Sunday December 15, 2019 14:46

พระราชบัญญัติ Press Releases

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี สัมมนาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ทั่วไป—12 Dec 19

12 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี จัดโครงการอบรมสัมมนา การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ รับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—12 Dec 19

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ กล่าวว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อกำหนดให้การประกอบอาชีพในสาขาอาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ รับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—12 Dec 19

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ กล่าวว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อกำหนดให้การประกอบอาชีพในสาขาอาชีพ

สพร.7 อุบลฯ จัดสัมมนาสิทธิประโยชน์ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ทั่วไป—12 Dec 19

วันที่ 11 ธ.ค. 2562 สพร. 7 อุบลฯ จัดสัมมนา สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ. อุบลราชธานี เพื่อสร้างความรับรู้

สิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ทั่วไป—12 Dec 19

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "สิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ภาพข่าว: สนพ.ชัยภูมิ จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้ พ.ร.บ. ทั่วไป—04 Dec 19

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการประเมินและมอบหนังสือแรับรองความรู้ความสามารถ ทั่วไป—04 Dec 19

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการจัดการประเมินฯ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ร่างพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงที่ต้องจัดทำตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ทั่วไป—04 Dec 19

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวงที่ต้องจัดทำตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคามออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและติดตามการฝึกอบรมตามพ.ร.บ. ทั่วไป—03 Dec 19

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและติดตามการฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ณ บริษัท เอส.พี.ออโต้ อินดัสทรี จำกัด นำโดยนายสมศักดิ์ เพ็งธรรม

สุรินทร์หนุนฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ นายจ้างแฮปปี้ ได้ประโยชน์สองต่อ ทั่วไป—02 Dec 19

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม" ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ภาพข่าว: จ.สกลนคร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จัดสัมมนาโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพี่อเพิ่มผลิตภาพแร ทั่วไป—28 Nov 19

วันนี้(27 พ.ย. 62) นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เป็นประธานเปิด การสัมมนาโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพี่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ประจำปี 2563 ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร

ภาพข่าว: สิทธิประโยชน์จากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ทั่วไป—26 Nov 19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดโครงการสัมมนา "แนวทางการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545" ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางในการขอรับการรับรองหลักสูตรผ่านระบบ e-service การขอรับเงินอุดหนุน

สพร. 7 อุบลฯ ออกตรวจศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา ทั่วไป—22 Nov 19

วันที่ 21-22 พ.ย. 2562 สพร.7 อุบลฯ ดำเนินการตรวจทั่วไปตามแผนการตรวจประจำปีงบประมาณ 2563 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ สถานที่ออกตรวจฯ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. วิทยาลัยบริหารธุรกิจรักไทยบุณฑริก

สพร.7 อุบลฯ ออกตรวจฯศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯ - ศูนย์ประเมิน และสถานประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียนตาม ทั่วไป—22 Nov 19

วันที่ 19 พ.ย.2562 สพร.7อบ.ดำเนินการตรวจทั่วไปตามแผนการตรวจประจำปีงบประมาณ 2563 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ สถานที่ออกตรวจฯ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1.วิทยาลัยบริหารธุรกิจรักไทยบุณฑริก

ม.ศรีปทุม จัดสัมมนาให้ความรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั่วไป—20 Nov 19

สำนักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสัมมนาวิชาการให้ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หวังกระตุ้นทุกหน่วยงานตื่นตัวเรียนรู้ข้อกฎหมายให้ความสำคัญการปกป้องข้อมูล ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สพร.7อุบลฯ ออกตรวจฯ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถและผู้ประกอบอาชีพ ทั่วไป—20 Nov 19

สพร.7 อุบลฯ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ดำเนินการออกตรวจฯ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถและผู้ประกอบอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

กทม.เตรียมพร้อมรองรับกฎหมายจัดเก็บภาษีที่ดิน 2562 ทั่วไป—14 Nov 19

นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กทม. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายหลังพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยองจัดประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—13 Nov 19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ได้จัดการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่๒)

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน รับนโยบายจังหวัด สู่การปฏิบัติ ทั่วไป—12 Nov 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน รับนโยบายจังหวัด สู่การปฏิบัติ ลดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน ตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยดำเนินการ ประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน ร่วมสปก. พัฒนามาตรฐาน ยกระดับฝีมือพนักงาน ทั่วไป—31 Oct 19

ก.แรงงาน ชวนสถานประกอบกิจการ สร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานเฉพาะ เป็นเกณฑ์วัดฝีมือและค่าจ้าง ลดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 มาตรา 26

ภาพข่าว: โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทั่วไป—22 Oct 19

นายวิภาค ปุณหวันลี้ตระกูล (ที่สามจากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (ที่สี่จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562" ณ

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนของ กทม. ถูกต้องตามระเบียบ ทั่วไป—21 Oct 19

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยกรณี นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

สิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ทั่วไป—17 Oct 19

นางสมพร ดวงแก้ว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า "สิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบกิจการ ทั่วไป—11 Oct 19

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 28 บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมาตรา

คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนออกประกาศกำหนดองค์กรการเงินชุมชน ธนาคารผู้ประสานงาน หุ้น—01 Oct 19

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.ฯ) ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ออกตรวจสถานประกอบกิจการ บ.แปซิฟิคไบโอเทค ทั่วไป—24 Sep 19

นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท แปซิฟิคไบโอเทค จำกัด ซึ่งบริษัท แปซิฟิคไบโอเทค จำกัด ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับลูกจ้าง

กรมบัญชีกลาง แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือได้ทันที จัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่ ทั่วไป—12 Sep 19

กรมบัญชีกลาง ชี้แนะมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง อุทกภัยในพื้นที่ที่เกิดเหตุ หากเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า ทั่วไป—11 Sep 19

เมื่อวันที่ 9 กันยายน ๒๕๖2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการประเมินผู้ยื่นคำขอรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

กลุ่มทรู โชว์ผลงานดีต่อเนื่อง กำไร 1.8 พันล้านบาท ไตรมาส 2 ปี 2562 ปฏิทินข่าว—15 Aug 19

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (SET: TRUE) – กลุ่มทรู รายงานผลการดำเนินงานที่ยังคงเติบโตและกำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลกำไร 1.8 พันล้านบาท หากไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับค่าชดเชยสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุในไตรม

กรมประมงวอนผู้ถือใบอนุญาตประมงพาณิชย์ ให้รักษา สิทธิ และ ความรับผิดชอบ ของตนเอง ทั่วไป—06 Aug 19

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีหลักการที่แตกต่างจากพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ซึ่งมีการใช้มาเกือบ 70 ปี โดยได้บัญญัติให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ที่ประเทศไทยให้สัตยาบันไปเมื่อพ.ศ. 2554