ภาควิชาวิสัญญีวิทยา Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2/ โครงการประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี2561 7th Siriraj Annual Conference: Ambulatory Anesthesia: Wake me up before you go go ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดจัดโครงการประชุมวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2561 "7th Annual Siriraj Conference: Ambulatory Anesthesia: Wake me up th-TH Sun, 17 Feb 2019 15:19:11 +0700 PNB ศิริราช: รุ่น 1 วันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 รุ่น 2 วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 http://www.thailand4.com/gen/2018-07-24/3fd744fdd7fc5baa16582a4237fb357a/ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ International Annual Short Course: ultrasound-guided peripheral nerve block workshop สำหรับวิสัญญีแพทย์ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รายละเอียดตามเอกสารแนบ http://www.thailand4.com/gen/2018-07-24/3fd744fdd7fc5baa16582a4237fb357a/ Tue, 24 Jul 2018 14:25:36 +0700 ทีวี ธันเดอร์จัดงาน หมอดมยาพาวิ่ง สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-02/64307fbd69484c5d8f9a6dc4e2f2f7cf/ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ วิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้ชื่อ http://www.thailand4.com/gen/2016-08-02/64307fbd69484c5d8f9a6dc4e2f2f7cf/ Tue, 02 Aug 2016 11:50:59 +0700 ประชุมวิชาการ Pediatric Pain Management ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 รพ.ศิริราช http://www.thailand4.com/food/2016-01-19/bdfde51c00141ea641b4c3b5d77b55d1/ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดเปิดโครงการประชุมวิชาการ Pediatric Pain Management ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 08:30-16:00 น. ที่ ห้องประชุม 7009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 และ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ http://www.thailand4.com/food/2016-01-19/bdfde51c00141ea641b4c3b5d77b55d1/ Tue, 19 Jan 2016 10:06:35 +0700 The 1st International Siriraj Pain Management Conference วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 โรงแรมปริ๊นซพาเลส กรุงเทพ http://www.thailand4.com/.food/2012-06-07/b7210f4a4863585b5531eb501ebb20dd/ เนื่องด้วยภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The First International Siriraj AcutePain Management Conference: Multidisciplinary Acute Pain Management towards Healthy Thai Society ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 http://www.thailand4.com/.food/2012-06-07/b7210f4a4863585b5531eb501ebb20dd/ Thu, 07 Jun 2012 16:35:51 +0700