนานถึง 40 ปี จัดงานพิธี ครอบครูช่างและไหว้ครูสามัญ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นครูช่างที่ดี ระลึกบุญคุณครู อาจารย์ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-31/0f83798e316e514e1e444dd21d87f2b7/ Fri, 31 Aug 2018 9:21:59 +0700 มจพ.จัดสัมมนา Welding Fabrication and Application Technology Symposium 2018 (WFAT-2018) ฟรี! http://www.thailand4.com/gen/2018-08-30/e40b31568fde3cb5c6eebfe2e6d7940d/ สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand-WIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับศูนย์พัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการเชื่อมวัสดุ (Center for Welding and Materials Joining Research Network-CWMJ) จัดสัมมนาในงาน Oil and http://www.thailand4.com/gen/2018-08-30/e40b31568fde3cb5c6eebfe2e6d7940d/ Thu, 30 Aug 2018 11:29:06 +0700 มจพ. กำหนดวันขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (2561) http://www.thailand4.com/gen/2018-08-28/697da95455de6806d15d8dd023392869/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ผ่านทางเว็บไซต์ hhtp://ceremony.kmutnb.ac.th/Login.aspx ระหว่างวันที่ 3-21 กันยายน 2561 http://www.thailand4.com/gen/2018-08-28/697da95455de6806d15d8dd023392869/ Tue, 28 Aug 2018 15:42:17 +0700 มจพ. มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ น.ศ. ที่มีผลการเรียนดีเด่น และการประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปี 2561 http://www.thailand4.com/gen/2018-08-27/3f2bf338779fbefe6ad704b215671266/ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-27/3f2bf338779fbefe6ad704b215671266/ Mon, 27 Aug 2018 16:48:26 +0700 สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า จับมือ แพทย์ สจล. ขยายโควตารับตรงแพทย์ อินเตอร์ฯ พร้อมผุด ซัมเมอร์ รีเสิร์ช เฟลโลวชิป เรียนจริง ทำจริง ร่วมกับมหาวิทยาลัย http://www.thailand4.com/gen/2018-08-28/39a421ea2c0b55aca1369ffeafb6ed21/ โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ขยายโควตาสำหรับนักเรียนสาธิตนานาชาติฯ ที่ต้องการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ http://www.thailand4.com/gen/2018-08-28/39a421ea2c0b55aca1369ffeafb6ed21/ Tue, 28 Aug 2018 12:59:23 +0700 หุ่นยนต์ BLISS รับรางวัลขวัญใจมหาชน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 http://www.thailand4.com/gen/2018-08-28/42b7937a23ebe95a87a5877788096325/ ผลงานการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ BLISS ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เด็กออทิสติก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด i-MEDBOT Innovation Contest 2018 ผลงานหุ่นยนต์ BLISS http://www.thailand4.com/gen/2018-08-28/42b7937a23ebe95a87a5877788096325/ Tue, 28 Aug 2018 12:16:23 +0700 มจพ. จัดพิธีถวายบังคมฯ และรับขวัญประดู่แดง ปี61 http://www.thailand4.com/gen/2018-08-27/be7a9a572de9201107263c1edaf375ba/ ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับนักศึกษาและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ในพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ และรับขวัญประดู่แดง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม http://www.thailand4.com/gen/2018-08-27/be7a9a572de9201107263c1edaf375ba/ Mon, 27 Aug 2018 14:24:07 +0700 ภาพข่าว: ธ.กรุงไทยพัฒนานวัตกรรม NEXT Lab พร้อมสนับสนุน สจล. สู่ Digital University http://www.thailand4.com/fin/2018-08-27/ee68fb6bd9deced0dddfbeb4a84b060d/ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม NEXT Lab และบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai http://www.thailand4.com/fin/2018-08-27/ee68fb6bd9deced0dddfbeb4a84b060d/ Mon, 27 Aug 2018 9:05:04 +0700 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. รุกต่อยอด ยุทธศาสตร์ KMITL NEXT ขับเคลื่อนคณาจารย์ บุคลากร สร้างคุณค่า สู่สถาบันการเรียนรู้ที่มากกว่าความเป็นครู http://www.thailand4.com/gen/2018-08-24/2de3ef54b0757cb643a91046ebd4cc15/ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในงาน KMITL Openhouse 2018 ได้มีการเปิดโปรแกรมภาควิชา รวมถึง นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในโครงการต่างๆ ของคณะฯ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับ รุกต่อยอดสู่สถาบันการเรียนรู้ที่มากกว่า http://www.thailand4.com/gen/2018-08-24/2de3ef54b0757cb643a91046ebd4cc15/ Fri, 24 Aug 2018 17:32:58 +0700