Friday February 22, 2019 01:41

ภาคีเครือข่ายสุขภาพ Press Releases

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ผนึกกำลังร่วม7 ภาคีเครือข่ายสุขภาพ เดินหน้าสานต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพคนไทย จัดงานเดิน-วิ่ง สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2019 9 จังหวัด 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ทั่วไป—19 Dec 18

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ร่วมกับ 7ภาคีเครือข่ายสุขภาพ เดินหน้าสานต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพคนไทย จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี "Healthy Lifestyle Run 2019" ต่อเนื่องปีที่ 2 ขยายผลสู่ 9 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี

สธ.- ภาคีเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว ประชุมวิชาการ-รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า สุขภาพ—05 Nov 18

กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ประสานความร่วมมือสุขภาพหนึ่งเดียว จัด "ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Global One Health Day 2018) ขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว

ดัชมิลล์ ผนึก 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ชวนคนกรุงเทพฯ ร่วมเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy สุขภาพ—31 Aug 18

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ผนึก 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ชวนคนกรุงเทพฯ ร่วมกิจกรรม"เดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2018" ที่สวนหลวง ร.9 สนามที่ 5 โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพดี แข็งแรง และมี

ภาพข่าว: ส่งเสริมคนไทยมีสุขภาพดี ทั่วไป—14 Aug 18

เมื่อเร็วๆนี้ นายพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (คนที่ 2 จากขวา ) ร่วมกับ 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพ จัดกิจกรรม "เดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2018" สนามที่ 5 ภายใต้โครงการ Healthy Lifestyle Run 5

ภาพข่าว: เปิดสนามแรกเชียงใหม่ เดิน-วิ่งการกุศล 2018 ทั่วไป—28 Mar 18

เมื่อเร็วๆนี้ นายพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (คนที่ 4 จากขวา) ร่วมกับ 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ร่วมกิจกรรม "เดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2018" ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นสนามแรกใน 5จังหวัด

ภาพข่าว: ดัชมิลล์ เปิดงาน เดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run สุขภาพ—09 Mar 18

นายพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (คนที่ 4 จากขวา) ร่วมกับ 6 ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ได้แก่ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ เครือข่ายคนไทยไร้พุง

โหน เจด้า พระนางช่อง7 รวมใจ ร่วมงาน เทศกาลปั่นจักรยานนานาชาติ สปินแมน ไซคลิ้ง เฟส บันเทิง—13 Dec 17

จังหวัดราชบุรี, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ร่วมกับ เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ จัดงานเทศกาลปั่นจักรยานนานาชาติ "SPINMAN CYCLING FEST 2017 " ครั้งแรกของประเทศไทย บนเส้นทางราชบุรี-สวนผึ้ง

แพทย์ใหญ่จรัญ เยี่ยมพื้นที่ครบถ้วน ภารกิจ 45 วัน 12 อำเภอ 151 รพ.สต. ทั่วไป—21 Mar 17

ปิดฉากตรวจเยี่ยมพื้นที่ ครบถ้วน 12 อำเภอ 12 โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 12 แห่ง 13 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ รวมทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 151 แห่ง เผยภารกิจ 45 วัน "แพทย์ใหญ่จรัญ

ภาคีเครือข่ายสุขภาพ 13 องค์กรยื่นกฤษฎีกา ข้อเสนอแก้ไขร่างพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั่วไป—20 Jul 15

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.... โดยไม่มีการเปิดรับฟังความเห็นจากสาธารณะหรือ ไม่มีการรับฟังแม้แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข ทำให้เช้าวันนี้ ตัวแทนภาคีเครือข่ายสุขภาพ 13

สวรส. เปิดเวทีประชาพิจารณ์แผน 5 ปี รับคลื่นยักษ์ 3 ลูกใหญ่ระบบสุขภาพ สุขภาพ—23 Mar 15

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ สวรส. พ.ศ. (2558-2562) จากภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยมีผู้บริหารระดับนโยบาย อาทิ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล (ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) พร้อมด้วย ศ.นพ.วีระศักดิ์