Thursday September 21, 2017 13:59

ภาพวาดการ์ตูน Press Releases

ไปรษณีย์ไทย จัดเปิดตัวแสตมป์นางสงกรานต์ทั้ง7 ในรูปแบบภาพวาดการ์ตูนรับปีใหม่ไทย ทั่วไป—05 Apr 16

ไปรษณีย์ไทย จัดเปิดตัวตราไปรษณียากรที่ระลึกชุด แสตมป์สงกรานต์ปี 2559 ดวงแสตมป์นางสงกรานต์ทั้งเจ็ดในรูปแบบภาพวาดการ์ตูน และ แสตมป์ท้าวกบิลพรหม จากผลงานนักวาดการ์ตูนชื่อดัง โอม รัชเวทย์ พร้อมกัน ในวันพุธที่ 6 เมษายน 2559 เวลา 13.30 - 15.00 น.ณ เวทีกิจกรรม

โครงการนิทานเพื่อนรัก นวัตกรรมใหม่ของการปลูกฝังการรักการอ่านให้กับเด็กไทย ทั่วไป—22 Aug 07

เด็กกับหนังสือเป็นของคู่กัน เพียงแค่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่ หลายสิ่งเก็บเกี่ยวและถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านภาพวาดการ์ตูน ตุ๊กตาปั้น หรือสีสันแห่งตัวละคร ทำให้เด็กจดจำเรื่องราว หล่อหลอมความคิดและจินตนาการผ่านนิทาน ถ่ายทอดออกมาทางอารมณ์ความรู้สึก ทำให้พวกเ